Za privatne sastanke na Video Mesh-u potrebne su sledeće stavke:

 • Organizacija domaćina koristi Video Mesh i omogućava funkciju za vašu organizaciju.

 • Svi učesnici privatnog sastanka moraju pripadati organizaciji koja je domaćin privatnog sastanka (organizacija domaćina).

 • Administrator je omogućio vaš pojedinačni nalog za privatne sastanke.

 • Morate biti povezani sa korporativnom mrežom organizacije domaćina, direktno ili preko VPN-a.

 • Privatni sastanak možete da se pridružite samo iz Webex aplikacije ili iz ovlašćenog video sistema u organizaciji domaćina.

 • Ako je Webex aplikacija povezana sa video sistemom, ona mora biti ovlašćeni video sistem u organizaciji domaćina.

 • Više informacija potražite u članku Cisco Webex Video Mesh Release Notes.

Poznata ograničenja

 • Privatni sastanci podržavaju samo VoIP za zvuk. Webex Edge Audio i PSTN nisu podržani.

 • Lične sobe ne možete da koristite za privatne sastanke.

 • Privatni sastanci su podržani samo za zakazane sastanke.

 • Privatni sastanci ne podržavaju Webex funkcije koje zahtevaju vezu sa oblakom, kao što su snimanje u oblaku, transkripcija i Webex pomoćnik.

 • Ne možete da se pridružite privatnim sastancima iz neautorizovanog video sistema, čak ni onog sa Webex aplikacijom na njemu.