Uživatelé mobilní aplikace Cisco Webex Meetings jsou po připojení ke zvukové konferenci automaticky ztlumení

Uživatelé mobilní aplikace Cisco Webex Meetings jsou po připojení ke zvukové konferenci automaticky ztlumení.

Když používám funkce pro volání nebo zpětné volání v mobilní aplikaci, ztlumí se mi zvuk.

V mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings verze 39.7 je ve výchozím nastavení povolena funkce ztlumení při zadávání. Pokud je tato možnost povolena, funkce Ztlumit při zadávání ztlumí uživatele, když se uživatel připojí ke zvukové konferenci pomocí funkce Zavolejte mi nebo Zavolejte dovnitř.

Pokud si nepřejete být při připojení ke zvukové konferenci ztlumení, zakažte funkci Ztlumení při zadávání následujícím postupem:

  1.  Přejděte na Nastavení v mobilní aplikaci.
  2. Klepněte na Zvuk a video.
  3. Chcete-li zakázat ztlumení při zadávání, posuňte posuvník ze zapnuto na Vypnuto:
Obrázek přidaný uživatelem

Poznámka: V mobilní aplikaci vydáme nouzovou záplatu (EP), která ve výchozím nastavení změní funkci ztlumení při zadávání pro možnost Zavolat mi nebo Volat ve zvuku. Použití internetu pro zvuk bude i po vydání opravy ztlumené.

Byl tento článek užitečný?