Oversikt

Hvis du oppgraderer en brukers lisens til Professional, bør du følge disse trinnene for å legge til flere enheter for denne brukeren. Klienter og programmer tilordnes automatisk til brukere du oppgraderer.

Hvis du nedgraderer en brukers lisens til Basic, fjernes alle sekundære enheter, delte enheter og klienter. Bare den primære enheten forblir.

Finn ut mer om funksjoner som er tilgjengelige med de grunnleggende lisensene og Professional-lisensene i denne tabellen.

Oppgradere en brukers Webex Calling-lisens

1

Gå til Brukere i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg brukeren du vil endre lisensen for.

2

Velg Rediger.

3

Velg Profesjonell, og klikk Lagre.

Nedgradere en brukers webex-anropslisens

1

Gå til Brukere i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg brukeren du vil endre lisensen for.

2

Velg Rediger.

3

Velg Grunnleggende.

4

klikker du Lagre.