Błąd: „Żądanie nie powiodło się z kodem stanu 400”

Błąd: „Żądanie nie powiodło się z kodem stanu 400”

Błąd: „Żądanie nie powiodło się z kodem statusu 400” podczas wybierania wydarzenia Slide w spotkaniach Webex.

Błąd 400 podczas wybierania ankiety Slidio lub Q&A w spotkaniach Webex.

Przyczyna:
Host Webex może otrzymać błąd: „Żądanie nie powiodło się z kodem stanu 400” podczas uruchamiania zdarzenia Slido (ankieta/pytania i odpowiedzi) w Cisco Webex Meetings:

Obraz dodany przez użytkownika

Prześlij Zgłoszenie problemu z Webex i otwórz Walizka wsparcia Slide z identyfikatorem zgłoszenia problemu.


Obejście:
Utwórz nowe wydarzenie Slide w dniu http://slido.com/ i wybierz nowe wydarzenie Slido w aplikacji Cisco Webex Meetings Slido Apps.

Znane problemy i ograniczenia

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły
arrow up