Użytkownicy aplikacji cisco Webex Meetings Mobile są automatycznie wyciszani po dołączeniu do konferencji audio

Użytkownicy aplikacji mobilnej Cisco Webex Meetings są automatycznie wyciszani po dołączeniu do konferencji audio.

Mój dźwięk jest wyciszony, gdy korzystam z funkcji wywołania lub oddzwaniania w aplikacji mobilnej.

W aplikacji Cisco Webex Meetings Mobile App w wersji 39.7 funkcja Wycisz przy wejściu jest domyślnie włączona. Gdy ta opcja jest włączona , funkcja Wycisz przy wejściu wycisza użytkownika, gdy ten dołącza do konferencji audio za pomocą funkcji Zadzwoń do mnie lub Zadzwoń.

Jeśli nie chcesz być wyciszony podczas dołączania do konferencji audio, wykonaj następujące kroki, aby wyłączyć funkcję Wycisz przy wejściu :

  1.  Przejdź do sekcji Ustawienia w aplikacji mobilnej.
  2. Stuknij w Audio & Video.
  3. Aby wyłączyć wyciszenie przy wpisie, przesuń suwak z pozycji Włączone na Wyłączone:
Obraz dodany przez użytkownika

Uwaga: Wydamy emergency patch (EP) w aplikacji mobilnej, która zmieni funkcję Wycisz przy wejściu na domyślnie wyłączoną dla opcji Zadzwoń do mnie lub Zadzwoń do audio. Funkcja Korzystanie z Internetu dla dźwięku będzie nadal wyciszona po wydaniu poprawki.
Czy ten artykuł był pomocny?