Prywatne spotkania Webexzapewniają zwiększone bezpieczeństwo spotkań, zapewniając, że media są zawsze lokalne w sieci firmowej, a nigdy w chmurze.

Musisz spełnić następujące wymagania, aby dołączyć do prywatnego spotkaniaWebex:

  • Wszyscy uczestnicy spotkania prywatnego muszą należeć do organizacji organizującej spotkanie prywatne (organizacji goszczącej).

  • Musisz mieć połączenie z siecią firmową organizacji hosta, bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci VPN.

  • Do prywatnego spotkania można dołączyć tylko z aplikacji Webex lub z uwierzytelnionego systemu wideo w organizacji goszczącej.

  • Jeśli aplikacja Webex jest połączona z systemem wideo, musi to być uwierzytelniony system wideo w organizacji hosta.

Znane ograniczenia

  • Prywatne spotkania obsługują tylko VoIP dla audio. Webex Edge Audio i PSTN nie są obsługiwane.

  • W pokojach osobistych nie można organizować prywatnych spotkań.

  • Spotkania prywatne nie obsługują funkcji Webex, które wymagają połączenia z chmurą, takich jak nagrywanie w chmurze, transkrypcja i Webex Assistant.

  • Nie możesz dołączyć do prywatnego spotkania z nieuwierzywnionego systemu wideo, nawet takiego z aplikacją Webex.