Korisnici mobilne aplikacije Cisco Webex Meetings automatski su isključeni nakon uključivanja u audiokonferencijsku konferenciju


Korisnici mobilnih aplikacija Cisco Webex Meetings automatski se isključuju nakon uključivanja u audio konferenciju.

Zvuk je isključen kada koristim značajke poziva ili povratnog poziva u mobilnoj aplikaciji.

U mobilnoj aplikaciji Cisco Webex Meetings verzije 39.7 značajka Isključivanje zvuka prilikom unosa omogućena je prema zadanim postavkama. Kada je omogućeno, značajka Isključi zvuk prilikom ulaska isključuje zvuk korisniku kada se korisnik pridruži audiokonferencijaciji pomoću značajke Nazovi me ili Nazovi.

Ako ne želite biti isključeni pri uključivanju u audiokonferencijsku konferenciju, slijedite ove korake da biste onemogućili značajku Isključi zvuk prilikom unosa:

  1.  Otvorite Postavke u mobilnoj aplikaciji.
  2. Dodirnite Audio i video.
  3. Da biste onemogućili isključivanje zvukaprilikom unosa , pomaknite klizač od Uključeno doIsključeno:
Slika dodana korisniku

Napomena: Objavit ćemo zakrpu za hitne slučajeve (EP) na mobilnoj aplikaciji koja će prema zadanim postavkama promijeniti značajku Isključi zvuk prilikom ulaska za audio opciju Nazovi me ili nazovi. Korištenje interneta za zvuk i dalje će biti isključeno nakon objavljivanja zakrpe.

Je li taj članak bio koristan?