Uživatelé mobilní aplikace Cisco Webex Meetings jsou po připojení ke zvukové konferenci automaticky ztlumeni

Uživatelé mobilní aplikace Cisco Webex Meetings jsou po připojení ke zvukové konferenci automaticky ztlumeni.

Můj zvuk je ztlumený, když používám funkce volání nebo zpětného volání v mobilní aplikaci.

V mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings verze 39.7 je ve výchozím nastavení povolena funkce Ztlumit při vstupu . Pokud je tato možnost povolena, funkce Ztlumit při vstupu ztlumí uživatele, když se uživatel připojí ke zvukové konferenci pomocí funkce Zavolat mi nebo Zavolat.

Pokud nechcete být při připojování ke zvukové konferenci ztlumeni, zakažte funkci Ztlumit při vstupu následujícím postupem:

  1.  Přejděte na Nastavení v mobilní aplikaci.
  2. Klepněte na Audio & Video.
  3. Chcete-li zakázat ztlumení při vstupu, posuňte posuvník z On na Off:
Obrázek přidaný uživatelem

Poznámka: V mobilní aplikaci vydáme nouzovou opravu (EP), která změní funkci Ztlumit při vstupu na vypnutou ve výchozím nastavení pro možnost Zavolejte mi nebo Zavolejte do zvuku. Funkce Použít Internet pro zvuk bude i po vydání opravy nadále ztlumena.

Byl tento článek užitečný?