Greška: 'Zahtev nije uspeo sa šifrom statusa 400'

Greška: 'Zahtev nije uspeo sa šifrom statusa 400'

Greška: 'Zahtev nije uspeo sa statusni kôd 400' prilikom izbora Slido događaja na Webex sastancima.

Greška 400 prilikom izbora Slidio ankete ili Q&A na Webex sastancima.

Uzrok:
Webex host može dobiti grešku: 'Zahtev nije uspeo sa statusni kôd 400' prilikom pokretanja Slido događaja (Poll/Q&A) na Cisco Webex sastancima:

Slika koju je dodao korisnik

Prosledite Webex izveštaj o problemima i otvorite slučaj Slido podrške sa ID-om izveštaja o problemima.


Zaobilaznorešenje :
Kreirajte novi Slido događaj na http://slido.com/ i izaberite novi Slido događaj u Cisco Webex Meetings Slido Apps.

Poznati problemi i ograničenja
Da li je ovaj članak bio koristan?