Overzicht

Als u een licentie van een gebruiker upgradet naar Professional, moet u deze stappen uitvoeren om meer apparaten toe te voegen aan die gebruiker. Clients en toepassingen worden automatisch toegewezen aan gebruikers die u upgradet.

Als u de licentie van een gebruiker downgradet naar Basic, worden alle secundaire apparaten, gedeelde apparaten en clients verwijderd. Alleen het primaire apparaat blijft bestaan.

Meer informatie over functies die beschikbaar zijn met de Basis- en Professional-licenties, vindt u in deze tabel.

De Webex Calling-licentie van een gebruiker upgraden

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker van wie u de licentie wilt wijzigen.

2

Selecteer Bewerken.

3

Selecteer Professional en klik op Opslaan.

De Webex Calling-licentie van een gebruiker downgraden

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker van wie u de licentie wilt wijzigen.

2

Selecteer Bewerken.

3

Selecteer Basis.

4

Klik op Opslaan.