Oversigt

Hvis du opgraderer en brugers licens til virksomhed, vil du følge disse trin for at tilføje flere enheder til den pågældende bruger. Klienter og applikationer tildeles automatisk til brugere, som du opgraderer.

Hvis du nedgraderer en brugers licens til grundlæggende, skal du fjerne de yderligere klienter eller enheder, der er tildelt dem.

Få flere oplysninger om funktioner, der er tilgængelige med grundlæggende og virksomheds licenser i denne tabel.

Få mere at vide om Webex-opkald-tjenesterne her.

Opgrader en brugers Webex-opkald licens

1

Fra kunde visningen i https://admin.Webex.comskal du gå til brugere og vælge den bruger, hvis licens du vil ændre.

2

Vælg Rediger.

3

Vælg virksomheden, og klik på Gem.

Nedgrader en brugers Webex-opkald licens

1

Fra kunde visningen i https://admin.Webex.comskal du gå til brugere og vælge den bruger, hvis licens du vil ændre.

2

Vælg Rediger.

3

Vælg basis.

4

Klik på Gem.