Pro soukromé schůzky v síti Video Mesh jsou vyžadovány následující:

 • Hostitelská organizace používá video mesh a povolí funkci pro vaši organizaci.

 • Všichni účastníci soukromé schůzky musí patřit organizaci pořádající soukromou schůzku (hostitelská organizace).

 • Správce povolil váš individuální účet pro soukromé schůzky.

 • Musíte být připojeni k podnikové síti hostitelské organizace, a to buď přímo, nebo prostřednictvím sítě VPN.

 • K soukromé schůzce se můžete připojit pouze z aplikace Webex nebo z ověřeného videosystému v hostitelské organizaci.

 • Pokud je vaše aplikace Webex připojena k videosystému, musí se jednat o ověřený videosystém v hostitelské organizaci.

 • Další informace naleznete v tématu Cisco Webex Video Mesh Release Notes.

Známá omezení

 • Soukromé schůzky podporují VoIP pouze pro zvuk. Webex Edge Audio a PSTN nejsou podporovány.

 • Osobní místnosti nelze používat pro soukromé schůzky.

 • Soukromé schůzky jsou podporovány pouze pro naplánované schůzky.

 • Soukromé schůzky nepodporují funkce Webexu, které vyžadují připojení ke cloudu, jako je nahrávání v cloudu, přepis a Asistent Webex.

 • K soukromým schůzkám se nemůžete připojit z neověřeného videosystému, a to ani s aplikací Webex.