Cisco Webex sastanci Korisnici mobilnih aplikacija automatski se prigušuju nakon pridruživanja audiokonferenciji

Korisnici mobilne aplikacije Cisco Webex Meetings automatski se prigušuju nakon pridruživanja audiokonferenciji.

Zvuk je isključen zvuk kada u mobilnoj aplikaciji koristim značajke poziva ili povratnog poziva.

U mobilnoj aplikaciji Cisco Webex Meetings Verzije 39.7 značajka Isključivanje zvuka pri ulasku omogućena je prema zadanim postavkama. Kada je omogućeno, značajka Isključi zvuk pri ulasku isključuje zvuk korisnika kada se korisnik pridruži audiokonferenciji pomoću značajke Nazovi me ili Uključi poziv.

Ako ne želite isključiti zvuk prilikom pridruživanja audiokonferenciji, slijedite ove korake da biste onemogućili značajku Isključivanje zvuka prilikom unosa :

  1.  Otvorite Postavka u mobilnoj aplikaciji.
  2. Dodirnite Audio i video.
  3. Da biste onemogućili isključivanje zvuka pri ulasku, kliznite klizač s uključenog na isključeno:
Slika dodana korisniku

Napomena: U mobilnoj aplikaciji objavit ćemo zakrpu za hitne slučajeve (EP) koja će prema zadanim postavkama promijeniti značajku Isključi zvuk za opciju Pozivaj me ili Nazovi . Korištenje Interneta za zvuk i dalje će biti isključeno nakon izdavanja zakrpe.
Je li taj članak bio koristan?