Pregled

Ako nadogradite licencu korisnika na profesionalne, onda ćete želeti da pratite ove korake da biste tom korisniku dodali još uređaja. Klijenti i aplikacije su automatski dodeljeni korisnicima koje nadogradite.

Saznajte više o funkcijama koje su dostupne sa osnovnim i profesionalnim licencama u ovoj tabeli.


 
Usluge pozivanja postaju nedostupne korisnicima koji koriste Webex Calling verzije 44.3 ili starije.

Nadogradite licencu za Webex Calling korisnika

1

Iz prikaza klijenta u aplikaciji https://admin.webex.comIzaberite stavku Korisnici i izaberite Korisnika čiju licencu želite da promenite.

2

Izaberite Uredi.

3

Izaberite profesionalnog korisnika i kliknite na dugme Sačuvaj.