Chcete-li používat aplikaci Volání Webex se Slackem, musíte mít platný volací účet Webex a ujistěte se, že je váš dialplan správně nakonfigurován tak, aby používal všechny funkce.

Než začnete

Aplikace volání Webex je podporována voláním Cisco Unified Communication Manager (Unified CM) nebo Webex.

Pokud používáte Unified CM, musí být volající prostředí povoleno pro vytáčení identifikátorů URI (Uniform Resource Identifiers) SIP. Ujistěte se, že identifikátor SIP URI uživatelů odpovídá e-mailové adrese použité k přihlášení ke Slacku.

1

Přihlaste se ke svému účtu správce pracovního prostoru ve Slacku.

2

Kliknutím na tlačítko níže aplikaci přidejte.

Co dělat dál

Povolte volání Webexu pro všechny členy pracovního prostoru.

Než začnete


Pokud používáte bezplatnou verzi Slacku, můžete použít pouze jednu aplikaci pro volání s tlačítkem Slack Call . Pokud používáte placený tarif, můžete přidružit více aplikací pro volání.

1

Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Ve webovém prohlížeči přejděte na stránkunastavení Slacku.
  • Vlevo nahoře klikněte na název pracovního prostoru a pak vyberte Nastavení a správa > Nastavenípracovního prostoru.
2

Na kartě Nastavení přejděte na Hovorya klikněte na Rozbalit.

3

Vyberte Volání Webex a klikněte na Uložit.

Toto nastavení aplikace ve Slacku umožňuje zvolit výchozí chování volání aplikace Volání Webex pro celý pracovní prostor. Vyberte si mezi e-mailovou adresou (SIP URI) a telefonními čísly.

1

Na pracovišti Slack klikněte na Aplikace.

2

Klikněte na VoláníWebex.

3

Na kartě Domů vyberte v rozevírací nabídce způsob volání.

Pomocí aplikace Webex Call můžete zavolat jinému uživateli Slack z jeho profilu, přímé zprávy nebo kanálu.

Než začnete

Volání Webexu musí povolit správce Slacku. Pokud tak ještě neučinili, můžete pomocí tlačítka níže stáhnout aplikaci Webex Call.

1

Otevřete přímou zprávu (DM) nebo kanál s osobou, které chcete zavolat.

2

Vyberte jednu z možností:

  • Zavolejte na telefonní číslo uživatele – Klikněte do pravého horního rohu a vyberte Volání Webex.
  • Zavolejte na e-mailovou adresu uživatele – Klikněte na profil uživatele > Volání > VoláníWebex.

Pomocí těchto příkazů s aplikací Webex Call ve Slacku můžete někomu zavolat z přímé zprávy, telefonního čísla nebo adresy SIP. Můžete také požádat kolegu, aby vám zavolal, nebo dokonce požádat o informace o podpoře.


Při prvním volání pomocí aplikace Webex Call se objeví potvrzovací zpráva. Chcete-li tuto zprávu přestat dostávat při každém hovoru, zaškrtněte políčko Vždy otevírat odkazy z webextelu a klepněte na tlačítko Otevřít odkaz.

Tabulka 1. Příkazy aplikace pro aplikaci Webex Call

Příkazy

Popis

/webexcall

V DM s jiným uživatelem na Slacku poskytuje provedení tohoto příkazu odkaz na spuštění volání Webex s tímto uživatelem.

/webexcall @[název_vyhledávání]

Vyhledejte kolegu ve vašem adresáři, kterému chcete zavolat.

/webexcall [číslo]

Zavolá na zadané telefonní číslo.

/webexcall [e-mailová adresa]

Zavolá e-mailovou adresu, kterou jste zadali pomocí SIP adresy.

/callme

V přímé zprávě s jiným uživatelem na Slacku pošle provedení tohoto příkazu aktivní tlačítko volání vašemu kolegovi, aby vám zavolal.