במאמר זה
dropdown icon
הקצאת קול עבור Cisco Webex Contact Center
  dropdown icon
  סקירה כללית
   קהל
   שינוי היסטוריה
  dropdown icon
  תמיכה בריבוי אזורים
   המתקשרים נמצאים באזור אחד והסוכנים נמצאים באזורים מרובים
   מתקשרים וסוכנים נמצאים באזורים מרובים
   שיקולים לסוכנים בהודו
  תיעוד קשור
   מוסכמות
    dropdown icon
    תקשורת, שירותים ומידע נוסף
     כלי חיפוש באגים של Cisco
    משוב תיעוד
    dropdown icon
    Webex זרימת שיחות במוקד הקשר
     מבוא לזרימת שיחה
      שיחה נכנסת IVR
       שיחה נכנסת לסוכן
        העברת שיחות ועידה וייעוץ
         התקשרות חוזרת או שיחה יוצאת ל-PSTN
         dropdown icon
         דרישות רישיון וגודל קיוב
          רישיונות קיוב
           גודל מושב קיוב
           dropdown icon
           סוגי קישוריות
            סוגי קישוריות נתמכים
             אינטרנט ציבורי
              קישוריות פרטית
               פריסות לא סטנדרטיות
               dropdown icon
               יתירות רכיבים
                מבוא ליתירות רכיבים
                 יתירות במרכזי נתונים ארגוניים באזור גיאוגרפי
                 dropdown icon
                 דוגמה לתצורת CUBE ארגוני Webex Contact Center
                  כניסה למצב הגדרת תצורה כללית
                   תצורה בסיסית
                    תצורה נפוצה
                    dropdown icon
                    תא מטען מאובטח של SIP בין CUBE למרכז הקשר Webex
                     סקירה כללית של Secure SIP Trunk
                      דוגמה: הגדרת תצורת SIP TLS
                      dropdown icon
                      הגדרת תא מטען של SIP עבור הדייר שלך
                       לפני קביעת התצורה
                        הקצאת הדייר שלך
                         אזורי מרכז הקשר Webex
                         dropdown icon
                         Webex מילון מונחים של מרכז הקשר
                          מילון מונחים
                          במאמר זה
                          cross icon
                          dropdown icon
                          הקצאת קול עבור Cisco Webex Contact Center
                           dropdown icon
                           סקירה כללית
                            קהל
                            שינוי היסטוריה
                           dropdown icon
                           תמיכה בריבוי אזורים
                            המתקשרים נמצאים באזור אחד והסוכנים נמצאים באזורים מרובים
                            מתקשרים וסוכנים נמצאים באזורים מרובים
                            שיקולים לסוכנים בהודו
                           תיעוד קשור
                            מוסכמות
                             dropdown icon
                             תקשורת, שירותים ומידע נוסף
                              כלי חיפוש באגים של Cisco
                             משוב תיעוד
                             dropdown icon
                             Webex זרימת שיחות במוקד הקשר
                              מבוא לזרימת שיחה
                               שיחה נכנסת IVR
                                שיחה נכנסת לסוכן
                                 העברת שיחות ועידה וייעוץ
                                  התקשרות חוזרת או שיחה יוצאת ל-PSTN
                                  dropdown icon
                                  דרישות רישיון וגודל קיוב
                                   רישיונות קיוב
                                    גודל מושב קיוב
                                    dropdown icon
                                    סוגי קישוריות
                                     סוגי קישוריות נתמכים
                                      אינטרנט ציבורי
                                       קישוריות פרטית
                                        פריסות לא סטנדרטיות
                                        dropdown icon
                                        יתירות רכיבים
                                         מבוא ליתירות רכיבים
                                          יתירות במרכזי נתונים ארגוניים באזור גיאוגרפי
                                          dropdown icon
                                          דוגמה לתצורת CUBE ארגוני Webex Contact Center
                                           כניסה למצב הגדרת תצורה כללית
                                            תצורה בסיסית
                                             תצורה נפוצה
                                             dropdown icon
                                             תא מטען מאובטח של SIP בין CUBE למרכז הקשר Webex
                                              סקירה כללית של Secure SIP Trunk
                                               דוגמה: הגדרת תצורת SIP TLS
                                               dropdown icon
                                               הגדרת תא מטען של SIP עבור הדייר שלך
                                                לפני קביעת התצורה
                                                 הקצאת הדייר שלך
                                                  אזורי מרכז הקשר Webex
                                                  dropdown icon
                                                  Webex מילון מונחים של מרכז הקשר
                                                   מילון מונחים
                                                   Cisco Webex Contact Center מדריך קליטה של גשר POP קולי (vPOP)
                                                   list-menuבמאמר זה

                                                   מאמר זה מספק מידע מפורט אודות Cisco Webex Contact Center קליטה באמצעות גשר POP קולי (vPOP), שיטה מדור קודם לחיבור רשתות טלפון מסורתיות (PSTN) עבור שיחות נכנסות ויוצאות.

                                                   הקצאת קול עבור Cisco Webex Contact Center

                                                   סקירה כללית

                                                   ארגוני לקוחות יכולים להשתמש ב- Cisco Unified Border Element (CUBE) כבקר גבול ההפעלה (SBC) כדי להתחבר למרכז הקשר Webex. הקיוב הארגוני מתחבר לספק שירותי PSTN או קישוריות VoIP בצד אחד ולמוקד שירות Webex בצד השני כדי לאפשר שירותי מוקד שירות. שיחות נכנסות ויוצאות למוקד הקשר Webex מנתבות דרך הקיוב הארגוני. הלקוח מספק את תא המטען של SIP, המופעל באופן דו-כיווני לספק השירות ולמוקד הקשר Webex, כדי לאפשר את תעבורת השיחות בין הפלטפורמות. לקבלת מידע נוסף אודות קיוב, עיין במדריך התצורה Cisco Unified Border Element ב - https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-border-element/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

                                                   ספק שירות של Cisco או ארכיטקטורה ארגונית
                                                   ספק שירות של Cisco או ארכיטקטורה ארגונית

                                                   ספק השירות או ארגון הלקוח יכולים להחזיק ולהפעיל את הקיוב ואת בורסת הסניף הפרטי (PBX). במקרה זה:

                                                   • כל השיחות הנכנסות למרכז הקשר Webex מגיעות דרך הספק בקיוב הארגוני.

                                                   • Webex Contact Center שולח את כל השיחות היוצאות, בין אם ללקוחות או לסוכנים, באמצעות הקיוב הארגוני.

                                                   • Webex Contact Center עובד עם ספק השירות כדי לחייב את הלקוח ישירות עבור שימוש ב- PSTN, מבלי לעבור את החיוב Webex Contact Center.

                                                   Webex Contact Center תומך בקיוב, Virtual CUBE (vCUBE) ו-SBC של צד שלישי.

                                                   כאשר ספק השירות הוא הבעלים של SBC ו- PBX, Webex Contact Center מספק כותרת SIP כדי לזהות את ארגון הלקוח בפני ספק השירות. ספקי שירות מגדירים את כותרת ה- SIP הספציפית דרך לוח המחוונים של ספק שירותי יישומים.

                                                   Webex Contact Center תומך בכותרות SIP אלה:

                                                   • הסחה

                                                   • פאי

                                                   • OTG

                                                   • DTG

                                                   • TGRP

                                                   • RPID

                                                   ארגון הלקוח יכול להיות הבעלים והמפעיל של הקיוב והמרכזייה, מה שמבטל את הצורך בכותרת SIP.

                                                   הקהל

                                                   מסמך זה מיועד למשתמשים המשתמשים Cisco Webex Contact Center.

                                                   שינוי היסטוריה

                                                   טבלה זו מפרטת את השינויים שבוצעו במדריך זה לאחר הפרסום הראשוני. השינויים האחרונים מופיעים בחלק העליון.

                                                   לשנות

                                                   ראה .

                                                   תאריך

                                                   נתוני פריסה חדשים

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   אוקטובר 2021

                                                   מקטע חדש

                                                   אפשרויות PSTN

                                                   אוקטובר 2021

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   ספטמבר 2021

                                                   מקטע חדש

                                                   Webex מילון מונחים של מרכז הקשר

                                                   ספטמבר 2021

                                                   ארגון מחדש של מסמך

                                                   מספר פרקים נבנו מחדש.

                                                   אוגוסט 2021

                                                   כלל פרק חדש

                                                   סוגי קישוריות

                                                   יולי 2019

                                                   דצמבר 2020

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   Webex Contact Center with Webex Calling Telephony תומך באזורים מרובים (מדינות או אזורים) עבור הסוכנים והמתקשרים. אנו תומכים בתרחישים הבאים:

                                                   • המתקשרים ממוקמים באזור אחד והסוכנים ממוקמים באזורים מרובים.

                                                   • מתקשרים וסוכנים ממוקמים באזורים מרובים.

                                                   בתרחישים אלה, המערכת מספקת תמיכה בשיחות נכנסות ובשיחות יוצאות. עבור שיחות נכנסות, המתקשרים מתקשרים להגדרת PSTN המחובר לענן (ענן Cisco Webex) או להגדרת השער המקומי (LGW). השיחות מנותבות לסוכנים. סוכנים יכולים לבצע שיחות בחיוג יוצא לכל אזור.

                                                   הסוכנים שייכים למיקומים שונים כפי שהוגדרו במרכז הבקרה. לתצורת הסוכן יש את המספר והסיומת עבור המיקום שלו.

                                                   מספרים נכנסים משויכים לאזורים במרכז הבקרה. ניתוב שיחות לסוכנים בהתאם לאסטרטגיית הניתוב שהוגדרה במרכז הקשר Webex.

                                                   האיור הבא מציג פתרון גלובלי עבור Webex Contact Center עם Webex Calling.

                                                   אתר נתונים ביתי עם שני אזורים המחוברים לשדרת Cisco Webex.
                                                   פתרון גלובלי עם Webex Calling

                                                   מדיה כגון IVR והקלטת שיחות שוכנות באזור הבית. סוכנים ברחבי העולם יכולים להחזיק Webex Calling טלפונים או נקודות קצה מאחורי אפשרויות הפריסה של Local Gateway.

                                                   השיחה הנכנסת נכנסת לאזור הבית ומנתבת לאזור מרוחק 1, שם סוכן עונה לשיחה.
                                                   זרימת שיחה בפריסה גלובלית

                                                   המיקום של אזור הבית דורש שיקול דעת זהיר כדי למזער את המרחק בין האזורים, המתקשרים והסוכנים. האיור הבא מציג את נתיב השיחה עבור סוכנים ומתקשרים באזור מרוחק מאזור הבית. בתרחיש זה, המרחק בין אזור הבית לאזור המרוחק יכול להציג השהיה בלתי קבילה בשיחה.

                                                   זרימת השיחה מתחילה עם המתקשר באזור המרוחק. הנתיב עובר לאזור הבית ולאחר מכן חזרה לאזור המרוחק לסוכן.
                                                   זרימת שיחות בפריסה גלובלית עם המתקשרים והסוכנים באזור מרוחק

                                                   הסעיפים הבאים דנים בפרטי התרחישים ובשיקולים עבור סוכנים בהודו.

                                                   המתקשרים נמצאים באזור אחד והסוכנים נמצאים באזורים מרובים

                                                   בתרחיש זה, למרכז הקשר Webex יש סוכנים באזורים שונים המשויכים למספר מרכזי נתונים. המתקשרים הם מאזור אחד.

                                                   המתקשרים מתקשרים למרכז הקשר Webex. המערכת מנתבת את השיחות למוקד השירות, ובהתאם לתצורת השעה ביום, מנתבת את השיחות לנציגים זמינים באחד האזורים.

                                                   כדי לתמוך בתרחיש זה:

                                                   • Webex Contact Center משתמש ב-Webex Calling (VPOP Bridge או LGW).

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן נמצאת ב-BYoPSTN, השיחה היא שיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של האזור של הסוכן.

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן היא Cisco IP Phone או אפליקציית Webex Calling, ייתכן שהשיחה מקומית עבור האזור של הסוכן.

                                                   • כתובת ה-URL של שולחן העבודה של הסוכן נמצאת באותו אזור כמו הסוכן.

                                                   תרחיש זה מיועד לשיחה קולית נכנסת, אך המערכת תומכת בתרחישים דומים עבור שיחות בחיוג יוצא.

                                                   מתקשרים וסוכנים נמצאים באזורים מרובים

                                                   בתרחיש זה, למרכז הקשר יש סוכנים באזורים מרובים המשויכים למספר מרכזי נתונים. המתקשרים הם ממספר אזורים.

                                                   המתקשרים מתקשרים למוקד הקשר. המערכת מנתבת את השיחות למוקד השירות, ובהתאם לתצורת השעה ביום, מנתבת את השיחות לנציגים זמינים באחד האזורים.

                                                   כדי לתמוך בתרחיש זה:

                                                   • מרכז הקשר משתמש Webex Calling (VPOP Bridge או LGW).

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן נמצאת ב-BYoPSTN, השיחה היא שיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של האזור של הסוכן.

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן היא מכשיר המחובר ל- IP, ייתכן שהשיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של אזור הסוכן.

                                                   • כתובת ה-URL של שולחן העבודה של הסוכן נמצאת באותו אזור כמו הסוכן.

                                                   תרחיש זה מיועד לשיחה קולית נכנסת, אך המערכת תומכת בתרחישים דומים עבור שיחות בחיוג יוצא.

                                                   שיקולים לסוכנים בהודו

                                                   הכללים הבאים חלים על סוכנים בהודו.

                                                   1. אם שיחה מנותבת להודו דרך PSTN, השיחה חייבת להישאר ב- PSTN. דרישה זו כוללת שיחות המנתבות להודו מ-PSTN, דרך Cisco Unified Communications Manager מקומי (Unified CM), ולאחר מכן מטופלות על-ידי סוכן. הסוכן חייב להיות ב- PSTN.

                                                   2. אם שיחה מנותבת להודו דרך VoIP, השיחה חייבת להישאר פעילה VoIP.

                                                   שיחות מחוץ להודו יכולות להתחבר בכל דרך. לדוגמה, שיחה עשויה להיות מנותבת לארה"ב דרך PSTN, ולאחר מכן להיות מנותבת להודו על-ידי VoIP. עם זאת, לאחר ששיחה זו מגיעה להודו, עליה להישאר כשיחת VoIP.

                                                   מוסכמות

                                                   מדריך זה משתמש במוסכמות הבאות.

                                                   אמנת

                                                   תיאור

                                                   גופן Boldface

                                                   טקסט בגופן מודגש מציין פקודות, כגון ערכי משתמש, מקשים, לחצנים ושמות תפריטי משנה. לדוגמה:

                                                   • בחרו 'עריכה> חפש' .

                                                   • לחץ על סיום.

                                                   גופן נטוי

                                                   טקסט בגופן נטוי מציין את הפרטים הבאים:

                                                   • מונח חדש. דוגמה: קבוצת מיומנות היא אוסף של סוכנים החולקים מיומנויות דומות.

                                                   • דגש. דוגמה: אל תשתמש במוסכמה למתן שמות מספריים.

                                                   • ארגומנט שעבורו עליך לספק ערכים.

                                                    דוגמה:

                                                    IF (תנאי, ערך אמיתי, ערך שגוי)

                                                   • שם הספר. דוגמה:

                                                    עיין במדריך Webex לתחילת העבודה של Contact Center.

                                                   גופן חלון

                                                   טקסט בגופן חלון, כגון Courier, מציין את הפרטים הבאים:

                                                   • טקסט כפי שהוא מופיע בקוד או במידע שהמערכת מציגה. דוגמה:

                                                    <html><title>Cisco Systems, Inc. </title></html>

                                                   • שמות קבצים. דוגמה: tserver.properties.

                                                   • נתיבי ספריות. דוגמה:

                                                    C:\Program Files\Adobe

                                                   תקשורת, שירותים ומידע נוסף

                                                   • כדי לקבל מידע רלוונטי מ-Cisco, הירשם ב-Cisco Profile Manager.

                                                   • כדי להשיג את ההשפעה העסקית שאתה מחפש בעזרת הטכנולוגיות החשובות, בקר בשירותי Cisco.

                                                   • כדי לשלוח בקשת שירות, בקר באתר התמיכה של Cisco.

                                                   • כדי לגלות אפליקציות, מוצרים, פתרונות ושירותים מאומתים, בקר ב-Cisco Marketplace.

                                                   • לקבלת כותרות כלליות של עבודה ברשת, הדרכה והסמכה, בקר ב-Cisco Press.

                                                   • כדי למצוא מידע על אחריות עבור מוצר או משפחת מוצרים ספציפיים, בקר במאתר האחריות של Cisco.

                                                   כלי חיפוש באגים של Cisco

                                                   Cisco Bug Search Tool (BST) מספק גישה מבוססת אינטרנט למערכת מעקב הבאגים של Cisco. מערכת זו מנהלת רשימה מקיפה של פגמים ונקודות תורפה במוצרים ובתוכנות של Cisco. בסט מספקת לך מידע מפורט על פגמים אודות המוצרים והתוכנות שלך.

                                                   Webex זרימת שיחות במוקד הקשר

                                                   מבוא לזרימת שיחה

                                                   שיחות נכנסות ויוצאות למרכז הקשר Webex מגיעות דרך ספק שירות, המנותב דרך Enterprise ו- Cisco Unified Border Element (CUBE). כל שיחה יכולה לכלול הפעלות מרובות, בהתאם לזרימת השיחות. הסעיפים הבאים מתארים כמה זרימות שיחה אופייניות.

                                                   שיחה נכנסת IVR

                                                   שיחה נכנסת מהמתקשר אל Webex Contact Center Voice Post Post Office Protocol (VPOP) יוצרת הפעלה אחת בקיוב הארגון והפעלה יחידה בקיוב Webex Contact Center.

                                                   שיחה נכנסת אל IVR
                                                   שיחה נכנסת אל IVR

                                                   שיחה נכנסת לסוכן

                                                   שיחה נכנסת לסוכן מוסיפה הפעלה יוצאת בקיוב Webex Contact Center והפעלה אחת בקיוב הארגוני.

                                                   שיחה נכנסת לסוכן
                                                   שיחה נכנסת לסוכן

                                                   העברת שיחות ועידה וייעוץ

                                                   שיחת ועידה או העברת התייעצות בין סוכן לסוכן מוסיפה הפעלה יוצאת במרכז הקשר של Webex ובקיוב הארגוני.

                                                   Webex מרכז הקשר POP קולי
                                                   כנס סוכן לסוכן

                                                   התקשרות חוזרת או שיחה יוצאת ל-PSTN

                                                   שיחה יוצאת יוצרת שתי הפעלות, אחת מדייר הארגון למרכז הקשר Webex והשנייה ממרכז הקשר Webex לארגון.

                                                   שיחה יוצאת אל PSTN
                                                   שיחה יוצאת אל PSTN
                                                   דרישות רישיון וגודל קיוב

                                                   רישיונות קיוב

                                                   רישיונות Cisco Unified Border Element (CUBE) חלים על כל הפעלה ומחייבים הפעלה דו-כיוונית. לקבלת מידע נוסף, ראה Cisco Unified Border Element גליון נתונים.

                                                   גודל רישיון קיוב הוא סכום מספר הפעלות הסוכן ומספר השיחות Interactive Voice Response (IVR). השתמש בגליון הנתונים Cisco Unified Border Element כדי לקבוע את מספר ההפעלות המרבי שפלטפורמת הקיוב שלך תומכת בו.

                                                   מספר הרשיונות חייב להיות שווה לקיבולת המקסימלית של ארגון הלקוח.

                                                   רשיונות = (מספר סוכנים X 2) + (מספר הפעלות פעילות בתור)

                                                   דוגמה

                                                   • בזמן שיא, אם יש לך 100 סוכנים שמגיבים לשיחות של לקוחות, לכל שיחה יש שתי הפעלות פעילות. מספר המפגשים הוא 200.

                                                   • מספר השיחות בתור במקרה זה הוא 100, מה שיוצר 100 הפעלות.

                                                   • לכן, המספר הכולל של הפעלות שווה 300, שהם 300 רישיונות.

                                                   גודל מושב קיוב

                                                   מכשיר קיוב יכול לטפל ב-1/3 מהפעלות ה-SIP, אם אתה מאבטח את השיחות באמצעות TLS או SRTP.

                                                   הפעלות = ((מספר סוכנים X 2) + (מספר הפעלות פעילות בתור)) X 3

                                                   באמצעות הדוגמה של 100 שיחות בתור עם 100 סוכנים המגיבים לשיחות, מספר ההפעלות הוא:

                                                   ((100 X 2)+ 100) X 3 = 900.

                                                   באפשרותך לשנות את גודל הקיוב עבור 300 הפעלות אם אתה מקצה WAN פרטי עבור תא המטען של SIP.

                                                   כדי לסייע בקביעת המספר המרבי של סוכנים, נניח כי:

                                                   • 50% מהשיחות עומדות בתור ומשתמשות ביציאות IVR, ואילו 50% הנותרות פעילות אצל סוכנים.

                                                   • 10% מהשיחות משתמשות בשירותי ייעוץ ושיחות ועידה.

                                                   • TLS או SRTP מאבטחים 100% מהשיחות.

                                                   באמצעות הנחות אלה, פלטפורמות קיוב יכולות לתמוך בסוכן אחד לכל 9.3 מפגשים.

                                                   סוגי קישוריות

                                                   סוגי קישוריות נתמכים

                                                   Webex Contact Center תומך בסוגי הקישוריות הבאים.

                                                   קישוריות

                                                   סוגים

                                                   אינטרנט ציבורי

                                                   ישיר

                                                   IPSec רשת וירטואלית פרטית (VPN) או IPSec באמצעות Generic Routing Encapsulation (GRE)

                                                   מאתר לאתר (S2S)

                                                   SRTP/SIP TLS

                                                   קישוריות פרטית (נדרש אישור)

                                                   MPLS

                                                   נקודה לנקודה (P2P)

                                                   VPLS

                                                   SD-WAN

                                                   WAN פרטי

                                                   חיבור צולב למרכז הנתונים

                                                   חיבורי Equinix Fabric


                                                    

                                                   גרסת IOS עבור CUBE או vCUBE אמורה לתמוך TLS 1.2.

                                                   אינטרנט ציבורי

                                                   תא מטען SIP ישיר (למעלה)

                                                   Cisco ממליצה ללקוחות למקם את הקיוב או SBC בכתובת IP ציבורית.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • הפריסה המהירה ביותר.

                                                   • זול.

                                                   • המאמץ הטוב ביותר.

                                                   • ייתכן שלא יעמוד בדרישות האבטחה.

                                                   חיבור ישיר אופייני
                                                   חיבור ישיר אופייני

                                                   מכיוון שקשר ישיר הוא הגישה הפשטנית ביותר, הוא גם הכי פחות גמיש. היתרונות של טופולוגיה פשוטה הם קלות ניהול ופתרון בעיות. הלקוח משלים את דיאגרמות הרשת ושולח אותן לצוות Voice, ונוצרים עמיתים לחיוג. באפשרותך למקם את הקיוביה ב- DMZ כדי להקל על המורכבות של ההתמודדות עם תרגום גישה לרשת (NAT). הקיוב עצמו הוא חומת אש, ורוב הספקים מציבים את הקיוב שלהם במרחב IP ציבורי ומשתמשים ביכולות האבטחה שלו.

                                                   Vpns

                                                   VPN הוא סוג אחר של חיבור המשתמש באינטרנט הציבורי. השתמש ב- VPN כאשר לקוח דורש חיבור מאובטח עבור SIP ו- RTP. ייתכן שתידרש VPN גם אם הלקוח אינו יכול למקם את הקיוב במרחב IP ציבורי. נדרשת פגישת הקצאה עם הנדסת קול עבור חיבורי VPN.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • חיבור מאובטח

                                                   • ללא עלויות נוספות

                                                   • לוקח זמן ליישם

                                                   יציאות קול

                                                   • RTP: 8000–48199

                                                   • SIP: UDP 5060

                                                   IPSec VPN או IPSec מעל GRE

                                                   האפשרויות הבאות זמינות עבור קישוריות VPN:

                                                   • קישוריות SBC ל-SBC

                                                   • קישוריות GW ל-GW

                                                   IPsec או IPSec אופייניים מעל מנהרת GRE.
                                                   IPsec או IPSec אופייניים מעל מנהרת GRE

                                                   Webex Contact Center (IPSec או IPSec מעל מנהרת GRE וקישוריות S2S של Webex Contact Center) חייב להשתמש ב-UDP/5060 במקום ב-TCP/5060.

                                                   IPSec VPN או IPSec מעל GRE היא אפשרות טובה לתא מטען SIP מאובטח כאשר הקיוב נמצא בשטח IP ציבורי. זהו חיבור SBC ל- SBC עם מנהרות VPN. עליך לשקול גם תוכניות כתובות IP פרטיות כדי למנוע חפיפה בין לקוחות. עבור חיבורי GRE, רשתות משנה IP הן 10.x.248.x ו- 10.x.249.x.

                                                   מאתר לאתר (S2S)

                                                   ניתן לפרוס חיבור S2S אם הלקוח זקוק לחיבור מאובטח או אינו יכול למקם את הקיוב במרחב IP ציבורי. זהו שער לחיבור שער. אין רשתות משנה המיועדות במיוחד לחיבורי S2S VPN מכיוון שהניתוב מבוסס על תעבורה מעניינת ללא מעורבות של ממשק לוגי.

                                                   חיבור אופייני מאתר לאתר
                                                   חיבור אופייני מאתר לאתר

                                                   SIP TLS SRTP

                                                   SRTP/SIP TLS היא אפשרות נוספת כאשר הקיוב נמצא בכתובת IP ציבורית. עם זאת, יש להיט ביצועים שנינות SRTP / SIP TLS. מכשיר קיוב יכול לטפל בשליש מהפעלות SIP אם אבטחת את השיחות באמצעות TLS או SRTP. זהו חיבור SBC ל- SBC.

                                                   TLS SIP אופייני וחיבור SRTP
                                                   TLS SIP אופייני וחיבור SRTP

                                                   אישורים ציבוריים ואישורים בחתימה עצמית

                                                   על מנת ליצור חיבור TLS SIP, יש צורך להחליף אישורים. האפשרויות הבאות זמינות:

                                                   • אישורים בחתימה עצמית נוצרים ומוחלפים בין הלקוח למרכז הקשר Webex.

                                                   • רשות אישורים ציבורית – בצע את השלבים הבאים לתמיכה ברשות אישורים ציבורית:

                                                    • הלקוח משתף את אישור הבסיס, אשר נטען לתוך SBC מרכז הקשר Webex.


                                                      

                                                     עליך לספק הן אישור בסיס והן אישור ביניים/כפוף.

                                                    • הלקוח מעדכן את DNS כך שיכלול את כתובות IP של Webex Contact Center SBCs.

                                                   קישוריות פרטית

                                                   ספקים ארגוניים גדולים מעדיפים לעתים קרובות חיבור ישיר מכיוון שהוא מספק מעגל ייעודי ומאובטח. אם הלקוח זקוק לחיבור ישיר, ספק לו את Cisco Webex Contact Center VPOP Circuit Order Guidelines כשלב ראשוני. השלב הבא הוא פגישת תכנון המשך עם צוות הנדסת הקול של Webex Contact Center ומהנדסי הלקוח. הלקוח מספק דיאגרמת רשת מפורטת של הרשת הקולית של הלקוח, כולל חיבורים של ספק PSTN, עבור הפגישה. Cisco לא תארח ציוד של לקוחות.

                                                   Cisco Webex Contact Center מציעה גם חיבורי Equinix Fabric ללקוחות שיש להם שיתופי פעולה עם Equinix.

                                                   חיבורי Equinix Fabric

                                                   למידע נוסף על Equinix Fabric, ראה:

                                                   אופייני חיבור פרטי
                                                   חיבור פרטי טיפוסי

                                                   לא משנה אם הלקוח בוחר MPLS, P2P, VPLS או SD-WAN, הטופולוגיה נראית דומה וכל המעגלים מסתיימים בנתב Webex Contact Center/GW (שער) ולא בקוביות Webex Contact Center.

                                                   דרישות רוחב הפס לחיבור ישיר מבוססות על הקודק G.711 (~100 kbps לכל רגל שיחה), המאפשר שתי רגלי שיחה בכל הפעלה.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • אמינות גבוהה.

                                                   • רוחב פס ייעודי.

                                                   • חיבור ישיר הוא היקר ביותר.

                                                   • הזמן הארוך ביותר ליישום.


                                                    

                                                   חיבורי Equinix Fabric מציעים יתירות יציאות, הזמנה והקצאה מהירה יותר של חיבורים וירטואליים. Cisco ממליצה להשתמש בחיבור Equinix, ולא בשיטות חיבור פרטיות אחרות.

                                                   חיבור צולב של מרכז נתונים

                                                   אם לקוח מחליט להשתמש בחיבור פרטי, עליך להזמין חיבורים צולבים של מרכז הנתונים כמתואר בהנחיות להזמנת מעגלים Cisco Webex Contact Center VPOP. הלקוח אחראי לעלות הכרוכה בכך, ולהבאת המעגל של הלקוח לטיפה המיועדת.


                                                    

                                                   לקוחות שבוחרים בחיבור פרטי מקבלים את ההנחיות להזמנת מעגלים Cisco Webex Contact Center VPOP במהלך תהליך הקליטה .

                                                   חיבור צולב אופייני למרכז נתונים
                                                   חיבור צולב אופייני למרכז נתונים

                                                   פריסות לא סטנדרטיות

                                                   פריסות לא סטנדרטיות

                                                   אם הטופולוגיות המומלצות אינן עומדות בכל הדרישות של רשת הלקוח, יש לתאם פגישת תכנון עם צוות הנדסת הקול של Cisco באמצעות צוות חשבון Cisco של הלקוח לצורך תהליך אישור מיוחד. הסעיפים הבאים הם דוגמאות לפריסות ופריסות לא סטנדרטיות שאינן מומלצות:

                                                   חריגות A2Q

                                                   ספק PSTN מסיים את המעגל ישירות ל- VPOP של Webex Contact Center.

                                                   חריגים לדייר זהב

                                                   Cisco ממליצה בחום על תא מטען SIP ישיר ללקוחות Gold Tenant. זוהי הטופולוגיה העליונה של הצבת הקיוב במרחב IP ציבורי. הצורך בדייר זהב קיים לעתים קרובות אצל ספקים גדולים יותר; עם זאת, הספק דורש מדייר הזהב להוות הוכחת היתכנות לפריסת הייצור המיועדת של הספק. הוכחת ההיתכנות Gold Tenant חורגת לעתים קרובות מהשימוש בגישה פתוחה לאינטרנט עבור תא מטען SIP ותדרוש אחד מסוגי החיבור שנדונו קודם לכן.

                                                   לקוחות דייר זהב לא יהיו תחת פיקוח.

                                                   אינטרנט ציבורי – קיוב מאחורי חומת האש

                                                   הצבת קיוב בכתובת IP פרטית מאחורי חומת אש של NAT היא אפשרות פריסה נוספת. דרישות האבטחה ממחלקת ה- IT של הלקוח יכולות לקבוע שהיישום הקולי שוכן מאחורי חומת אש. לאפשרות זו יש כמה חסרונות ידועים. למרות שפעולה זו עשויה שלא לגרום לבעיות בשכבת הרשת, היא עלולה לגרום לבעיות בשכבת היישום SIP. כתובת IP הפרטית משמשת בתוך הודעות SIP, דבר הגורם לכשלי עיבוד שיחות. קיבולת חומת האש היא גורם נוסף שיש לקחת בחשבון עבור סוג זה של פריסה. חומות האש חייבות להיות בגודל המתאים כדי לטפל בתעבורת VoIP; חומת האש עלולה להפוך לצוואר בקבוק ולהשפיע על איכות השיחות ועיבוד השיחות.

                                                   קוביה טיפוסית מאחורי חומת אש
                                                   קוביה טיפוסית מאחורי חומת האש

                                                   להלן החסרונות של פריסה זו:

                                                   • בעיות אפשריות בתצורה ובהגדרה של CUBE בהתחלה.

                                                   • עומס מוגבר על חומת האש שעלול להשפיע על איכות הקול.

                                                   • הלקוח אחראי על הגדרת קיוב וגודל חומת האש.

                                                   • לא טופולוגיה מומלצת עקב השפעה על הסכמי רמת שירות (SLA).


                                                    

                                                   טופולוגיה זו אינה מומלצת בשל המורכבות של התמודדות עם SIP ו- NAT. נדרשת פגישה עם צוות הנדסת הקול של Cisco והלקוח לצורך אישור פריסה מסוג זה.

                                                   יתירות רכיבים

                                                   מבוא ליתירות רכיבים

                                                   יתירות רכיבים מאפשרת למרכז הקשר Webex לספק עמידות כאשר יש הפסקת שירות. באפשרותך להגדיר הן Webex Contact Center cloud והן את ה- CUBE הארגוני כמיותרים:

                                                   • בתוך אזור גיאוגרפי—באפשרותך להגדיר יותר מ- POP אחד בתוך ארגון.

                                                   • במרכזי נתונים ארגוניים בתוך אזור גיאוגרפי.

                                                   • בתוך רשתות ארגוניות – באפשרותך גם להגדיר קיוב במצב זמינות גבוהה (HA). מצב HA שומר על איתות ומדיה.

                                                   כל האיתות והמדיה מקורם בכתובת IP הווירטואלית וממנה.

                                                   Webex Contact Center משתמש בשני VPOPs כדי להבטיח זמינות גבוהה. לקבלת ביצועים מיטביים, ספק השירות צריך גם להגדיר שני POPs. זה מבטיח כי הציד בין VPOPs Webex Contact Center הוא רובין עגול אפילו.

                                                   יתירות במרכזי נתונים ארגוניים באזור גיאוגרפי

                                                   באפשרותך להגדיר שני מרכזי נתונים בתוך הארגון כך שיתחברו לאותו VPOP של Webex Contact Center, באותו אזור גיאוגרפי.

                                                   יתירות במרכזי נתונים ארגוניים באזור גיאוגרפי
                                                   יתירות במרכזי נתונים ארגוניים באזור גיאוגרפי
                                                   דוגמה לתצורת CUBE ארגוני Webex Contact Center

                                                   כניסה למצב הגדרת תצורה כללית

                                                   דוגמת תצורה זו חלה על שער הקול Cisco IOS ועל שער הקול Cisco Unified Border Element (CUBE). לקבלת הוראות התצורה המלאות של CUBE, עיין במדריך התצורה Cisco Unified Border Element ב - https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-border-element/products-installation-and-configuration-guides-list.html. כל התצורות בדוגמה זו משתמשות במצב תצורה גלובלית.

                                                   1

                                                   הזן enable כדי להיכנס למצב EXEC מועדף.

                                                   2

                                                   היכנס למסוף תצורה כדי להיכנס למצב תצורה גלובלית.

                                                   תצורה בסיסית

                                                   שעוני עצר של SIP (MIN-SE) מוגדרים ל- 3600 בכל ה- VPOPs במרכז הקשר Webex. באפשרותך לעדכן הגדרה זו באופן כללי או לשנות אותה בהזמנה למרכז הקשר Webex.

                                                   שירות קול voip Sip Min-se 3600

                                                   הגדרת מחלקת קודק קול

                                                   קודק מחלקת קול 100 העדפת קודק 1 G711ALAW העדפת קודק 2 G711ULAW

                                                   עמית חיוג נכנס עבור שיחות ממרכז הקשר Webex

                                                   Dial-Peer Voice 200 VoIP SESSION PROTOCOL SIP2 Voice-Class codec 100 DTMF-Relay RTP-nte no VAD

                                                   עמית חיוג יוצא עבור שיחות למרכז הקשר Webex

                                                   חיוג עמית קול 100 voip יעד-תבנית <תבנית לכיוון Webex CC> פרוטוקול הפעלה יעד הפעלה sipv2 ipv4:<Webex כתובות IP של CC SBC> קודק מחלקת קול 100 אפשרויות SIP ברמה קולית-keepalive DTMF-ממסר RTP-nte no VAD

                                                   תצורה נפוצה

                                                   דוגמה זו מציגה הקצאת תא מטען Webex Contact Center בארה"ב עם הטופולוגיה הבאה.

                                                   הקצאת תא מטען עבור Webex Contact Center

                                                   פרטי התקנה:

                                                   • הגדרת תצורת אפשרויות SIP Keepalive.

                                                   • עמיתים חדשים לחיוג עם יעד יעד IP כתובת Webex CC LAX ו- JFK CUBE.

                                                   • העדפת עמית-חיוג יכולה להיות מוגדרת לרובין עגול, או ראשי ומשני.

                                                   • Codec מוגדר עבור G711 ulaw ו- G711 alaw (חיבורים מחוץ לארה"ב). DTMF הוא RFC2833.

                                                   • תקשורת SIP היא מעל יציאות 5060 UDP ו-RTP יציאות 8000 עד 48199.

                                                   • תכנן את החיוג שבו תבנית היעד תואמת Webex Contact Center לסוכנים באמצעות PBX ו- PSTN.

                                                   • יותר מ- POP אחד לזמינות גבוהה.

                                                   • טיימר MIN SE ב- Webex CC הוא 3600; יש לעדכן את קוצבי הזמן לערך זה או לאפשר משא ומתן SIP לערך זה במהלך הגדרת שיחה.


                                                    

                                                   אם אתה משתמש ב-CUBE/vCUBE, Cisco ממליצה להשתמש בגרסת IOS התומכת ב-TLS 1.2.

                                                   תא מטען מאובטח של SIP בין CUBE למרכז הקשר Webex

                                                   סקירה כללית של Secure SIP Trunk

                                                   דוגמה זו מדגימה כיצד להגדיר חיבור SIP Transport Layer Security (TLS) בין Cisco Unified Border Element (CUBE) למרכז הקשר Webex.

                                                   דוגמה: הגדרת תצורת SIP TLS

                                                   לפני שאתה מתחיל

                                                   ודא כי:

                                                   • לנקודות הקצה יש תאריך ושעה זהים. באפשרותך לסנכרן נקודות קצה באמצעות שרת פרוטוקול זמן רשת (NTP).

                                                   • יש לך קישוריות TCP.

                                                   • בקיוב מותקנים רישיונות האבטחה וה-UCK9.

                                                   1

                                                   צור נקודת אמון כדי להחזיק את האישור בחתימה עצמית של הקיוב:

                                                   קריפטו pki trustpoint CUBEtest(יכול להיות כל שם) הרשמה חתימה עצמית מספר סידורי ללא fqdn אין אני p-address none subject-name cn = ISR4451-B.cisco.lab ! (התאם את שם המארח של הנתב) ביטול - בדוק ללא rsakeypair ISR4451-B.cisco.lab ! (התאם לשם המארח של הנתב) 
                                                   2

                                                   צור אישור בחתימה עצמית:

                                                   קריפטו PKI הרשמה CUBEtest % שם התחום המלא לא ייכלל באישור צור אישור נתב בחתימה עצמית? [כן/לא]: כן 
                                                   3

                                                   יצא את התעודה:

                                                   ייצוא pki קריפטו מסוף CUBEtest pem
                                                   4

                                                   העתק את אישור החתימה העצמית שייצאת ושמור אותו כקובץ טקסט עם סיומת הקובץ .pem .

                                                   5

                                                   העלה את אישור הקיוב בחתימה עצמית למרכז הקשר Webex.

                                                   6

                                                   העתק את האישור ממרכז הקשר Webex.

                                                   7

                                                   העלה את אישור Webex Contact Center לקיוב:

                                                   קריפטו pki trustpoint שם מארח מסוף הרשמה ביטול-בדוק ללא קריפטו PKU אימות שם מארח (הדבק את אישור CJP כאן ולאחר מכן הקש ENTER פעמיים) 

                                                   הזן כן כאשר תתבקש לקבל את האישור.

                                                   8

                                                   קבע את תצורת SIP לשימוש בנקודת האמון של אישור בחתימה עצמית שיצרת בשלב 1:

                                                   איתות קריפטו ברירת מחדל של trustpoint CUBEtest
                                                   9

                                                   הגדר את עמיתי החיוג עם אבטחת שכבת התעבורה:

                                                   מחלקת קול SIP-אפשרויות-Keepalive 100 תעבורה TCP TLS חיוג עמית קול 9999 VOIP תשובה-כתובת 35.. תבנית יעד 9999 פרוטוקול הפעלה יעד הפעלה sipv2 IPv4:<Webex כתובות IP של CC SBC> העברת הפעלה TCP TLS אפשרויות SIP ברמה קולית-פרופיל KeepAlive 100 SRTP 
                                                   הגדרת תא מטען של SIP עבור הדייר שלך

                                                   הקצאת הדייר שלך

                                                   Cisco משתמשת במידע הקצאת המשאבים שאתה מספק כדי להגדיר את בקר גבול ההפעלה של Webex Contact Center עבור הדייר שלך. ודא שהמידע שאתה מספק תואם להזמנה שלך ומדויק.

                                                   לקבלת הוראות כיצד להקצות את הדייר שלך, עיין במדריכים לניהול ולמשתמש בכתובת:

                                                   • הגדר תא מטען SIP המחבר את כתובת IP של הלקוח שלך לבקר הגבול שהוגדר. הקפד לבחור בקיוב כסוג תא המטען של SIP. הגדר תא מטען של SIP עבור כל קיוב שאתה פורס.

                                                   • יצירה והקצאה של דייר.

                                                   • הקצה תא מטען של SIP לדייר, הוסף מספרי חיוג והקצה את הדייר החדש.

                                                   לאחר הקצאת הדייר וקביעת התצורה של Webex Contact Center CUBE, תקבל הודעת דואר אלקטרוני שהדייר מוכן לשימוש.

                                                   אזורי מרכז הקשר Webex

                                                   VPOP זמין עבור חיבור דייר לפי אזור:

                                                   • ארה"ב: לוס אנג'לס וניו יורק

                                                   • אירופה: לונדון, אמסטרדם, פרנקפורט

                                                   • קנדה: טורונטו וונקובר

                                                   • אוסטרליה: סידני ומלבורן

                                                   • יפן: טוקיו ואוסקה

                                                   • דרום אמריקה: סאו פאולו וריו דה ז'ניירו

                                                   • הודו: פונה והיידראבאד

                                                   • סינגפור

                                                   Webex מילון מונחים של מרכז הקשר

                                                   מילון מונחים

                                                   ראשי תיבות או מונח

                                                   תיאור

                                                   A2Q

                                                   הבטחת איכות

                                                   ACD

                                                   הפצת שיחות אוטומטית

                                                   עדה

                                                   Webex מרכז הקשר Agent Desktop יישום

                                                   ADR

                                                   דוח פרטי סוכן

                                                   AES

                                                   תקן הצפנה מתקדם

                                                   אנני

                                                   זיהוי מספרים אוטומטי

                                                   API

                                                   ממשק תכנות יישומים

                                                   Bst

                                                   כלי חיפוש באגים של Cisco

                                                   BYoPSTN

                                                   הבא PSTN משלך

                                                   הלקוח (ארגון) היה בבעלות PSTN קיים מבוסס הנחת יסוד.

                                                   Ca

                                                   Certificate Authority

                                                   Cad

                                                   נתונים משויכים לשיחות

                                                   עותק

                                                   מוקד קשר

                                                   CCDR

                                                   רשומות מצטברות של פרטי שיחה

                                                   ק.ס.ג.

                                                   קבוצת תקשורת מחשבים

                                                   מק"ס

                                                   PSTN המחובר לענן

                                                   Cdr

                                                   רשומות פרטי שיחה

                                                   Css

                                                   אסטרטגיית בחירת אנשי קשר

                                                   CSV

                                                   ערכים מופרדים באמצעות פסיקים

                                                   CTQ

                                                   התייעצות בתור

                                                   קוביית

                                                   Cisco Unified Border Element

                                                   עשה

                                                   חיוג ישיר פנימה

                                                   DMZ

                                                   אזור מפורז

                                                   ד.נ.

                                                   מספר מדריך

                                                   ד.נ.ק.

                                                   אל תתקשר

                                                   דנ"א

                                                   שירות זיהוי מספר מחויג

                                                   DNS

                                                   Domain Name System

                                                   DTG

                                                   (כותרת SIP)

                                                   קבוצת יעד תא מטען

                                                   DTMF

                                                   רב-תדר דו-גוני

                                                   Ep

                                                   נקודת כניסה

                                                   ESR

                                                   מהדורת תמיכה מורחבת

                                                   Fips

                                                   תקנים פדרליים לעיבוד מידע

                                                   Gif

                                                   תבנית מחלף גרפיקה

                                                   GRE

                                                   אנקפסולציית ניתוב כללית

                                                   Gw

                                                   שער

                                                   הא

                                                   זמינות גבוהה

                                                   Html

                                                   שפת סימון היפר-טקסט

                                                   יב.

                                                   תחום פנימה

                                                   מזהה

                                                   זהות, הזדהות

                                                   Imap

                                                   פרוטוקול גישה להודעות אינטרנט

                                                   Ios

                                                   מערכת הפעלה ניידת (לשעבר iPhone OS)

                                                   כתובת IP

                                                   פרוטוקול אינטרנט

                                                   Ipsec

                                                   אבטחת פרוטוקול אינטרנט

                                                   ITSP

                                                   ספק שירותי טלפוניה באינטרנט

                                                   IVR

                                                   Interactive Voice Response

                                                   JPG ו-JPEG

                                                   קבוצת מומחי צילום משותפת

                                                   קובץ תמונה דיגיטלית

                                                   Lan

                                                   רשת תקשורת מקומית

                                                   LCM

                                                   מנהל רשימות וקמפיינים

                                                   LGW

                                                   שער מקומי

                                                   MPLS

                                                   החלפת תוויות מרובת פרוטוקולים

                                                   Nat

                                                   תרגום גישה לרשת

                                                   NDC

                                                   איסוף נתוני רשת

                                                   NTP

                                                   פרוטוקול זמן רשת

                                                   Ob

                                                   כבול כלפי חוץ

                                                   OTG

                                                   (כותרת SIP)

                                                   קבוצת Trunk המקורית

                                                   P2p

                                                   נקודה לנקודה

                                                   פאי

                                                   (כותרת SIP)

                                                   זהות מוצהרת P

                                                   Pbx

                                                   החלפת סניפים פרטיים

                                                   PCI DSS

                                                   תקן אבטחת נתונים של תעשיית כרטיסי התשלום

                                                   PDF

                                                   תבנית מסמך נייד

                                                   פיו"ק

                                                   הסכמה מפורשת מראש ובכתב

                                                   PII

                                                   מידע המאפשר זיהוי אישי

                                                   Png

                                                   גרפיקת רשת ניידת

                                                   פופ

                                                   פרוטוקול Post Office

                                                   Pstn

                                                   רשת טלפונים ציבורית ממותגת

                                                   Qos

                                                   Quality of Service

                                                   Rfc

                                                   בקשה להערות

                                                   רונה

                                                   הפניה ללא תשובה

                                                   RPID

                                                   (כותרת SIP)

                                                   מזהה צד מרוחק

                                                   RTT

                                                   זמן הלוך ושוב

                                                   S2S

                                                   מאתר לאתר

                                                   אס.בי.סי

                                                   בקר גבול הפעלה

                                                   אס.בי.אר

                                                   ניתוב מבוסס מיומנויות

                                                   SD-WAN

                                                   רשת תקשורת מרחבית המוגדרת על-ידי תוכנה

                                                   SIP

                                                   הפעלת פרוטוקול אינטרנט

                                                   Sl

                                                   רמת שירות

                                                   SLA

                                                   הסכם רמת שירות

                                                   SMS

                                                   שירות הודעות קצרות

                                                   SMTP

                                                   פרוטוקול העברת דואר פשוט

                                                   Sp

                                                   ספק שירות

                                                   SRTP

                                                   פרוטוקול תעבורה מאובטח בזמן אמת

                                                   SSL

                                                   Secure Sockets Layer

                                                   TCP

                                                   פרוטוקול בקרת שידור

                                                   TGRP

                                                   (כותרת SIP)

                                                   פרוטוקול ניתוב קבוצת תא מטען

                                                   TLS

                                                   אבטחת שכבת תעבורה

                                                   UDP

                                                   פרוטוקול Datagram של משתמש

                                                   Ui

                                                   ממשק המשתמש

                                                   URI

                                                   מזהה משאבים אחיד

                                                   כתובת URL

                                                   מאתר משאבים אחיד

                                                   Utc

                                                   שעון זמן אוניברסלי

                                                   vCube

                                                   קיוב וירטואלי

                                                   VoIP

                                                   Voice over IP

                                                   VPLS

                                                   שירות LAN וירטואלי פרטי

                                                   VPN

                                                   רשת וירטואלית פרטית

                                                   VPOP

                                                   נקודת נוכחות קולית

                                                   ב-Webex Contact Center 1.0, VPOP משלב Webex Contact Center עם PSTN ונקודת הקישוריות הראשונה עבור הלקוחות. יש לו גם שרת מדיה לטיפול והקלטת שיחות.

                                                   גשר VPOP

                                                   גשר נקודת נוכחות קולית

                                                   במרכז הקשר Webex, גשר VPOP מחבר את PSTN של ספק השירות לשכבת המדיה הקולית.

                                                   וואן

                                                   רשת תקשורת מרחבית

                                                   WCB

                                                   מאגר פקודות Word

                                                   Webex CC

                                                   Webex Contact Center

                                                   WFO

                                                   אופטימיזציה של כוח העבודה

                                                   XML

                                                   שפת סימון מורחבת

                                                   הקצאת קול עבור Cisco Webex Contact Center

                                                   סקירה כללית

                                                   ארגוני לקוחות יכולים להשתמש ב- Cisco Unified Border Element (CUBE) כבקר גבול ההפעלה (SBC) כדי להתחבר למרכז הקשר Webex. הקיוב הארגוני מתחבר לספק שירותי PSTN או קישוריות VoIP בצד אחד ולמוקד שירות Webex בצד השני כדי לאפשר שירותי מוקד שירות. שיחות נכנסות ויוצאות למוקד הקשר Webex מנתבות דרך הקיוב הארגוני. הלקוח מספק את תא המטען של SIP, המופעל באופן דו-כיווני לספק השירות ולמוקד הקשר Webex, כדי לאפשר את תעבורת השיחות בין הפלטפורמות. לקבלת מידע נוסף אודות קיוב, עיין במדריך התצורה Cisco Unified Border Element ב - https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-border-element/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

                                                   ספק שירות של Cisco או ארכיטקטורה ארגונית
                                                   ספק שירות של Cisco או ארכיטקטורה ארגונית

                                                   ספק השירות או ארגון הלקוח יכולים להחזיק ולהפעיל את הקיוב ואת בורסת הסניף הפרטי (PBX). במקרה זה:

                                                   • כל השיחות הנכנסות למרכז הקשר Webex מגיעות דרך הספק בקיוב הארגוני.

                                                   • Webex Contact Center שולח את כל השיחות היוצאות, בין אם ללקוחות או לסוכנים, באמצעות הקיוב הארגוני.

                                                   • Webex Contact Center עובד עם ספק השירות כדי לחייב את הלקוח ישירות עבור שימוש ב- PSTN, מבלי לעבור את החיוב Webex Contact Center.

                                                   Webex Contact Center תומך בקיוב, Virtual CUBE (vCUBE) ו-SBC של צד שלישי.

                                                   כאשר ספק השירות הוא הבעלים של SBC ו- PBX, Webex Contact Center מספק כותרת SIP כדי לזהות את ארגון הלקוח בפני ספק השירות. ספקי שירות מגדירים את כותרת ה- SIP הספציפית דרך לוח המחוונים של ספק שירותי יישומים.

                                                   Webex Contact Center תומך בכותרות SIP אלה:

                                                   • הסחה

                                                   • פאי

                                                   • OTG

                                                   • DTG

                                                   • TGRP

                                                   • RPID

                                                   ארגון הלקוח יכול להיות הבעלים והמפעיל של הקיוב והמרכזייה, מה שמבטל את הצורך בכותרת SIP.

                                                   הקהל

                                                   מסמך זה מיועד למשתמשים המשתמשים Cisco Webex Contact Center.

                                                   שינוי היסטוריה

                                                   טבלה זו מפרטת את השינויים שבוצעו במדריך זה לאחר הפרסום הראשוני. השינויים האחרונים מופיעים בחלק העליון.

                                                   לשנות

                                                   ראה .

                                                   תאריך

                                                   נתוני פריסה חדשים

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   אוקטובר 2021

                                                   מקטע חדש

                                                   אפשרויות PSTN

                                                   אוקטובר 2021

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   ספטמבר 2021

                                                   מקטע חדש

                                                   Webex מילון מונחים של מרכז הקשר

                                                   ספטמבר 2021

                                                   ארגון מחדש של מסמך

                                                   מספר פרקים נבנו מחדש.

                                                   אוגוסט 2021

                                                   כלל פרק חדש

                                                   סוגי קישוריות

                                                   יולי 2019

                                                   דצמבר 2020

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   Webex Contact Center with Webex Calling Telephony תומך באזורים מרובים (מדינות או אזורים) עבור הסוכנים והמתקשרים. אנו תומכים בתרחישים הבאים:

                                                   • המתקשרים ממוקמים באזור אחד והסוכנים ממוקמים באזורים מרובים.

                                                   • מתקשרים וסוכנים ממוקמים באזורים מרובים.

                                                   בתרחישים אלה, המערכת מספקת תמיכה בשיחות נכנסות ובשיחות יוצאות. עבור שיחות נכנסות, המתקשרים מתקשרים להגדרת PSTN המחובר לענן (ענן Cisco Webex) או להגדרת השער המקומי (LGW). השיחות מנותבות לסוכנים. סוכנים יכולים לבצע שיחות בחיוג יוצא לכל אזור.

                                                   הסוכנים שייכים למיקומים שונים כפי שהוגדרו במרכז הבקרה. לתצורת הסוכן יש את המספר והסיומת עבור המיקום שלו.

                                                   מספרים נכנסים משויכים לאזורים במרכז הבקרה. ניתוב שיחות לסוכנים בהתאם לאסטרטגיית הניתוב שהוגדרה במרכז הקשר Webex.

                                                   האיור הבא מציג פתרון גלובלי עבור Webex Contact Center עם Webex Calling.

                                                   אתר נתונים ביתי עם שני אזורים המחוברים לשדרת Cisco Webex.
                                                   פתרון גלובלי עם Webex Calling

                                                   מדיה כגון IVR והקלטת שיחות שוכנות באזור הבית. סוכנים ברחבי העולם יכולים להחזיק Webex Calling טלפונים או נקודות קצה מאחורי אפשרויות הפריסה של Local Gateway.

                                                   השיחה הנכנסת נכנסת לאזור הבית ומנתבת לאזור מרוחק 1, שם סוכן עונה לשיחה.
                                                   זרימת שיחה בפריסה גלובלית

                                                   המיקום של אזור הבית דורש שיקול דעת זהיר כדי למזער את המרחק בין האזורים, המתקשרים והסוכנים. האיור הבא מציג את נתיב השיחה עבור סוכנים ומתקשרים באזור מרוחק מאזור הבית. בתרחיש זה, המרחק בין אזור הבית לאזור המרוחק יכול להציג השהיה בלתי קבילה בשיחה.

                                                   זרימת השיחה מתחילה עם המתקשר באזור המרוחק. הנתיב עובר לאזור הבית ולאחר מכן חזרה לאזור המרוחק לסוכן.
                                                   זרימת שיחות בפריסה גלובלית עם המתקשרים והסוכנים באזור מרוחק

                                                   הסעיפים הבאים דנים בפרטי התרחישים ובשיקולים עבור סוכנים בהודו.

                                                   המתקשרים נמצאים באזור אחד והסוכנים נמצאים באזורים מרובים

                                                   בתרחיש זה, למרכז הקשר Webex יש סוכנים באזורים שונים המשויכים למספר מרכזי נתונים. המתקשרים הם מאזור אחד.

                                                   המתקשרים מתקשרים למרכז הקשר Webex. המערכת מנתבת את השיחות למוקד השירות, ובהתאם לתצורת השעה ביום, מנתבת את השיחות לנציגים זמינים באחד האזורים.

                                                   כדי לתמוך בתרחיש זה:

                                                   • Webex Contact Center משתמש ב-Webex Calling (VPOP Bridge או LGW).

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן נמצאת ב-BYoPSTN, השיחה היא שיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של האזור של הסוכן.

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן היא Cisco IP Phone או אפליקציית Webex Calling, ייתכן שהשיחה מקומית עבור האזור של הסוכן.

                                                   • כתובת ה-URL של שולחן העבודה של הסוכן נמצאת באותו אזור כמו הסוכן.

                                                   תרחיש זה מיועד לשיחה קולית נכנסת, אך המערכת תומכת בתרחישים דומים עבור שיחות בחיוג יוצא.

                                                   מתקשרים וסוכנים נמצאים באזורים מרובים

                                                   בתרחיש זה, למרכז הקשר יש סוכנים באזורים מרובים המשויכים למספר מרכזי נתונים. המתקשרים הם ממספר אזורים.

                                                   המתקשרים מתקשרים למוקד הקשר. המערכת מנתבת את השיחות למוקד השירות, ובהתאם לתצורת השעה ביום, מנתבת את השיחות לנציגים זמינים באחד האזורים.

                                                   כדי לתמוך בתרחיש זה:

                                                   • מרכז הקשר משתמש Webex Calling (VPOP Bridge או LGW).

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן נמצאת ב-BYoPSTN, השיחה היא שיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של האזור של הסוכן.

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן היא מכשיר המחובר ל- IP, ייתכן שהשיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של אזור הסוכן.

                                                   • כתובת ה-URL של שולחן העבודה של הסוכן נמצאת באותו אזור כמו הסוכן.

                                                   תרחיש זה מיועד לשיחה קולית נכנסת, אך המערכת תומכת בתרחישים דומים עבור שיחות בחיוג יוצא.

                                                   שיקולים לסוכנים בהודו

                                                   הכללים הבאים חלים על סוכנים בהודו.

                                                   1. אם שיחה מנותבת להודו דרך PSTN, השיחה חייבת להישאר ב- PSTN. דרישה זו כוללת שיחות המנתבות להודו מ-PSTN, דרך Cisco Unified Communications Manager מקומי (Unified CM), ולאחר מכן מטופלות על-ידי סוכן. הסוכן חייב להיות ב- PSTN.

                                                   2. אם שיחה מנותבת להודו דרך VoIP, השיחה חייבת להישאר פעילה VoIP.

                                                   שיחות מחוץ להודו יכולות להתחבר בכל דרך. לדוגמה, שיחה עשויה להיות מנותבת לארה"ב דרך PSTN, ולאחר מכן להיות מנותבת להודו על-ידי VoIP. עם זאת, לאחר ששיחה זו מגיעה להודו, עליה להישאר כשיחת VoIP.

                                                   מוסכמות

                                                   מדריך זה משתמש במוסכמות הבאות.

                                                   אמנת

                                                   תיאור

                                                   גופן Boldface

                                                   טקסט בגופן מודגש מציין פקודות, כגון ערכי משתמש, מקשים, לחצנים ושמות תפריטי משנה. לדוגמה:

                                                   • בחרו 'עריכה> חפש' .

                                                   • לחץ על סיום.

                                                   גופן נטוי

                                                   טקסט בגופן נטוי מציין את הפרטים הבאים:

                                                   • מונח חדש. דוגמה: קבוצת מיומנות היא אוסף של סוכנים החולקים מיומנויות דומות.

                                                   • דגש. דוגמה: אל תשתמש במוסכמה למתן שמות מספריים.

                                                   • ארגומנט שעבורו עליך לספק ערכים.

                                                    דוגמה:

                                                    IF (תנאי, ערך אמיתי, ערך שגוי)

                                                   • שם הספר. דוגמה:

                                                    עיין במדריך Webex לתחילת העבודה של Contact Center.

                                                   גופן חלון

                                                   טקסט בגופן חלון, כגון Courier, מציין את הפרטים הבאים:

                                                   • טקסט כפי שהוא מופיע בקוד או במידע שהמערכת מציגה. דוגמה:

                                                    <html><title>Cisco Systems, Inc. </title></html>

                                                   • שמות קבצים. דוגמה: tserver.properties.

                                                   • נתיבי ספריות. דוגמה:

                                                    C:\Program Files\Adobe

                                                   תקשורת, שירותים ומידע נוסף

                                                   • כדי לקבל מידע רלוונטי מ-Cisco, הירשם ב-Cisco Profile Manager.

                                                   • כדי להשיג את ההשפעה העסקית שאתה מחפש בעזרת הטכנולוגיות החשובות, בקר בשירותי Cisco.

                                                   • כדי לשלוח בקשת שירות, בקר באתר התמיכה של Cisco.

                                                   • כדי לגלות אפליקציות, מוצרים, פתרונות ושירותים מאומתים, בקר ב-Cisco Marketplace.

                                                   • לקבלת כותרות כלליות של עבודה ברשת, הדרכה והסמכה, בקר ב-Cisco Press.

                                                   • כדי למצוא מידע על אחריות עבור מוצר או משפחת מוצרים ספציפיים, בקר במאתר האחריות של Cisco.

                                                   כלי חיפוש באגים של Cisco

                                                   Cisco Bug Search Tool (BST) מספק גישה מבוססת אינטרנט למערכת מעקב הבאגים של Cisco. מערכת זו מנהלת רשימה מקיפה של פגמים ונקודות תורפה במוצרים ובתוכנות של Cisco. בסט מספקת לך מידע מפורט על פגמים אודות המוצרים והתוכנות שלך.

                                                   Webex זרימת שיחות במוקד הקשר

                                                   מבוא לזרימת שיחה

                                                   שיחות נכנסות ויוצאות למרכז הקשר Webex מגיעות דרך ספק שירות, המנותב דרך Enterprise ו- Cisco Unified Border Element (CUBE). כל שיחה יכולה לכלול הפעלות מרובות, בהתאם לזרימת השיחות. הסעיפים הבאים מתארים כמה זרימות שיחה אופייניות.

                                                   שיחה נכנסת IVR

                                                   שיחה נכנסת מהמתקשר אל Webex Contact Center Voice Post Post Office Protocol (VPOP) יוצרת הפעלה אחת בקיוב הארגון והפעלה יחידה בקיוב Webex Contact Center.

                                                   שיחה נכנסת אל IVR
                                                   שיחה נכנסת אל IVR

                                                   שיחה נכנסת לסוכן

                                                   שיחה נכנסת לסוכן מוסיפה הפעלה יוצאת בקיוב Webex Contact Center והפעלה אחת בקיוב הארגוני.

                                                   שיחה נכנסת לסוכן
                                                   שיחה נכנסת לסוכן

                                                   העברת שיחות ועידה וייעוץ

                                                   שיחת ועידה או העברת התייעצות בין סוכן לסוכן מוסיפה הפעלה יוצאת במרכז הקשר של Webex ובקיוב הארגוני.

                                                   Webex מרכז הקשר POP קולי
                                                   כנס סוכן לסוכן

                                                   התקשרות חוזרת או שיחה יוצאת ל-PSTN

                                                   שיחה יוצאת יוצרת שתי הפעלות, אחת מדייר הארגון למרכז הקשר Webex והשנייה ממרכז הקשר Webex לארגון.

                                                   שיחה יוצאת אל PSTN
                                                   שיחה יוצאת אל PSTN
                                                   דרישות רישיון וגודל קיוב

                                                   רישיונות קיוב

                                                   רישיונות Cisco Unified Border Element (CUBE) חלים על כל הפעלה ומחייבים הפעלה דו-כיוונית. לקבלת מידע נוסף, ראה Cisco Unified Border Element גליון נתונים.

                                                   גודל רישיון קיוב הוא סכום מספר הפעלות הסוכן ומספר השיחות Interactive Voice Response (IVR). השתמש בגליון הנתונים Cisco Unified Border Element כדי לקבוע את מספר ההפעלות המרבי שפלטפורמת הקיוב שלך תומכת בו.

                                                   מספר הרשיונות חייב להיות שווה לקיבולת המקסימלית של ארגון הלקוח.

                                                   רשיונות = (מספר סוכנים X 2) + (מספר הפעלות פעילות בתור)

                                                   דוגמה

                                                   • בזמן שיא, אם יש לך 100 סוכנים שמגיבים לשיחות של לקוחות, לכל שיחה יש שתי הפעלות פעילות. מספר המפגשים הוא 200.

                                                   • מספר השיחות בתור במקרה זה הוא 100, מה שיוצר 100 הפעלות.

                                                   • לכן, המספר הכולל של הפעלות שווה 300, שהם 300 רישיונות.

                                                   גודל מושב קיוב

                                                   מכשיר קיוב יכול לטפל ב-1/3 מהפעלות ה-SIP, אם אתה מאבטח את השיחות באמצעות TLS או SRTP.

                                                   הפעלות = ((מספר סוכנים X 2) + (מספר הפעלות פעילות בתור)) X 3

                                                   באמצעות הדוגמה של 100 שיחות בתור עם 100 סוכנים המגיבים לשיחות, מספר ההפעלות הוא:

                                                   ((100 X 2)+ 100) X 3 = 900.

                                                   באפשרותך לשנות את גודל הקיוב עבור 300 הפעלות אם אתה מקצה WAN פרטי עבור תא המטען של SIP.

                                                   כדי לסייע בקביעת המספר המרבי של סוכנים, נניח כי:

                                                   • 50% מהשיחות עומדות בתור ומשתמשות ביציאות IVR, ואילו 50% הנותרות פעילות אצל סוכנים.

                                                   • 10% מהשיחות משתמשות בשירותי ייעוץ ושיחות ועידה.

                                                   • TLS או SRTP מאבטחים 100% מהשיחות.

                                                   באמצעות הנחות אלה, פלטפורמות קיוב יכולות לתמוך בסוכן אחד לכל 9.3 מפגשים.

                                                   סוגי קישוריות

                                                   סוגי קישוריות נתמכים

                                                   Webex Contact Center תומך בסוגי הקישוריות הבאים.

                                                   קישוריות

                                                   סוגים

                                                   אינטרנט ציבורי

                                                   ישיר

                                                   IPSec רשת וירטואלית פרטית (VPN) או IPSec באמצעות Generic Routing Encapsulation (GRE)

                                                   מאתר לאתר (S2S)

                                                   SRTP/SIP TLS

                                                   קישוריות פרטית (נדרש אישור)

                                                   MPLS

                                                   נקודה לנקודה (P2P)

                                                   VPLS

                                                   SD-WAN

                                                   WAN פרטי

                                                   חיבור צולב למרכז הנתונים

                                                   חיבורי Equinix Fabric


                                                    

                                                   גרסת IOS עבור CUBE או vCUBE אמורה לתמוך TLS 1.2.

                                                   אינטרנט ציבורי

                                                   תא מטען SIP ישיר (למעלה)

                                                   Cisco ממליצה ללקוחות למקם את הקיוב או SBC בכתובת IP ציבורית.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • הפריסה המהירה ביותר.

                                                   • זול.

                                                   • המאמץ הטוב ביותר.

                                                   • ייתכן שלא יעמוד בדרישות האבטחה.

                                                   חיבור ישיר אופייני
                                                   חיבור ישיר אופייני

                                                   מכיוון שקשר ישיר הוא הגישה הפשטנית ביותר, הוא גם הכי פחות גמיש. היתרונות של טופולוגיה פשוטה הם קלות ניהול ופתרון בעיות. הלקוח משלים את דיאגרמות הרשת ושולח אותן לצוות Voice, ונוצרים עמיתים לחיוג. באפשרותך למקם את הקיוביה ב- DMZ כדי להקל על המורכבות של ההתמודדות עם תרגום גישה לרשת (NAT). הקיוב עצמו הוא חומת אש, ורוב הספקים מציבים את הקיוב שלהם במרחב IP ציבורי ומשתמשים ביכולות האבטחה שלו.

                                                   Vpns

                                                   VPN הוא סוג אחר של חיבור המשתמש באינטרנט הציבורי. השתמש ב- VPN כאשר לקוח דורש חיבור מאובטח עבור SIP ו- RTP. ייתכן שתידרש VPN גם אם הלקוח אינו יכול למקם את הקיוב במרחב IP ציבורי. נדרשת פגישת הקצאה עם הנדסת קול עבור חיבורי VPN.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • חיבור מאובטח

                                                   • ללא עלויות נוספות

                                                   • לוקח זמן ליישם

                                                   יציאות קול

                                                   • RTP: 8000–48199

                                                   • SIP: UDP 5060

                                                   IPSec VPN או IPSec מעל GRE

                                                   האפשרויות הבאות זמינות עבור קישוריות VPN:

                                                   • קישוריות SBC ל-SBC

                                                   • קישוריות GW ל-GW

                                                   IPsec או IPSec אופייניים מעל מנהרת GRE.
                                                   IPsec או IPSec אופייניים מעל מנהרת GRE

                                                   Webex Contact Center (IPSec או IPSec מעל מנהרת GRE וקישוריות S2S של Webex Contact Center) חייב להשתמש ב-UDP/5060 במקום ב-TCP/5060.

                                                   IPSec VPN או IPSec מעל GRE היא אפשרות טובה לתא מטען SIP מאובטח כאשר הקיוב נמצא בשטח IP ציבורי. זהו חיבור SBC ל- SBC עם מנהרות VPN. עליך לשקול גם תוכניות כתובות IP פרטיות כדי למנוע חפיפה בין לקוחות. עבור חיבורי GRE, רשתות משנה IP הן 10.x.248.x ו- 10.x.249.x.

                                                   מאתר לאתר (S2S)

                                                   ניתן לפרוס חיבור S2S אם הלקוח זקוק לחיבור מאובטח או אינו יכול למקם את הקיוב במרחב IP ציבורי. זהו שער לחיבור שער. אין רשתות משנה המיועדות במיוחד לחיבורי S2S VPN מכיוון שהניתוב מבוסס על תעבורה מעניינת ללא מעורבות של ממשק לוגי.

                                                   חיבור אופייני מאתר לאתר
                                                   חיבור אופייני מאתר לאתר

                                                   SIP TLS SRTP

                                                   SRTP/SIP TLS היא אפשרות נוספת כאשר הקיוב נמצא בכתובת IP ציבורית. עם זאת, יש להיט ביצועים שנינות SRTP / SIP TLS. מכשיר קיוב יכול לטפל בשליש מהפעלות SIP אם אבטחת את השיחות באמצעות TLS או SRTP. זהו חיבור SBC ל- SBC.

                                                   TLS SIP אופייני וחיבור SRTP
                                                   TLS SIP אופייני וחיבור SRTP

                                                   אישורים ציבוריים ואישורים בחתימה עצמית

                                                   על מנת ליצור חיבור TLS SIP, יש צורך להחליף אישורים. האפשרויות הבאות זמינות:

                                                   • אישורים בחתימה עצמית נוצרים ומוחלפים בין הלקוח למרכז הקשר Webex.

                                                   • רשות אישורים ציבורית – בצע את השלבים הבאים לתמיכה ברשות אישורים ציבורית:

                                                    • הלקוח משתף את אישור הבסיס, אשר נטען לתוך SBC מרכז הקשר Webex.


                                                      

                                                     עליך לספק הן אישור בסיס והן אישור ביניים/כפוף.

                                                    • הלקוח מעדכן את DNS כך שיכלול את כתובות IP של Webex Contact Center SBCs.

                                                   קישוריות פרטית

                                                   ספקים ארגוניים גדולים מעדיפים לעתים קרובות חיבור ישיר מכיוון שהוא מספק מעגל ייעודי ומאובטח. אם הלקוח זקוק לחיבור ישיר, ספק לו את Cisco Webex Contact Center VPOP Circuit Order Guidelines כשלב ראשוני. השלב הבא הוא פגישת תכנון המשך עם צוות הנדסת הקול של Webex Contact Center ומהנדסי הלקוח. הלקוח מספק דיאגרמת רשת מפורטת של הרשת הקולית של הלקוח, כולל חיבורים של ספק PSTN, עבור הפגישה. Cisco לא תארח ציוד של לקוחות.

                                                   Cisco Webex Contact Center מציעה גם חיבורי Equinix Fabric ללקוחות שיש להם שיתופי פעולה עם Equinix.

                                                   חיבורי Equinix Fabric

                                                   למידע נוסף על Equinix Fabric, ראה:

                                                   אופייני חיבור פרטי
                                                   חיבור פרטי טיפוסי

                                                   לא משנה אם הלקוח בוחר MPLS, P2P, VPLS או SD-WAN, הטופולוגיה נראית דומה וכל המעגלים מסתיימים בנתב Webex Contact Center/GW (שער) ולא בקוביות Webex Contact Center.

                                                   דרישות רוחב הפס לחיבור ישיר מבוססות על הקודק G.711 (~100 kbps לכל רגל שיחה), המאפשר שתי רגלי שיחה בכל הפעלה.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • אמינות גבוהה.

                                                   • רוחב פס ייעודי.

                                                   • חיבור ישיר הוא היקר ביותר.

                                                   • הזמן הארוך ביותר ליישום.


                                                    

                                                   חיבורי Equinix Fabric מציעים יתירות יציאות, הזמנה והקצאה מהירה יותר של חיבורים וירטואליים. Cisco ממליצה להשתמש בחיבור Equinix, ולא בשיטות חיבור פרטיות אחרות.

                                                   חיבור צולב של מרכז נתונים

                                                   אם לקוח מחליט להשתמש בחיבור פרטי, עליך להזמין חיבורים צולבים של מרכז הנתונים כמתואר בהנחיות להזמנת מעגלים Cisco Webex Contact Center VPOP. הלקוח אחראי לעלות הכרוכה בכך, ולהבאת המעגל של הלקוח לטיפה המיועדת.


                                                    

                                                   לקוחות שבוחרים בחיבור פרטי מקבלים את ההנחיות להזמנת מעגלים Cisco Webex Contact Center VPOP במהלך תהליך הקליטה .

                                                   חיבור צולב אופייני למרכז נתונים
                                                   חיבור צולב אופייני למרכז נתונים

                                                   פריסות לא סטנדרטיות

                                                   פריסות לא סטנדרטיות

                                                   אם הטופולוגיות המומלצות אינן עומדות בכל הדרישות של רשת הלקוח, יש לתאם פגישת תכנון עם צוות הנדסת הקול של Cisco באמצעות צוות חשבון Cisco של הלקוח לצורך תהליך אישור מיוחד. הסעיפים הבאים הם דוגמאות לפריסות ופריסות לא סטנדרטיות שאינן מומלצות:

                                                   חריגות A2Q

                                                   ספק PSTN מסיים את המעגל ישירות ל- VPOP של Webex Contact Center.

                                                   חריגים לדייר זהב

                                                   Cisco ממליצה בחום על תא מטען SIP ישיר ללקוחות Gold Tenant. זוהי הטופולוגיה העליונה של הצבת הקיוב במרחב IP ציבורי. הצורך בדייר זהב קיים לעתים קרובות אצל ספקים גדולים יותר; עם זאת, הספק דורש מדייר הזהב להוות הוכחת היתכנות לפריסת הייצור המיועדת של הספק. הוכחת ההיתכנות Gold Tenant חורגת לעתים קרובות מהשימוש בגישה פתוחה לאינטרנט עבור תא מטען SIP ותדרוש אחד מסוגי החיבור שנדונו קודם לכן.

                                                   לקוחות דייר זהב לא יהיו תחת פיקוח.

                                                   אינטרנט ציבורי – קיוב מאחורי חומת האש

                                                   הצבת קיוב בכתובת IP פרטית מאחורי חומת אש של NAT היא אפשרות פריסה נוספת. דרישות האבטחה ממחלקת ה- IT של הלקוח יכולות לקבוע שהיישום הקולי שוכן מאחורי חומת אש. לאפשרות זו יש כמה חסרונות ידועים. למרות שפעולה זו עשויה שלא לגרום לבעיות בשכבת הרשת, היא עלולה לגרום לבעיות בשכבת היישום SIP. כתובת IP הפרטית משמשת בתוך הודעות SIP, דבר הגורם לכשלי עיבוד שיחות. קיבולת חומת האש היא גורם נוסף שיש לקחת בחשבון עבור סוג זה של פריסה. חומות האש חייבות להיות בגודל המתאים כדי לטפל בתעבורת VoIP; חומת האש עלולה להפוך לצוואר בקבוק ולהשפיע על איכות השיחות ועיבוד השיחות.

                                                   קוביה טיפוסית מאחורי חומת אש
                                                   קוביה טיפוסית מאחורי חומת האש

                                                   להלן החסרונות של פריסה זו:

                                                   • בעיות אפשריות בתצורה ובהגדרה של CUBE בהתחלה.

                                                   • עומס מוגבר על חומת האש שעלול להשפיע על איכות הקול.

                                                   • הלקוח אחראי על הגדרת קיוב וגודל חומת האש.

                                                   • לא טופולוגיה מומלצת עקב השפעה על הסכמי רמת שירות (SLA).


                                                    

                                                   טופולוגיה זו אינה מומלצת בשל המורכבות של התמודדות עם SIP ו- NAT. נדרשת פגישה עם צוות הנדסת הקול של Cisco והלקוח לצורך אישור פריסה מסוג זה.

                                                   יתירות רכיבים

                                                   מבוא ליתירות רכיבים

                                                   יתירות רכיבים מאפשרת למרכז הקשר Webex לספק עמידות כאשר יש הפסקת שירות. באפשרותך להגדיר הן Webex Contact Center cloud והן את ה- CUBE הארגוני כמיותרים:

                                                   • בתוך אזור גיאוגרפי—באפשרותך להגדיר יותר מ- POP אחד בתוך ארגון.

                                                   • במרכזי נתונים ארגוניים בתוך אזור גיאוגרפי.

                                                   • בתוך רשתות ארגוניות – באפשרותך גם להגדיר קיוב במצב זמינות גבוהה (HA). מצב HA שומר על איתות ומדיה.

                                                   כל האיתות והמדיה מקורם בכתובת IP הווירטואלית וממנה.

                                                   Webex Contact Center משתמש בשני VPOPs כדי להבטיח זמינות גבוהה. לקבלת ביצועים מיטביים, ספק השירות צריך גם להגדיר שני POPs. זה מבטיח כי הציד בין VPOPs Webex Contact Center הוא רובין עגול אפילו.

                                                   יתירות במרכזי נתונים ארגוניים באזור גיאוגרפי

                                                   באפשרותך להגדיר שני מרכזי נתונים בתוך הארגון כך שיתחברו לאותו VPOP של Webex Contact Center, באותו אזור גיאוגרפי.

                                                   יתירות במרכזי נתונים ארגוניים באזור גיאוגרפי
                                                   יתירות במרכזי נתונים ארגוניים באזור גיאוגרפי
                                                   דוגמה לתצורת CUBE ארגוני Webex Contact Center

                                                   כניסה למצב הגדרת תצורה כללית

                                                   דוגמת תצורה זו חלה על שער הקול Cisco IOS ועל שער הקול Cisco Unified Border Element (CUBE). לקבלת הוראות התצורה המלאות של CUBE, עיין במדריך התצורה Cisco Unified Border Element ב - https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-border-element/products-installation-and-configuration-guides-list.html. כל התצורות בדוגמה זו משתמשות במצב תצורה גלובלית.

                                                   1

                                                   הזן enable כדי להיכנס למצב EXEC מועדף.

                                                   2

                                                   היכנס למסוף תצורה כדי להיכנס למצב תצורה גלובלית.

                                                   תצורה בסיסית

                                                   שעוני עצר של SIP (MIN-SE) מוגדרים ל- 3600 בכל ה- VPOPs במרכז הקשר Webex. באפשרותך לעדכן הגדרה זו באופן כללי או לשנות אותה בהזמנה למרכז הקשר Webex.

                                                   שירות קול voip Sip Min-se 3600

                                                   הגדרת מחלקת קודק קול

                                                   קודק מחלקת קול 100 העדפת קודק 1 G711ALAW העדפת קודק 2 G711ULAW

                                                   עמית חיוג נכנס עבור שיחות ממרכז הקשר Webex

                                                   Dial-Peer Voice 200 VoIP SESSION PROTOCOL SIP2 Voice-Class codec 100 DTMF-Relay RTP-nte no VAD

                                                   עמית חיוג יוצא עבור שיחות למרכז הקשר Webex

                                                   חיוג עמית קול 100 voip יעד-תבנית <תבנית לכיוון Webex CC> פרוטוקול הפעלה יעד הפעלה sipv2 ipv4:<Webex כתובות IP של CC SBC> קודק מחלקת קול 100 אפשרויות SIP ברמה קולית-keepalive DTMF-ממסר RTP-nte no VAD

                                                   תצורה נפוצה

                                                   דוגמה זו מציגה הקצאת תא מטען Webex Contact Center בארה"ב עם הטופולוגיה הבאה.

                                                   הקצאת תא מטען עבור Webex Contact Center

                                                   פרטי התקנה:

                                                   • הגדרת תצורת אפשרויות SIP Keepalive.

                                                   • עמיתים חדשים לחיוג עם יעד יעד IP כתובת Webex CC LAX ו- JFK CUBE.

                                                   • העדפת עמית-חיוג יכולה להיות מוגדרת לרובין עגול, או ראשי ומשני.

                                                   • Codec מוגדר עבור G711 ulaw ו- G711 alaw (חיבורים מחוץ לארה"ב). DTMF הוא RFC2833.

                                                   • תקשורת SIP היא מעל יציאות 5060 UDP ו-RTP יציאות 8000 עד 48199.

                                                   • תכנן את החיוג שבו תבנית היעד תואמת Webex Contact Center לסוכנים באמצעות PBX ו- PSTN.

                                                   • יותר מ- POP אחד לזמינות גבוהה.

                                                   • טיימר MIN SE ב- Webex CC הוא 3600; יש לעדכן את קוצבי הזמן לערך זה או לאפשר משא ומתן SIP לערך זה במהלך הגדרת שיחה.


                                                    

                                                   אם אתה משתמש ב-CUBE/vCUBE, Cisco ממליצה להשתמש בגרסת IOS התומכת ב-TLS 1.2.

                                                   תא מטען מאובטח של SIP בין CUBE למרכז הקשר Webex

                                                   סקירה כללית של Secure SIP Trunk

                                                   דוגמה זו מדגימה כיצד להגדיר חיבור SIP Transport Layer Security (TLS) בין Cisco Unified Border Element (CUBE) למרכז הקשר Webex.

                                                   דוגמה: הגדרת תצורת SIP TLS

                                                   לפני שאתה מתחיל

                                                   ודא כי:

                                                   • לנקודות הקצה יש תאריך ושעה זהים. באפשרותך לסנכרן נקודות קצה באמצעות שרת פרוטוקול זמן רשת (NTP).

                                                   • יש לך קישוריות TCP.

                                                   • בקיוב מותקנים רישיונות האבטחה וה-UCK9.

                                                   1

                                                   צור נקודת אמון כדי להחזיק את האישור בחתימה עצמית של הקיוב:

                                                   קריפטו pki trustpoint CUBEtest(יכול להיות כל שם) הרשמה חתימה עצמית מספר סידורי ללא fqdn אין אני p-address none subject-name cn = ISR4451-B.cisco.lab ! (התאם את שם המארח של הנתב) ביטול - בדוק ללא rsakeypair ISR4451-B.cisco.lab ! (התאם לשם המארח של הנתב) 
                                                   2

                                                   צור אישור בחתימה עצמית:

                                                   קריפטו PKI הרשמה CUBEtest % שם התחום המלא לא ייכלל באישור צור אישור נתב בחתימה עצמית? [כן/לא]: כן 
                                                   3

                                                   יצא את התעודה:

                                                   ייצוא pki קריפטו מסוף CUBEtest pem
                                                   4

                                                   העתק את אישור החתימה העצמית שייצאת ושמור אותו כקובץ טקסט עם סיומת הקובץ .pem .

                                                   5

                                                   העלה את אישור הקיוב בחתימה עצמית למרכז הקשר Webex.

                                                   6

                                                   העתק את האישור ממרכז הקשר Webex.

                                                   7

                                                   העלה את אישור Webex Contact Center לקיוב:

                                                   קריפטו pki trustpoint שם מארח מסוף הרשמה ביטול-בדוק ללא קריפטו PKU אימות שם מארח (הדבק את אישור CJP כאן ולאחר מכן הקש ENTER פעמיים) 

                                                   הזן כן כאשר תתבקש לקבל את האישור.

                                                   8

                                                   קבע את תצורת SIP לשימוש בנקודת האמון של אישור בחתימה עצמית שיצרת בשלב 1:

                                                   איתות קריפטו ברירת מחדל של trustpoint CUBEtest
                                                   9

                                                   הגדר את עמיתי החיוג עם אבטחת שכבת התעבורה:

                                                   מחלקת קול SIP-אפשרויות-Keepalive 100 תעבורה TCP TLS חיוג עמית קול 9999 VOIP תשובה-כתובת 35.. תבנית יעד 9999 פרוטוקול הפעלה יעד הפעלה sipv2 IPv4:<Webex כתובות IP של CC SBC> העברת הפעלה TCP TLS אפשרויות SIP ברמה קולית-פרופיל KeepAlive 100 SRTP 
                                                   הגדרת תא מטען של SIP עבור הדייר שלך

                                                   הקצאת הדייר שלך

                                                   Cisco משתמשת במידע הקצאת המשאבים שאתה מספק כדי להגדיר את בקר גבול ההפעלה של Webex Contact Center עבור הדייר שלך. ודא שהמידע שאתה מספק תואם להזמנה שלך ומדויק.

                                                   לקבלת הוראות כיצד להקצות את הדייר שלך, עיין במדריכים לניהול ולמשתמש בכתובת:

                                                   • הגדר תא מטען SIP המחבר את כתובת IP של הלקוח שלך לבקר הגבול שהוגדר. הקפד לבחור בקיוב כסוג תא המטען של SIP. הגדר תא מטען של SIP עבור כל קיוב שאתה פורס.

                                                   • יצירה והקצאה של דייר.

                                                   • הקצה תא מטען של SIP לדייר, הוסף מספרי חיוג והקצה את הדייר החדש.

                                                   לאחר הקצאת הדייר וקביעת התצורה של Webex Contact Center CUBE, תקבל הודעת דואר אלקטרוני שהדייר מוכן לשימוש.

                                                   אזורי מרכז הקשר Webex

                                                   VPOP זמין עבור חיבור דייר לפי אזור:

                                                   • ארה"ב: לוס אנג'לס וניו יורק

                                                   • אירופה: לונדון, אמסטרדם, פרנקפורט

                                                   • קנדה: טורונטו וונקובר

                                                   • אוסטרליה: סידני ומלבורן

                                                   • יפן: טוקיו ואוסקה

                                                   • דרום אמריקה: סאו פאולו וריו דה ז'ניירו

                                                   • הודו: פונה והיידראבאד

                                                   • סינגפור

                                                   Webex מילון מונחים של מרכז הקשר

                                                   מילון מונחים

                                                   ראשי תיבות או מונח

                                                   תיאור

                                                   A2Q

                                                   הבטחת איכות

                                                   ACD

                                                   הפצת שיחות אוטומטית

                                                   עדה

                                                   Webex מרכז הקשר Agent Desktop יישום

                                                   ADR

                                                   דוח פרטי סוכן

                                                   AES

                                                   תקן הצפנה מתקדם

                                                   אנני

                                                   זיהוי מספרים אוטומטי

                                                   API

                                                   ממשק תכנות יישומים

                                                   Bst

                                                   כלי חיפוש באגים של Cisco

                                                   BYoPSTN

                                                   הבא PSTN משלך

                                                   הלקוח (ארגון) היה בבעלות PSTN קיים מבוסס הנחת יסוד.

                                                   Ca

                                                   Certificate Authority

                                                   Cad

                                                   נתונים משויכים לשיחות

                                                   עותק

                                                   מוקד קשר

                                                   CCDR

                                                   רשומות מצטברות של פרטי שיחה

                                                   ק.ס.ג.

                                                   קבוצת תקשורת מחשבים

                                                   מק"ס

                                                   PSTN המחובר לענן

                                                   Cdr

                                                   רשומות פרטי שיחה

                                                   Css

                                                   אסטרטגיית בחירת אנשי קשר

                                                   CSV

                                                   ערכים מופרדים באמצעות פסיקים

                                                   CTQ

                                                   התייעצות בתור

                                                   קוביית

                                                   Cisco Unified Border Element

                                                   עשה

                                                   חיוג ישיר פנימה

                                                   DMZ

                                                   אזור מפורז

                                                   ד.נ.

                                                   מספר מדריך

                                                   ד.נ.ק.

                                                   אל תתקשר

                                                   דנ"א

                                                   שירות זיהוי מספר מחויג

                                                   DNS

                                                   Domain Name System

                                                   DTG

                                                   (כותרת SIP)

                                                   קבוצת יעד תא מטען

                                                   DTMF

                                                   רב-תדר דו-גוני

                                                   Ep

                                                   נקודת כניסה

                                                   ESR

                                                   מהדורת תמיכה מורחבת

                                                   Fips

                                                   תקנים פדרליים לעיבוד מידע

                                                   Gif

                                                   תבנית מחלף גרפיקה

                                                   GRE

                                                   אנקפסולציית ניתוב כללית

                                                   Gw

                                                   שער

                                                   הא

                                                   זמינות גבוהה

                                                   Html

                                                   שפת סימון היפר-טקסט

                                                   יב.

                                                   תחום פנימה

                                                   מזהה

                                                   זהות, הזדהות

                                                   Imap

                                                   פרוטוקול גישה להודעות אינטרנט

                                                   Ios

                                                   מערכת הפעלה ניידת (לשעבר iPhone OS)

                                                   כתובת IP

                                                   פרוטוקול אינטרנט

                                                   Ipsec

                                                   אבטחת פרוטוקול אינטרנט

                                                   ITSP

                                                   ספק שירותי טלפוניה באינטרנט

                                                   IVR

                                                   Interactive Voice Response

                                                   JPG ו-JPEG

                                                   קבוצת מומחי צילום משותפת

                                                   קובץ תמונה דיגיטלית

                                                   Lan

                                                   רשת תקשורת מקומית

                                                   LCM

                                                   מנהל רשימות וקמפיינים

                                                   LGW

                                                   שער מקומי

                                                   MPLS

                                                   החלפת תוויות מרובת פרוטוקולים

                                                   Nat

                                                   תרגום גישה לרשת

                                                   NDC

                                                   איסוף נתוני רשת

                                                   NTP

                                                   פרוטוקול זמן רשת

                                                   Ob

                                                   כבול כלפי חוץ

                                                   OTG

                                                   (כותרת SIP)

                                                   קבוצת Trunk המקורית

                                                   P2p

                                                   נקודה לנקודה

                                                   פאי

                                                   (כותרת SIP)

                                                   זהות מוצהרת P

                                                   Pbx

                                                   החלפת סניפים פרטיים

                                                   PCI DSS

                                                   תקן אבטחת נתונים של תעשיית כרטיסי התשלום

                                                   PDF

                                                   תבנית מסמך נייד

                                                   פיו"ק

                                                   הסכמה מפורשת מראש ובכתב

                                                   PII

                                                   מידע המאפשר זיהוי אישי

                                                   Png

                                                   גרפיקת רשת ניידת

                                                   פופ

                                                   פרוטוקול Post Office

                                                   Pstn

                                                   רשת טלפונים ציבורית ממותגת

                                                   Qos

                                                   Quality of Service

                                                   Rfc

                                                   בקשה להערות

                                                   רונה

                                                   הפניה ללא תשובה

                                                   RPID

                                                   (כותרת SIP)

                                                   מזהה צד מרוחק

                                                   RTT

                                                   זמן הלוך ושוב

                                                   S2S

                                                   מאתר לאתר

                                                   אס.בי.סי

                                                   בקר גבול הפעלה

                                                   אס.בי.אר

                                                   ניתוב מבוסס מיומנויות

                                                   SD-WAN

                                                   רשת תקשורת מרחבית המוגדרת על-ידי תוכנה

                                                   SIP

                                                   הפעלת פרוטוקול אינטרנט

                                                   Sl

                                                   רמת שירות

                                                   SLA

                                                   הסכם רמת שירות

                                                   SMS

                                                   שירות הודעות קצרות

                                                   SMTP

                                                   פרוטוקול העברת דואר פשוט

                                                   Sp

                                                   ספק שירות

                                                   SRTP

                                                   פרוטוקול תעבורה מאובטח בזמן אמת

                                                   SSL

                                                   Secure Sockets Layer

                                                   TCP

                                                   פרוטוקול בקרת שידור

                                                   TGRP

                                                   (כותרת SIP)

                                                   פרוטוקול ניתוב קבוצת תא מטען

                                                   TLS

                                                   אבטחת שכבת תעבורה

                                                   UDP

                                                   פרוטוקול Datagram של משתמש

                                                   Ui

                                                   ממשק המשתמש

                                                   URI

                                                   מזהה משאבים אחיד

                                                   כתובת URL

                                                   מאתר משאבים אחיד

                                                   Utc

                                                   שעון זמן אוניברסלי

                                                   vCube

                                                   קיוב וירטואלי

                                                   VoIP

                                                   Voice over IP

                                                   VPLS

                                                   שירות LAN וירטואלי פרטי

                                                   VPN

                                                   רשת וירטואלית פרטית

                                                   VPOP

                                                   נקודת נוכחות קולית

                                                   ב-Webex Contact Center 1.0, VPOP משלב Webex Contact Center עם PSTN ונקודת הקישוריות הראשונה עבור הלקוחות. יש לו גם שרת מדיה לטיפול והקלטת שיחות.

                                                   גשר VPOP

                                                   גשר נקודת נוכחות קולית

                                                   במרכז הקשר Webex, גשר VPOP מחבר את PSTN של ספק השירות לשכבת המדיה הקולית.

                                                   וואן

                                                   רשת תקשורת מרחבית

                                                   WCB

                                                   מאגר פקודות Word

                                                   Webex CC

                                                   Webex Contact Center

                                                   WFO

                                                   אופטימיזציה של כוח העבודה

                                                   XML

                                                   שפת סימון מורחבת

                                                   הקצאת קול עבור Cisco Webex Contact Center

                                                   סקירה כללית

                                                   ארגוני לקוחות יכולים להשתמש ב- Cisco Unified Border Element (CUBE) כבקר גבול ההפעלה (SBC) כדי להתחבר למרכז הקשר Webex. הקיוב הארגוני מתחבר לספק שירותי PSTN או קישוריות VoIP בצד אחד ולמוקד שירות Webex בצד השני כדי לאפשר שירותי מוקד שירות. שיחות נכנסות ויוצאות למוקד הקשר Webex מנתבות דרך הקיוב הארגוני. הלקוח מספק את תא המטען של SIP, המופעל באופן דו-כיווני לספק השירות ולמוקד הקשר Webex, כדי לאפשר את תעבורת השיחות בין הפלטפורמות. לקבלת מידע נוסף אודות קיוב, עיין במדריך התצורה Cisco Unified Border Element ב - https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-border-element/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

                                                   Cisco Service Provider or Enterprise Architecture
                                                   ספק שירות של Cisco או ארכיטקטורה ארגונית

                                                   ספק השירות או ארגון הלקוח יכולים להחזיק ולהפעיל את הקיוב ואת בורסת הסניף הפרטי (PBX). במקרה זה:

                                                   • כל השיחות הנכנסות למרכז הקשר Webex מגיעות דרך הספק בקיוב הארגוני.

                                                   • Webex Contact Center שולח את כל השיחות היוצאות, בין אם ללקוחות או לסוכנים, באמצעות הקיוב הארגוני.

                                                   • Webex Contact Center עובד עם ספק השירות כדי לחייב את הלקוח ישירות עבור שימוש ב- PSTN, מבלי לעבור את החיוב Webex Contact Center.

                                                   Webex Contact Center תומך בקיוב, Virtual CUBE (vCUBE) ו-SBC של צד שלישי.

                                                   כאשר ספק השירות הוא הבעלים של SBC ו- PBX, Webex Contact Center מספק כותרת SIP כדי לזהות את ארגון הלקוח בפני ספק השירות. ספקי שירות מגדירים את כותרת ה- SIP הספציפית דרך לוח המחוונים של ספק שירותי יישומים.

                                                   Webex Contact Center תומך בכותרות SIP אלה:

                                                   • הסחה

                                                   • פאי

                                                   • OTG

                                                   • DTG

                                                   • TGRP

                                                   • RPID

                                                   ארגון הלקוח יכול להיות הבעלים והמפעיל של הקיוב והמרכזייה, מה שמבטל את הצורך בכותרת SIP.

                                                   הקהל

                                                   מסמך זה מיועד למשתמשים המשתמשים Cisco Webex Contact Center.

                                                   שינוי היסטוריה

                                                   טבלה זו מפרטת את השינויים שבוצעו במדריך זה לאחר הפרסום הראשוני. השינויים האחרונים מופיעים בחלק העליון.

                                                   לשנות

                                                   ראה .

                                                   תאריך

                                                   נתוני פריסה חדשים

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   אוקטובר 2021

                                                   מקטע חדש

                                                   אפשרויות PSTN

                                                   אוקטובר 2021

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   ספטמבר 2021

                                                   מקטע חדש

                                                   Webex מילון מונחים של מרכז הקשר

                                                   ספטמבר 2021

                                                   ארגון מחדש של מסמך

                                                   מספר פרקים נבנו מחדש.

                                                   אוגוסט 2021

                                                   כלל פרק חדש

                                                   סוגי קישוריות

                                                   יולי 2019

                                                   דצמבר 2020

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   Webex Contact Center with Webex Calling Telephony תומך באזורים מרובים (מדינות או אזורים) עבור הסוכנים והמתקשרים. אנו תומכים בתרחישים הבאים:

                                                   • המתקשרים ממוקמים באזור אחד והסוכנים ממוקמים באזורים מרובים.

                                                   • מתקשרים וסוכנים ממוקמים באזורים מרובים.

                                                   בתרחישים אלה, המערכת מספקת תמיכה בשיחות נכנסות ובשיחות יוצאות. עבור שיחות נכנסות, המתקשרים מתקשרים להגדרת PSTN המחובר לענן (ענן Cisco Webex) או להגדרת השער המקומי (LGW). השיחות מנותבות לסוכנים. סוכנים יכולים לבצע שיחות בחיוג יוצא לכל אזור.

                                                   הסוכנים שייכים למיקומים שונים כפי שהוגדרו במרכז הבקרה. לתצורת הסוכן יש את המספר והסיומת עבור המיקום שלו.

                                                   מספרים נכנסים משויכים לאזורים במרכז הבקרה. ניתוב שיחות לסוכנים בהתאם לאסטרטגיית הניתוב שהוגדרה במרכז הקשר Webex.

                                                   האיור הבא מציג פתרון גלובלי עבור Webex Contact Center עם Webex Calling.

                                                   Home data site with two regions connected with the Cisco Webex backbone.
                                                   פתרון גלובלי עם Webex Calling

                                                   מדיה כגון IVR והקלטת שיחות שוכנות באזור הבית. סוכנים ברחבי העולם יכולים להחזיק Webex Calling טלפונים או נקודות קצה מאחורי אפשרויות הפריסה של Local Gateway.

                                                   The incoming call enters into the Home Region and routes to Remote Region 1, where an Agent answers the call.
                                                   זרימת שיחה בפריסה גלובלית

                                                   המיקום של אזור הבית דורש שיקול דעת זהיר כדי למזער את המרחק בין האזורים, המתקשרים והסוכנים. האיור הבא מציג את נתיב השיחה עבור סוכנים ומתקשרים באזור מרוחק מאזור הבית. בתרחיש זה, המרחק בין אזור הבית לאזור המרוחק יכול להציג השהיה בלתי קבילה בשיחה.

                                                   The call flow starts with the caller in the remote region. The path goes to the home region and then back into the remote region to the agent.
                                                   זרימת שיחות בפריסה גלובלית עם המתקשרים והסוכנים באזור מרוחק

                                                   הסעיפים הבאים דנים בפרטי התרחישים ובשיקולים עבור סוכנים בהודו.

                                                   המתקשרים נמצאים באזור אחד והסוכנים נמצאים באזורים מרובים

                                                   בתרחיש זה, למרכז הקשר Webex יש סוכנים באזורים שונים המשויכים למספר מרכזי נתונים. המתקשרים הם מאזור אחד.

                                                   המתקשרים מתקשרים למרכז הקשר Webex. המערכת מנתבת את השיחות למוקד השירות, ובהתאם לתצורת השעה ביום, מנתבת את השיחות לנציגים זמינים באחד האזורים.

                                                   כדי לתמוך בתרחיש זה:

                                                   • Webex Contact Center משתמש ב-Webex Calling (VPOP Bridge או LGW).

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן נמצאת ב-BYoPSTN, השיחה היא שיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של האזור של הסוכן.

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן היא Cisco IP Phone או אפליקציית Webex Calling, ייתכן שהשיחה מקומית עבור האזור של הסוכן.

                                                   • כתובת ה-URL של שולחן העבודה של הסוכן נמצאת באותו אזור כמו הסוכן.

                                                   תרחיש זה מיועד לשיחה קולית נכנסת, אך המערכת תומכת בתרחישים דומים עבור שיחות בחיוג יוצא.

                                                   מתקשרים וסוכנים נמצאים באזורים מרובים

                                                   בתרחיש זה, למרכז הקשר יש סוכנים באזורים מרובים המשויכים למספר מרכזי נתונים. המתקשרים הם ממספר אזורים.

                                                   המתקשרים מתקשרים למוקד הקשר. המערכת מנתבת את השיחות למוקד השירות, ובהתאם לתצורת השעה ביום, מנתבת את השיחות לנציגים זמינים באחד האזורים.

                                                   כדי לתמוך בתרחיש זה:

                                                   • מרכז הקשר משתמש Webex Calling (VPOP Bridge או LGW).

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן נמצאת ב-BYoPSTN, השיחה היא שיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של האזור של הסוכן.

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן היא מכשיר המחובר ל- IP, ייתכן שהשיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של אזור הסוכן.

                                                   • כתובת ה-URL של שולחן העבודה של הסוכן נמצאת באותו אזור כמו הסוכן.

                                                   תרחיש זה מיועד לשיחה קולית נכנסת, אך המערכת תומכת בתרחישים דומים עבור שיחות בחיוג יוצא.

                                                   שיקולים לסוכנים בהודו

                                                   הכללים הבאים חלים על סוכנים בהודו.

                                                   1. אם שיחה מנותבת להודו דרך PSTN, השיחה חייבת להישאר ב- PSTN. דרישה זו כוללת שיחות המנתבות להודו מ-PSTN, דרך Cisco Unified Communications Manager מקומי (Unified CM), ולאחר מכן מטופלות על-ידי סוכן. הסוכן חייב להיות ב- PSTN.

                                                   2. אם שיחה מנותבת להודו דרך VoIP, השיחה חייבת להישאר פעילה VoIP.

                                                   שיחות מחוץ להודו יכולות להתחבר בכל דרך. לדוגמה, שיחה עשויה להיות מנותבת לארה"ב דרך PSTN, ולאחר מכן להיות מנותבת להודו על-ידי VoIP. עם זאת, לאחר ששיחה זו מגיעה להודו, עליה להישאר כשיחת VoIP.

                                                   מוסכמות

                                                   מדריך זה משתמש במוסכמות הבאות.

                                                   אמנת

                                                   תיאור

                                                   גופן Boldface

                                                   טקסט בגופן מודגש מציין פקודות, כגון ערכי משתמש, מקשים, לחצנים ושמות תפריטי משנה. לדוגמה:

                                                   • בחרו 'עריכה> חפש'.

                                                   • לחץ על סיום.

                                                   גופן נטוי

                                                   טקסט בגופן נטוי מציין את הפרטים הבאים:

                                                   • מונח חדש. דוגמה: קבוצת מיומנות היא אוסף של סוכנים החולקים מיומנויות דומות.

                                                   • דגש. דוגמה: אל תשתמש במוסכמה למתן שמות מספריים.

                                                   • ארגומנט שעבורו עליך לספק ערכים.

                                                    דוגמה:

                                                    IF (תנאי, ערך אמיתי, ערך שגוי)

                                                   • שם הספר. דוגמה:

                                                    עיין במדריך Webex לתחילת העבודה של Contact Center.

                                                   גופן חלון

                                                   טקסט בגופן חלון, כגון Courier, מציין את הפרטים הבאים:

                                                   • טקסט כפי שהוא מופיע בקוד או במידע שהמערכת מציגה. דוגמה:

                                                    <html><title>Cisco Systems, Inc. </title></html>

                                                   • שמות קבצים. דוגמה: tserver.properties.

                                                   • נתיבי ספריות. דוגמה:

                                                    C:\Program Files\Adobe

                                                   תקשורת, שירותים ומידע נוסף

                                                   • כדי לקבל מידע רלוונטי מ-Cisco, הירשם ב-Cisco Profile Manager.

                                                   • כדי להשיג את ההשפעה העסקית שאתה מחפש בעזרת הטכנולוגיות החשובות, בקר בשירותי Cisco.

                                                   • כדי לשלוח בקשת שירות, בקר באתר התמיכה של Cisco.

                                                   • כדי לגלות אפליקציות, מוצרים, פתרונות ושירותים מאומתים, בקר ב-Cisco Marketplace.

                                                   • לקבלת כותרות כלליות של עבודה ברשת, הדרכה והסמכה, בקר ב-Cisco Press.

                                                   • כדי למצוא מידע על אחריות עבור מוצר או משפחת מוצרים ספציפיים, בקר במאתר האחריות של Cisco.

                                                   כלי חיפוש באגים של Cisco

                                                   Cisco Bug Search Tool (BST) מספק גישה מבוססת אינטרנט למערכת מעקב הבאגים של Cisco. מערכת זו מנהלת רשימה מקיפה של פגמים ונקודות תורפה במוצרים ובתוכנות של Cisco. בסט מספקת לך מידע מפורט על פגמים אודות המוצרים והתוכנות שלך.

                                                   Webex זרימת שיחות במוקד הקשר

                                                   מבוא לזרימת שיחה

                                                   שיחות נכנסות ויוצאות למרכז הקשר Webex מגיעות דרך ספק שירות, המנותב דרך Enterprise ו- Cisco Unified Border Element (CUBE). כל שיחה יכולה לכלול הפעלות מרובות, בהתאם לזרימת השיחות. הסעיפים הבאים מתארים כמה זרימות שיחה אופייניות.

                                                   שיחה נכנסת IVR

                                                   שיחה נכנסת מהמתקשר אל Webex Contact Center Voice Post Post Office Protocol (VPOP) יוצרת הפעלה אחת בקיוב הארגון והפעלה יחידה בקיוב Webex Contact Center.

                                                   Inbound Call to IVR
                                                   שיחה נכנסת אל IVR

                                                   שיחה נכנסת לסוכן

                                                   שיחה נכנסת לסוכן מוסיפה הפעלה יוצאת בקיוב Webex Contact Center והפעלה אחת בקיוב הארגוני.

                                                   Inbound Call to an Agent
                                                   שיחה נכנסת לסוכן

                                                   העברת שיחות ועידה וייעוץ

                                                   שיחת ועידה או העברת התייעצות בין סוכן לסוכן מוסיפה הפעלה יוצאת במרכז הקשר של Webex ובקיוב הארגוני.

                                                   Webex Contact Center Voice POP
                                                   כנס סוכן לסוכן

                                                   התקשרות חוזרת או שיחה יוצאת ל-PSTN

                                                   שיחה יוצאת יוצרת שתי הפעלות, אחת מדייר הארגון למרכז הקשר Webex והשנייה ממרכז הקשר Webex לארגון.

                                                   Outbound Call to PSTN
                                                   שיחה יוצאת אל PSTN
                                                   דרישות רישיון וגודל קיוב

                                                   רישיונות קיוב

                                                   רישיונות Cisco Unified Border Element (CUBE) חלים על כל הפעלה ומחייבים הפעלה דו-כיוונית. לקבלת מידע נוסף, ראה Cisco Unified Border Element גליון נתונים.

                                                   גודל רישיון קיוב הוא סכום מספר הפעלות הסוכן ומספר השיחות Interactive Voice Response (IVR). השתמש בגליון הנתונים Cisco Unified Border Element כדי לקבוע את מספר ההפעלות המרבי שפלטפורמת הקיוב שלך תומכת בו.

                                                   מספר הרשיונות חייב להיות שווה לקיבולת המקסימלית של ארגון הלקוח.

                                                   רשיונות = (מספר סוכנים X 2) + (מספר הפעלות פעילות בתור)

                                                   דוגמה

                                                   • בזמן שיא, אם יש לך 100 סוכנים שמגיבים לשיחות של לקוחות, לכל שיחה יש שתי הפעלות פעילות. מספר המפגשים הוא 200.

                                                   • מספר השיחות בתור במקרה זה הוא 100, מה שיוצר 100 הפעלות.

                                                   • לכן, המספר הכולל של הפעלות שווה 300, שהם 300 רישיונות.

                                                   גודל מושב קיוב

                                                   מכשיר קיוב יכול לטפל ב-1/3 מהפעלות ה-SIP, אם אתה מאבטח את השיחות באמצעות TLS או SRTP.

                                                   הפעלות = ((מספר סוכנים X 2) + (מספר הפעלות פעילות בתור)) X 3

                                                   באמצעות הדוגמה של 100 שיחות בתור עם 100 סוכנים המגיבים לשיחות, מספר ההפעלות הוא:

                                                   ((100 X 2)+ 100) X 3 = 900.

                                                   באפשרותך לשנות את גודל הקיוב עבור 300 הפעלות אם אתה מקצה WAN פרטי עבור תא המטען של SIP.

                                                   כדי לסייע בקביעת המספר המרבי של סוכנים, נניח כי:

                                                   • 50% מהשיחות עומדות בתור ומשתמשות ביציאות IVR, ואילו 50% הנותרות פעילות אצל סוכנים.

                                                   • 10% מהשיחות משתמשות בשירותי ייעוץ ושיחות ועידה.

                                                   • TLS או SRTP מאבטחים 100% מהשיחות.

                                                   באמצעות הנחות אלה, פלטפורמות קיוב יכולות לתמוך בסוכן אחד לכל 9.3 מפגשים.

                                                   סוגי קישוריות

                                                   סוגי קישוריות נתמכים

                                                   Webex Contact Center תומך בסוגי הקישוריות הבאים.

                                                   קישוריות

                                                   סוגים

                                                   אינטרנט ציבורי

                                                   ישיר

                                                   IPSec רשת וירטואלית פרטית (VPN) או IPSec באמצעות Generic Routing Encapsulation (GRE)

                                                   מאתר לאתר (S2S)

                                                   SRTP/SIP TLS

                                                   קישוריות פרטית (נדרש אישור)

                                                   MPLS

                                                   נקודה לנקודה (P2P)

                                                   VPLS

                                                   SD-WAN

                                                   WAN פרטי

                                                   חיבור צולב למרכז הנתונים

                                                   חיבורי Equinix Fabric


                                                    

                                                   גרסת IOS עבור CUBE או vCUBE אמורה לתמוך TLS 1.2.

                                                   אינטרנט ציבורי

                                                   תא מטען SIP ישיר (למעלה)

                                                   Cisco ממליצה ללקוחות למקם את הקיוב או SBC בכתובת IP ציבורית.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • הפריסה המהירה ביותר.

                                                   • זול.

                                                   • המאמץ הטוב ביותר.

                                                   • ייתכן שלא יעמוד בדרישות האבטחה.

                                                   Typical Direct Connection
                                                   חיבור ישיר אופייני

                                                   מכיוון שקשר ישיר הוא הגישה הפשטנית ביותר, הוא גם הכי פחות גמיש. היתרונות של טופולוגיה פשוטה הם קלות ניהול ופתרון בעיות. הלקוח משלים את דיאגרמות הרשת ושולח אותן לצוות Voice, ונוצרים עמיתים לחיוג. באפשרותך למקם את הקיוביה ב- DMZ כדי להקל על המורכבות של ההתמודדות עם תרגום גישה לרשת (NAT). הקיוב עצמו הוא חומת אש, ורוב הספקים מציבים את הקיוב שלהם במרחב IP ציבורי ומשתמשים ביכולות האבטחה שלו.

                                                   Vpns

                                                   VPN הוא סוג אחר של חיבור המשתמש באינטרנט הציבורי. השתמש ב- VPN כאשר לקוח דורש חיבור מאובטח עבור SIP ו- RTP. ייתכן שתידרש VPN גם אם הלקוח אינו יכול למקם את הקיוב במרחב IP ציבורי. נדרשת פגישת הקצאה עם הנדסת קול עבור חיבורי VPN.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • חיבור מאובטח

                                                   • ללא עלויות נוספות

                                                   • לוקח זמן ליישם

                                                   יציאות קול

                                                   • RTP: 8000–48199

                                                   • SIP: UDP 5060

                                                   IPSec VPN או IPSec מעל GRE

                                                   האפשרויות הבאות זמינות עבור קישוריות VPN:

                                                   • קישוריות SBC ל-SBC

                                                   • קישוריות GW ל-GW

                                                   Typical IPsec or IPSec over GRE Tunnel.
                                                   IPsec או IPSec אופייניים מעל מנהרת GRE

                                                   Webex Contact Center (IPSec או IPSec מעל מנהרת GRE וקישוריות S2S של Webex Contact Center) חייב להשתמש ב-UDP/5060 במקום ב-TCP/5060.

                                                   IPSec VPN או IPSec מעל GRE היא אפשרות טובה לתא מטען SIP מאובטח כאשר הקיוב נמצא בשטח IP ציבורי. זהו חיבור SBC ל- SBC עם מנהרות VPN. עליך לשקול גם תוכניות כתובות IP פרטיות כדי למנוע חפיפה בין לקוחות. עבור חיבורי GRE, רשתות משנה IP הן 10.x.248.x ו- 10.x.249.x.

                                                   מאתר לאתר (S2S)

                                                   ניתן לפרוס חיבור S2S אם הלקוח זקוק לחיבור מאובטח או אינו יכול למקם את הקיוב במרחב IP ציבורי. זהו שער לחיבור שער. אין רשתות משנה המיועדות במיוחד לחיבורי S2S VPN מכיוון שהניתוב מבוסס על תעבורה מעניינת ללא מעורבות של ממשק לוגי.

                                                   Typical Site-to-Site Connection
                                                   חיבור אופייני מאתר לאתר

                                                   SIP TLS SRTP

                                                   SRTP/SIP TLS היא אפשרות נוספת כאשר הקיוב נמצא בכתובת IP ציבורית. עם זאת, יש להיט ביצועים שנינות SRTP / SIP TLS. מכשיר קיוב יכול לטפל בשליש מהפעלות SIP אם אבטחת את השיחות באמצעות TLS או SRTP. זהו חיבור SBC ל- SBC.

                                                   Typical SIP TLS and SRTP connection
                                                   TLS SIP אופייני וחיבור SRTP

                                                   אישורים ציבוריים ואישורים בחתימה עצמית

                                                   על מנת ליצור חיבור TLS SIP, יש צורך להחליף אישורים. האפשרויות הבאות זמינות:

                                                   • אישורים בחתימה עצמית נוצרים ומוחלפים בין הלקוח למרכז הקשר Webex.

                                                   • רשות אישורים ציבורית – בצע את השלבים הבאים לתמיכה ברשות אישורים ציבורית:

                                                    • הלקוח משתף את אישור הבסיס, אשר נטען לתוך SBC מרכז הקשר Webex.


                                                      

                                                     עליך לספק הן אישור בסיס והן אישור ביניים/כפוף.

                                                    • הלקוח מעדכן את DNS כך שיכלול את כתובות IP של Webex Contact Center SBCs.

                                                   קישוריות פרטית

                                                   ספקים ארגוניים גדולים מעדיפים לעתים קרובות חיבור ישיר מכיוון שהוא מספק מעגל ייעודי ומאובטח. אם הלקוח זקוק לחיבור ישיר, ספק לו את Cisco Webex Contact Center VPOP Circuit Order Guidelines כשלב ראשוני. השלב הבא הוא פגישת תכנון המשך עם צוות הנדסת הקול של Webex Contact Center ומהנדסי הלקוח. הלקוח מספק דיאגרמת רשת מפורטת של הרשת הקולית של הלקוח, כולל חיבורים של ספק PSTN, עבור הפגישה. Cisco לא תארח ציוד של לקוחות.

                                                   Cisco Webex Contact Center מציעה גם חיבורי Equinix Fabric ללקוחות שיש להם שיתופי פעולה עם Equinix.

                                                   חיבורי Equinix Fabric

                                                   למידע נוסף על Equinix Fabric, ראה:

                                                   Typical Private connection
                                                   חיבור פרטי טיפוסי

                                                   לא משנה אם הלקוח בוחר MPLS, P2P, VPLS או SD-WAN, הטופולוגיה נראית דומה וכל המעגלים מסתיימים בנתב Webex Contact Center/GW (שער) ולא בקוביות Webex Contact Center.

                                                   דרישות רוחב הפס לחיבור ישיר מבוססות על הקודק G.711 (~100 kbps לכל רגל שיחה), המאפשר שתי רגלי שיחה בכל הפעלה.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • אמינות גבוהה.

                                                   • רוחב פס ייעודי.

                                                   • חיבור ישיר הוא היקר ביותר.

                                                   • הזמן הארוך ביותר ליישום.


                                                    

                                                   חיבורי Equinix Fabric מציעים יתירות יציאות, הזמנה והקצאה מהירה יותר של חיבורים וירטואליים. Cisco ממליצה להשתמש בחיבור Equinix, ולא בשיטות חיבור פרטיות אחרות.

                                                   חיבור צולב של מרכז נתונים

                                                   אם לקוח מחליט להשתמש בחיבור פרטי, עליך להזמין חיבורים צולבים של מרכז הנתונים כמתואר בהנחיות להזמנת מעגלים Cisco Webex Contact Center VPOP. הלקוח אחראי לעלות הכרוכה בכך, ולהבאת המעגל של הלקוח לטיפה המיועדת.


                                                    

                                                   לקוחות שבוחרים בחיבור פרטי מקבלים את ההנחיות להזמנת מעגלים Cisco Webex Contact Center VPOP במהלך תהליך הקליטה.

                                                   Typical Data Center Cross Connect
                                                   חיבור צולב אופייני למרכז נתונים

                                                   פריסות לא סטנדרטיות

                                                   פריסות לא סטנדרטיות

                                                   אם הטופולוגיות המומלצות אינן עומדות בכל הדרישות של רשת הלקוח, יש לתאם פגישת תכנון עם צוות הנדסת הקול של Cisco באמצעות צוות חשבון Cisco של הלקוח לצורך תהליך אישור מיוחד. הסעיפים הבאים הם דוגמאות לפריסות ופריסות לא סטנדרטיות שאינן מומלצות:

                                                   חריגות A2Q

                                                   ספק PSTN מסיים את המעגל ישירות ל- VPOP של Webex Contact Center.

                                                   חריגים לדייר זהב

                                                   Cisco ממליצה בחום על תא מטען SIP ישיר ללקוחות Gold Tenant. זוהי הטופולוגיה העליונה של הצבת הקיוב במרחב IP ציבורי. הצורך בדייר זהב קיים לעתים קרובות אצל ספקים גדולים יותר; עם זאת, הספק דורש מדייר הזהב להוות הוכחת היתכנות לפריסת הייצור המיועדת של הספק. הוכחת ההיתכנות Gold Tenant חורגת לעתים קרובות מהשימוש בגישה פתוחה לאינטרנט עבור תא מטען SIP ותדרוש אחד מסוגי החיבור שנדונו קודם לכן.

                                                   לקוחות דייר זהב לא יהיו תחת פיקוח.

                                                   אינטרנט ציבורי – קיוב מאחורי חומת האש

                                                   הצבת קיוב בכתובת IP פרטית מאחורי חומת אש של NAT היא אפשרות פריסה נוספת. דרישות האבטחה ממחלקת ה- IT של הלקוח יכולות לקבוע שהיישום הקולי שוכן מאחורי חומת אש. לאפשרות זו יש כמה חסרונות ידועים. למרות שפעולה זו עשויה שלא לגרום לבעיות בשכבת הרשת, היא עלולה לגרום לבעיות בשכבת היישום SIP. כתובת IP הפרטית משמשת בתוך הודעות SIP, דבר הגורם לכשלי עיבוד שיחות. קיבולת חומת האש היא גורם נוסף שיש לקחת בחשבון עבור סוג זה של פריסה. חומות האש חייבות להיות בגודל המתאים כדי לטפל בתעבורת VoIP; חומת האש עלולה להפוך לצוואר בקבוק ולהשפיע על איכות השיחות ועיבוד השיחות.

                                                   Typical Cube behind firewall
                                                   קוביה טיפוסית מאחורי חומת האש

                                                   להלן החסרונות של פריסה זו:

                                                   • בעיות אפשריות בתצורה ובהגדרה של CUBE בהתחלה.

                                                   • עומס מוגבר על חומת האש שעלול להשפיע על איכות הקול.

                                                   • הלקוח אחראי על הגדרת קיוב וגודל חומת האש.

                                                   • לא טופולוגיה מומלצת עקב השפעה על הסכמי רמת שירות (SLA).


                                                    

                                                   טופולוגיה זו אינה מומלצת בשל המורכבות של התמודדות עם SIP ו- NAT. נדרשת פגישה עם צוות הנדסת הקול של Cisco והלקוח לצורך אישור פריסה מסוג זה.

                                                   יתירות רכיבים

                                                   מבוא ליתירות רכיבים

                                                   יתירות רכיבים מאפשרת למרכז הקשר Webex לספק עמידות כאשר יש הפסקת שירות. באפשרותך להגדיר הן Webex Contact Center cloud והן את ה- CUBE הארגוני כמיותרים:

                                                   • בתוך אזור גיאוגרפי—באפשרותך להגדיר יותר מ- POP אחד בתוך ארגון.

                                                   • במרכזי נתונים ארגוניים בתוך אזור גיאוגרפי.

                                                   • בתוך רשתות ארגוניות – באפשרותך גם להגדיר קיוב במצב זמינות גבוהה (HA). מצב HA שומר על איתות ומדיה.

                                                   כל האיתות והמדיה מקורם בכתובת IP הווירטואלית וממנה.

                                                   Webex Contact Center משתמש בשני VPOPs כדי להבטיח זמינות גבוהה. לקבלת ביצועים מיטביים, ספק השירות צריך גם להגדיר שני POPs. זה מבטיח כי הציד בין VPOPs Webex Contact Center הוא רובין עגול אפילו.

                                                   יתירות במרכזי נתונים ארגוניים באזור גיאוגרפי

                                                   באפשרותך להגדיר שני מרכזי נתונים בתוך הארגון כך שיתחברו לאותו VPOP של Webex Contact Center, באותו אזור גיאוגרפי.

                                                   Redundancy Across Enterprise Data Centers Within a Geographic Region
                                                   יתירות במרכזי נתונים ארגוניים באזור גיאוגרפי
                                                   דוגמה לתצורת CUBE ארגוני Webex Contact Center

                                                   כניסה למצב הגדרת תצורה כללית

                                                   דוגמת תצורה זו חלה על שער הקול Cisco IOS ועל שער הקול Cisco Unified Border Element (CUBE). לקבלת הוראות התצורה המלאות של CUBE, עיין במדריך התצורה Cisco Unified Border Element ב - https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-border-element/products-installation-and-configuration-guides-list.html. כל התצורות בדוגמה זו משתמשות במצב תצורה גלובלית.

                                                   1

                                                   הזן enable כדי להיכנס למצב EXEC מועדף.

                                                   2

                                                   היכנס למסוף תצורה כדי להיכנס למצב תצורה גלובלית.

                                                   תצורה בסיסית

                                                   שעוני עצר של SIP (MIN-SE) מוגדרים ל- 3600 בכל ה- VPOPs במרכז הקשר Webex. באפשרותך לעדכן הגדרה זו באופן כללי או לשנות אותה בהזמנה למרכז הקשר Webex.

                                                   שירות קול voip Sip Min-se 3600

                                                   הגדרת מחלקת קודק קול

                                                   קודק מחלקת קול 100 העדפת קודק 1 G711ALAW העדפת קודק 2 G711ULAW

                                                   עמית חיוג נכנס עבור שיחות ממרכז הקשר Webex

                                                   Dial-Peer Voice 200 VoIP SESSION PROTOCOL SIP2 Voice-Class codec 100 DTMF-Relay RTP-nte no VAD

                                                   עמית חיוג יוצא עבור שיחות למרכז הקשר Webex

                                                   חיוג עמית קול 100 voip יעד-תבנית <תבנית לכיוון Webex CC> פרוטוקול הפעלה יעד הפעלה sipv2 ipv4:<Webex כתובות IP של CC SBC> קודק מחלקת קול 100 אפשרויות SIP ברמה קולית-keepalive DTMF-ממסר RTP-nte no VAD

                                                   תצורה נפוצה

                                                   דוגמה זו מציגה הקצאת תא מטען Webex Contact Center בארה"ב עם הטופולוגיה הבאה.

                                                   הקצאת תא מטען עבור Webex Contact Center

                                                   פרטי התקנה:

                                                   • הגדרת תצורת אפשרויות SIP Keepalive.

                                                   • עמיתים חדשים לחיוג עם יעד יעד IP כתובת Webex CC LAX ו- JFK CUBE.

                                                   • העדפת עמית-חיוג יכולה להיות מוגדרת לרובין עגול, או ראשי ומשני.

                                                   • Codec מוגדר עבור G711 ulaw ו- G711 alaw (חיבורים מחוץ לארה"ב). DTMF הוא RFC2833.

                                                   • תקשורת SIP היא מעל יציאות 5060 UDP ו-RTP יציאות 8000 עד 48199.

                                                   • תכנן את החיוג שבו תבנית היעד תואמת Webex Contact Center לסוכנים באמצעות PBX ו- PSTN.

                                                   • יותר מ- POP אחד לזמינות גבוהה.

                                                   • טיימר MIN SE ב- Webex CC הוא 3600; יש לעדכן את קוצבי הזמן לערך זה או לאפשר משא ומתן SIP לערך זה במהלך הגדרת שיחה.


                                                    

                                                   אם אתה משתמש ב-CUBE/vCUBE, Cisco ממליצה להשתמש בגרסת IOS התומכת ב-TLS 1.2.

                                                   תא מטען מאובטח של SIP בין CUBE למרכז הקשר Webex

                                                   סקירה כללית של Secure SIP Trunk

                                                   דוגמה זו מדגימה כיצד להגדיר חיבור SIP Transport Layer Security (TLS) בין Cisco Unified Border Element (CUBE) למרכז הקשר Webex.

                                                   דוגמה: הגדרת תצורת SIP TLS

                                                   לפני שאתה מתחיל

                                                   ודא כי:

                                                   • לנקודות הקצה יש תאריך ושעה זהים. באפשרותך לסנכרן נקודות קצה באמצעות שרת פרוטוקול זמן רשת (NTP).

                                                   • יש לך קישוריות TCP.

                                                   • בקיוב מותקנים רישיונות האבטחה וה-UCK9.

                                                   1

                                                   צור נקודת אמון כדי להחזיק את האישור בחתימה עצמית של הקיוב:

                                                   קריפטו pki trustpoint CUBEtest(יכול להיות כל שם) הרשמה חתימה עצמית מספר סידורי ללא fqdn אין אני p-address none subject-name cn = ISR4451-B.cisco.lab ! (התאם את שם המארח של הנתב) ביטול - בדוק ללא rsakeypair ISR4451-B.cisco.lab ! (התאם לשם המארח של הנתב) 
                                                   2

                                                   צור אישור בחתימה עצמית:

                                                   קריפטו PKI הרשמה CUBEtest % שם התחום המלא לא ייכלל באישור צור אישור נתב בחתימה עצמית? [כן/לא]: כן 
                                                   3

                                                   יצא את התעודה:

                                                   ייצוא pki קריפטו מסוף CUBEtest pem
                                                   4

                                                   העתק את אישור החתימה העצמית שייצאת ושמור אותו כקובץ טקסט עם סיומת הקובץ .pem .

                                                   5

                                                   העלה את אישור הקיוב בחתימה עצמית למרכז הקשר Webex.

                                                   6

                                                   העתק את האישור ממרכז הקשר Webex.

                                                   7

                                                   העלה את אישור Webex Contact Center לקיוב:

                                                   קריפטו pki trustpoint שם מארח מסוף הרשמה ביטול-בדוק ללא קריפטו PKU אימות שם מארח (הדבק את אישור CJP כאן ולאחר מכן הקש ENTER פעמיים) 

                                                   הזן כן כאשר תתבקש לקבל את האישור.

                                                   8

                                                   קבע את תצורת SIP לשימוש בנקודת האמון של אישור בחתימה עצמית שיצרת בשלב 1:

                                                   איתות קריפטו ברירת מחדל של trustpoint CUBEtest
                                                   9

                                                   הגדר את עמיתי החיוג עם אבטחת שכבת התעבורה:

                                                   מחלקת קול SIP-אפשרויות-Keepalive 100 תעבורה TCP TLS חיוג עמית קול 9999 VOIP תשובה-כתובת 35.. תבנית יעד 9999 פרוטוקול הפעלה יעד הפעלה sipv2 IPv4:<Webex כתובות IP של CC SBC> העברת הפעלה TCP TLS אפשרויות SIP ברמה קולית-פרופיל KeepAlive 100 SRTP 
                                                   הגדרת תא מטען של SIP עבור הדייר שלך

                                                   הקצאת הדייר שלך

                                                   Cisco משתמשת במידע הקצאת המשאבים שאתה מספק כדי להגדיר את בקר גבול ההפעלה של Webex Contact Center עבור הדייר שלך. ודא שהמידע שאתה מספק תואם להזמנה שלך ומדויק.

                                                   לקבלת הוראות כיצד להקצות את הדייר שלך, עיין במדריכים לניהול ולמשתמש בכתובת:

                                                   • הגדר תא מטען SIP המחבר את כתובת IP של הלקוח שלך לבקר הגבול שהוגדר. הקפד לבחור בקיוב כסוג תא המטען של SIP. הגדר תא מטען של SIP עבור כל קיוב שאתה פורס.

                                                   • יצירה והקצאה של דייר.

                                                   • הקצה תא מטען של SIP לדייר, הוסף מספרי חיוג והקצה את הדייר החדש.

                                                   לאחר הקצאת הדייר וקביעת התצורה של Webex Contact Center CUBE, תקבל הודעת דואר אלקטרוני שהדייר מוכן לשימוש.

                                                   אזורי מרכז הקשר Webex

                                                   VPOP זמין עבור חיבור דייר לפי אזור:

                                                   • ארה"ב: לוס אנג'לס וניו יורק

                                                   • אירופה: לונדון, אמסטרדם, פרנקפורט

                                                   • קנדה: טורונטו וונקובר

                                                   • אוסטרליה: סידני ומלבורן

                                                   • יפן: טוקיו ואוסקה

                                                   • דרום אמריקה: סאו פאולו וריו דה ז'ניירו

                                                   • הודו: פונה והיידראבאד

                                                   • סינגפור

                                                   Webex מילון מונחים של מרכז הקשר

                                                   מילון מונחים

                                                   ראשי תיבות או מונח

                                                   תיאור

                                                   A2Q

                                                   הבטחת איכות

                                                   ACD

                                                   הפצת שיחות אוטומטית

                                                   עדה

                                                   Webex מרכז הקשר Agent Desktop יישום

                                                   ADR

                                                   דוח פרטי סוכן

                                                   AES

                                                   תקן הצפנה מתקדם

                                                   אנני

                                                   זיהוי מספרים אוטומטי

                                                   API

                                                   ממשק תכנות יישומים

                                                   Bst

                                                   כלי חיפוש באגים של Cisco

                                                   BYoPSTN

                                                   הבא PSTN משלך

                                                   הלקוח (ארגון) היה בבעלות PSTN קיים מבוסס הנחת יסוד.

                                                   Ca

                                                   Certificate Authority

                                                   Cad

                                                   נתונים משויכים לשיחות

                                                   עותק

                                                   מוקד קשר

                                                   CCDR

                                                   רשומות מצטברות של פרטי שיחה

                                                   ק.ס.ג.

                                                   קבוצת תקשורת מחשבים

                                                   מק"ס

                                                   PSTN המחובר לענן

                                                   Cdr

                                                   רשומות פרטי שיחה

                                                   Css

                                                   אסטרטגיית בחירת אנשי קשר

                                                   CSV

                                                   ערכים מופרדים באמצעות פסיקים

                                                   CTQ

                                                   התייעצות בתור

                                                   קוביית

                                                   Cisco Unified Border Element

                                                   עשה

                                                   חיוג ישיר פנימה

                                                   DMZ

                                                   אזור מפורז

                                                   ד.נ.

                                                   מספר מדריך

                                                   ד.נ.ק.

                                                   אל תתקשר

                                                   דנ"א

                                                   שירות זיהוי מספר מחויג

                                                   DNS

                                                   Domain Name System

                                                   DTG

                                                   (כותרת SIP)

                                                   קבוצת יעד תא מטען

                                                   DTMF

                                                   רב-תדר דו-גוני

                                                   Ep

                                                   נקודת כניסה

                                                   ESR

                                                   מהדורת תמיכה מורחבת

                                                   Fips

                                                   תקנים פדרליים לעיבוד מידע

                                                   Gif

                                                   תבנית מחלף גרפיקה

                                                   GRE

                                                   אנקפסולציית ניתוב כללית

                                                   Gw

                                                   שער

                                                   הא

                                                   זמינות גבוהה

                                                   Html

                                                   שפת סימון היפר-טקסט

                                                   יב.

                                                   תחום פנימה

                                                   מזהה

                                                   זהות, הזדהות

                                                   Imap

                                                   פרוטוקול גישה להודעות אינטרנט

                                                   Ios

                                                   מערכת הפעלה ניידת (לשעבר iPhone OS)

                                                   כתובת IP

                                                   פרוטוקול אינטרנט

                                                   Ipsec

                                                   אבטחת פרוטוקול אינטרנט

                                                   ITSP

                                                   ספק שירותי טלפוניה באינטרנט

                                                   IVR

                                                   Interactive Voice Response

                                                   JPG ו-JPEG

                                                   קבוצת מומחי צילום משותפת

                                                   קובץ תמונה דיגיטלית

                                                   Lan

                                                   רשת תקשורת מקומית

                                                   LCM

                                                   מנהל רשימות וקמפיינים

                                                   LGW

                                                   שער מקומי

                                                   MPLS

                                                   החלפת תוויות מרובת פרוטוקולים

                                                   Nat

                                                   תרגום גישה לרשת

                                                   NDC

                                                   איסוף נתוני רשת

                                                   NTP

                                                   פרוטוקול זמן רשת

                                                   Ob

                                                   כבול כלפי חוץ

                                                   OTG

                                                   (כותרת SIP)

                                                   קבוצת Trunk המקורית

                                                   P2p

                                                   נקודה לנקודה

                                                   פאי

                                                   (כותרת SIP)

                                                   זהות מוצהרת P

                                                   Pbx

                                                   החלפת סניפים פרטיים

                                                   PCI DSS

                                                   תקן אבטחת נתונים של תעשיית כרטיסי התשלום

                                                   PDF

                                                   תבנית מסמך נייד

                                                   פיו"ק

                                                   הסכמה מפורשת מראש ובכתב

                                                   PII

                                                   מידע המאפשר זיהוי אישי

                                                   Png

                                                   גרפיקת רשת ניידת

                                                   פופ

                                                   פרוטוקול Post Office

                                                   Pstn

                                                   רשת טלפונים ציבורית ממותגת

                                                   Qos

                                                   Quality of Service

                                                   Rfc

                                                   בקשה להערות

                                                   רונה

                                                   הפניה ללא תשובה

                                                   RPID

                                                   (כותרת SIP)

                                                   מזהה צד מרוחק

                                                   RTT

                                                   זמן הלוך ושוב

                                                   S2S

                                                   מאתר לאתר

                                                   אס.בי.סי

                                                   בקר גבול הפעלה

                                                   אס.בי.אר

                                                   ניתוב מבוסס מיומנויות

                                                   SD-WAN

                                                   רשת תקשורת מרחבית המוגדרת על-ידי תוכנה

                                                   SIP

                                                   הפעלת פרוטוקול אינטרנט

                                                   Sl

                                                   רמת שירות

                                                   SLA

                                                   הסכם רמת שירות

                                                   SMS

                                                   שירות הודעות קצרות

                                                   SMTP

                                                   פרוטוקול העברת דואר פשוט

                                                   Sp

                                                   ספק שירות

                                                   SRTP

                                                   פרוטוקול תעבורה מאובטח בזמן אמת

                                                   SSL

                                                   Secure Sockets Layer

                                                   TCP

                                                   פרוטוקול בקרת שידור

                                                   TGRP

                                                   (כותרת SIP)

                                                   פרוטוקול ניתוב קבוצת תא מטען

                                                   TLS

                                                   אבטחת שכבת תעבורה

                                                   UDP

                                                   פרוטוקול Datagram של משתמש

                                                   Ui

                                                   ממשק המשתמש

                                                   URI

                                                   מזהה משאבים אחיד

                                                   כתובת URL

                                                   מאתר משאבים אחיד

                                                   Utc

                                                   שעון זמן אוניברסלי

                                                   vCube

                                                   קיוב וירטואלי

                                                   VoIP

                                                   Voice over IP

                                                   VPLS

                                                   שירות LAN וירטואלי פרטי

                                                   VPN

                                                   רשת וירטואלית פרטית

                                                   VPOP

                                                   נקודת נוכחות קולית

                                                   ב-Webex Contact Center 1.0, VPOP משלב Webex Contact Center עם PSTN ונקודת הקישוריות הראשונה עבור הלקוחות. יש לו גם שרת מדיה לטיפול והקלטת שיחות.

                                                   גשר VPOP

                                                   גשר נקודת נוכחות קולית

                                                   במרכז הקשר Webex, גשר VPOP מחבר את PSTN של ספק השירות לשכבת המדיה הקולית.

                                                   וואן

                                                   רשת תקשורת מרחבית

                                                   WCB

                                                   מאגר פקודות Word

                                                   Webex CC

                                                   Webex Contact Center

                                                   WFO

                                                   אופטימיזציה של כוח העבודה

                                                   XML

                                                   שפת סימון מורחבת

                                                   הקצאת קול עבור Cisco Webex Contact Center

                                                   סקירה כללית

                                                   ארגוני לקוחות יכולים להשתמש ב- Cisco Unified Border Element (CUBE) כבקר גבול ההפעלה (SBC) כדי להתחבר למרכז הקשר Webex. הקיוב הארגוני מתחבר לספק שירותי PSTN או קישוריות VoIP בצד אחד ולמוקד שירות Webex בצד השני כדי לאפשר שירותי מוקד שירות. שיחות נכנסות ויוצאות למוקד הקשר Webex מנתבות דרך הקיוב הארגוני. הלקוח מספק את תא המטען של SIP, המופעל באופן דו-כיווני לספק השירות ולמוקד הקשר Webex, כדי לאפשר את תעבורת השיחות בין הפלטפורמות. לקבלת מידע נוסף אודות קיוב, עיין במדריך התצורה Cisco Unified Border Element ב - https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-border-element/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

                                                   Cisco Service Provider or Enterprise Architecture
                                                   ספק שירות של Cisco או ארכיטקטורה ארגונית

                                                   ספק השירות או ארגון הלקוח יכולים להחזיק ולהפעיל את הקיוב ואת בורסת הסניף הפרטי (PBX). במקרה זה:

                                                   • כל השיחות הנכנסות למרכז הקשר Webex מגיעות דרך הספק בקיוב הארגוני.

                                                   • Webex Contact Center שולח את כל השיחות היוצאות, בין אם ללקוחות או לסוכנים, באמצעות הקיוב הארגוני.

                                                   • Webex Contact Center עובד עם ספק השירות כדי לחייב את הלקוח ישירות עבור שימוש ב- PSTN, מבלי לעבור את החיוב Webex Contact Center.

                                                   Webex Contact Center תומך בקיוב, Virtual CUBE (vCUBE) ו-SBC של צד שלישי.

                                                   כאשר ספק השירות הוא הבעלים של SBC ו- PBX, Webex Contact Center מספק כותרת SIP כדי לזהות את ארגון הלקוח בפני ספק השירות. ספקי שירות מגדירים את כותרת ה- SIP הספציפית דרך לוח המחוונים של ספק שירותי יישומים.

                                                   Webex Contact Center תומך בכותרות SIP אלה:

                                                   • הסחה

                                                   • פאי

                                                   • OTG

                                                   • DTG

                                                   • TGRP

                                                   • RPID

                                                   ארגון הלקוח יכול להיות הבעלים והמפעיל של הקיוב והמרכזייה, מה שמבטל את הצורך בכותרת SIP.

                                                   הקהל

                                                   מסמך זה מיועד למשתמשים המשתמשים Cisco Webex Contact Center.

                                                   שינוי היסטוריה

                                                   טבלה זו מפרטת את השינויים שבוצעו במדריך זה לאחר הפרסום הראשוני. השינויים האחרונים מופיעים בחלק העליון.

                                                   לשנות

                                                   ראה .

                                                   תאריך

                                                   נתוני פריסה חדשים

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   אוקטובר 2021

                                                   מקטע חדש

                                                   אפשרויות PSTN

                                                   אוקטובר 2021

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   ספטמבר 2021

                                                   מקטע חדש

                                                   Webex מילון מונחים של מרכז הקשר

                                                   ספטמבר 2021

                                                   ארגון מחדש של מסמך

                                                   מספר פרקים נבנו מחדש.

                                                   אוגוסט 2021

                                                   כלל פרק חדש

                                                   סוגי קישוריות

                                                   יולי 2019

                                                   דצמבר 2020

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   Webex Contact Center with Webex Calling Telephony תומך באזורים מרובים (מדינות או אזורים) עבור הסוכנים והמתקשרים. אנו תומכים בתרחישים הבאים:

                                                   • המתקשרים ממוקמים באזור אחד והסוכנים ממוקמים באזורים מרובים.

                                                   • מתקשרים וסוכנים ממוקמים באזורים מרובים.

                                                   בתרחישים אלה, המערכת מספקת תמיכה בשיחות נכנסות ובשיחות יוצאות. עבור שיחות נכנסות, המתקשרים מתקשרים להגדרת PSTN המחובר לענן (ענן Cisco Webex) או להגדרת השער המקומי (LGW). השיחות מנותבות לסוכנים. סוכנים יכולים לבצע שיחות בחיוג יוצא לכל אזור.

                                                   הסוכנים שייכים למיקומים שונים כפי שהוגדרו במרכז הבקרה. לתצורת הסוכן יש את המספר והסיומת עבור המיקום שלו.

                                                   מספרים נכנסים משויכים לאזורים במרכז הבקרה. ניתוב שיחות לסוכנים בהתאם לאסטרטגיית הניתוב שהוגדרה במרכז הקשר Webex.

                                                   האיור הבא מציג פתרון גלובלי עבור Webex Contact Center עם Webex Calling.

                                                   Home data site with two regions connected with the Cisco Webex backbone.
                                                   פתרון גלובלי עם Webex Calling

                                                   מדיה כגון IVR והקלטת שיחות שוכנות באזור הבית. סוכנים ברחבי העולם יכולים להחזיק Webex Calling טלפונים או נקודות קצה מאחורי אפשרויות הפריסה של Local Gateway.

                                                   The incoming call enters into the Home Region and routes to Remote Region 1, where an Agent answers the call.
                                                   זרימת שיחה בפריסה גלובלית

                                                   המיקום של אזור הבית דורש שיקול דעת זהיר כדי למזער את המרחק בין האזורים, המתקשרים והסוכנים. האיור הבא מציג את נתיב השיחה עבור סוכנים ומתקשרים באזור מרוחק מאזור הבית. בתרחיש זה, המרחק בין אזור הבית לאזור המרוחק יכול להציג השהיה בלתי קבילה בשיחה.

                                                   The call flow starts with the caller in the remote region. The path goes to the home region and then back into the remote region to the agent.
                                                   זרימת שיחות בפריסה גלובלית עם המתקשרים והסוכנים באזור מרוחק

                                                   הסעיפים הבאים דנים בפרטי התרחישים ובשיקולים עבור סוכנים בהודו.

                                                   המתקשרים נמצאים באזור אחד והסוכנים נמצאים באזורים מרובים

                                                   בתרחיש זה, למרכז הקשר Webex יש סוכנים באזורים שונים המשויכים למספר מרכזי נתונים. המתקשרים הם מאזור אחד.

                                                   המתקשרים מתקשרים למרכז הקשר Webex. המערכת מנתבת את השיחות למוקד השירות, ובהתאם לתצורת השעה ביום, מנתבת את השיחות לנציגים זמינים באחד האזורים.

                                                   כדי לתמוך בתרחיש זה:

                                                   • Webex Contact Center משתמש ב-Webex Calling (VPOP Bridge או LGW).

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן נמצאת ב-BYoPSTN, השיחה היא שיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של האזור של הסוכן.

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן היא Cisco IP Phone או אפליקציית Webex Calling, ייתכן שהשיחה מקומית עבור האזור של הסוכן.

                                                   • כתובת ה-URL של שולחן העבודה של הסוכן נמצאת באותו אזור כמו הסוכן.

                                                   תרחיש זה מיועד לשיחה קולית נכנסת, אך המערכת תומכת בתרחישים דומים עבור שיחות בחיוג יוצא.

                                                   מתקשרים וסוכנים נמצאים באזורים מרובים

                                                   בתרחיש זה, למרכז הקשר יש סוכנים באזורים מרובים המשויכים למספר מרכזי נתונים. המתקשרים הם ממספר אזורים.

                                                   המתקשרים מתקשרים למוקד הקשר. המערכת מנתבת את השיחות למוקד השירות, ובהתאם לתצורת השעה ביום, מנתבת את השיחות לנציגים זמינים באחד האזורים.

                                                   כדי לתמוך בתרחיש זה:

                                                   • מרכז הקשר משתמש Webex Calling (VPOP Bridge או LGW).

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן נמצאת ב-BYoPSTN, השיחה היא שיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של האזור של הסוכן.

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן היא מכשיר המחובר ל- IP, ייתכן שהשיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של אזור הסוכן.

                                                   • כתובת ה-URL של שולחן העבודה של הסוכן נמצאת באותו אזור כמו הסוכן.

                                                   תרחיש זה מיועד לשיחה קולית נכנסת, אך המערכת תומכת בתרחישים דומים עבור שיחות בחיוג יוצא.

                                                   שיקולים לסוכנים בהודו

                                                   הכללים הבאים חלים על סוכנים בהודו.

                                                   1. אם שיחה מנותבת להודו דרך PSTN, השיחה חייבת להישאר ב- PSTN. דרישה זו כוללת שיחות המנתבות להודו מ-PSTN, דרך Cisco Unified Communications Manager מקומי (Unified CM), ולאחר מכן מטופלות על-ידי סוכן. הסוכן חייב להיות ב- PSTN.

                                                   2. אם שיחה מנותבת להודו דרך VoIP, השיחה חייבת להישאר פעילה VoIP.

                                                   שיחות מחוץ להודו יכולות להתחבר בכל דרך. לדוגמה, שיחה עשויה להיות מנותבת לארה"ב דרך PSTN, ולאחר מכן להיות מנותבת להודו על-ידי VoIP. עם זאת, לאחר ששיחה זו מגיעה להודו, עליה להישאר כשיחת VoIP.

                                                   מוסכמות

                                                   מדריך זה משתמש במוסכמות הבאות.

                                                   אמנת

                                                   תיאור

                                                   גופן Boldface

                                                   טקסט בגופן מודגש מציין פקודות, כגון ערכי משתמש, מקשים, לחצנים ושמות תפריטי משנה. לדוגמה:

                                                   • בחרו 'עריכה> חפש'.

                                                   • לחץ על סיום.

                                                   גופן נטוי

                                                   טקסט בגופן נטוי מציין את הפרטים הבאים:

                                                   • מונח חדש. דוגמה: קבוצת מיומנות היא אוסף של סוכנים החולקים מיומנויות דומות.

                                                   • דגש. דוגמה: אל תשתמש במוסכמה למתן שמות מספריים.

                                                   • ארגומנט שעבורו עליך לספק ערכים.

                                                    דוגמה:

                                                    IF (תנאי, ערך אמיתי, ערך שגוי)

                                                   • שם הספר. דוגמה:

                                                    עיין במדריך לתחילת העבודה שלWebex Contact Center.

                                                   גופן חלון

                                                   טקסט בגופן חלון, כגון Courier, מציין את הפרטים הבאים:

                                                   • טקסט כפי שהוא מופיע בקוד או במידע שהמערכת מציגה. דוגמה:

                                                    <html><title>Cisco Systems, Inc. </title></html>

                                                   • שמות קבצים. דוגמה: tserver.properties.

                                                   • נתיבי ספריות. דוגמה:

                                                    C:\Program Files\Adobe

                                                   תקשורת, שירותים ומידע נוסף

                                                   • כדי לקבל מידע רלוונטי מ-Cisco, הירשם ב-Cisco Profile Manager.

                                                   • כדי להשיג את ההשפעה העסקית שאתה מחפש בעזרת הטכנולוגיות החשובות, בקר בשירותי Cisco.

                                                   • כדי לשלוח בקשת שירות, בקר באתר התמיכה של Cisco.

                                                   • כדי לגלות אפליקציות, מוצרים, פתרונות ושירותים מאומתים, בקר ב-Cisco Marketplace.

                                                   • לקבלת כותרות כלליות של עבודה ברשת, הדרכה והסמכה, בקר ב-Cisco Press.

                                                   • כדי למצוא מידע על אחריות עבור מוצר או משפחת מוצרים ספציפיים, בקר במאתר האחריות של Cisco.

                                                   כלי חיפוש באגים של Cisco

                                                   Cisco Bug Search Tool (BST) מספק גישה מבוססת אינטרנט למערכת מעקב הבאגים של Cisco. מערכת זו מנהלת רשימה מקיפה של פגמים ונקודות תורפה במוצרים ובתוכנות של Cisco. בסט מספקת לך מידע מפורט על פגמים אודות המוצרים והתוכנות שלך.

                                                   זרימת שיחה של Webex Contact Center

                                                   מבוא לזרימת שיחה

                                                   שיחות נכנסות ויוצאות למרכז הקשר Webex מגיעות דרך ספק שירות, המנותב דרך Enterprise ו- Cisco Unified Border Element (CUBE). כל שיחה יכולה לכלול הפעלות מרובות, בהתאם לזרימת השיחות. הסעיפים הבאים מתארים כמה זרימות שיחה אופייניות.

                                                   שיחה נכנסת IVR

                                                   שיחה נכנסת מהמתקשר אל Webex Contact Center Voice Post Post Office Protocol (VPOP) יוצרת הפעלה אחת בקיוב הארגון והפעלה יחידה בקיוב Webex Contact Center.

                                                   Inbound Call to IVR
                                                   שיחה נכנסת אל IVR

                                                   שיחה נכנסת לסוכן

                                                   שיחה נכנסת לסוכן מוסיפה הפעלה יוצאת בקיוב Webex Contact Center והפעלה אחת בקיוב הארגוני.

                                                   Inbound Call to an Agent
                                                   שיחה נכנסת לסוכן

                                                   העברת שיחות ועידה וייעוץ

                                                   שיחת ועידה או העברת התייעצות בין סוכן לסוכן מוסיפה הפעלה יוצאת במרכז הקשר של Webex ובקיוב הארגוני.

                                                   Webex Contact Center Voice POP
                                                   כנס סוכן לסוכן

                                                   התקשרות חוזרת או שיחה יוצאת ל-PSTN

                                                   שיחה יוצאת יוצרת שתי הפעלות, אחת מדייר הארגון למרכז הקשר Webex והשנייה ממרכז הקשר Webex לארגון.

                                                   Outbound Call to PSTN
                                                   שיחה יוצאת אל PSTN
                                                   דרישות רישיון וגודל קיוב

                                                   רישיונות קיוב

                                                   רישיונות Cisco Unified Border Element (CUBE) חלים על כל הפעלה ומחייבים הפעלה דו-כיוונית. לקבלת מידע נוסף, ראה Cisco Unified Border Element גליון נתונים.

                                                   גודל רישיון קיוב הוא סכום מספר הפעלות הסוכן ומספר השיחות Interactive Voice Response (IVR). השתמש בגליון הנתונים Cisco Unified Border Element כדי לקבוע את מספר ההפעלות המרבי שפלטפורמת הקיוב שלך תומכת בו.

                                                   מספר הרשיונות חייב להיות שווה לקיבולת המקסימלית של ארגון הלקוח.

                                                   רשיונות = (מספר סוכנים X 2) + (מספר הפעלות פעילות בתור)

                                                   דוגמה

                                                   • בזמן שיא, אם יש לך 100 סוכנים שמגיבים לשיחות של לקוחות, לכל שיחה יש שתי הפעלות פעילות. מספר המפגשים הוא 200.

                                                   • מספר השיחות בתור במקרה זה הוא 100, מה שיוצר 100 הפעלות.

                                                   • לכן, המספר הכולל של הפעלות שווה 300, שהם 300 רישיונות.

                                                   גודל מושב קיוב

                                                   מכשיר קיוב יכול לטפל ב-1/3 מהפעלות ה-SIP, אם אתה מאבטח את השיחות באמצעות TLS או SRTP.

                                                   הפעלות = ((מספר סוכנים X 2) + (מספר הפעלות פעילות בתור)) X 3

                                                   באמצעות הדוגמה של 100 שיחות בתור עם 100 סוכנים המגיבים לשיחות, מספר ההפעלות הוא:

                                                   ((100 X 2)+ 100) X 3 = 900.

                                                   באפשרותך לשנות את גודל הקיוב עבור 300 הפעלות אם אתה מקצה WAN פרטי עבור תא המטען של SIP.

                                                   כדי לסייע בקביעת המספר המרבי של סוכנים, נניח כי:

                                                   • 50% מהשיחות עומדות בתור ומשתמשות ביציאות IVR, ואילו 50% הנותרות פעילות אצל סוכנים.

                                                   • 10% מהשיחות משתמשות בשירותי ייעוץ ושיחות ועידה.

                                                   • TLS או SRTP מאבטחים 100% מהשיחות.

                                                   באמצעות הנחות אלה, פלטפורמות קיוב יכולות לתמוך בסוכן אחד לכל 9.3 מפגשים.

                                                   סוגי קישוריות

                                                   סוגי קישוריות נתמכים

                                                   Webex Contact Center תומך בסוגי הקישוריות הבאים.

                                                   קישוריות

                                                   סוגים

                                                   אינטרנט ציבורי

                                                   ישיר

                                                   IPSec Virtual Private Network (VPN) או IPSec over Generic Routing Encapsulation (GRE)

                                                   מאתר לאתר (S2S)

                                                   SRTP/SIP TLS

                                                   קישוריות פרטית (נדרש אישור)

                                                   MPLS

                                                   נקודה לנקודה (P2P)

                                                   VPLS

                                                   SD-WAN

                                                   WAN פרטי

                                                   חיבור צולב למרכז הנתונים

                                                   חיבורי Equinix Fabric


                                                    

                                                   גרסת IOS עבור CUBE או vCUBE אמורה לתמוך ב-TLS 1.2.

                                                   אינטרנט ציבורי

                                                   תא מטען SIP ישיר (למעלה)

                                                   Cisco ממליצה ללקוחות להציב את הקיוב או SBC בכתובת IP ציבורית.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • הפריסה המהירה ביותר.

                                                   • זול.

                                                   • המאמץ הטוב ביותר.

                                                   • ייתכן שלא יעמוד בדרישות האבטחה.

                                                   Typical Direct Connection
                                                   חיבור ישיר אופייני

                                                   מכיוון שקשר ישיר הוא הגישה הפשטנית ביותר, הוא גם הכי פחות גמיש. היתרונות של טופולוגיה פשוטה הם קלות ניהול ופתרון בעיות. הלקוח משלים את דיאגרמות הרשת ושולח אותן לצוות Voice, ונוצרים עמיתים לחיוג. באפשרותך למקם את הקיוביה ב- DMZ כדי להקל על המורכבות של ההתמודדות עם תרגום גישה לרשת (NAT). הקיוב עצמו הוא חומת אש, ורוב הספקים מציבים את הקיוב שלהם במרחב IP ציבורי ומשתמשים ביכולות האבטחה שלו.

                                                   Vpns

                                                   VPN הוא סוג נוסף של חיבור המשתמש באינטרנט הציבורי. השתמש בשירותי VPN כאשר לקוח דורש חיבור מאובטח עבור SIP ו-RTP. VPN עשוי להידרש גם אם הלקוח לא יכול למקם את הקיוב במרחב IP ציבורי. נדרשת פגישת הקצאה עם Voice Engineering עבור חיבורי VPN.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • חיבור מאובטח

                                                   • ללא עלויות נוספות

                                                   • לוקח זמן ליישם

                                                   יציאות קול

                                                   • RTP: 8000–48199

                                                   • SIP: UDP 5060

                                                   IPSec VPN או IPSec over GRE

                                                   האפשרויות הבאות זמינות עבור קישוריות VPN:

                                                   • קישוריות SBC ל-SBC

                                                   • קישוריות GW ל-GW

                                                   Typical IPsec or IPSec over GRE Tunnel.
                                                   IPsec או IPSec אופייניים מעל מנהרת GRE

                                                   Webex Contact Center (IPSec או IPSec over GRE tunnel, ו-Webex Contact Center S2S Connectivity) חייב להשתמש ב-UDP/5060 במקום ב-TCP/5060.

                                                   IPSec VPN או IPSec over GRE הוא אפשרות טובה לתא מטען מאובטח של SIP כאשר הקיוב נמצא בשטח IP ציבורי. זהו חיבור SBC ל-SBC עם מנהרות VPN. עליך לשקול גם תוכניות כתובות IP פרטיות כדי למנוע חפיפה בין לקוחות. עבור חיבורי GRE, רשתות משנה של IP הן 10.x.248.x ו- 10.x.249.x.

                                                   מאתר לאתר (S2S)

                                                   ניתן לפרוס חיבור S2S אם הלקוח זקוק לחיבור מאובטח או אינו יכול למקם את הקיוב במרחב IP ציבורי. זהו שער לחיבור שער. אין רשתות משנה המיועדות במיוחד לחיבורי S2S VPN מכיוון שהניתוב מבוסס על תעבורה מעניינת ללא מעורבות של ממשק לוגי.

                                                   Typical Site-to-Site Connection
                                                   חיבור אופייני מאתר לאתר

                                                   SIP TLS ו-SRTP

                                                   SRTP/SIP TLS היא אפשרות נוספת כאשר הקוביה נמצאת בכתובת IP ציבורית. עם זאת, יש להיט ביצועים שנינות SRTP / SIP TLS. התקן CUBE יכול לטפל בשליש מהפעלות SIP אם אבטחת את השיחות באמצעות TLS או SRTP. זהו חיבור SBC ל- SBC.

                                                   Typical SIP TLS and SRTP connection
                                                   חיבור SIP TLS ו-SRTP אופייני

                                                   אישורים ציבוריים ואישורים בחתימה עצמית

                                                   על מנת ליצור חיבור SIP TLS, יש צורך להחליף אישורים. האפשרויות הבאות זמינות:

                                                   • אישורים בחתימה עצמית נוצרים ומוחלפים בין הלקוח לבין Webex Contact Center.

                                                   • רשות אישורים ציבורית – בצע את השלבים הבאים לתמיכה ברשות אישורים ציבורית:

                                                    • הלקוח משתף את אישור הבסיס, אשר נטען לתוך Webex Contact Center SBC.


                                                      

                                                     עליך לספק הן אישור בסיס והן אישור ביניים/כפוף.

                                                    • הלקוח מעדכן את ה- DNS כך שיכלול את כתובות ה- IP של רכיבי ה- SBC של Webex Contact Center.

                                                   קישוריות פרטית

                                                   ספקים ארגוניים גדולים מעדיפים לעתים קרובות חיבור ישיר מכיוון שהוא מספק מעגל ייעודי ומאובטח. אם הלקוח זקוק לחיבור ישיר, ספק לו את הנחיות הזמנת מעגלי VPOP של Cisco Webex Contact Center כשלב ראשוני. השלב הבא הוא פגישת תכנון המשך עם צוות הנדסת הקול של Webex Contact Center ומהנדסי הלקוחות. הלקוח מספק דיאגרמת רשת מפורטת של הרשת הקולית של הלקוח, כולל חיבורים של ספק PSTN, עבור הפגישה. Cisco לא תארח ציוד של לקוחות.

                                                   Cisco Webex Contact Center מציע גם חיבורי Equinix Fabric ללקוחות שיש להם שיתופי פעולה עם Equinix.

                                                   חיבורי Equinix Fabric

                                                   למידע נוסף על Equinix Fabric, ראה:

                                                   Typical Private connection
                                                   חיבור פרטי טיפוסי

                                                   בין אם הלקוח בוחר ב-MPLS, P2P, VPLS או SD-WAN, הטופולוגיה נראית דומה וכל המעגלים מסתיימים בנתב Webex Contact Center/GW (שער) ולא ב-Webex Contact Center CUBE.

                                                   דרישות רוחב הפס לחיבור ישיר מבוססות על הקודק G.711 (~100 kbps לכל רגל שיחה), המאפשר שתי רגלי שיחה בכל הפעלה.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • אמינות גבוהה.

                                                   • רוחב פס ייעודי.

                                                   • חיבור ישיר הוא היקר ביותר.

                                                   • הזמן הארוך ביותר ליישום.


                                                    

                                                   חיבורי Equinix Fabric מציעים יתירות יציאות, הזמנה והקצאה מהירה יותר של חיבורים וירטואליים. Cisco ממליצה להשתמש בחיבור Equinix, ולא בשיטות חיבור פרטיות אחרות.

                                                   חיבור צולב של מרכז נתונים

                                                   אם לקוח מחליט להשתמש בחיבור פרטי, עליך להזמין חיבורים צולבים של מרכז הנתונים כמתואר בהנחיות להזמנת מעגלים חשמליים VPOP של Cisco Webex Contact Center. הלקוח אחראי לעלות הכרוכה בכך, ולהבאת המעגל של הלקוח לטיפה המיועדת.


                                                    

                                                   לקוחות שבוחרים בחיבור פרטי מקבלים את הנחיות הזמנת מעגלי VPOP של Cisco Webex Contact Center במהלך תהליך הקליטה.

                                                   Typical Data Center Cross Connect
                                                   חיבור צולב אופייני למרכז נתונים

                                                   פריסות לא סטנדרטיות

                                                   פריסות לא סטנדרטיות

                                                   אם הטופולוגיות המומלצות אינן עומדות בכל הדרישות של רשת הלקוח, יש לתאם פגישת תכנון עם צוות הנדסת הקול של Cisco באמצעות צוות חשבון Cisco של הלקוח לצורך תהליך אישור מיוחד. הסעיפים הבאים הם דוגמאות לפריסות ופריסות לא סטנדרטיות שאינן מומלצות:

                                                   חריגות A2Q

                                                   ספק PSTN המסיים את המעגל ישירות אל Webex Contact Center VPOP.

                                                   חריגים לדייר זהב

                                                   Cisco ממליצה בחום על תא מטען SIP ישיר ללקוחות Gold Tenant. זוהי הטופולוגיה העליונה של הצבת הקיוב במרחב IP ציבורי. הצורך בדייר זהב קיים לעתים קרובות אצל ספקים גדולים יותר; עם זאת, הספק דורש מדייר הזהב להוות הוכחת היתכנות לפריסת הייצור המיועדת של הספק. הוכחת ההיתכנות Gold Tenant חורגת לעתים קרובות מהשימוש בגישה פתוחה לאינטרנט עבור תא מטען SIP ותדרוש אחד מסוגי החיבור שנדונו קודם לכן.

                                                   לקוחות דייר זהב לא יהיו תחת פיקוח.

                                                   אינטרנט ציבורי – קיוב מאחורי חומת האש

                                                   הצבת קיוב בכתובת IP פרטית מאחורי חומת אש של NAT היא אפשרות פריסה נוספת. דרישות האבטחה ממחלקת ה- IT של הלקוח יכולות לקבוע שהיישום הקולי שוכן מאחורי חומת אש. לאפשרות זו יש כמה חסרונות ידועים. למרות שפעולה זו עשויה שלא לגרום לבעיות בשכבת הרשת, היא עלולה לגרום לבעיות בשכבת היישום SIP. כתובת ה-IP הפרטית משמשת בתוך הודעות ה-SIP, דבר הגורם לכשלי עיבוד שיחות. קיבולת חומת האש היא גורם נוסף שיש לקחת בחשבון עבור סוג זה של פריסה. חומות אש חייבות להיות בגודל המתאים לטיפול בתעבורת VoIP; חומת האש עלולה להפוך לצוואר בקבוק ולהשפיע על איכות השיחה ועיבוד השיחות.

                                                   Typical Cube behind firewall
                                                   קוביה טיפוסית מאחורי חומת האש

                                                   להלן החסרונות של פריסה זו:

                                                   • בעיות אפשריות בתצורה ובהגדרה של CUBE בהתחלה.

                                                   • עומס מוגבר על חומת האש שעלול להשפיע על איכות הקול.

                                                   • הלקוח אחראי על הגדרת קיוב וגודל חומת האש.

                                                   • לא טופולוגיה מומלצת עקב השפעה על הסכמי רמת שירות (SLA).


                                                    

                                                   טופולוגיה זו אינה מומלצת בשל המורכבות של התמודדות עם SIP ו- NAT. נדרשת פגישה עם צוות הנדסת הקול של Cisco והלקוח לצורך אישור פריסה מסוג זה.

                                                   יתירות רכיבים

                                                   מבוא ליתירות רכיבים

                                                   יתירות רכיבים מאפשרת ל-Webex Contact Center לספק עמידות בעת הפסקת שירות. באפשרותך להגדיר הן את ענן Webex Contact Center והן את ה- CUBE הארגוני כמיותרים:

                                                   • בתוך אזור גיאוגרפי—באפשרותך להגדיר יותר מ- POP אחד בתוך ארגון.

                                                   • במרכזי נתונים ארגוניים בתוך אזור גיאוגרפי.

                                                   • בתוך רשתות ארגוניות – באפשרותך גם להגדיר קיוב במצב זמינות גבוהה (HA). מצב HA שומר על איתות ומדיה.

                                                   כל האיתותים והמדיה מקורם בכתובת ה- IP הווירטואלית וממנה.

                                                   Webex Contact Center משתמש בשני VPOPs כדי להבטיח זמינות גבוהה. לקבלת ביצועים מיטביים, ספק השירות צריך גם להגדיר שני POPs. זה מבטיח כי הציד בין VPOPs Webex Contact Center הוא רובין עגול אפילו.

                                                   יתירות במרכזי נתונים ארגוניים באזור גיאוגרפי

                                                   באפשרותך להגדיר שני מרכזי נתונים בתוך הארגון כך שיתחברו לאותו VPOP של Webex Contact Center, באותו אזור גיאוגרפי.

                                                   Redundancy Across Enterprise Data Centers Within a Geographic Region
                                                   יתירות במרכזי נתונים ארגוניים באזור גיאוגרפי
                                                   דוגמה לתצורה של CUBE ארגוני ל-Webex Contact Center

                                                   כניסה למצב הגדרת תצורה כללית

                                                   דוגמת תצורה זו חלה על Cisco IOS Voice Gateway ועל שער הקול Cisco Unified Border Element (CUBE). לקבלת הוראות התצורה המלאות של CUBE, עיין במדריך התצורה של Cisco Unified Border Element ב https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-border-element/products-installation-and-configuration-guides-list.html . כל התצורות בדוגמה זו משתמשות במצב תצורה גלובלית.

                                                   1

                                                   הזן enable כדי להיכנס למצב EXEC מועדף.

                                                   2

                                                   היכנס למסוף תצורה כדי להיכנס למצב תצורה גלובלית.

                                                   תצורה בסיסית

                                                   שעוני עצר של SIP (MIN-SE) מוגדרים ל- 3600 בכל ה- VPOPs ב- Webex Contact Center. באפשרותך לעדכן הגדרה זו באופן כללי או לשנות אותה בהזמנה למרכז הקשר של Webex.

                                                   שירות קול voip Sip Min-se 3600

                                                   הגדרת מחלקת קודק קול

                                                   קודק מחלקת קול 100 העדפת קודק 1 G711ALAW העדפת קודק 2 G711ULAW

                                                   עמית חיוג נכנס עבור שיחות ממרכז הקשר של Webex

                                                   Dial-Peer Voice 200 VoIP SESSION PROTOCOL SIP2 Voice-Class codec 100 DTMF-Relay RTP-nte no VAD

                                                   עמית חיוג יוצא עבור שיחות אל Webex Contact Center

                                                   חיוג עמית קול 100 voip יעד-תבנית <תבנית לכיוון Webex CC> פרוטוקול הפעלה יעד הפעלה sipv2 ipv4:<Webex CC SBC IPs> קודק מחלקת קול 100 אפשרויות SIP ברמה קולית-keepalive DTMF-ממסר RTP-nte no VAD

                                                   תצורה נפוצה

                                                   דוגמה זו מציגה הקצאת תא מטען של Webex Contact Center בארה"ב עם הטופולוגיה הבאה.

                                                   הקצאת תא מטען עבור Webex Contact Center

                                                   פרטי התקנה:

                                                   • הגדרת תצורת אפשרויות SIP Keepalive.

                                                   • עמיתים חדשים לחייג עם כתובת IP יעד יעד, Webex CC, LAX ו- JFK CUBE.

                                                   • העדפת עמית-חיוג יכולה להיות מוגדרת לרובין עגול, או ראשי ומשני.

                                                   • Codec מוגדר עבור G711 ulaw ו- G711 alaw (חיבורים מחוץ לארה"ב). DTMF הוא RFC2833.

                                                   • תקשורת SIP היא דרך יציאת UDP 5060 ויציאות RTP 8000 עד 48199.

                                                   • תכנן חיוג שבו תבנית היעד מתאימה את Webex Contact Center לסוכנים באמצעות PBX ו- PSTN.

                                                   • יותר מ- POP אחד לזמינות גבוהה.

                                                   • טיימר MIN SE ב- Webex CC הוא 3600; יש לעדכן את קוצבי הזמן של ההפעלה לערך זה או לאפשר משא ומתן SIP לערך זה במהלך הגדרת שיחה.


                                                    

                                                   אם אתה משתמש ב-CUBE/vCUBE, Cisco ממליצה להשתמש בגרסת IOS התומכת ב-TLS 1.2.

                                                   תא מטען מאובטח של SIP בין CUBE למרכז הקשר Webex

                                                   סקירה כללית של Secure SIP Trunk

                                                   דוגמה זו מדגימה כיצד להגדיר חיבור SIP Transport Layer Security (TLS) בין Cisco Unified Border Element (CUBE) למרכז הקשר Webex.

                                                   דוגמה: הגדרת תצורת SIP TLS

                                                   לפני שאתה מתחיל

                                                   ודא כי:

                                                   • לנקודות הקצה יש תאריך ושעה זהים. באפשרותך לסנכרן נקודות קצה באמצעות שרת פרוטוקול זמן רשת (NTP).

                                                   • יש לך קישוריות TCP.

                                                   • בקיוב מותקנים רישיונות האבטחה וה-UCK9.

                                                   1

                                                   צור נקודת אמון כדי להחזיק את האישור בחתימה עצמית של הקיוב:

                                                   קריפטו pki trustpoint CUBEtest(יכול להיות כל שם) הרשמה חתימה עצמית מספר סידורי ללא fqdn אין אני p-address none subject-name cn = ISR4451-B.cisco.lab ! (התאם את שם המארח של הנתב) ביטול - בדוק ללא rsakeypair ISR4451-B.cisco.lab ! (התאם לשם המארח של הנתב) 
                                                   2

                                                   צור אישור בחתימה עצמית:

                                                   קריפטו PKI הרשמה CUBEtest % שם התחום המלא לא ייכלל באישור צור אישור נתב בחתימה עצמית? [כן/לא]: כן 
                                                   3

                                                   יצא את התעודה:

                                                   ייצוא pki קריפטו מסוף CUBEtest pem
                                                   4

                                                   העתק את אישור החתימה העצמית שייצאת ושמור אותו כקובץ טקסט עם סיומת הקובץ .pem .

                                                   5

                                                   העלה את אישור הקיוב בחתימה עצמית למרכז הקשר Webex.

                                                   6

                                                   העתק את האישור ממרכז הקשר Webex.

                                                   7

                                                   העלה את אישור Webex Contact Center לקיוב:

                                                   קריפטו pki trustpoint שם מארח מסוף הרשמה ביטול-בדוק ללא קריפטו PKU אימות שם מארח (הדבק את אישור CJP כאן ולאחר מכן הקש ENTER פעמיים) 

                                                   הזן כן כאשר תתבקש לקבל את האישור.

                                                   8

                                                   קבע את תצורת SIP לשימוש בנקודת האמון של אישור בחתימה עצמית שיצרת בשלב 1:

                                                   איתות קריפטו ברירת מחדל של trustpoint CUBEtest
                                                   9

                                                   הגדר את עמיתי החיוג עם אבטחת שכבת התעבורה:

                                                   מחלקת קול SIP-אפשרויות-Keepalive 100 תעבורה TCP TLS חיוג עמית קול 9999 VOIP תשובה-כתובת 35.. תבנית יעד 9999 פרוטוקול הפעלה יעד הפעלה sipv2 IPv4:<Webex כתובות IP של CC SBC> העברת הפעלה TCP TLS אפשרויות SIP ברמה קולית-פרופיל KeepAlive 100 SRTP 
                                                   הגדרת תא מטען של SIP עבור הדייר שלך

                                                   לפני קביעת התצורה

                                                   • ודא שיש לך דייר שותף זהב וגישה לפורטל ספקי השירות.

                                                   • קבע את תצורת בקר גבול ההפעלה של הארגון.

                                                   • השג כתובת יעד עבור תא המטען של SIP.

                                                   לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך התצורה של Cisco Unified Border Element ב https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-border-element/products-installation-and-configuration-guides-list.html .

                                                   הקצאת הדייר שלך

                                                   Cisco משתמשת במידע הקצאת המשאבים שאתה מספק כדי להגדיר את בקר גבול ההפעלה של Webex Contact Center עבור הדייר שלך. ודא שהמידע שאתה מספק תואם להזמנה שלך ומדויק.

                                                   לקבלת הוראות כיצד להקצות את הדייר שלך, עיין במדריכים לניהול ולמשתמש בכתובת:

                                                   • הגדר תא מטען SIP המחבר את כתובת ה- IP של הלקוח שלך לבקר הגבול שהוגדר. הקפד לבחור בקיוב כסוג תא המטען של SIP. הגדר תא מטען של SIP עבור כל קיוב שאתה פורס.

                                                   • יצירה והקצאה של דייר.

                                                   • הקצה תא מטען של SIP לדייר, הוסף מספרי חיוג והקצה את הדייר החדש.

                                                   לאחר הקצאת הדייר וקביעת התצורה של Webex Contact Center CUBE, תקבל הודעת דואר אלקטרוני שהדייר מוכן לשימוש.

                                                   אזורי מרכז שירות Webex

                                                   VPOP זמין עבור חיבור דייר לפי אזור:

                                                   • ארה"ב: לוס אנג'לס וניו יורק

                                                   • אירופה: לונדון, אמסטרדם, פרנקפורט

                                                   • קנדה: טורונטו וונקובר

                                                   • אוסטרליה: סידני ומלבורן

                                                   • יפן: טוקיו ואוסקה

                                                   • דרום אמריקה: סאו פאולו וריו דה ז'ניירו

                                                   • הודו: פונה והיידראבאד

                                                   • סינגפור

                                                   מילון מונחים של Webex Contact Center

                                                   מילון מונחים

                                                   ראשי תיבות או מונח

                                                   תיאור

                                                   A2Q

                                                   הבטחת איכות

                                                   ACD

                                                   הפצת שיחות אוטומטית

                                                   עדה

                                                   יישום שולחן העבודה של Webex Contact Center Agent

                                                   ADR

                                                   דוח פרטי סוכן

                                                   AES

                                                   תקן הצפנה מתקדם

                                                   אנני

                                                   זיהוי מספרים אוטומטי

                                                   Api

                                                   ממשק תכנות יישומים

                                                   Bst

                                                   כלי חיפוש באגים של Cisco

                                                   BYoPSTN

                                                   הבא PSTN משלך

                                                   הלקוח (ארגון) היה בבעלות PSTN קיים מבוסס הנחת יסוד.

                                                   Ca

                                                   רשות אישורים

                                                   Cad

                                                   נתונים משויכים לשיחות

                                                   עותק

                                                   מוקד קשר

                                                   CCDR

                                                   רשומות מצטברות של פרטי שיחה

                                                   ק.ס.ג.

                                                   קבוצת תקשורת מחשבים

                                                   מק"ס

                                                   PSTN המחובר לענן

                                                   Cdr

                                                   רשומות פרטי שיחה

                                                   Css

                                                   אסטרטגיית בחירת אנשי קשר

                                                   Csv

                                                   ערכים מופרדים באמצעות פסיקים

                                                   CTQ

                                                   התייעצות בתור

                                                   קוביית

                                                   Cisco Unified Border Element

                                                   עשה

                                                   חיוג ישיר פנימה

                                                   DMZ

                                                   אזור מפורז

                                                   ד.נ.

                                                   מספר מדריך

                                                   ד.נ.ק.

                                                   אל תתקשר

                                                   דנ"א

                                                   שירות זיהוי מספר מחויג

                                                   Dns

                                                   מערכת שמות מתחם

                                                   DTG

                                                   (כותרת SIP)

                                                   קבוצת יעד תא מטען

                                                   DTMF

                                                   רב-תדר דו-גוני

                                                   Ep

                                                   נקודת כניסה

                                                   ESR

                                                   מהדורת תמיכה מורחבת

                                                   Fips

                                                   תקנים פדרליים לעיבוד מידע

                                                   Gif

                                                   תבנית מחלף גרפיקה

                                                   GRE

                                                   אנקפסולציית ניתוב כללית

                                                   Gw

                                                   שער

                                                   הא

                                                   זמינות גבוהה

                                                   Html

                                                   שפת סימון היפר-טקסט

                                                   יב.

                                                   תחום פנימה

                                                   מזהה

                                                   זהות, הזדהות

                                                   Imap

                                                   פרוטוקול גישה להודעות אינטרנט

                                                   Ios

                                                   מערכת הפעלה ניידת (לשעבר iPhone OS)

                                                   כתובת IP

                                                   פרוטוקול אינטרנט

                                                   Ipsec

                                                   אבטחת פרוטוקול אינטרנט

                                                   ITSP

                                                   ספק שירותי טלפוניה באינטרנט

                                                   Ivr

                                                   תגובה קולית אינטראקטיבית

                                                   JPG ו-JPEG

                                                   קבוצת מומחי צילום משותפת

                                                   קובץ תמונה דיגיטלית

                                                   Lan

                                                   רשת תקשורת מקומית

                                                   LCM

                                                   מנהל רשימות וקמפיינים

                                                   LGW

                                                   שער מקומי

                                                   MPLS

                                                   החלפת תוויות מרובת פרוטוקולים

                                                   Nat

                                                   תרגום גישה לרשת

                                                   NDC

                                                   איסוף נתוני רשת

                                                   Ntp

                                                   פרוטוקול זמן רשת

                                                   Ob

                                                   כבול כלפי חוץ

                                                   OTG

                                                   (כותרת SIP)

                                                   קבוצת Trunk המקורית

                                                   P2p

                                                   נקודה לנקודה

                                                   פאי

                                                   (כותרת SIP)

                                                   זהות מוצהרת P

                                                   Pbx

                                                   החלפת סניפים פרטיים

                                                   PCI DSS

                                                   תקן אבטחת נתונים של תעשיית כרטיסי התשלום

                                                   Pdf

                                                   תבנית מסמך נייד

                                                   פיו"ק

                                                   הסכמה מפורשת מראש ובכתב

                                                   PII

                                                   מידע המאפשר זיהוי אישי

                                                   Png

                                                   גרפיקת רשת ניידת

                                                   פופ

                                                   פרוטוקול Post Office

                                                   Pstn

                                                   רשת טלפונים ציבורית ממותגת

                                                   Qos

                                                   איכות השירות

                                                   Rfc

                                                   בקשה להערות

                                                   רונה

                                                   הפניה ללא תשובה

                                                   RPID

                                                   (כותרת SIP)

                                                   מזהה צד מרוחק

                                                   RTT

                                                   זמן הלוך ושוב

                                                   S2S

                                                   מאתר לאתר

                                                   אס.בי.סי

                                                   בקר גבול הפעלה

                                                   אס.בי.אר

                                                   ניתוב מבוסס מיומנויות

                                                   SD-WAN

                                                   רשת תקשורת מרחבית המוגדרת על-ידי תוכנה

                                                   SIP

                                                   הפעלת פרוטוקול אינטרנט

                                                   Sl

                                                   רמת שירות

                                                   SLA

                                                   הסכם רמת שירות

                                                   Sms

                                                   שירות הודעות קצרות

                                                   Smtp

                                                   פרוטוקול העברת דואר פשוט

                                                   Sp

                                                   ספק שירות

                                                   SRTP

                                                   פרוטוקול תעבורה מאובטח בזמן אמת

                                                   Ssl

                                                   Secure Sockets Layer

                                                   TCP

                                                   פרוטוקול בקרת שידור

                                                   TGRP

                                                   (כותרת SIP)

                                                   פרוטוקול ניתוב קבוצת תא מטען

                                                   TLS

                                                   אבטחת שכבת תעבורה

                                                   UDP

                                                   פרוטוקול Datagram של משתמש

                                                   Ui

                                                   ממשק המשתמש

                                                   אורי

                                                   מזהה משאבים אחיד

                                                   כתובת URL

                                                   מאתר משאבים אחיד

                                                   Utc

                                                   שעון זמן אוניברסלי

                                                   vCube

                                                   קיוב וירטואלי

                                                   Voip

                                                   העברת קול IP

                                                   VPLS

                                                   שירות LAN וירטואלי פרטי

                                                   Vpn

                                                   רשת וירטואלית פרטית

                                                   VPOP

                                                   נקודת נוכחות קולית

                                                   ב-Webex Contact Center 1.0, VPOP משלב את Webex Contact Center עם PSTN ונקודת הקישוריות הראשונה עבור הלקוחות. יש לו גם שרת מדיה לטיפול והקלטת שיחות.

                                                   גשר VPOP

                                                   גשר נקודת נוכחות קולית

                                                   ב- Webex Contact Center, גשר VPOP מחבר את PSTN של ספק השירות לשכבת המדיה הקולית.

                                                   וואן

                                                   רשת תקשורת מרחבית

                                                   WCB

                                                   מאגר פקודות Word

                                                   Webex CC

                                                   Webex Contact Center

                                                   WFO

                                                   אופטימיזציה של כוח העבודה

                                                   XML

                                                   שפת סימון מורחבת

                                                   הקצאת קול עבור Cisco Webex Contact Center

                                                   סקירה כללית

                                                   ארגוני לקוחות יכולים להשתמש ב- Cisco Unified Border Element (CUBE) כבקר גבול ההפעלה (SBC) כדי להתחבר למרכז הקשר Webex. הקיוב הארגוני מתחבר לספק שירותי PSTN או קישוריות VoIP בצד אחד ולמוקד שירות Webex בצד השני כדי לאפשר שירותי מוקד שירות. שיחות נכנסות ויוצאות למוקד הקשר Webex מנתבות דרך הקיוב הארגוני. הלקוח מספק את תא המטען של SIP, המופעל באופן דו-כיווני לספק השירות ולמוקד הקשר Webex, כדי לאפשר את תעבורת השיחות בין הפלטפורמות. לקבלת מידע נוסף אודות קיוב, עיין במדריך התצורה Cisco Unified Border Element ב - https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-border-element/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

                                                   Cisco Service Provider or Enterprise Architecture
                                                   ספק שירות של Cisco או ארכיטקטורה ארגונית

                                                   ספק השירות או ארגון הלקוח יכולים להחזיק ולהפעיל את הקיוב ואת בורסת הסניף הפרטי (PBX). במקרה זה:

                                                   • כל השיחות הנכנסות למרכז הקשר Webex מגיעות דרך הספק בקיוב הארגוני.

                                                   • Webex Contact Center שולח את כל השיחות היוצאות, בין אם ללקוחות או לסוכנים, באמצעות הקיוב הארגוני.

                                                   • Webex Contact Center עובד עם ספק השירות כדי לחייב את הלקוח ישירות עבור שימוש ב- PSTN, מבלי לעבור את החיוב Webex Contact Center.

                                                   Webex Contact Center תומך בקיוב, Virtual CUBE (vCUBE) ו-SBC של צד שלישי.

                                                   כאשר ספק השירות הוא הבעלים של SBC ו- PBX, Webex Contact Center מספק כותרת SIP כדי לזהות את ארגון הלקוח בפני ספק השירות. ספקי שירות מגדירים את כותרת ה- SIP הספציפית דרך לוח המחוונים של ספק שירותי יישומים.

                                                   Webex Contact Center תומך בכותרות SIP אלה:

                                                   • הסחה

                                                   • פאי

                                                   • OTG

                                                   • DTG

                                                   • TGRP

                                                   • RPID

                                                   ארגון הלקוח יכול להיות הבעלים והמפעיל של הקיוב והמרכזייה, מה שמבטל את הצורך בכותרת SIP.

                                                   קהל

                                                   מסמך זה מיועד למשתמשים המשתמשים Cisco Webex Contact Center.

                                                   שינוי היסטוריה

                                                   טבלה זו מפרטת את השינויים שבוצעו במדריך זה לאחר הפרסום הראשוני. השינויים האחרונים מופיעים בחלק העליון.

                                                   שינוי

                                                   ראה .

                                                   תאריך

                                                   נתוני פריסה חדשים

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   אוקטובר 2021

                                                   מקטע חדש

                                                   אפשרויות PSTN

                                                   אוקטובר 2021

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   ספטמבר 2021

                                                   מקטע חדש

                                                   Webex מילון מונחים של מרכז הקשר

                                                   ספטמבר 2021

                                                   ארגון מחדש של מסמך

                                                   מספר פרקים נבנו מחדש.

                                                   אוגוסט 2021

                                                   כלל פרק חדש

                                                   סוגי קישוריות

                                                   יולי 2019

                                                   דצמבר 2020

                                                   תמיכה בריבוי אזורים

                                                   Webex Contact Center with Webex Calling Telephony תומך באזורים מרובים (מדינות או אזורים) עבור הסוכנים והמתקשרים. אנו תומכים בתרחישים הבאים:

                                                   • המתקשרים ממוקמים באזור אחד והסוכנים ממוקמים באזורים מרובים.

                                                   • מתקשרים וסוכנים ממוקמים באזורים מרובים.

                                                   בתרחישים אלה, המערכת מספקת תמיכה בשיחות נכנסות ובשיחות יוצאות. עבור שיחות נכנסות, המתקשרים מתקשרים להגדרת PSTN המחובר לענן (ענן Cisco Webex) או להגדרת השער המקומי (LGW). השיחות מנותבות לסוכנים. סוכנים יכולים לבצע שיחות בחיוג יוצא לכל אזור.

                                                   הסוכנים שייכים למיקומים שונים כפי שהוגדרו במרכז הבקרה. לתצורת הסוכן יש את המספר והסיומת עבור המיקום שלו.

                                                   מספרים נכנסים משויכים לאזורים במרכז הבקרה. ניתוב שיחות לסוכנים בהתאם לאסטרטגיית הניתוב שהוגדרה במרכז הקשר Webex.

                                                   האיור הבא מציג פתרון גלובלי עבור Webex Contact Center עם Webex Calling.

                                                   Home data site with two regions connected with the Cisco Webex backbone.
                                                   פתרון גלובלי עם Webex Calling

                                                   מדיה כגון IVR והקלטת שיחות שוכנות באזור הבית. סוכנים ברחבי העולם יכולים להחזיק Webex Calling טלפונים או נקודות קצה מאחורי אפשרויות הפריסה של Local Gateway.

                                                   The incoming call enters into the Home Region and routes to Remote Region 1, where an Agent answers the call.
                                                   זרימת שיחה בפריסה גלובלית

                                                   המיקום של אזור הבית דורש שיקול דעת זהיר כדי למזער את המרחק בין האזורים, המתקשרים והסוכנים. האיור הבא מציג את נתיב השיחה עבור סוכנים ומתקשרים באזור מרוחק מאזור הבית. בתרחיש זה, המרחק בין אזור הבית לאזור המרוחק יכול להציג השהיה בלתי קבילה בשיחה.

                                                   The call flow starts with the caller in the remote region. The path goes to the home region and then back into the remote region to the agent.
                                                   זרימת שיחות בפריסה גלובלית עם המתקשרים והסוכנים באזור מרוחק

                                                   הסעיפים הבאים דנים בפרטי התרחישים ובשיקולים עבור סוכנים בהודו.

                                                   המתקשרים נמצאים באזור אחד והסוכנים נמצאים באזורים מרובים

                                                   בתרחיש זה, למרכז הקשר Webex יש סוכנים באזורים שונים המשויכים למספר מרכזי נתונים. המתקשרים הם מאזור אחד.

                                                   המתקשרים מתקשרים למרכז הקשר Webex. המערכת מנתבת את השיחות למוקד השירות, ובהתאם לתצורת השעה ביום, מנתבת את השיחות לנציגים זמינים באחד האזורים.

                                                   כדי לתמוך בתרחיש זה:

                                                   • Webex Contact Center משתמש ב-Webex Calling (VPOP Bridge או LGW).

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן נמצאת ב-BYoPSTN, השיחה היא שיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של האזור של הסוכן.

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן היא Cisco IP Phone או אפליקציית Webex Calling, ייתכן שהשיחה מקומית עבור האזור של הסוכן.

                                                   • כתובת ה-URL של שולחן העבודה של הסוכן נמצאת באותו אזור כמו הסוכן.

                                                   תרחיש זה מיועד לשיחה קולית נכנסת, אך המערכת תומכת בתרחישים דומים עבור שיחות בחיוג יוצא.

                                                   מתקשרים וסוכנים נמצאים באזורים מרובים

                                                   בתרחיש זה, למרכז הקשר יש סוכנים באזורים מרובים המשויכים למספר מרכזי נתונים. המתקשרים הם ממספר אזורים.

                                                   המתקשרים מתקשרים למוקד הקשר. המערכת מנתבת את השיחות למוקד השירות, ובהתאם לתצורת השעה ביום, מנתבת את השיחות לנציגים זמינים באחד האזורים.

                                                   כדי לתמוך בתרחיש זה:

                                                   • מרכז הקשר משתמש Webex Calling (VPOP Bridge או LGW).

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן נמצאת ב-BYoPSTN, השיחה היא שיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של האזור של הסוכן.

                                                   • אם נקודת הקצה של הסוכן היא מכשיר המחובר ל- IP, ייתכן שהשיחה מקומית מהפלטפורמה הקולית של אזור הסוכן.

                                                   • כתובת ה-URL של שולחן העבודה של הסוכן נמצאת באותו אזור כמו הסוכן.

                                                   תרחיש זה מיועד לשיחה קולית נכנסת, אך המערכת תומכת בתרחישים דומים עבור שיחות בחיוג יוצא.

                                                   שיקולים לסוכנים בהודו

                                                   הכללים הבאים חלים על סוכנים בהודו.

                                                   1. אם שיחה מנותבת להודו דרך PSTN, השיחה חייבת להישאר ב- PSTN. דרישה זו כוללת שיחות המנתבות להודו מ-PSTN, דרך Cisco Unified Communications Manager מקומי (Unified CM), ולאחר מכן מטופלות על-ידי סוכן. הסוכן חייב להיות ב- PSTN.

                                                   2. אם שיחה מנותבת להודו דרך VoIP, השיחה חייבת להישאר פעילה VoIP.

                                                   שיחות מחוץ להודו יכולות להתחבר בכל דרך. לדוגמה, שיחה עשויה להיות מנותבת לארה"ב דרך PSTN, ולאחר מכן להיות מנותבת להודו על-ידי VoIP. עם זאת, לאחר ששיחה זו מגיעה להודו, עליה להישאר כשיחת VoIP.

                                                   מוסכמות

                                                   מדריך זה משתמש במוסכמות הבאות.

                                                   אמנת

                                                   תיאור

                                                   גופן Boldface

                                                   טקסט בגופן מודגש מציין פקודות, כגון ערכי משתמש, מקשים, לחצנים ושמות תפריטי משנה. לדוגמה:

                                                   • בחרו 'עריכה> חפש'.

                                                   • לחץ על סיום.

                                                   גופן נטוי

                                                   טקסט בגופן נטוי מציין את הפרטים הבאים:

                                                   • מונח חדש. דוגמה: קבוצת מיומנות היא אוסף של סוכנים החולקים מיומנויות דומות.

                                                   • דגש. דוגמה: אל תשתמש במוסכמה למתן שמות מספריים.

                                                   • ארגומנט שעבורו עליך לספק ערכים.

                                                    דוגמה:

                                                    IF (תנאי, ערך אמיתי, ערך שגוי)

                                                   • שם הספר. דוגמה:

                                                    עיין במדריך Webex לתחילת העבודה של Contact Center.

                                                   גופן חלון

                                                   טקסט בגופן חלון, כגון Courier, מציין את הפרטים הבאים:

                                                   • טקסט כפי שהוא מופיע בקוד או במידע שהמערכת מציגה. דוגמה:

                                                    <html><title>Cisco Systems, Inc. </title></html>

                                                   • שמות קבצים. דוגמה: tserver.properties.

                                                   • נתיבי ספריות. דוגמה:

                                                    C:\Program Files\Adobe

                                                   תקשורת, שירותים ומידע נוסף

                                                   • כדי לקבל מידע רלוונטי מ-Cisco, הירשם ב-Cisco Profile Manager.

                                                   • כדי להשיג את ההשפעה העסקית שאתה מחפש בעזרת הטכנולוגיות החשובות, בקר בשירותי Cisco.

                                                   • כדי לשלוח בקשת שירות, בקר באתר התמיכה של Cisco.

                                                   • כדי לגלות אפליקציות, מוצרים, פתרונות ושירותים מאומתים, בקר ב-Cisco Marketplace.

                                                   • לקבלת כותרות כלליות של עבודה ברשת, הדרכה והסמכה, בקר ב-Cisco Press.

                                                   • כדי למצוא מידע על אחריות עבור מוצר או משפחת מוצרים ספציפיים, בקר במאתר האחריות של Cisco.

                                                   כלי חיפוש באגים של Cisco

                                                   Cisco Bug Search Tool (BST) מספק גישה מבוססת אינטרנט למערכת מעקב הבאגים של Cisco. מערכת זו מנהלת רשימה מקיפה של פגמים ונקודות תורפה במוצרים ובתוכנות של Cisco. בסט מספקת לך מידע מפורט על פגמים אודות המוצרים והתוכנות שלך.

                                                   Webex זרימת שיחות במוקד הקשר

                                                   מבוא לזרימת שיחה

                                                   שיחות נכנסות ויוצאות למרכז הקשר Webex מגיעות דרך ספק שירות, המנותב דרך Enterprise ו- Cisco Unified Border Element (CUBE). כל שיחה יכולה לכלול הפעלות מרובות, בהתאם לזרימת השיחות. הסעיפים הבאים מתארים כמה זרימות שיחה אופייניות.

                                                   שיחה נכנסת IVR

                                                   שיחה נכנסת מהמתקשר אל Webex Contact Center Voice Post Post Office Protocol (VPOP) יוצרת הפעלה אחת בקיוב הארגון והפעלה יחידה בקיוב Webex Contact Center.

                                                   Inbound Call to IVR
                                                   שיחה נכנסת אל IVR

                                                   שיחה נכנסת לסוכן

                                                   שיחה נכנסת לסוכן מוסיפה הפעלה יוצאת בקיוב Webex Contact Center והפעלה אחת בקיוב הארגוני.

                                                   Inbound Call to an Agent
                                                   שיחה נכנסת לסוכן

                                                   העברת שיחות ועידה וייעוץ

                                                   שיחת ועידה או העברת התייעצות בין סוכן לסוכן מוסיפה הפעלה יוצאת במרכז הקשר של Webex ובקיוב הארגוני.

                                                   Webex Contact Center Voice POP
                                                   כנס סוכן לסוכן

                                                   התקשרות חוזרת או שיחה יוצאת ל-PSTN

                                                   שיחה יוצאת יוצרת שתי הפעלות, אחת מדייר הארגון למרכז הקשר Webex והשנייה ממרכז הקשר Webex לארגון.

                                                   Outbound Call to PSTN
                                                   שיחה יוצאת אל PSTN
                                                   דרישות רישיון וגודל קיוב

                                                   רישיונות קיוב

                                                   רישיונות Cisco Unified Border Element (CUBE) חלים על כל הפעלה ומחייבים הפעלה דו-כיוונית. לקבלת מידע נוסף, ראה Cisco Unified Border Element גליון נתונים.

                                                   גודל רישיון קיוב הוא סכום מספר הפעלות הסוכן ומספר השיחות Interactive Voice Response (IVR). השתמש בגליון הנתונים Cisco Unified Border Element כדי לקבוע את מספר ההפעלות המרבי שפלטפורמת הקיוב שלך תומכת בו.

                                                   מספר הרשיונות חייב להיות שווה לקיבולת המקסימלית של ארגון הלקוח.

                                                   רשיונות = (מספר סוכנים X 2) + (מספר הפעלות פעילות בתור)

                                                   דוגמה

                                                   • בזמן שיא, אם יש לך 100 סוכנים שמגיבים לשיחות של לקוחות, לכל שיחה יש שתי הפעלות פעילות. מספר המפגשים הוא 200.

                                                   • מספר השיחות בתור במקרה זה הוא 100, מה שיוצר 100 הפעלות.

                                                   • לכן, המספר הכולל של הפעלות שווה 300, שהם 300 רישיונות.

                                                   גודל מושב קיוב

                                                   מכשיר קיוב יכול לטפל ב-1/3 מהפעלות ה-SIP, אם אתה מאבטח את השיחות באמצעות TLS או SRTP.

                                                   הפעלות = ((מספר סוכנים X 2) + (מספר הפעלות פעילות בתור)) X 3

                                                   באמצעות הדוגמה של 100 שיחות בתור עם 100 סוכנים המגיבים לשיחות, מספר ההפעלות הוא:

                                                   ((100 X 2)+ 100) X 3 = 900.

                                                   באפשרותך לשנות את גודל הקיוב עבור 300 הפעלות אם אתה מקצה WAN פרטי עבור תא המטען של SIP.

                                                   כדי לסייע בקביעת המספר המרבי של סוכנים, נניח כי:

                                                   • 50% מהשיחות עומדות בתור ומשתמשות ביציאות IVR, ואילו 50% הנותרות פעילות אצל סוכנים.

                                                   • 10% מהשיחות משתמשות בשירותי ייעוץ ושיחות ועידה.

                                                   • TLS או SRTP מאבטחים 100% מהשיחות.

                                                   באמצעות הנחות אלה, פלטפורמות קיוב יכולות לתמוך בסוכן אחד לכל 9.3 מפגשים.

                                                   סוגי קישוריות

                                                   סוגי קישוריות נתמכים

                                                   Webex Contact Center תומך בסוגי הקישוריות הבאים.

                                                   קישוריות

                                                   סוגים

                                                   אינטרנט ציבורי

                                                   ישיר

                                                   IPSec רשת וירטואלית פרטית (VPN) או IPSec באמצעות Generic Routing Encapsulation (GRE)

                                                   מאתר לאתר (S2S)

                                                   SRTP/SIP TLS

                                                   קישוריות פרטית (נדרש אישור)

                                                   MPLS

                                                   נקודה לנקודה (P2P)

                                                   VPLS

                                                   SD-WAN

                                                   WAN פרטי

                                                   חיבור צולב למרכז הנתונים

                                                   חיבורי Equinix Fabric


                                                    

                                                   גרסת IOS עבור CUBE או vCUBE אמורה לתמוך TLS 1.2.

                                                   אינטרנט ציבורי

                                                   תא מטען SIP ישיר (למעלה)

                                                   Cisco ממליצה ללקוחות למקם את הקיוב או SBC בכתובת IP ציבורית.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • הפריסה המהירה ביותר.

                                                   • זול.

                                                   • המאמץ הטוב ביותר.

                                                   • ייתכן שלא יעמוד בדרישות האבטחה.

                                                   Typical Direct Connection
                                                   חיבור ישיר אופייני

                                                   מכיוון שקשר ישיר הוא הגישה הפשטנית ביותר, הוא גם הכי פחות גמיש. היתרונות של טופולוגיה פשוטה הם קלות ניהול ופתרון בעיות. הלקוח משלים את דיאגרמות הרשת ושולח אותן לצוות Voice, ונוצרים עמיתים לחיוג. באפשרותך למקם את הקיוביה ב- DMZ כדי להקל על המורכבות של ההתמודדות עם תרגום גישה לרשת (NAT). הקיוב עצמו הוא חומת אש, ורוב הספקים מציבים את הקיוב שלהם במרחב IP ציבורי ומשתמשים ביכולות האבטחה שלו.

                                                   שירותי VPN

                                                   VPN הוא סוג אחר של חיבור המשתמש באינטרנט הציבורי. השתמש ב- VPN כאשר לקוח דורש חיבור מאובטח עבור SIP ו- RTP. ייתכן שתידרש VPN גם אם הלקוח אינו יכול למקם את הקיוב במרחב IP ציבורי. נדרשת פגישת הקצאה עם הנדסת קול עבור חיבורי VPN.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • חיבור מאובטח

                                                   • ללא עלויות נוספות

                                                   • לוקח זמן ליישם

                                                   יציאות קול

                                                   • RTP: 8000–48199

                                                   • SIP: UDP 5060

                                                   IPSec VPN או IPSec מעל GRE

                                                   האפשרויות הבאות זמינות עבור קישוריות VPN:

                                                   • קישוריות SBC ל-SBC

                                                   • קישוריות GW ל-GW

                                                   Typical IPsec or IPSec over GRE Tunnel.
                                                   IPsec או IPSec אופייניים מעל מנהרת GRE

                                                   Webex Contact Center (IPSec או IPSec מעל מנהרת GRE וקישוריות S2S של Webex Contact Center) חייב להשתמש ב-UDP/5060 במקום ב-TCP/5060.

                                                   IPSec VPN או IPSec מעל GRE היא אפשרות טובה לתא מטען SIP מאובטח כאשר הקיוב נמצא בשטח IP ציבורי. זהו חיבור SBC ל- SBC עם מנהרות VPN. עליך לשקול גם תוכניות כתובות IP פרטיות כדי למנוע חפיפה בין לקוחות. עבור חיבורי GRE, רשתות משנה IP הן 10.x.248.x ו- 10.x.249.x.

                                                   מאתר לאתר (S2S)

                                                   ניתן לפרוס חיבור S2S אם הלקוח זקוק לחיבור מאובטח או אינו יכול למקם את הקיוב במרחב IP ציבורי. זהו שער לחיבור שער. אין רשתות משנה המיועדות במיוחד לחיבורי S2S VPN מכיוון שהניתוב מבוסס על תעבורה מעניינת ללא מעורבות של ממשק לוגי.

                                                   Typical Site-to-Site Connection
                                                   חיבור אופייני מאתר לאתר

                                                   SIP TLS SRTP

                                                   SRTP/SIP TLS היא אפשרות נוספת כאשר הקיוב נמצא בכתובת IP ציבורית. עם זאת, יש להיט ביצועים שנינות SRTP / SIP TLS. מכשיר קיוב יכול לטפל בשליש מהפעלות SIP אם אבטחת את השיחות באמצעות TLS או SRTP. זהו חיבור SBC ל- SBC.

                                                   Typical SIP TLS and SRTP connection
                                                   TLS SIP אופייני וחיבור SRTP

                                                   אישורים ציבוריים ואישורים בחתימה עצמית

                                                   על מנת ליצור חיבור TLS SIP, יש צורך להחליף אישורים. האפשרויות הבאות זמינות:

                                                   • אישורים בחתימה עצמית נוצרים ומוחלפים בין הלקוח למרכז הקשר Webex.

                                                   • רשות אישורים ציבורית – בצע את השלבים הבאים לתמיכה ברשות אישורים ציבורית:

                                                    • הלקוח משתף את אישור הבסיס, אשר נטען לתוך SBC מרכז הקשר Webex.


                                                      

                                                     עליך לספק הן אישור בסיס והן אישור ביניים/כפוף.

                                                    • הלקוח מעדכן את DNS כך שיכלול את כתובות IP של Webex Contact Center SBCs.

                                                   קישוריות פרטית

                                                   ספקים ארגוניים גדולים מעדיפים לעתים קרובות חיבור ישיר מכיוון שהוא מספק מעגל ייעודי ומאובטח. אם הלקוח זקוק לחיבור ישיר, ספק לו את Cisco Webex Contact Center VPOP Circuit Order Guidelines כשלב ראשוני. השלב הבא הוא פגישת תכנון המשך עם צוות הנדסת הקול של Webex Contact Center ומהנדסי הלקוח. הלקוח מספק דיאגרמת רשת מפורטת של הרשת הקולית של הלקוח, כולל חיבורים של ספק PSTN, עבור הפגישה. Cisco לא תארח ציוד של לקוחות.

                                                   Cisco Webex Contact Center מציעה גם חיבורי Equinix Fabric ללקוחות שיש להם שיתופי פעולה עם Equinix.

                                                   חיבורי Equinix Fabric

                                                   למידע נוסף על Equinix Fabric, ראה:

                                                   Typical Private connection
                                                   חיבור פרטי טיפוסי

                                                   לא משנה אם הלקוח בוחר MPLS, P2P, VPLS או SD-WAN, הטופולוגיה נראית דומה וכל המעגלים מסתיימים בנתב Webex Contact Center/GW (שער) ולא בקוביות Webex Contact Center.

                                                   דרישות רוחב הפס לחיבור ישיר מבוססות על הקודק G.711 (~100 kbps לכל רגל שיחה), המאפשר שתי רגלי שיחה בכל הפעלה.

                                                   מקצוענים

                                                   האסירים

                                                   • אמינות גבוהה.

                                                   • רוחב פס ייעודי.

                                                   • חיבור ישיר הוא היקר ביותר.

                                                   • הזמן הארוך ביותר ליישום.


                                                    

                                                   חיבורי Equinix Fabric מציעים יתירות יציאות, הזמנה והקצאה מהירה יותר של חיבורים וירטואליים. Cisco ממליצה להשתמש בחיבור Equinix, ולא בשיטות חיבור פרטיות אחרות.

                                                   חיבור צולב של מרכז נתונים

                                                   אם לקוח מחליט להשתמש בחיבור פרטי, עליך להזמין חיבורים צולבים של מרכז הנתונים כמתואר בהנחיות להזמנת מעגלים Cisco Webex Contact Center VPOP. הלקוח אחראי לעלות הכרוכה בכך, ולהבאת המעגל של הלקוח לטיפה המיועדת.


                                                    

                                                   לקוחות שבוחרים בחיבור פרטי מקבלים את ההנחיות להזמנת מעגלים Cisco Webex Contact Center VPOP במהלך תהליך הקליטה.

                                                   Typical Data Center Cross Connect
                                                   חיבור צולב אופייני למרכז נתונים

                                                   פריסות לא סטנדרטיות

                                                   פריסות לא סטנדרטיות

                                                   אם הטופולוגיות המומלצות אינן עומדות בכל הדרישות של רשת הלקוח, יש לתאם פגישת תכנון עם צוות הנדסת הקול של Cisco באמצעות צוות חשבון Cisco של הלקוח לצורך תהליך אישור מיוחד. הסעיפים הבאים הם דוגמאות לפריסות ופריסות לא סטנדרטיות שאינן מומלצות:

                                                   חריגות A2Q

                                                   ספק PSTN מסיים את המעגל ישירות ל- VPOP של Webex Contact Center.

                                                   חריגים לדייר זהב

                                                   Cisco ממליצה בחום על תא מטען SIP ישיר ללקוחות Gold Tenant. זוהי הטופולוגיה העליונה של הצבת הקיוב במרחב IP ציבורי. הצורך בדייר זהב קיים לעתים קרובות אצל ספקים גדולים יותר; עם זאת, הספק דורש מדייר הזהב להוות הוכחת היתכנות לפריסת הייצור המיועדת של הספק. הוכחת ההיתכנות Gold Tenant חורגת לעתים קרובות מהשימוש בגישה פתוחה לאינטרנט עבור תא מטען SIP ותדרוש אחד מסוגי החיבור שנדונו קודם לכן.

                                                   לקוחות דייר זהב לא יהיו תחת פיקוח.

                                                   אינטרנט ציבורי – קיוב מאחורי חומת האש

                                                   הצבת קיוב בכתובת IP פרטית מאחורי חומת אש של NAT היא אפשרות פריסה נוספת. דרישות האבטחה ממחלקת ה- IT של הלקוח יכולות לקבוע שהיישום הקולי שוכן מאחורי חומת אש. לאפשרות זו יש כמה חסרונות ידועים. למרות שפעולה זו עשויה שלא לגרום לבעיות בשכבת הרשת, היא עלולה לגרום לבעיות בשכבת היישום SIP. כתובת IP הפרטית משמשת בתוך הודעות SIP, דבר הגורם לכשלי עיבוד שיחות. קיבולת חומת האש היא גורם נוסף שיש לקחת בחשבון עבור סוג זה של פריסה. חומות האש חייבות להיות בגודל המתאים כדי לטפל בתעבורת VoIP; חומת האש עלולה להפוך לצוואר בקבוק ולהשפיע על איכות השיחות ועיבוד השיחות.

                                                   Typical Cube behind firewall
                                                   קוביה טיפוסית מאחורי חומת האש

                                                   להלן החסרונות של פריסה זו:

                                                   • בעיות אפשריות בתצורה ובהגדרה של CUBE בהתחלה.

                                                   • עומס מוגבר על חומת האש שעלול להשפיע על איכות הקול.

                                                   • הלקוח אחראי על הגדרת קיוב וגודל חומת האש.

                                                   • לא טופולוגיה מומלצת עקב השפעה על הסכמי רמת שירות (SLA).


                                                    

                                                   טופולוגיה זו אינה מומלצת בשל המורכבות של התמודדות עם SIP ו- NAT. נדרשת פגישה עם צוות הנדסת הקול של Cisco והלקוח לצורך אישור פריסה מסוג זה.

                                                   יתירות רכיבים

                                                   מבוא ליתירות רכיבים

                                                   יתירות רכיבים מאפשרת למרכז הקשר Webex לספק עמידות כאשר יש הפסקת שירות. באפשרותך להגדיר הן Webex Contact Center cloud והן את ה- CUBE הארגוני כמיותרים:

                                                   • בתוך אזור גיאוגרפי—באפשרותך להגדיר יותר מ- POP אחד בתוך ארגון.

                                                   • במרכזי נתונים ארגוניים בתוך אזור גיאוגרפי.

                                                   • בתוך רשתות ארגוניות – באפשרותך גם להגדיר קיוב במצב זמינות גבוהה (HA). מצב HA שומר על איתות ומדיה.

                                                   כל האיתות והמדיה מקורם בכתובת IP הווירטואלית וממנה.

                                                   Webex Contact Center משתמש בשני VPOPs כדי להבטיח זמינות גבוהה. לקבלת ביצועים מיטביים, ספק השירות צריך גם להגדיר שני POPs. זה מבטיח כי הציד בין VPOPs Webex Contact Center הוא רובין עגול אפילו.

                                                   יתירות במרכזי נתונים ארגוניים באזור גיאוגרפי

                                                   באפשרותך להגדיר שני מרכזי נתונים בתוך הארגון כך שיתחברו לאותו VPOP של Webex Contact Center, באותו אזור גיאוגרפי.

                                                   Redundancy Across Enterprise Data Centers Within a Geographic Region
                                                   יתירות במרכזי נתונים ארגוניים באזור גיאוגרפי
                                                   דוגמה לתצורת CUBE ארגוני Webex Contact Center

                                                   כניסה למצב הגדרת תצורה כללית

                                                   דוגמת תצורה זו חלה על שער הקול Cisco IOS ועל שער הקול Cisco Unified Border Element (CUBE). לקבלת הוראות התצורה המלאות של CUBE, עיין במדריך התצורה Cisco Unified Border Element ב - https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-border-element/products-installation-and-configuration-guides-list.html. כל התצורות בדוגמה זו משתמשות במצב תצורה גלובלית.

                                                   1

                                                   הזן enable כדי להיכנס למצב EXEC מועדף.

                                                   2

                                                   היכנס למסוף תצורה כדי להיכנס למצב תצורה גלובלית.

                                                   תצורה בסיסית

                                                   שעוני עצר של SIP (MIN-SE) מוגדרים ל- 3600 בכל ה- VPOPs במרכז הקשר Webex. באפשרותך לעדכן הגדרה זו באופן כללי או לשנות אותה בהזמנה למרכז הקשר Webex.

                                                   שירות קול voip Sip Min-se 3600

                                                   הגדרת מחלקת קודק קול

                                                   קודק מחלקת קול 100 העדפת קודק 1 G711ALAW העדפת קודק 2 G711ULAW

                                                   עמית חיוג נכנס עבור שיחות ממרכז הקשר Webex

                                                   Dial-Peer Voice 200 VoIP SESSION PROTOCOL SIP2 Voice-Class codec 100 DTMF-Relay RTP-nte no VAD

                                                   עמית חיוג יוצא עבור שיחות למרכז הקשר Webex

                                                   חיוג עמית קול 100 voip יעד-תבנית <תבנית לכיוון Webex CC> פרוטוקול הפעלה יעד הפעלה sipv2 ipv4:<Webex כתובות IP של CC SBC> קודק מחלקת קול 100 אפשרויות SIP ברמה קולית-keepalive DTMF-ממסר RTP-nte no VAD

                                                   תצורה נפוצה

                                                   דוגמה זו מציגה הקצאת תא מטען Webex Contact Center בארה"ב עם הטופולוגיה הבאה.

                                                   הקצאת תא מטען עבור Webex Contact Center

                                                   פרטי התקנה:

                                                   • הגדרת תצורת אפשרויות SIP Keepalive.

                                                   • עמיתים חדשים לחיוג עם יעד יעד IP כתובת Webex CC LAX ו- JFK CUBE.

                                                   • העדפת עמית-חיוג יכולה להיות מוגדרת לרובין עגול, או ראשי ומשני.

                                                   • Codec מוגדר עבור G711 ulaw ו- G711 alaw (חיבורים מחוץ לארה"ב). DTMF הוא RFC2833.

                                                   • תקשורת SIP היא מעל יציאות 5060 UDP ו-RTP יציאות 8000 עד 48199.

                                                   • תכנן את החיוג שבו תבנית היעד תואמת Webex Contact Center לסוכנים באמצעות PBX ו- PSTN.

                                                   • יותר מ- POP אחד לזמינות גבוהה.

                                                   • טיימר MIN SE ב- Webex CC הוא 3600; יש לעדכן את קוצבי הזמן לערך זה או לאפשר משא ומתן SIP לערך זה במהלך הגדרת שיחה.


                                                    

                                                   אם אתה משתמש ב-CUBE/vCUBE, Cisco ממליצה להשתמש בגרסת IOS התומכת ב-TLS 1.2.

                                                   תא מטען מאובטח של SIP בין CUBE למרכז הקשר Webex

                                                   סקירה כללית של Secure SIP Trunk

                                                   דוגמה זו מדגימה כיצד להגדיר חיבור SIP Transport Layer Security (TLS) בין Cisco Unified Border Element (CUBE) למרכז הקשר Webex.

                                                   דוגמה: הגדרת תצורת SIP TLS

                                                   לפני שאתה מתחיל

                                                   ודא כי:

                                                   • לנקודות הקצה יש תאריך ושעה זהים. באפשרותך לסנכרן נקודות קצה באמצעות שרת פרוטוקול זמן רשת (NTP).

                                                   • יש לך קישוריות TCP.

                                                   • בקיוב מותקנים רישיונות האבטחה וה-UCK9.

                                                   1

                                                   צור נקודת אמון כדי להחזיק את האישור בחתימה עצמית של הקיוב:

                                                   קריפטו pki trustpoint CUBEtest(יכול להיות כל שם) הרשמה חתימה עצמית מספר סידורי ללא fqdn אין אני p-address none subject-name cn = ISR4451-B.cisco.lab ! (התאם את שם המארח של הנתב) ביטול - בדוק ללא rsakeypair ISR4451-B.cisco.lab ! (התאם לשם המארח של הנתב) 
                                                   2

                                                   צור אישור בחתימה עצמית:

                                                   קריפטו PKI הרשמה CUBEtest % שם התחום המלא לא ייכלל באישור צור אישור נתב בחתימה עצמית? [כן/לא]: כן 
                                                   3

                                                   יצא את התעודה:

                                                   ייצוא pki קריפטו מסוף CUBEtest pem
                                                   4

                                                   העתק את אישור החתימה העצמית שייצאת ושמור אותו כקובץ טקסט עם סיומת הקובץ .pem .

                                                   5

                                                   העלה את אישור הקיוב בחתימה עצמית למרכז הקשר Webex.

                                                   6

                                                   העתק את האישור ממרכז הקשר Webex.

                                                   7

                                                   העלה את אישור Webex Contact Center לקיוב:

                                                   קריפטו pki trustpoint שם מארח מסוף הרשמה ביטול-בדוק ללא קריפטו PKU אימות שם מארח (הדבק את אישור CJP כאן ולאחר מכן הקש ENTER פעמיים) 

                                                   הזן כן כאשר תתבקש לקבל את האישור.

                                                   8

                                                   קבע את תצורת SIP לשימוש בנקודת האמון של אישור בחתימה עצמית שיצרת בשלב 1:

                                                   איתות קריפטו ברירת מחדל של trustpoint CUBEtest
                                                   9

                                                   הגדר את עמיתי החיוג עם אבטחת שכבת התעבורה:

                                                   מחלקת קול SIP-אפשרויות-Keepalive 100 תעבורה TCP TLS חיוג עמית קול 9999 VOIP תשובה-כתובת 35.. תבנית יעד 9999 פרוטוקול הפעלה יעד הפעלה sipv2 IPv4:<Webex כתובות IP של CC SBC> העברת הפעלה TCP TLS אפשרויות SIP ברמה קולית-פרופיל KeepAlive 100 SRTP 
                                                   הגדרת תא מטען של SIP עבור הדייר שלך

                                                   הקצאת הדייר שלך

                                                   Cisco משתמשת במידע הקצאת המשאבים שאתה מספק כדי להגדיר את בקר גבול ההפעלה של Webex Contact Center עבור הדייר שלך. ודא שהמידע שאתה מספק תואם להזמנה שלך ומדויק.

                                                   לקבלת הוראות כיצד להקצות את הדייר שלך, עיין במדריכים לניהול ולמשתמש בכתובת:

                                                   • הגדר תא מטען SIP המחבר את כתובת IP של הלקוח שלך לבקר הגבול שהוגדר. הקפד לבחור בקיוב כסוג תא המטען של SIP. הגדר תא מטען של SIP עבור כל קיוב שאתה פורס.

                                                   • יצירה והקצאה של דייר.

                                                   • הקצה תא מטען של SIP לדייר, הוסף מספרי חיוג והקצה את הדייר החדש.

                                                   לאחר הקצאת הדייר וקביעת התצורה של Webex Contact Center CUBE, תקבל הודעת דואר אלקטרוני שהדייר מוכן לשימוש.

                                                   אזורי מרכז הקשר Webex

                                                   VPOP זמין עבור חיבור דייר לפי אזור:

                                                   • ארה"ב: לוס אנג'לס וניו יורק

                                                   • אירופה: לונדון, אמסטרדם, פרנקפורט

                                                   • קנדה: טורונטו וונקובר

                                                   • אוסטרליה: סידני ומלבורן

                                                   • יפן: טוקיו ואוסקה

                                                   • דרום אמריקה: סאו פאולו וריו דה ז'ניירו

                                                   • הודו: פונה והיידראבאד

                                                   • סינגפור

                                                   Webex מילון מונחים של מרכז הקשר

                                                   מילון מונחים

                                                   ראשי תיבות או מונח

                                                   תיאור

                                                   A2Q

                                                   הבטחת איכות

                                                   ACD

                                                   הפצת שיחות אוטומטית

                                                   עדה

                                                   Webex מרכז הקשר Agent Desktop יישום

                                                   ADR

                                                   דוח פרטי סוכן

                                                   AES

                                                   תקן הצפנה מתקדם

                                                   אנני

                                                   זיהוי מספרים אוטומטי

                                                   API

                                                   ממשק תכנות יישומים

                                                   בסט

                                                   כלי חיפוש באגים של Cisco

                                                   BYoPSTN

                                                   הבא PSTN משלך

                                                   הלקוח (ארגון) היה בבעלות PSTN קיים מבוסס הנחת יסוד.

                                                   כא

                                                   Certificate Authority

                                                   CAD

                                                   נתונים משויכים לשיחות

                                                   עותק

                                                   מוקד קשר

                                                   CCDR

                                                   רשומות מצטברות של פרטי שיחה

                                                   ק.ס.ג.

                                                   קבוצת תקשורת מחשבים

                                                   מק"ס

                                                   PSTN המחובר לענן

                                                   CDR

                                                   רשומות פרטי שיחה

                                                   CSS

                                                   אסטרטגיית בחירת אנשי קשר

                                                   CSV

                                                   ערכים מופרדים באמצעות פסיקים

                                                   CTQ

                                                   התייעצות בתור

                                                   קובייה

                                                   Cisco Unified Border Element

                                                   עשה

                                                   חיוג ישיר פנימה

                                                   DMZ

                                                   אזור מפורז

                                                   ד.נ.

                                                   מספר מדריך

                                                   ד.נ.ק.

                                                   אל תתקשר

                                                   דנ"א

                                                   שירות זיהוי מספר מחויג

                                                   DNS

                                                   Domain Name System

                                                   DTG

                                                   (כותרת SIP)

                                                   קבוצת יעד תא מטען

                                                   DTMF

                                                   רב-תדר דו-גוני

                                                   מיני-אלבום

                                                   נקודת כניסה

                                                   ESR

                                                   מהדורת תמיכה מורחבת

                                                   FIPS

                                                   תקנים פדרליים לעיבוד מידע

                                                   GIF

                                                   תבנית מחלף גרפיקה

                                                   GRE

                                                   אנקפסולציית ניתוב כללית

                                                   GW

                                                   שער

                                                   הא

                                                   זמינות גבוהה

                                                   HTML

                                                   שפת סימון היפר-טקסט

                                                   יב.

                                                   תחום פנימה

                                                   מזהה

                                                   זהות, הזדהות

                                                   IMAP

                                                   פרוטוקול גישה להודעות אינטרנט

                                                   איוס

                                                   מערכת הפעלה ניידת (לשעבר iPhone OS)

                                                   כתובת IP

                                                   פרוטוקול אינטרנט

                                                   IPsec

                                                   אבטחת פרוטוקול אינטרנט

                                                   ITSP

                                                   ספק שירותי טלפוניה באינטרנט

                                                   IVR

                                                   Interactive Voice Response

                                                   JPG ו-JPEG

                                                   קבוצת מומחי צילום משותפת

                                                   קובץ תמונה דיגיטלית

                                                   LAN

                                                   רשת תקשורת מקומית

                                                   LCM

                                                   מנהל רשימות וקמפיינים

                                                   LGW

                                                   שער מקומי

                                                   MPLS

                                                   החלפת תוויות מרובת פרוטוקולים

                                                   NAT

                                                   תרגום גישה לרשת

                                                   NDC

                                                   איסוף נתוני רשת

                                                   NTP

                                                   פרוטוקול זמן רשת

                                                   OB

                                                   כבול כלפי חוץ

                                                   OTG

                                                   (כותרת SIP)

                                                   קבוצת Trunk המקורית

                                                   P2P

                                                   נקודה לנקודה

                                                   פאי

                                                   (כותרת SIP)

                                                   זהות מוצהרת P

                                                   מרכזיה

                                                   החלפת סניפים פרטיים

                                                   PCI DSS

                                                   תקן אבטחת נתונים של תעשיית כרטיסי התשלום

                                                   PDF

                                                   תבנית מסמך נייד

                                                   פיו"ק

                                                   הסכמה מפורשת מראש ובכתב

                                                   PII

                                                   מידע המאפשר זיהוי אישי

                                                   PNG

                                                   גרפיקת רשת ניידת

                                                   פופ

                                                   פרוטוקול Post Office

                                                   PSTN

                                                   רשת טלפונים ציבורית ממותגת

                                                   QoS

                                                   Quality of Service

                                                   RFC

                                                   בקשה להערות

                                                   רונה

                                                   הפניה ללא תשובה

                                                   RPID

                                                   (כותרת SIP)

                                                   מזהה צד מרוחק

                                                   RTT

                                                   זמן הלוך ושוב

                                                   S2S

                                                   מאתר לאתר

                                                   אס.בי.סי

                                                   בקר גבול הפעלה

                                                   אס.בי.אר

                                                   ניתוב מבוסס מיומנויות

                                                   SD-WAN

                                                   רשת תקשורת מרחבית המוגדרת על-ידי תוכנה

                                                   SIP

                                                   הפעלת פרוטוקול אינטרנט

                                                   SL

                                                   רמת שירות

                                                   SLA

                                                   הסכם רמת שירות

                                                   SMS

                                                   שירות הודעות קצרות

                                                   SMTP

                                                   פרוטוקול העברת דואר פשוט

                                                   SP

                                                   ספק שירות

                                                   SRTP

                                                   פרוטוקול תעבורה מאובטח בזמן אמת

                                                   SSL

                                                   Secure Sockets Layer

                                                   TCP

                                                   פרוטוקול בקרת שידור

                                                   TGRP

                                                   (כותרת SIP)

                                                   פרוטוקול ניתוב קבוצת תא מטען

                                                   TLS

                                                   אבטחת שכבת תעבורה

                                                   UDP

                                                   פרוטוקול Datagram של משתמש

                                                   ממשק משתמש

                                                   ממשק המשתמש

                                                   URI

                                                   מזהה משאבים אחיד

                                                   כתובת URL

                                                   מאתר משאבים אחיד

                                                   UTC

                                                   שעון זמן אוניברסלי

                                                   vCube

                                                   קיוב וירטואלי

                                                   VoIP

                                                   Voice over IP

                                                   VPLS

                                                   שירות LAN וירטואלי פרטי

                                                   VPN

                                                   רשת וירטואלית פרטית

                                                   VPOP

                                                   נקודת נוכחות קולית

                                                   ב-Webex Contact Center 1.0, VPOP משלב Webex Contact Center עם PSTN ונקודת הקישוריות הראשונה עבור הלקוחות. יש לו גם שרת מדיה לטיפול והקלטת שיחות.

                                                   גשר VPOP

                                                   גשר נקודת נוכחות קולית

                                                   במרכז הקשר Webex, גשר VPOP מחבר את PSTN של ספק השירות לשכבת המדיה הקולית.

                                                   וואן

                                                   רשת תקשורת מרחבית

                                                   WCB

                                                   מאגר פקודות Word

                                                   Webex CC

                                                   Webex Contact Center

                                                   WFO

                                                   אופטימיזציה של כוח העבודה

                                                   XML

                                                   שפת סימון מורחבת

                                                   האם המאמר הועיל לך?