Webex privata möten ger förbättrad säkerhet för dina möten genom att säkerställa att mediet alltid är lokalt iditt företagsnätverk och aldrig i molnet.

Du måste uppfylla följande krav för att kunna delta i ett privat Webex-möte:

  • Alla mötesdeltagare i ett privat möte måste tillhöra organisationen som är värd för det privata mötet (värdorganisationen).

  • Du måste vara ansluten till värdorganisationens företagsnätverk, antingen direkt eller via ett VPN.

  • Du kan endast delta i det privata mötet från Webex-appen eller från ett autentiserat videosystem i värdorganisationen.

  • Om din Webex-app är ansluten till ett videosystem måste den vara ett autentiserat videosystem i värdorganisationen.

Kända begränsningar

  • Privata möten har endast stöd VoIP för ljud. Webex Edge-ljud PSTN ljud stöds inte.

  • Personliga rum kan inte användas för privata möten.

  • Privata möten har inte stöd för Webex-funktioner som kräver anslutning till molnet, t.ex. molninspelning, transkribering och Webex-assistent.

  • Du kan inte delta i ett privat möte från ett oauticerat videosystem, även ett med Webex-appen på det.