1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר Webex Calling.

2

מפורטל המשתמשים החיוג, עבור אל הגדרות חיוג.

3

החלפה בעת העברת שיחה כאשר לא ניתן להשיג אותה (המשכיות עסקית).

4

הזן מספר טלפון כדי לצלצל כאשר הטלפון שלך מאבד את החיבור לרשת.

5

לחץ על 'שמור '.