Administration af Praktisk laboratorium

Med administration af Praktisk laboratorium kan du:

 • Oprette nyt laboratorium

 • Redigere eksisterende laboratorier

 • Slette laboratorier

 • Se laboratorietidsplan

 • Opsætte laboratoriecomputere til Praktisk laboratorie-sessioner

 • Flytte computere til andre laboratorier

 • Fjerne computere fra et laboratorium

 • Tilslutte til ledige laboratoriecomputere

 • Afbryde forbindelsen til laboratoriecomputere, der allerede er i session

 • Se en computers status

 • Oprette Praktisk laboratorium-brugsrapporter

Logge ind

For at logge på administration af Praktisk laboratorium, skal du være en bruger med laboratorieadministrationsprivilegier. Hvis du har spørgsmål til brugerkonti, skal du kontakte din Cisco Webex Training-webstedsadministrator.

1

Gå til din administration af Praktisk laboratorium-websted.

URL-adressen til dit websted er i følgende format, hvor your_company er mærkenavnet for dit Webex Training-websted.

http://your_company.webex.com/your_company/labadmin.php


 

Hvis du ikke ser en brugerfejl af en laboratorie administrator , skal du kontakte din system administrator.

System administratorer kan tildele laboratorie administrations privilegier:

2

På log ind-siden, indtast dit brugernavn i Brugernavn-boksen.

3

Indtast din adgangskode i Adgangskode-boksen.

4

Klik på Log ind.

Logge ud

1

Klik på Log ud på navigationsbjælken.

2

Klik på OK i dialogboksen, der vises.

Om Administrer laboratorier-siden

Siden Administrer laboratorier vises, når du klikker på Administrer laboratorier på navigationsbjælken. Denne side opfører alle eksisterende laboratorier. Du kan oprette et nyt laboratorium eller vælge et eksisterende laboratorium for at modificere eller slette. Du kan også se tidsplanen for et valgt laboratorium.

Den følgende tabel angiver de kolonner, der vises på siden og giver en beskrivelse af hver kolonne.

Tabel 1. Administrer laboratoriesiden

Kolonne

Beskrivelse

Laboratorienavn

Navnet på laboratoriet (indstillet af laboratorieadministratoren)


 

Undervisningsleder opretter automatisk et laboratorium kaldet Opdateringsrummet. Brug dette laboratorium til at opbevare laboratoriecomputere, der kræver vedligeholdelse eller reparation. Du kan ikke slette eller modificere Opdateringsrummet.

Beskrivelse

En beskrivelse af laboratoriet (indstillet af laboratorieadministratoren)

Computere i alt

Antallet af computere, der findes i et laboratorium

Computere i session

Antallet af computere i et laboratorium, i aktive sessioner

Laboratorietidsplan

Tilsvarende links til tidsplanen for hvert laboratorium

At oprette et nyt laboratorium

For at opsætte Praktisk laboratorium skal du først oprette et laboratorium, som Praktisk laboratorium-computerne kan bo i. Efter du har oprettet et nyt laboratorium, kan undervisningssessionsvært vælge det for at udføre en Praktisk laboratoriesession. Det nye laboratorium vises på siden Praktisk laboratorium, når værten klikker på Praktisk laboratorium på navigationsbjælken på dit Webex Training-websted.

1

Log ind på din administration af Praktisk laboratorium-websted.

2

På navigationsbjælken, klik på Administrer laboratorier.

3

På siden Administrer laboratorier, klik på Opret nyt laboratorium.

4

På siden Opret nyt laboratorium, i boksen Laboratorienavn, indtast et navn for det nye laboratorium.

5

(Valgfrit) I boksen Laboratoriebeskrivelse, indtast en beskrivelse af laboratoriet.

Beskrivelsen vises på siden Administrer laboratorier og siden Laboratoriedetaljer.

6

Klik på Tilføj.

Redigering af et laboratorium

Efter du har oprettet et nyt laboratorium, kan du redigere dets navn eller beskrivelse.


Du kan ikke modificere Opdateringsrum-laboratoriet.

1

På navigationsbjælken, klik på Administrer laboratorier.

2

På siden Administrer laboratorier, sæt kryds i afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på det laboratorium, som du ønsker at redigere.

3

Klik på Rediger laboratorium.

4

For at ændre laboratoriets navn på siden Rediger laboratorium, indtast et nyt navn i boksen Laboratorienavn.

5

For at tilføje eller ændre beskrivelsen af laboratoriet på siden Rediger laboratorium, indtast en ny beskrivelse i boksen Laboratoriebeskrivelse.

6

Klik på Opdatér.

Sletning af et laboratorium

Efter du har slettet et laboratorium, er laboratoriet ikke længere ledigt til udførsel af en Praktisk laboratorium-session


Du kan ikke slette Opdateringsrum-laboratoriet.

Inden du begynder

Slet alle computere fra laboratoriet, som du ønsker at slette.

1

På navigationsbjælken, klik på Administrer laboratorier.

2

Sæt kryds i afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på det laboratorium, som du ønsker at slette.

3

Klik på Slet laboratorium.

Hvis der er computere i laboratoriet, som du ønsker at slette, kommer en fejlmeddelelse frem for at minde dig om først at fjerne computerne. Ellers kommer en bekræftelsesdialogboks frem.

4

Klik på OK i bekræftelsesdialogboksen.

Se laboratorietidsplan

Med laboratorietidsplaner kan du holde styr på, hvilke laboratorier og computere, der er reserverede til undervisningssessioner.

1

På navigationsbjælken, klik på Administrer laboratorier.

2

Klik på Se tidsplan ved siden af det laboratorium, som du ønsker at se.

For at se en tidsplan fra siden Laboratoriedetaljer, klik på laboratoriets navn og dernæst på kalenderikonet.

3

Peg på et tidsvindue for at se detaljer om laboratorietidsplanen på siden Laboratorietidsplan.

4

Klik på Luk, når du er færdig.

Administration af laboratoriecomputere

Med Praktisk laboratorium kan du udføre de følgende administrationsopgaver for laboratoriecomputere:
 • Konfigurere computere i laboratorier

 • Flytte computere til et laboratorium

 • Fjerne computere fra et laboratorium

 • Tilslutte eller afbryde forbindelsen til en computer

 • Se en computers status

Systemkrav for lokale og eksterne computere

Med Webex Access Anywhere kan du få ekstern adgang til en computer ved at bruge en anden computer, som er tilsluttet til internettet. Installer Access Anywhere-agenten på hver computer, som findes i det praktiske laboratorium og på hver computer, som du bruger til at få adgang til laboratoriet.

Før du opsætter en computer for Access Anywhere, skal du sikre, at hver ekstern computer og lokal computer opfylder minimum kravene til Webex Meetings-system krav.

Opsæt en computer til Praktisk laboratorium

Installer Access Anywhere-agenten for at opsætte en computer. Efter du har konfigureret en computer i et laboratorium, behøver du ikke logge ind som administrator for at bruge Access Anywhere.


En computer kan tilhøre blot et laboratorium. Hvis du allerede har konfigureret en computer i et laboratorium, og du dernæst konfigurerer den samme computer i et andet laboratorium, flyttes computeren fra det første laboratorium til det andet.

Inden du begynder

 • Du har allerede oprettet laboratoriet, som du ønsker at opsætte computeren i.

 • Hvis Access Anywhere-agenten allerede er installeret på den computer, du ønsker at opsætte, så afinstaller Access Anywhere-agenten, og genstart computeren.

1

På navigationsbjælken, klik på Administrer laboratorier.

2

På siden Administrer laboratorier, klik på navnet på det laboratorie, hvor du vil konfigurere en computer.

3

På siden Laboratoriedetaljer, klik på Opsætte computer.

Hvis Access Anywhere-agenten allerede er installeret på computeren, så beder opsætningen dig om at afinstallere den.

4

Klik på Næste for at fortsætte afinstallationen.

Klik på OK for at afslutte opsætningen, hvis du ser en opfordring til at afinstallere en eksisterende installering af Access Anywhere-agenten.

Efter du afinstallerer den foregående installering af Access Anywhere, så begynd denne procedure igen fra trin 1.

5

Følg Webex Access Anywhere-opsætningsguidens forespørgselsmeddelelser, afgiv oplysningerne, og indstil valgmuligheder på følgende skærme:

Afsnit

Beskrivelse

Kontooplysninger

Angiv et kaldenavn for computeren, og indtast derefter den adgangskode, som du bruger til at logge ind på dit Webex Training-websted.

Indstillinger

Indstil de valgmuligheder, som du ønsker at benytte, når du får ekstern adgang til computeren. Du kan ændre alle disse valgmuligheder, når du bruger Access Anywhere. Hvis du er usikker på, hvilke valgmuligheder du skal vælge, så accepter standardindstillingerne.

Applikationer

Vælg de specifikke applikationer, som du vil tilgå på den eksterne computer. Alternativt kan du vælge at få adgang til hele desktoppen på den eksterne computer.

Bekræftelse

Indstil sikkerhedsvalgmulighederne, som du ønsker at bruge, når du tilgår en computer eksternt. Du kan vælge en af disse metoder:
 • Adgangskodebekræftelse, hvor du kan indtaste en adgangskode på en hjemmeside.

 • Telefonbekræftelse, hvor du kan modtage et telefonopkald på et telefonnummer, som du angiver, og dernæst en nøgle i en adgangskode.

6

Klik på Næste.

7

På skærmen Opsætning udført, klik på Færdiggør for at installere agenten på din computer.

Se en computers status

Laboratoriedetaljer-siden viser listen over computere, som er konfigureret til det specifikke laboratorium.

1

På navigationsbjælken, klik på Administrer laboratorier.

2

På siden Administrer laboratorier, klik på navnet på laboratoriet.

3

På siden Laboratoriedetaljer, find den computer, som du ønsker at tjekke status for.

Computerens status vises i kolonnen Status.

Computerstatusbeskrivelser

Status

Beskrivelse

Tilgængelig

Computeren er ledig for tilslutning. Klik på Tilslut for at kontrollere Praktisk laboratorium-computeren.

I session

Computeren bliver lige nu brugt i en Praktisk laboratoriesession. Klik på I session for at se sessionsdetaljer.

Offline

Computeren er ikke tilsluttet og er ikke ledig endnu.

Blokeret

Computeren er blokeret og er ikke tilgængelig for tilslutning.

Flytning af en computer

Du kan flytte en computer til et andet laboratorium, hvis computeren ikke er i session eller er reserveret. For at forhindre at en computer bliver reserveret, flyt computeren til Opdateringsrummet. Opdateringsrummet er et opbevaringsområde for computere, der kræver reparation, opgradering eller anden vedligeholdelse.

Efter du flytter en computer, vil den være på listen over computere i det nye laboratorium.

1

På navigationsbjælken, klik på Administrer laboratorier.

2

På siden Administrer laboratorier, klik på navnet på det laboratorium fra hvilket, du ønsker at flytte en computer.

3

På siden Laboratoriedetaljer, sæt kryds i afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på den computer, som du ønsker at flytte.

4

Klik på Flyt til.

5

I dialogboksen Flyt computere, fra rullegardinmenuen Flyt til, vælg det laboratorium til hvilket, du ønsker at flytte computeren.

6

Klik på OK for at flytte computeren til det nye laboratorium.

Fjerne en computer fra et laboratorium

Du kan fjerne en computer, der har en Ledig-status fra et laboratorium til enhver tid. Efter du har fjernet en computer, kommer den ikke længere frem på siden Praktisk laboratorium og er ikke længere ledig for en Praktisk laboratoriesession.


Du kan ikke fjerne en computer, der er reserveret, eller som har en I session-status.

1

På navigationsbjælken, klik på Administrer laboratorier.

2

På siden Administrer laboratorier, klik på linket til det laboratorium, der indeholder computeren, som du ønsker at fjerne.

3

På siden Laboratoriedetaljer, sæt kryds i afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på den computer, som du ønsker at fjerne.

4

Klik på Fjern.

5

Klik på OK for at bekræfte, at du ønsker at fjerne computeren eller computere.

Tilslutning til en ledig computer

Du kan tilslutte og kontrollere ledige computere fra siden Administrer laboratorier. Når du opretter forbindelse til en ledig computer, kan du ikke bruge den til at udføre en Praktisk laboratoriesession.

1

På navigationsbjælken, klik på Administrer laboratorier.

2

På siden Administrer laboratorier, klik på navnet på det laboratorium, der indeholder computeren.

3

På siden Laboratoriedetaljer, klik på Tilslut ved siden af den computer, du ønsker at oprette forbindelse til.

Afbryde en computer

Du kan afbryde computere med I session-status. Afbrydelse af en computer afslutter Access Anywhere-sessionen og ændrer computerens status til Ledig. Du kan nu bruge den til en Praktisk laboratoriesession.

1

På navigationsbjælken, klik på Administrer laboratorier.

2

På siden Administrer laboratorier, klik på navnet på det laboratorium, der indeholder computeren.

3

På siden Laboratoriedetaljer, klik på Afbryd ved siden af den computer, du ønsker at afbryde.

Opret en Praktisk laboratorium-brugsrapport

Du kan oprette og se Praktisk laboratorium-brugsrapporter for de sidste tre måneder, hvis denne valgmulighed er tilgængelig for dit Praktisk laboratorium-websted.

Inden du begynder

Superadministratoren skal aktivere valgmuligheden for Praktisk laboratorium-rapport; ellers vises linket Rapporter ikke.

1

Klik på Rapporter på navigationsbjælken.

2

Vælg det laboratorium, for hvilket du ønsker at oprette en rapport i rullegardinmenuen Vælg laboratorium.

3

Vælg start- og slutdato for den periode, du ønsker at se brugsrapporten i rullegardinmenuerne Fra og Til.

4

Vælg, hvordan du ønsker at sortere søgeresultaterne i rullegardinmenuen Sortér resultater ved.

5

Vælg Vis rapport.

Typisk indhold i en Praktisk laboratorium-brugsrapport

De følgende oplysninger findes typisk i en Praktisk laboratorium-brugsrapport. Du kan sortere i oplysningerne ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Tabel 2. Rapportindhold

Kolonne

Beskrivelse

Laboratorium

Navnet på laboratoriet hvor computeren bor

Brugernavn

Webex-bruger-id

Fulde navn

Brugerens fulde navn

Computernavn

Navnet på den eksterne computer

Statusændring

Statusændringer i den eksterne computer under den valgte periode (Ledig, I session, Blokeret eller Offline)

Skift kl.

Tidspunktet for statusændringen

Varighed

Varigheden af denne computerstatus

Klient-IP-adresse

IP-adresse til kundens computer - dvs. den computer, som er tilsluttet den eksterne computer (gælder kun for I session-status)