Když připojíte počítač přímo k portu údržby desky, získáte přístup k některým spouštěcím informacím, protokolům a rozhraní API desky. To vše je užitečné pro řešení problému.

Modely boardů mají různé typy portů údržby s různými schopnostmi a chováním.

Tyto desky mají port pro údržbu micro-USB. Prostřednictvím tohoto portu se můžete připojit přímo k hlavnímu procesoru i k procesorům fotoaparátu.

1

Připojte kabel USB z počítače k portu micro-USB na desce.

Zobrazí se dvě zařízení USB na sériový port. Názvy závisí na operačním systému počítače. V systému Linux se obvykle zobrazí /dev/ttyUSB0 pro fotoaparát a /dev/ttyUSB1 pro hlavní.

Tyto porty jsou připojeny k nativnímu sériovému rozhraní (UART) na obou procesorech. Zobrazují vše, co systém vytiskne na tento port, včetně protokolů z bootloaderů.

Přenosová rychlost je 115200 bps.

2

Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů správce, když se po dokončení spuštění zobrazí výzva k přihlášení. Přihlásit se můžete pouze k hlavnímu procesoru, nikoli k procesoru fotoaparátu. Po přihlášení máte přístup k API desky.

Pokud byla vaše nástěnka obnovena do továrního nastavení, přihlášení je správce s prázdným heslem.

Tyto desky mají port USB-A, který nabízí některé možnosti údržby. Na těchto deskách není sériové připojení k hlavnímu CPU. Získáte pouze virtuální sériové rozhraní nad USB. To znamená, že váš počítač nevidí desku, pokud není deska téměř plně funkční.

1

Připojte kabel USB z počítače k portu USB-A na desce.

Na Webex Board 55 použijte port USB, který je nejblíže panelu.

2

Zapněte desku.

Nyní uvidíte virtuální sériový port na PC. Jeho název závisí na operačním systému počítače. V systému Linux se obvykle zobrazí /dev/ttyACM0.

Přenosová rychlost je 115200 bps.


 
Pokud desku zapnete před připojením počítače, počítač desku neuvidí.
3

Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů správce, když se zobrazí výzva k přihlášení. Po přihlášení máte přístup k rozhraní API desky.

Pokud byla vaše nástěnka obnovena do továrního nastavení, přihlášení je správce s prázdným heslem.