De som bruker Cisco Webex Meetings-mobilappen, dempes automatisk etter at de har blitt med i lydkonferansen

De som bruker Cisco Webex Meetings-mobilappen, dempes automatisk etter at de har blitt med i lydkonferansen.

Lyden min er dempet når jeg bruker funksjonene for innringing eller tilbakeringing i mobilappen.

I versjon 39.7 av Cisco Webex Meetings-mobilappen er funksjonen Demp ved ankomst aktivert som standard. Når funksjonen Demp ved ankomst er aktivert, dempes en bruker når de blir med i lydkonferansen ved hjelp av Ring meg eller Ring inn.

Hvis du ikke ønsker å bli dempet når du blir med i en lydkonferanse, følger du denne fremgangsmåten for å deaktivere funksjonen Demp ved ankomst:

  1.  Gå til Innstillinger i mobilappen.
  2. Trykk på Lyd og video.
  3. Hvis du vil deaktivere Demp ved ankomst, skyver du skyvebryteren fra til Av:
Bilde som er lagt til av brukeren

Merk: Vi vil gi ut en nødoppdatering (EP) på mobilappen som vil endre funksjonen Demp ved ankomst til Av som standard for lydalternativet Ring meg eller Ring inn. Bruk Internett for lyd vil fortsatt være dempet etter oppdateringen utgis.
Var denne artikkelen nyttig?