Följande krävs för privata möten med videonät:

 • Värdorganisationen använder videonät och aktiverar funktionen för din organisation.

 • Alla mötesdeltagare i ett privat möte måste tillhöra organisationen som är värd för det privata mötet (värdorganisationen).

 • Din administratör har aktiverat ditt individuella konto för privata möten.

 • Du måste vara ansluten till värdorganisationens företagsnätverk, antingen direkt eller via ett VPN.

 • Du kan endast delta i det privata mötet från Webex-appen eller från ett autentiserat videosystem i värdorganisationen.

 • Om din Webex-app är ansluten till ett videosystem måste den vara ett autentiserat videosystem i värdorganisationen.

 • Mer information finns i Cisco Webex-videonätversionsinformation.

Kända begränsningar

 • Privata möten har endast stöd VoIP för ljud. Webex Edge-ljud PSTN ljud stöds inte.

 • Du kan inte använda personliga rum för privata möten.

 • Privata möten stöds endast för schemalagda möten.

 • Privata möten stöder inte Webex-funktioner som kräver en anslutning till molnet, t.ex. molninspelning, transkribering och Webex-assistent.

 • Du kan inte delta i privata möten från ett oauticerat videosystem, även ett med Webex-appen i detta.