1

Přejděte https://settings.webex.com na a vyberte Webex Volání.

2

Z Volajícího uživatelského portálupřejděte do Nastavení hovoru.

3

Přepněte na kontinuitu podnikání.

4

Zadejte telefonní číslo, které zazvoní, když telefon ztratí připojení k síti.

5

Klepněte na tlačítko Uložit.