Webex Toplantı, ortamın kurumsal ağında her zaman yerel olmasını ve bulutta asla medyanın olmasını sağlayarak toplantılarınızıdaha gelişmiş güvenlik sağlar.

Özel Bir Toplantıya katılmak için aşağıdaki Webex karşılamanızgerekir:

  • Özel bir toplantının tüm katılımcılarının, özel toplantıyı (toplantı sahibi kuruluş) barındıran kuruluşa ait olması gerekir.

  • Doğrudan veya bir VPN aracılığıyla ana bilgisayar kuruluşun kurumsal ağına bağlı olmalıdır.

  • Özel toplantıya yalnızca toplantı sahibi Webex uygulamasından veya kimliği doğrulanmış bir video sisteminden katılabilirsiniz.

  • Mobil Webex bir video sistemine bağlısa ana bilgisayar kuruluşunda kimliği doğrulanmış video sistemi olması gerekir.

Bilinen Sınırlamalar

  • Özel toplantılar, yalnızca VoIP için destek sağlar. Webex Edge Ses ve PSTN desteklenmiyor.

  • Kişisel Toplantı Odaları, özel toplantılar için kullanılamaz.

  • Özel toplantılar, Webex kaydı, döküm ve Bulut Yardımcısı gibi bulut ile bağlantı gerektiren toplantı Webex desteklemez.

  • Üzerinde kimlik doğrulamalı video uygulaması olsa bile kimliği doğrulanmamış bir video sisteminden Webex toplantıya katılanmazsanız.