W przypadku prywatnych spotkań w sieci Video Mesh wymagane są następujące elementy:

 • Organizacja hosta używa usługi Video Mesh i włącza tę funkcję w organizacji.

 • Wszyscy uczestnicy spotkania prywatnego muszą należeć do organizacji organizującej spotkanie prywatne (organizacji goszczącej).

 • Administrator włączył Twoje indywidualne konto dla spotkań prywatnych.

 • Musisz mieć połączenie z siecią firmową organizacji hosta, bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci VPN.

 • Do prywatnego spotkania można dołączyć tylko z aplikacji Webex lub z uwierzytelnionego systemu wideo w organizacji goszczącej.

 • Jeśli aplikacja Webex jest połączona z systemem wideo, musi to być uwierzytelniony system wideo w organizacji hosta.

 • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cisco Webex Video Mesh Informacje o wersji.

Znane ograniczenia

 • Prywatne spotkania obsługują tylko VoIP dla audio. Webex Edge Audio i PSTN nie są obsługiwane.

 • Nie można używać pokoi osobistych do prywatnych spotkań.

 • Spotkania prywatne są obsługiwane tylko w przypadku spotkań zaplanowanych.

 • Spotkania prywatne nie obsługują funkcji Webex, które wymagają połączenia z chmurą, takich jak nagrywanie w chmurze, transkrypcja i Webex Assistant.

 • Nie możesz dołączyć do prywatnych spotkań z nieuwierzyciechnionego systemu wideo, nawet takiego z aplikacją Webex.