När du ansluter en dator direkt till styrelsens underhållsport får du tillgång till viss startinformation, loggar och styrelsens API. Dessa är alla användbara för felsökning av ett problem.

Board-modellerna har olika typer av underhållsportar med olika funktioner och beteenden.

Enheterna har en underhållsport med mikro-USB. Du kan ansluta direkt till både huvudenhetens och kamerans processor via denna port.

1

Anslut en USB-kabel från en dator till mikro-USB-porten på enheten.

Du kommer att se två USB i serieportens enheter. Namnen beror på vilket operativsystem datorn har. I Linux visas vanligen /dev/ttyUSB0 för kameran och /dev/ttyUSB1 för huvudenheten.

Portarna är anslutna till det inbyggda seriella gränssnittet (UART) i de två processorerna. De visar allt som skrivs av systemet till denna port, inklusive loggar från bootloaders.

Baud-hastigheten är 115 200 bps.

2

Logga in med administratörsuppgifterna när du uppmanas till det efter att uppstarten har slutförts. Du kan bara logga in på huvudprocessorn, inte på kameraprocessorn. När du har loggat in har du åtkomst till enhetens API.

Om enheten har fabriksåterställts är inloggningen admin med ett tomt lösenord.

Dessa enheter har en USB-A-port med vissa underhållsfunktioner. Det finns ingen seriell anslutning till huvudprocessorn på dessa enheter. Du har bara ett virtuellt seriellt gränssnitt ovanpå USB:n. Detta innebär att datorn inte kan se enheten, såvida inte enheten fungerar fullt ut.

1

Anslut en USB-kabel från en dator till USB-A-porten på enheten.

I Webex Board 55 använder du den USB-port som är närmast panelen.

2

Slå på strömmen till enheten.

Nu kommer du se den virtuella seriella porten på datorn. Vilket namn som visas beror på vilket operativsystem det är i datorn. På Linux visas vanligen /dev/ttyACM0.

Baud-hastigheten är 115 200 bps.


 
Om du slår på strömmen till enheten innan du ansluter datorn, kommer datorn inte kunna se enheten.
3

Logga in med administratörsuppgifterna när du uppmanas till det. När du har loggat in har du åtkomst till enhetens API.

Om enheten har fabriksåterställts är inloggningen admin med ett tomt lösenord.