• Tyto kontakty jsou přesunuty do služby Webex:

  • Kontakty z adresáře Jabber, jejichž e-maily existují také ve službě cloudové identity (stejná služba, kterou používá aplikace Webex).

  • Vlastní kontakty a fotografie

  • Sdružené kontakty XMPP


  Pokud nelze některé kontakty přesunout, mohou uživatelé pomocí vestavěného nástroje tyto kontakty exportovat do souboru CSV a tam si je prohlédnout. Změny se projeví až poté, co uživatel restartuje aplikaci Webex.

 • Tyto preference uživatele jsou přesunuty do aplikace Webex:

  • Nastavení upozornění na konverzace (včetně funkce ztlumení všech), není-li v informacích o verzi aplikace Jabber uvedeno jinak

  • Nastavení upozornění na hovory (včetně funkce ztlumení všech)

  • Výběr zvukového zařízení a videozařízení (kromě VDI)

  • Předvolby videa pro příchozí hovory (zahájit s videem nebo bez videa)

Než začnete

 • Tento nástroj podporuje uživatele služby Jabber v aplikaci Webex Messenger, Unified CM IM and Presence, Jabber v režimu služby Team Messaging a v režimu Pouze telefon s kontakty.

 • Ujistěte se, že vaše organizace používá následující podporované verze aplikace Jabber a Webex:

  Tabulka 1. Podporované verze aplikace Jabber

  Platforma

  Verze

  Oprava

  Která data jsou migrována

  Jabber pro Windows

  Poslední hlavní verze (MR): 12.1.4, 12.5.3, 12.6.4, 12.7.3, 12.8.4, 12.9.3, 12.9.4

  Ne

  Všechny kontakty a nastavení zmíněné v tomto článku jsou přesunuty

  Dřívější hlavní verze: 12.1.0, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.5.0, 12.5.1, 12.5.2, 12.6.0, 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3, 12.7.0, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.0, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.3, 12.9.0, 12.9.1, 12.9.2

  Ano, stáhnout odsud

  Všechny kontakty a nastavení zmíněné v tomto článku jsou přesunuty

  Jabber pro Mac

  12.8.5, 12.8.6, 12.9.4, 12.9.5

  Ne

  Všechny kontakty a nastavení zmíněné v tomto článku jsou přesunuty

 • Ujistěte se, že splňujete požadavky aplikace Webex:

  • Webex: Musí být nainstalována zářijová nebo novější verze; před přesunutím dat aplikace Jabber bude možná nutné se přihlásit.

  • Doporučujeme uživatelům, aby si stáhli aplikaci Webex z adresy https://www.webex.com/downloads.html, případně je můžete na webovou stránku přesměrovat pomocí následujícího parametru. Poté mohou uživatelé instalovat aplikaci Webex do systému, v němž již používají aplikaci Jabber.

 • Uživatelé musí být ověřeni prostřednictvím služby Active Directory, aby měli přístup ke kontaktům.

 • Všichni uživatelé adresáře musí být synchronizováni se službou identit, jinak nelze kontakt Webex vyhledat.


  Vlastní kontakty jsou přesunuty z aplikace Jabber do aplikace Webex tak, jak jsou.

1

Otevřete rozhraní Správa systému Cisco Unified CM .

2

Vyberte možnost Správa uživatelů > Nastavení uživatele > Služba UC .

3

Vyberte jednu možnost:

 • V případě nové konfigurace klepněte na tlačítko Přidat nový a poté v části Typ služby UC nastavte hodnotu Konfigurace klienta Jabber (jabber-config.xml) .
 • V případě existující konfigurace vyberte v části Typ služby UC existující službu UC nakonfigurovanou pomocí možnosti Konfigurace klienta Jabber (jabber-config.xml) .
4

Klepněte na tlačítko Další .

5

Zadejte název v části Informace o službě UC ; další požadavky nalezente v nápovědě ke službě Unified CM.

6

Zadejte parametry v části Parametry konfigurace Jabber .


 

Tyto parametry nelze vybrat v aplikaci Unified CM. Je nutné je přidat jako vlastní parametry v části zásad.

Parametry migrace z aplikace Jabber do aplikace Webex

Parametr

Hodnota

Popis

EnableJabber2TeamsMigration

pravda

nepravda

Označí uživatele jako kandidáty na přesunutí dat z aplikace Jabber do aplikace Webex. Tento proces přenese seznam kontaktů (přátel) uživatelů a předvolby volání do aplikace Webex.

pravda
Přesunutí dat z aplikace Jabber do aplikace Webex se automaticky zobrazí uživatelům, kteří mají pro obě aplikace stejnou e-mailovou adresu. Přesun dat začne 5 minut až 3 hodiny poté, co se uživatel přihlásí do aplikace Jabber, nebo když ručně iniciuje přesun z nabídky Nápověda nebo z místního okna.
nepravda (výchozí)
Přesunutí dat z aplikace Jabber do aplikace Webex se uživateli nezobrazí automaticky, ale je stále k dispozici, aby jej mohli spustit ručně z nabídky Nápověda.

WebexTeamsDownloadURL

Adresa URL pro stažení

Určuje, kde mohou uživatelé stáhnout aplikaci Webex, pokud si ji nestáhnout během upgradu. Přidejte hodnotu této adresy URL, jinak budou uživatelé vyzváni ke kontaktování na správce systému.

Například (s využitím oficiální stránky ke stažení):


       https://www.webex.com/downloads.html 
      
7

Klepněte na možnost Uložit .

Další postup

Aby se oprava nebo verze údržby načetla, musí uživatelé aplikaci Jabber restartovat. Vybraným uživatelům se zobrazí obrazovka s dotazem, zda chtějí přesunout svá místní data a nastavení. Uživatelé mohou postupovat podle jednotlivých kroků nebo akci přeskočit, pokud ještě nejsou připraveni.


Obrazovka se zobrazí 5 minut až 3 hodiny poté, co se uživatel přihlásí do aplikace Jabber, nebo když ručně iniciuje přesun z nabídky Nápověda.


Pokud se tato data nepřesunou kvůli potížím se sítí, potíží se serverem nebo z jiného důvodu, přenos dat se ukončí, ale uživatelé mohou tento krok v aplikaci Webex zopakovat. Pokud se tento krok nepodaří ani při opakovaném pokusu, uživatelé budou znovu vyzvání po 24 hodinách, jestliže zůstanou přihlášeni k aplikaci Webex. Uživatelé budou také znovu vyzváni ihned po opětovném spuštění aplikace Webex.