Greška:'Zahtev nije uspeo sa statusnim kodom 400'

Greška:'Zahtev nije uspeo sa statusnim kodom 400'

Greška:'Zahtev nije uspeo sa statusnim kodom 400' tokom odabira Slido događaja na Vebeks sastancima.

Greška 400 prilikom izbora Slidio ankete ili pitanja i odgovora na Vebeks sastancima.

Uzrok:
Webex domaćin može da primi grešku:'Zahtev nije uspeo sa statusnim kodom 400' tokom pokretanja Slido događaja (anketa/pitanja i odgovori) na Cisco Webex sastancima:

Slika koju je dodao korisnik

Pošaljite Webex izveštaj o problemu i otvorite slučaj Slido podrške sa ID-om izveštaja o problemu.


Radno okruženje:
Napravite novi Slido događaj nahttp://slido.com/ i izaberite novi Slido događaj u Slido aplikacijama Cisco Webex Meetings.

Poznati problemi i ograničenja
Da li je ovaj članak bio koristan?