1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących przejdź do pozycji Ustawienia połączeń.

3

Przełącz się na przekazywanie połączeń, gdy nie jest osiągalne (ciągłośćdziałania).

4

Wprowadź numer telefonu, który ma zadzwonić, gdy telefon utraci połączenie z siecią.

5

Kliknij przycisk Zapisz.