När du ansluter en dator direkt till Board:s underhållsport får du tillgång till viss startinformation, loggar och Board API. Dessa är alla användbara för felsökning av ett problem.

Board-modeller har olika typer av underhållsportar med olika funktioner och beteende.

Dessa tavlor har en mikro-USB-underhållsport. Du kan ansluta direkt till både huvud- och kameraprocessorerna via den här porten.

1

Anslut en USB-kabel från en dator till mikro-USB-porten på tavlan.

Du ser två USB-till-serieportenheter. Namnen beror på datorns operativsystem. På Linux ser du vanligtvis /dev/ttyUSB0 för kameran och /dev/ttyUSB1 för huvud.

Dessa portar är anslutna till det inbyggda seriegränssnittet (UART) på de två CPU:erna. De visar allt som är utskrivet av systemet i den här porten, inklusive loggar från startlastare.

Hastigheten är 11 5200 bps.

2

Logga in med administratörsuppgifterna när du får inloggningsupp prompten efter att uppstarten är klar. Du kan bara logga in på huvudprocessorn, inte på kamerans CPU. När du har loggat in har du åtkomst till board-API:et.

Om din tavla har fabriksåterställning är inloggningen administratör med ett tomt lösenord.

Dessa tavlor har en USB-A-port som erbjuder viss underhållskapacitet. Det finns ingen serieanslutning till huvudprocessorn på dessa tavlor. Du får endast ett virtuellt serienummer gränssnitt ovanpå USB. Detta innebär att din dator inte kan se tavlan, såvida inte tavlan är nästan helt fungerande.

1

Anslut en USB-kabel från datorn till USB-A-porten på tavlan.

Använd Webex Board 55 USB-porten närmast panelen på skärmen.

2

Sätt på tavlan.

Nu ser du den virtuella serieporten på datorn. Namnet beror på operativsystemet på datorn. På Linux ser du vanligtvis /dev/ttyACM0.

Hastigheten är 11 5200 bps.


 
Om du startar tavlan innan du ansluter datorn kan inte datorn se tavlan.
3

Logga in med administratörsuppgifterna när du får inloggningsupp frågan. Efter inloggning har du åtkomst till board-API:et.

Om din tavla har fabriksåterställning är inloggningen administratör med ett tomt lösenord.