Błąd:"Żądanie nie powiodło się z kodem stanu 400"

Błąd:"Żądanie nie powiodło się z kodem stanu 400"

Błąd:"Żądanie nie powiodło się z kodem stanu 400" podczas wybierania Slido zdarzenia w spotkaniach Webex.

Błąd 400 podczas wybierania ankiety Slidio lub pytań i odpowiedzi w spotkaniach Webex.

Przyczyna:Host Webex może otrzymać błąd:
"Żądanie nie powiodło się z kodem stanu 400" podczas uruchamiania zdarzenia (ankiety Slido /pytań i odpowiedzi) w Cisco Webex Meetings:

Obraz dodany przez użytkownika

Prześlij raport o problemie Webex i otwórz zgłoszenie do pomocy technicznej z identyfikatorem Slido zgłoszenia problemu.


Obejście problemu:
Utwórz nowe zdarzenie w dniu / i wybierz nowe Slido zdarzenie whttp://slido.com Slidoaplikacjach Cisco Webex Meetings.Slido

Znane problemy i ograniczenia
Czy ten artykuł był pomocny?