Korisnici mobilnih aplikacija Cisco Webex meetings automatski su privremeno prigušili nakon pridruživanja audio konferenciji

Korisnici mobilnih aplikacija Cisco Webex Meetings automatski su privremeno prigušili nakon pridruživanja audio konferenciji.

Moj zvuk je nem kada koristim funkcije poziva ili poziva na mobilnoj aplikaciji.

U aplikaciji Cisco Webex Meetings Mobile verzija 39.7, funkcija "Priguši pri unosu " je podrazumevano omogućena. Kada je omogućena, funkcija " Priguši ton pri unosu" prigušuje korisnika kada se korisnik pridruži audio konferenciji koristeći opciju "Pozovi me " ili " Pozovi".

Ako ne želite da budete privremeno prigušini pri pridruživanju audio konferenciji, sledite ove korake da biste onemogućili funkciju "Priguši ton stavke ":

  1.  Idite na postavku u aplikaciji za mobilne uređaje.
  2. Dodirnite Audio & Video.
  3. Da biste onemogućili privremeno isključivanje pri unosu, prevucite klizač sa "Na isključeno ":
Slika koju je dodao korisnik

Napomena: Objavićemo Hitnu zakrpu (EP) na mobilnoj aplikaciji koja će podrazumevano promeniti funkciju "Priguši priguši pri ulasku" za audio opciju "Pozovi me " ili "Pozovi". Korišćenje Interneta za audio će i dalje biti privremeno prigušino nakon objavljivanja zakrpe.
Da li je ovaj članak bio koristan?