Webex privatni sastanakobezbeđuje poboljšanu bezbednost vaših sastanaka tako što obezbeđuje da mediji uvek budu lokalni za vašu korporativnu mrežu i nikada u oblaku.

Morate da ispunite sledeće zahteve da biste se pridružili Webex privatnomsastanku:

  • Svi učesnici privatnog sastanka moraju pripadati organizaciji koja je domaćin privatnog sastanka (organizacija domaćina).

  • Morate biti povezani sa korporativnom mrežom organizacije domaćina, direktno ili preko VPN-a.

  • Privatni sastanak možete da se pridružite samo iz Webex aplikacije ili iz ovlašćenog video sistema u organizaciji domaćina.

  • Ako je Webex aplikacija povezana sa video sistemom, ona mora biti ovlašćeni video sistem u organizaciji domaćina.

Poznata ograničenja

  • Privatni sastanci podržavaju samo VoIP za zvuk. Webex Edge Audio i PSTN nisu podržani.

  • Lične sobe se ne mogu koristiti za privatne sastanke.

  • Privatni sastanci ne podržavaju Webex funkcije koje zahtevaju vezu sa oblakom, kao što su snimanje u oblaku, transkripcija i Webex pomoćnik.

  • Ne možete da se pridružite privatnom sastanku iz neautorizovanog video sistema, čak ni onog sa Webex aplikacijom na njemu.