• Dessa kontakter flyttas till Webex:

  • Jabber-katalogkontakter vars e-postadresser även finns i molnidentitetstjänsten (samma tjänst som Webex använder).

  • Anpassade kontakter och foton

  • XMPP-federerade kontakter


  Om det inte går att flytta vissa kontakter kan de exporteras till och granskas i en CSV-fil med hjälp av det inbyggda verktyget. Användarna måste också starta om Webex-programmet för att ändringarna ska börja gälla.

 • Dessa användarinställningar flyttas till Webex:

  • Inställningar för chattmeddelanden (inklusive Stäng av ljudet för alla), såvida inget annat anges i Jabber-versionsinformationen ovan

  • Inställningar för samtalsaviseringar (inklusive Stäng av ljudet för alla)

  • Val av ljudenhet och videoenhet (utom VDI)

  • Videoinställningar för inkommande samtal (start med video eller ingen video)

Innan du börjar

 • Verktyget stöder Jabber-användare i Webex Messenger, Unified CM IM and Presence, läget Teammeddelanden i Jabber och läget Endast telefon med kontakter.

 • Kontrollera att din organisation använder följande versioner av Jabber och Webex:

  Tabell 1. Versioner av Jabber som stöds

  Plattform

  Versioner

  Korrigering

  Vad migreras?

  Jabber för Windows

  De senaste större versionerna (MR): 12.1.4, 12.5.3, 12.6.4, 12.7.3, 12.8.4, 12.9.3, 12.9.4

  Nej

  Alla kontakter och inställningar som nämns i den här artikeln migreras

  Tidigare MR: 12.1.0, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.5.0, 12.5.1, 12.5.2, 12.6.0, 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3, 12.7.0, 12.7.1, 12.7.2, 12.8.0, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.3, 12.9.0, 12.9.1, 12.9.2

  Ja – ladda ned härifrån

  Alla kontakter och inställningar som nämns i den här artikeln migreras

  Jabber för Mac

  12.8.5, 12.8.6, 12.9.4, 12.9.5

  Nej

  Alla kontakter och inställningar som nämns i den här artikeln migreras

 • Kontrollera att du uppfyller kraven för Webex:

  • Webex: Septemberversionen eller senare måste vara installerad. Du kan behöva logga in innan Jabber-informationen kan migreras.

  • Vi rekommenderar att användare laddar ned Webex från https://www.webex.com/downloads.html, eller så kan du dirigerar om dem till en webbplats med hjälp av parametern nedan. Sedan kan användaren installera Webex i systemet där Jabber används.

 • Användare måste autentiseras via Active Directory för åtkomst till kontakter.

 • Alla kataloganvändare måste synkroniseras med identitetstjänsten. Annars går det inte att hitta Webex-kontakten.


  Anpassade kontakter flyttas som de är från Jabber till Webex.

1

Öppna Cisco Unified CM Administration -gränssnittet.

2

Välj Användarhantering > Användarinställningar > UC-tjänst .

3

Välj något av följande:

 • För en ny konfiguration väljer du Lägg till nytt och väljer sedan Jabber-klientkonfiguration (jabber-config.xml) som typ av UC-tjänst .
 • För en befintlig konfiguration väljer du en befintlig UC-tjänst som du har konfigurerat med Jabber-klientkonfigurationen (jabber-config.xml) som typ av UC-tjänst .
4

Välj Nästa .

5

Ange ett namn i avsnittet för information om UC-tjänsten. Information om fler krav finns i Unified CM-hjälpen.

6

I avsnittet för Jabber-konfigurationsparametrar anger du relevanta parametrar.


 

Dessa parametrar är inte valbara förinställningar i Unified CM. Du måste lägga till dessa som anpassade parametrar under principer.

Parametrar för migrering från Jabber till Webex

Parameter

Värde

Beskrivning

EnableJabber2TeamsMigration

true

false

Taggar användare som kandidater för migrering av data från Jabber till Webex. I den här processen hämtas användarens kontaktlista (kompislista) och samtalsinställningar till Webex.

true
Datamigreringen från Jabber till Webex görs automatiskt för användare med en matchande e-postadress för båda programmen. Datamigreringen börjar mellan fem minuter och tre timmar efter att användaren loggar in i Jabber, eller när användaren initierar migreringen manuellt via hjälpmenyn eller popup-fönstret.
false (standard)
Datamigrering från Jabber till Webex visas inte automatiskt för användaren, men användaren kan fortfarande starta den manuellt via hjälpmenyn.

WebexTeamsDownloadURL

Hämtnings-URL

Anger var användare kan hämta Webex om de inte hämtade det i samband med uppgraderingen. Lägg till ett värde för den här URL:en. Annars uppmanas användaren att kontakta administratören och be om hjälp.

Exempel (om den officiella hämtningssidan används):


 <WebexTeamsDownloadURL>https://www.webex.com/downloads.html </WebexTeamsDownloadURL> 
 
7

Välj Spara .

Nästa steg

Användarna måste starta om Jabber för att läsa in korrigeringen eller MR. Valda användare ser en skärm där de tillfrågas om de vill flytta sina lokala data och inställningar. Användarna kan fortsätta med stegen eller hoppa över dem om de inte är redo än.


Skärmen visas mellan fem minuter och tre timmar efter att användaren loggar in i Jabber eller när användaren initierar migreringen manuellt via hjälpmenyn.


Om det inte går att flytta data på grund av ett nätverksproblem, ett serverproblem eller andra orsaker, stoppas dataöverföringen men användarna kan försöka utföra det här steget igen i Webex. Om det fortfarande inte går att utföra steget uppmanas användarna att försöka igen efter 24 timmar om Webex-inloggningen fortfarande är aktiv. Användarna uppmanas också direkt om Webex startas om.