Når du kobler en datamaskin direkte til styrets vedlikeholdsport, får du tilgang til oppstartsinformasjon, logger og styrets API. Disse er alle nyttige for å feilsøke et problem.

Styremodellene har ulike typer vedlikeholdsporter med ulike evner og oppførsel.

Board-enhetene har en mikro-USB-vedlikeholdsport. Du kan koble direkte til både hoved-CPU og kamera-CPU gjennom denne porten.

1

Koble en USB-kabel fra en datamaskin til mikro-USB-porten på Board-enheten.

Du vil se to USB-til-serieport-enheter. Navnene avhenger av PC-ens operativsystem. På Linux ser du vanligvis /dev/ttyUSB0 for kamera og /dev/ttyUSB1 for hoved.

Disse portene er koblet til det opprinnelige serielle grensesnittet (UART) på de to CPU-ene. De viser alt som skrives fra systemet til denne porten, inkludert logger fra oppstartslastere.

Overføringshastigheten er 115 200 bps.

2

Logg på med administratorlegitimasjon når du blir bedt om å logge på etter at oppstart er fullført. Du kan bare logge på hoved-CPU-en, ikke kameraets CPU. Etter at du har logget inn, har du tilgang til Board-enhetens API.

Hvis Board-enheten er tilbakestilt til fabrikkstandard, er påloggingen admin med et tomt passord.

Disse Board-enhetene har en USB-A-port som gir noen vedlikeholdsfunksjoner. Det er ingen seriell tilkobling til hoved-CPU-en på disse Board-enhetene. Du får bare et virtuelt serielt grensesnitt på toppen av USB. Dette betyr at datamaskinen din ikke kan se Board-enheten, med mindre enheten er nesten fullt operativt.

1

Koble en USB-kabel fra datamaskinen til USB-A-porten på Board-enheten.

På Webex Board 55 bruker du USB-porten nærmest panelet.

2

Slå på Board.

Nå vil du se den virtuelle serieporten på PC-en. Portens navn avhenger av PC-ens operativsystem. På Linux ser du vanligvis /dev/ttyACM0.

Overføringshastigheten er 115 200 bps.


 
Hvis du slår på Board før du kobler til datamaskinen, kan ikke datamaskinen se Board.
3

Logg på med administratorlegitimasjon når du blir bedt om å logge på. Etter at du har logget på, har du tilgang til Board-enhetens API.

Hvis Board-enheten er tilbakestilt til fabrikkstandard, er påloggingen admin med et tomt passord.