Błąd: "Żądanie nie powiodło się z kodem stanu 400"

Błąd: "Żądanie nie powiodło się z kodem stanu 400"

Błąd: "Żądanie nie powiodło się z kodem stanu 400" podczas wybierania zdarzenia Slido w spotkaniach Webex.

Błąd 400 podczas wybierania ankiety Slidio lub pytań i odpowiedzi w Spotkaniach Webex.

Przyczyna:
Webex host może otrzymać błąd: "Żądanie nie powiodło się z kodem stanu 400" podczas uruchamiania zdarzenia Slido (Poll/Q&A) w Cisco Webex Meetings:

Obraz dodany przez użytkownika

Prześlij raport o problemie Webex i otwórz zgłoszenie pomocy technicznej Slido z identyfikatorem raportu o problemie.


Obejście:
Utwórz nowe zdarzenie Slido na http://slido.com/ i wybierz nowe zdarzenie Slido w aplikacjach Cisco Webex Meetings Slido.

Znane problemy i ograniczenia
Czy ten artykuł był pomocny?