• Neustále kontrolujeme minimální požadavky na spuštění Aplikace Webex a požadavky zde uvedené se mohou změnit.
 • Použití Aplikace Webex s programy před vydáním nebo předčasným vydáním, jako je Apple Beta Software, Windows Insider Program nebo jiné podobné programy, nepodporujeme.
 • Výkon Aplikace Webex může být ovlivněn faktory mimo operační systém, například: síťové připojení nebo jiné aplikace na vašich zařízeních.

Minimální požadavky na stolní počítač Windows

Minimální požadavky na počítače Mac

 • MacOS 10.13 a novější

 • Čip M1 nebo procesor Intel

 • Minimálně 4 GB RAM

Tento článek je o instalaci desktopové verze Aplikace Webex pro systém Mac nebo Windows. Pro systém Linux viz Aplikace Webex pro Linux.

Aplikace Webex se po každé aktualizaci na novou verzi nainstaluje do stejné systémové složky.


 

Chcete-li zjistit, jakou verzi aplikace Webex máte nainstalovanou, přejděte do Zjištění verze aplikace.

Správci mohou zkontrolovat, kterou verzi aplikace mají jejich uživatelé: stačí spustit zprávu Verze aplikace pro zasílání zpráv (Zprávy pro vaše portfolio cloudové spolupráce).

Ruční instalace

Aplikaci Webex můžete nainstalovat do určitého počítače nebo pro určitého uživatele. Instalovat ji mohou uživatelé s rolí správce IT.

Aplikace Webex se ve výchozím nastavení nainstaluje do následující složky: %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Uživatelé si mohou stáhnout a spustit instalační soubor (msi). Nepotřebují mít ve svém počítači přístupová oprávnění správce.

Správci mohou spustit instalační program s dalšími právy a mohou zvolit instalaci do počítače a adresář pro instalaci.

Jaký instalační balíček MSI mám použít?

Zde jsou rozdíly mezi balíčky:

 • Lokalizovaný nebo nelokalizovaný balíček: Pokud chcete, aby se aplikace Webex nainstalovala v jazyce vašeho operačního systému, zvolte lokalizovaný balíček.

  Jste-li správce provádějící hromadnou instalaci pomocí distribučního mechanismu třetí strany, musíte použít nelokalizovaný balíček. Uživatelé mohou i nadále používat aplikaci Webex v preferovaném jazyce (pokud služba Webex tento jazyk podporuje).


   

  Pokud hromadně instalujete aplikaci Webex pomocí lokalizovaného balíčku, mohou se při odinstalaci aplikace Webex vyskytnout potíže.

 • Balíček obsahující pouze aplikaci: Tuto možnost je vhodná pro většinu situací. Tento balíček nainstaluje pouze aplikaci Webex. Aplikace Webex v případě potřeby stáhne součásti aplikace Meetings pro počítače.

  Existují některé výjimky, kdy budete naopak potřebovat balíček s více aplikacemi.

 • Balíček aplikací: Tento balíček nainstaluje aplikaci Webex i aplikaci Meetings pro počítače. Balíček použijte pouze v následujících situacích:

  • Instalaci provádíte v zabezpečeném prostředí, které blokuje stažení softwaru pomocí počítačů uživatelů. Pokud aplikace Webex nemůže součásti aplikace Meetings stáhnout, uživatelé mohou mít problémy s připojením ke schůzkám pomocí aplikace.
  • Ještě jste neprovedli úplnou migraci na aplikaci Webex a uživatelé stále potřebují samostatnou aplikaci Meetings pro počítače.
Tabulka 1. Instalační balíčky aplikace Webex pro Windows
PopisJe lokalizovaný?Architektura operačního systémuOdkaz ke stažení instalačního balíčku
Pouze Aplikace WebexLokalizovaný64 bitůhttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex.msi
Pouze Aplikace WebexNelokalizovaný (EN)64 bitůhttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_en.msi
Balíček aplikací Webex a Meetings pro počítačeLokalizovaný64 bitůhttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle.msi
Balíček aplikací Webex a Meetings pro počítačeNelokalizovaný (EN)64 bitůhttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle_en.msi

Hromadná instalace

Ve zde uvedených příkladech používáme nástroj msiexec od Microsoft. Více informací najdete zde: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/using-windows-installer.

Následující parametry příkazového řádku můžete použít s instalačním balíčkem MSI aplikace Webex:

 • Kontext instalace

  Když nastavíte ALLUSERS=1 k zadání instalace do počítače, musíte mít oprávnění s přístupem správce. Více informací najdete zde: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/allusers.

 • Tichá instalace

  Můžete zahrnout /qn a instalaci provést bez zásahu uživatele. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi /qn.

 • ACCEPT_EULA

  Nastavením této vlastnosti na hodnotu TRUE přijmete licenční smlouvu s koncovým uživatelem jménem uživatelů. Instalační program nevyzve uživatele k přijetí licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

  Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Licenční smlouva s koncovým uživatelem se nezobrazí, pokud nastavíte jednu z následujících položek registru na hodnotu eula-disabled:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  Určuje, zda se má aplikace Webex automaticky spustit při spuštění systému Windows.

  Výchozí hodnota je TRUE. K její změně potřebujete mít oprávnění správce.

  Příklady:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1

   Aplikace Webex se spouští automaticky při spuštění systému Windows (výchozí). Toto nastavení povolí nebo deaktivuje možnost Při spuštění počítače spustit aplikaci Webex, takže uživatel ji nemůže změnit.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1

   Aplikace Webex se nespouští automaticky při spouštění systému Windows. Uživatelé mohou změnit možnost Při spuštění počítače spustit aplikaci Webex v nastavení aplikace Webex.

 • DEFAULT_THEME

  Určuje motiv používaný pro aplikaci Webex.

  Výchozí hodnota je Dark. K její změně potřebujete mít oprávnění správce.

  Uživatelé mohou motiv změnit v nastavení aplikace Webex.

  Příklady:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

   Určí pro aplikaci Webex světlý motiv.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

   Určí pro aplikaci Webex tmavý motiv.

 • DELETEUSERDATA

  Určuje, zda se mají odstranit, nebo zachovat soubory databáze a protokolů uživatelů.

  Výchozí hodnota je 0 – během instalace zachová databázi i protokoly.

  Příklady:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1

   Během instalace odebere databázi i protokoly uživatelů.

 • EMAIL

  Tento parametr zjednodušuje proces přihlašování uživatelů k aplikaci Webex zadáváním e-mailové adresy nebo použitím gesta – tím se určuje způsob odvozování e-mailové adresy.

  Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com Předem zadá acassidy@example.com v rámci přihlašování k účtu Webex.

  S parametrem EMAIL můžete použít následující hodnoty:

  • E-mailová adresa uživatele (příklad: acassidy@priklad.com) – určí, aby byla během přihlašování automaticky zadána skutečná e-mailová adresa. Nepoužívejte s parametrem ALLUSERS=1, protože představuje pouze jednu e-mailovou adresu. Tento postup nedoporučujeme pro zařízení, která jsou používána více uživateli.

   Příklad: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$acassidy@example.com

  • $userPrincipalName – dá aplikaci Webex pokyn, aby ze systému Windows během přihlašování načetla hlavní uživatelské jméno (UPN). Tuto možnost můžete použít pro zařízení používaná více uživateli.

   Příklad: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  • $Mail – dá aplikaci Webex pokyn, aby během přihlašování načetla e-mailovou adresu uživatele (je-li dostupná) pomocí protokolu LDAP / služby Active Directory. Tuto možnost můžete použít pro zařízení používaná více uživateli.

   Příklad: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$mail ALLUSERS=1

  • $SAMAccountName – dá aplikaci Webex pokyn, aby během přihlašování načetla ze systému Windows název SAMAccountName uživatele. Obvykle se používá pro starší prostředí. Tuto možnost můžete použít pro zařízení používaná více uživateli.

   Příklad: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1


   

  Kombinované použití parametru EMAIL s metodou ověřování, jako je Kerberos nebo mTLS, umožňuje uživatelům automatické přihlášení.

  Když použijete parametr EMAIL, uživatelé nemohou změnit identitu ve službě Webex, kterou používají k přihlášení.

 • ENABLEOUTLOOKINTEGRATION

  Určuje, zda se má aplikace Webex registrovat v integraci Microsoft Outlook pro službu Presence. K její změně potřebujete mít oprávnění správce.

  Výchozí hodnota je 0.

  Příklady:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1

   Aplikace Webex se zaregistruje v integraci Microsoft Outlook pro službu Presence v systému Windows.

   Uživatelé mohou změnit možnost Připojit aplikaci Webex k aplikaci Microsoft Outlook v nastavení aplikace Webex.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1

   Aplikace Webex se v integraci Microsoft Outlook pro službu Presence v systému Windows nezaregistruje (výchozí nastavení).

   Toto nastavení deaktivuje možnost Připojit aplikaci Webex k aplikaci Microsoft Outlook pro všechny uživatele. Chcete-li tuto možnost změnit, musíte mít přístupová oprávnění správce.

 • FORCELOCKDOWN

  Platí pouze pro instalační balíčky s více aplikacemi. Uzamkne aplikaci Meetings pro počítače, pokud se jedná o kompatibilní verzi s webem pro schůzky. K její změně potřebujete mít oprávnění správce.

  Příklad: msiexec /i WebexBundle.msi FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • INSTALL_ROOT

  Určuje složku pro instalaci aplikace Webex.

  Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1

 • INSTALLWV2

  Při instalaci aplikace Webex nainstaluje integrovaný prohlížeč WebView2 od společnosti Microsoft.

  Aplikace Webex tento integrovaný prohlížeč vyžaduje. Další informace o prohlížeči WebView2 a Webex.

  Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  • FORCECLIENTSPKOMPATIBILNÍ VERZENO

   Platí pouze pro instalační balíčky s více aplikacemi. Tento parametr rozšiřuje verzi klienta aplikace Webex Meeting tak, aby byla kompatibilní s webem schůzky. Klient Webex Meeting získá číslo verze, které je větší ClientSPCompatibleVersionNo nebo ForceClientSPCompatibleVersionNo. K její změně potřebujete mít oprávnění správce.

   Příklad: msiexec /i WebexBundle.msi FORCECLIENTSPCOMPATIBLEVERSIONNO=10

  Spuštění aplikace

  Aplikace Webex má vlastní řešení automatické aktualizace, které je nezávislé na operačním systému Windows. Aplikace se může automaticky aktualizovat bez vědomí operačního systému Windows, takže nainstalovaná verze aplikace se může lišit od verze, kterou uživatel vidí při používání aplikace.

  Instalování

  Pro instalaci Aplikace Webex uživatelé nepotřebují přístupová oprávnění správce na svém počítači.

  Uživatelé dvakrát kliknou na soubor Webex.dmg k jeho instalaci. Ve výchozím nastavení je aplikace Webex nainstalována do složky Applications, uživatelé však mohou aplikaci Webex přetáhnout do libovolného adresáře.


   

  Chcete-li zkontrolovat, jakou verzi aplikace Webex máte nainstalovanou, přejděte do Zjištění verze aplikace.

  Správci mohou zkontrolovat, kterou verzi aplikace mají jejich uživatelé: stačí spustit zprávu Verze aplikace pro zasílání zpráv (Zprávy pro vaše portfolio cloudové spolupráce).

  Hromadná instalace

  Jako správce můžete použít příkaz Mac defaults s argumenty LoginHint k předvyplnění aplikace Webex e-mailem uživatele:

  defaults write Cisco-Systems.Spark LoginHint -string "<user-email@example.com>"

  V tomto příkazu, e-mail uživatele slouží jako nápověda pro přihlášení k automatickému zálohování na obrazovku vstupu hesla, post instalace a spuštění aplikace. Chcete-li omezit přihlášení na konkrétní domény nebo e-maily, měl by být e-mail uživatele součástí registru.

  Umístění: HKEY_CURRENT_USER/Software/Cisco Spark Native/Params

  Klíč parametru: email

  Chcete-li zakázat předvyplnění, použijte tento příkaz:

  defaults delete Cisco-Systems.Spark LoginHint

  Ovladač zvuku pro sdílení zvuku počítače

  Aplikace Webex potřebuje pro sdílení zvuku počítače speciální ovladač zvuku. Správci mohou ovladače předinstalovat do počítačů koncového uživatele. Pokyny naleznete ve stažení balíčku ovladačů zvuku Cisco Webex pro Mac.

  Pokud uživatelé nemají nainstalovaný ovladač, aplikace Webex jej stáhne, když kliknete na možnost Optimalizovat pro pohyb a video nebo na možnost Sdílet zvuk počítače v aplikaci Webex. Uživatel však musí mít oprávnění správce k instalaci ovladače.

  Spuštění aplikace

  Aplikace má vlastní řešení automatické aktualizace, které je nezávislé na instalačním mechanismu operačního systému. Aplikaci instalujete pomocí mechanismu operačního systému pouze jednou. Poté se aplikace automaticky aktualizuje bez vědomí operačního systému. Nainstalovaná verze aplikace se proto může lišit od verze, kterou vidíte při používání aplikace.

  Trvá 7 dní, než se nová verze dostane ke všem. Během těchto 7 dnů mohou uživatelé aktivně kontrolovat aktualizace. Uživatelé si mohou přečíst článek Aktualizace aplikace na nejnovější verzi.

  Aktualizaci automaticky aplikujeme po 7denním zaváděcím okně.

  Pokud máte službu Pro Pack for Control Hub, můžete zkontrolovat, kterou verzi aplikace vaši uživatelé používají. Ve zprávě o verzi aplikace pro zasílání zpráv naleznete v části Analýza pro portfolio cloudové spolupráce.

  Když je aplikace Webex spuštěna1, pravidelně kontroluje, zda je k dispozici novější verze aplikace. Jakmile je k dispozici novější verze, aplikace novou verzi automaticky stáhne a uloží ji do místního počítače:

  • V systému Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • V systému MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  V těchto složkách ukládáme aktuální verzi a novou verzi aplikace. Pokud upgrade nevyjde, aplikace se může vrátit zpět.

  Pokud uvolníme záplatu pro vydání, aktualizujeme všechny organizace v rámci třídenního zaváděcího okna.


   
  1. Aplikace Webex během provozu kontroluje aktualizace, i když uživatel není přihlášený.

   Pokud uživatel není přihlášený, když je možná aktualizace, chování aktualizace závisí na tom, kdo naposledy používal aplikaci Webex:

   • Pokud byl tento uživatel přihlášený, aplikace se sama aktualizuje podle zásad aktualizace jejich organizace. Viz Ovládací prvky aktualizace produktu.
   • Pokud se tento uživatel nepřihlásil, aplikace se aktualizuje na nejnovější verzi. (Mohli by používat aplikaci Webex, aby se připojili ke schůzkám jako host.)

  Frekvenci aktualizací Aplikace Webex můžete nastavit pomocí ovládacích prvků aktualizace produktu.

  Pro odinstalování aplikace použijte msiexec /x Webex.msi.


   

  Cesta souboru .msi závisí na tom, kde byl během instalace použit. Aby tento příkaz fungoval, soubor .msi musí být přítomen na zadaném místě.

  Chcete-li odinstalovat Aplikaci Webex, přejděte do složky Aplikace a přetáhněte Aplikaci Webex do koše.

  Aplikace virtuálních počítačů Aplikace Webex optimalizuje zvuk a video pro prostředí virtuálních počítačů. Pomocí tenkého klienta mají uživatelé přístup k Aplikaci Webex z prostředí vzdálené virtuální plochy.

  Stažení softwaru pro Aplikaci Webex pro Windows VDI naleznete na https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Další informace o podporovaných funkcích, přípravě prostředí a nasazení řešení Webex VDI najdete v Příručce nasazení pro Webex pro Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

  Jako správce můžete zabezpečit Aplikaci Webex na mobilních zařízeních vašeho uživatele. Mezi řešení, která podporujeme, patří MDM/MAM s Microsoft Intune, MDM/MAM s AppConfig, balení aplikací pomocí souborů iOS IPA a souborů Android AAB a ovládací prvky pro mobilní správu

  Další informace naleznete v části Zabezpečení mobilních zařízení.