Feil: «Forespørselen mislyktes med statuskode 400»

Feil: «Forespørselen mislyktes med statuskode 400»

Feil: «Forespørselen mislyktes med statuskode 400» ved valg av Slido-hendelse i Webex Meetings.

Feil 400 ved valg av Slido-avstemning eller spørsmål og svar i Webex Meetings.

Årsak:
Webex-vert kan få en feilmelding: «Forespørselen mislyktes med statuskode 400» ved oppstart av en Slido-hendelse (avstemning / spørsmål og svar) i Cisco Webex Meetings:

Bilde som er lagt til av bruker

Send inn en Webex-problemrapport, og åpne en Slido-støttesak med problemrapport-ID-en.


Løsning:
Opprett en ny Slido-hendelse på http://slido.com/ og velg den nye Slido-hendelsen i Cisco Webex Meetings Slido-apper.

Kjente problemer og begrensninger

Var denne artikkelen nyttig?