Når du går ind i lokalet, hvor dit møde er planlagt, vil der gå 5 minutter, før mødet proaktivt deltager, og spørge, om du gerne vil deltage. Alt, du har at sige, er "Ja", og enheden er tilsluttet til mødet.

Proaktiv deltag bruger data, som enhederne allerede indsamler. Enheden genkender, når der er personer i lokalet, og et møde er klar til at starte. Enheden kontrollerer personers tilstedeværelse, tilsluttede enheder, og at der er en planlagt møde.

Deltagelse i et møde med Proaktiv deltag er tilgængelig, når du planlægger mødet i et lokale med en Webex-assistant aktiveret enhed. I møde inviter placering tilføj både lokalet og @webex, @webex:myroom, eller @meet:myroom for et Personligt lokale-møde. Hvis du vil planlægge et Webex-møde, skal du tilføje lokalet og @meet, @webex:spaceeller @meet:space i adressefeltet. Du kan få flere oplysninger i artiklen om, hvordan du planlægger Webex Meeting i din kalenderartikel. Hybrid-kalender skal være aktiveret for enheden.

Hvis en Touch 10-controller er tilgængelig, kan du slå proaktive anvisninger til og fra fra fra en individuel enhed. Se Slå proaktivt deltag til og fra for Webex-assistant.

Hvis du vil bruge Proaktivt møderum, skal den tilføjes i invitationen på samme måde, som du aktiverer One Button to Push-møder. Læs her, hvordan du planlægger Webex Meeting fra din kalender.

1

Hvis lokalet er reserveret til et møde, vil Webex-assistant spørge, om du ønsker at deltage i det.

Prompten om at deltage i møder er tilgængelig 30 sekunder, før mødet er planlagt til at starte. Den forsvinder 5 minutter efter det planlagte starttid.

2

For at deltage i mødet skal du sige "Ja" eller "Deltag", og enheden deltager i mødet. Hvis du ikke vil deltage, skal du sige "Afvis".Når en enhed er planlagt til et møde, får du en meddelelse fra Webex-assistant om at deltage i mødet 30 sekunder, før mødet starter. Prompten kan ses i 5 minutter, efter mødet er planlagt til at starte.

Når Webex-assistant til enheder er aktiveret i din organisation, er Proaktiv deltag som standard Aktiveret på alle understøttede enheder.

1

Fra Touch 10 startskærmen, vælg enhedsnavnet og Indstillinger.

2

Under Avanceredeindstillinger, tryk på Webex-assistant . Slå derefter proaktivt deltag til eller fra.

Før du begynder

Din administrator skal konfigurere din konto med -Cisco Webex-hybrid-kalendertjeneste, så du kan planlægge møder på denne måde.

1

Gå til appen for din arbejdskalender, og planlæg et møde.

2

Føj personer til din invitation, eller lad feltet mødedeltagere være tomt for at oprette et udkast til et møde eller en kommende aftale.

3

Indtast en af følgende i feltet for mødeplacering:

  • @webex,@webex:myroomeller @meet:myroom – Opretteret Møde i et personligt Webex-lokale.

  • @meet, @webex:space eller @meet:space – Opretter etWebex-teammøde og opretter automatisk et nyt rum i Webex ved hjælp af møde emnet som rumnavn.

    For at planlægge et nyt Webex-teammøde eller et tilbagevendende møde for et eksisterende Webex-rum, se Planlæg et Cisco Webex Team-møde fra et rum .


 

Hvis du tilføjer mere end ét nøgleord, bruges kun det første (venstre) nøgleord. Yderligere nøgleord ignoreres.


 

Din administrator kan ændre standardadfærden for @webex og @meet for din organisation. Din administrator kan for eksempel brugertilpasse nøgleordene, så @webex opretter et Webex-teammøde og et nyt rum, og @meet opretter et møde i et personligt lokale. Dog vil tilføjelse af :myroom til et af nøgleordet, uanset administratorkonfigurationen, altid oprette et møde i et personligt lokale, og tilføjelse af :rum til begge nøgleord vil altid oprette et Webex-teammøde og et nyt rum.

4

For at gøre det lettere for personer at deltage fra et Cisco Webex-lokale eller en skrivebordsenhed skal du tilføje enheden som en lokaleressource, så en Deltag-knap vises på enheden, inden mødet starter:

  • I Windows skal du klikke på > For at tilføje lokaler og derefter vælge enheden.
  • På Mac skal du klikke på > eller klikke på Lokalesøger for > Tilføj lokale og derefter vælge enheden.
5

Vælg andre mødeindstillinger, og klik derefter på Send .

Hvad er næste trin?

Når du opretter et Webex-teammøde uden mødedeltagere, oprettes et rum i Webex. Hvis du vil tilføje mødedeltagere til kalenderaftale, skal du også tilføje personerne til Webex-rummet.