Fel: "Begäran misslyckades med statuskod 400"

Fel: "Begäran misslyckades med statuskod 400"

Fel: "Begäran misslyckades med statuskod 400" vid val av en Slido-händelse i Webex Meetings.

Fel 400 vid val av enlidio-omröstning eller Frågor och svar i Webex Meetings.

Orsak:
Webex-värden kan få ett felmeddelande: "Begäran misslyckades med statuskod 400" vid start av en Slido-händelse (omröstning/Frågor och svar) i Cisco Webex Meetings:

Bild tillagd av användare

Skicka in en Webex-problemrapport och öppna ett Slido-supportfall med problemrapport-ID: t.


Lösning:Skapa
en ny Slido-händelse http://slido.compå/och välj den nya Slido-händelsen i Cisco Webex Meetings Slido-appar.

Kända problem och begränsningar
Var den här artikeln användbar?