שגיאה:'הבקשה נכשלה עם קוד מצב 400'

שגיאה:'הבקשה נכשלה עם קוד מצב 400'

שגיאה:'הבקשה נכשלה עם קוד מצב 400' בעת בחירת Slido אירוע בפגישות Webex.

שגיאה 400 בעת בחירת תשאול Slidio או שאלות ותשובות בפגישות Webex.

סיבה:
מארח Webex עשוי לקבל שגיאה:'הבקשה נכשלה עם קוד סטטוס 400' בעת הפעלת Slido אירוע (סקר/שאלות ותשובות) בפגישות Webex של Cisco:

תמונה שנוספה על-ידי המשתמש

שלח דוח בעיות Webex ופתח אירועSlido תמיכה עם מזהה דוח הבעיה.


פתרון :
צור אירוע חדש Slido ב http://slido.com- / ובחר את האירוע החדש Slido ביישומי הפגישות Slido של Cisco Webex.

בעיות ומגבלות ידועות
האם המאמר הועיל לך?