Privatni sastanakwebexa pruža veću sigurnost za vaše sastanke osiguravajući da su mediji uvijek lokalni za vašu korporativnu mrežu, a nikada u oblaku.

Da biste se uključili u Webex privatni sastanak, morate ispuniti sljedeće uvjete:

  • Svi sudionici privatnog sastanka moraju pripadati organizaciji koja je domaćin privatnog sastanka (organizacija domaćina).

  • Morate biti povezani s korporativnom mrežom organizacije domaćina, izravno ili putem VPN-a.

  • Privatnom sastanku možete se pridružiti samo iz aplikacije Webex ili iz videosustava za provjeru autentičnosti u organizaciji glavnog računala.

  • Ako je aplikacija Webex povezana s video sustavom, to mora biti videosustav za provjeru autentičnosti u tvrtki ili ustanovi glavnog računala.

Poznata ograničenja

  • Privatni sastanci podržavaju samo VoIP za zvuk. Webex Edge Audio i PSTN nisu podržani.

  • Osobne sobe ne mogu se koristiti za privatne sastanke.

  • Privatni sastanci ne podržavaju značajke Webexa koje zahtijevaju povezivanje s oblakom, kao što su snimanje u oblaku, transkripcija i Pomoćnik za Webex.

  • Ne možete se pridružiti privatnom sastanku iz neprovjerenog video sustava, čak ni iz aplikacije Webex.