סקירה

אם תשדרג את רישיון המשתמש ל'מקצועי ', תרצה לבצע את השלבים הבאים כדי להוסיף מכשירים נוספים למשתמש זה. לקוחות ויישומים מוקצים באופן אוטומטי למשתמשים שאתה משדרג.

למידע נוסף על תכונות שזמינות עם הרישיונות הבסיסיים והמקצועיים בטבלה זו.


 
שירותי שיחות הופכים ללא זמינים עבור משתמשים שמפעילים גרסאות Webex Calling 44.3 או מוקדמות יותר.

שדרג את רישיון ה- Webex Calling של משתמש

1

מתצוגת הלקוח ב-, עבור אל משתמשים ובחר את המשתמש שברצונך לשנות.https://admin.webex.com

2

בחר ערוך

3

בחר את המקצוען ולחץ על שמור.