Følgende kreves for private møter på Video Mesh:

 • Vertsorganisasjonen bruker Video Mesh og aktiverer funksjonen for organisasjonen.

 • Alle deltakere i et privat møte må tilhøre organisasjonen som er vert for det private møtet (vertsorganisasjonen).

 • Administratoren må aktivere kontoen for å være vert for private møter.

 • Du må være koblet til bedriftsnettverket til vertsorganisasjonen, enten direkte eller via en VPN.

 • Du kan bare bli med i det private møtet fra Webex-appen eller fra et godkjent videosystem i vertsorganisasjonen.

 • Hvis Webex-appen er koblet til et videosystem, må det være et godkjent videosystem i vertsorganisasjonen.

 • For mer informasjon, se Cisco Webex Video Mesh Release Notes.

Kjente begrensninger

 • Private møter støtter bare VoIP for lyd. Webex Edge Audio og PSTN støttes ikke.

 • Du kan ikke bruke Personal Rooms til private møter.

 • Private møter støttes bare for planlagte møter.

 • Private møter støtter ikke Webex-funksjoner som krever tilkobling til skyen, for eksempel skyopptak, transkripsjon og Webex Assistant.

 • Du kan ikke bli med i private møter fra et ikke-godkjent videosystem, selv ikke et med Webex-appen.