Webexzákazníci mají možnost získat přístup k ovládacím prvkům aktualizace produktu, které vám umožní zvolit si, jak častoWebexje aktualizován pro vaše uživatele, což vám poskytuje možnost aktualizovat aplikaci měsíčně nebo čtvrtletně. Ve výchozím nastavení jsou aktualizace webex appu publikovány každý měsíc. To umožní v případě potřeby snížit počet aktualizací prezentovaných uživatelům.

Umožňujeme vám také odložit nasazení těchto aktualizací až o 4 týdny pro měsíční kadenci nebo až o 2 týdny pro čtvrtletní kadence, aby vaše firma mohla dokončit jakékoli požadované ověření aktualizace softwaru. Toto okno odkladu umožní správci projít všemi požadovanými interními ověřovacími kontrolami a také umožní vytvoření jakéhokoli kolaterálu na podporu aktualizace nebo zavedení webexu v celé společnosti.

Tento vyvážený přístup umožňuje správcům uspokojit potřeby zúčastněných stran, jako je jejich bezpečnostní tým, ale zároveň si uvědomit výhody řízeného nepřetržitého doručování.

V Ovládacím centru mohou správci zkontrolovat, kdy jsou naplánovány všechny aktualizace, které mají být zavedeny do jejich organizace, podle zvolených možností kadence a odkladu. Jako obvykle koncoví uživatelé obdrží standardní ikonu aktualizace ve Webexu a aplikace bude i nadále automaticky aktualizovat při restartování.


 

Tyto funkce vám dávají kontrolu nad pravidelnými měsíčními aktualizacemi softwaru Webex. Vezměte prosím na vědomí, že občas musíme s okamžitou platností aplikovat kritické opravy na všechny uživatele. Tyto opravy považujeme za mimo rozsah běžných upgradů a nelze je řídit podle plánu upgradu nebo preferencí odkladu.

Mobil

Naše mobilní aplikace Webex lze ovládat pomocí řešení pro správu mobilních zařízení / správu mobilních aplikací. Více informací naleznete zde: Program správy mobilních aplikací

Než začnete

 • Plán aktualizace produktu je určen pro každého uživatele ve vaší organizaci.

 • Aktualizace produktů jsou podporovány po dobu až 3 měsíců a 2 týdnů.

 • Neexistuje žádná možnost vrátit uživatele k dřívějším aktualizacím produktu.

1

Ze zobrazení zákazníka v https:/ / admin.webex.compřejděte do sekce Zasílání zpráv a přejděte do sekce Pro správu vydání softwaru aplikace Webex.

2

Vyberte si z následujících možností:

 • Automatické aktualizace softwaru (řízené společností Cisco)– Vaši uživatelé se automaticky aktualizují každý měsíc, jakmile bude aktualizace produktu k dispozici.
 • Vlastní plán aktualizací– o aktualizaci uživatelů se můžete rozhodnout pomocí následujících možností:
  • Frekvence– Vyberte si z dostupných možností, uživatelé jsou aktualizováni pomocí této frekvence.

   • 1 měsíc

   • 3 měsíce

  • Obdobíodkladu – Volitelně můžete zvolit období odkladu. Když je k dispozici aktualizace produktu, spustí se okno odkladu a uživatelé se po ukončení okna odkladu automaticky upgradují.

Další naplánovaný upgrade se vypočítá a zobrazí se v Ovládacím centru.
3

Kliknutím na Sestavení, která jsou k dispozici ke stažení, zobrazíte dostupné aktualizace produktů.


 

Prostředí Webex Meetings v aplikaci Webex je řízeno verzí webu Schůzky. Aktualizace webu schůzek jsou konfigurovány samostatně.

Ovládací prvky aktualizace produktu pro aplikaci Webex se budou přesouvat z části Zasílání zpráv do nastavení organizace. Očekává se, že tyto změny budou v beta verzi v listopadu 2021 a krátce poté bude k dispozici obecná dostupnost. Kromě toho se jedná o nadcházející změny v tom, jak budou ovládací prvky fungovat:

 • Frekvence 1 měsíce se nyní bude nazývat Nejnovější.

 • Frekvence 3 měsíců se nyní bude nazývat Pomalá a chování se změní ze3 měsíců na frekvenci 4 měsíců. Organizace, které potřebují řídit aktualizace z důvodu zabezpečení nebo změn ovládacích prvků ve svém prostředí, mohou tento kanál využít ke správě aktualizací v rámci svého prostředí. Tato změna musí být v souladu s tím, jak funguje aktuální pomalý kanál pro weby Webex Meetings.

 • Partneři teď budou moci nakonfigurovat ovládací prvky aktualizace produktu pro všechny své zákazníky nebo pro konkrétní zákazníky.

 • Partneři budou moci blokovat nebo umožňovat svým zákazníkům provádět změny ovládacích prvků aktualizace produktu.

 • Správci budou moci nakonfigurovat konkrétní uživatele tak, aby vždy dostávali nejnovější automatické aktualizace od společnosti Cisco bez ohledu na konfiguraci organizace.