Zvjezdasti kodovi

Šifre sa zvjezdicom možete koristiti za brz pristup nekim funkcijama. Te šifre sastoje se od zvjezdice (*) i šifre od 2 znamenke.

Za popis šifri sa zvjezdicom, obratite se svom administratoru.

Referenca zvjezdanog koda

Sljedeća tablica prikazuje standardne šifre sa zvjezdicom. Vaš administrator će vas obavijestiti ako je šifra različita na vašem sustavu.

Tablica 1. Standardni zvjezdasti kodovi

Radnja

Kod

Opis

Povrat poziva

*69

Birajte ovu šifru sa zvjezdicom za vraćanje poziv.

slijepi prijenos

*88

Birajte šifru sa zvjezdicom za prijenos poziva bez konzultacije.

Proslijeđivanje poziva Sve aktivno

*72

Birajte šifru sa zvjezdicom za prosljeđivanje svih poziva.

Proslijeđivanje poziva Sve deaktivirati

*73

Biraj ovu zvjezdanu šifru kako bi prestala ponavljati pozive na telefonu.

Aktivirati poziv na čekanju

*56

Birajte šifru sa zvjezdicom da biste omogućili ton za poziv na čekanju.

Dektivirati poziv na čekanju

*57

Birajte šifru sa zvjezdicom da biste onemogućili ton za poziv na čekanju.

Blokiraj Id pozivatelja na izlaznim pozivima - aktivirati

*67

Birajte šifru sa zvjezdicom da ne biste sali ID pozivatelja na odlaznim pozivima.

Blokiraj Id pozivatelja na izlaznim pozivima - deaktivirati

*68

Birajte šifru sa zvjezdicom za slanje ID pozivatelja na odlaznim pozivima.

Blokiranje anonimnih dolaznih poziva - aktivirati

*77

Birajte šifru sa zvjezdicom za blokiranje poziva koji nemaju ID-a pozivatelja.

Blokiranje anonimnih dolaznih poziva - deaktivirati

*87

Nazovite ovu zvjezdanu šifru kako biste omogućili primanje poziva koji nemaju ID pozivatelja.

NE UZNEMIRAVAJ - aktivirati

*78

Biraj ovu zvjezdanu šifru kako bi zaustavio pozive na slušalici.

NE UZNEMIRAVAJ - deaktivirati

*79

Biraj ovu zvjezdanu šifru kako bi dopustio pozive za zvono na telefonu.

Povratni poziv s Zvjezdanim kodom

Možete nazvati posljednju osobu koja vas je zvala pomoću šifre sa zvjezdicom umjesto korištenja popisa Nedavni pozivi.

Koristite šifru sa zvjezdicom koju vam je dao vaš administrator ili davatelj usluga.

Dok je slušalica u stanju mirovanja, unesite kod sa zvjezdicom za uzvraćanje poziva.

Prijenos poziva pomoću zvjezdanog koda

Odmah možete prenijeti poziv suradniku. Ova vrsta prijenosa ne dozvoljava vam da prvo razgovarate sa suradnikom.

Koristite šifru sa zvjezdicom koju vam je dao vaš administrator ili davatelj usluga.

1

Dok ste u aktivnom pozivu, unesite šifru sa zvjezdicom za prijenos poziva.

2

Unesite broj na koji želite prenijeti poziv.

Aktiviraj i Deaktiviraj poziv prema naprijed sve sa Zvjezdanim kodom

Možete postaviti slušalici za prosljeđivanje svih poziva na drugi suradnik ili na glasovnu poštu s šifru sa zvjezdicom.

Koristite šifru sa zvjezdicom koju vam je dao vaš administrator ili davatelj usluga.

1

Dok je slušalica u stanju mirovanja, unesite kod sa zvjezdicom za bezuvjetno proslijeđivanje poziva.

2

Unesite broj na koji ćete proslijediti pozive.

3

Kako bi vam pozivi ponovo zvonili na slušalici, unesite šifru sa zvjezdicom kako biste otkazali bezvjetno proslijeđivanje poziva.

Aktiviranje i deaktiviranje poziva na čekanju s Zvjezdanim kodom

Možete isključiti obavijest o pozivu na čekanju. Kada ste aktivirali poziva na čekanju, ne čujete ton za dolazni poziv ako ste na pozivu.

Koristite šifru sa zvjezdicom koju vam je dao vaš administrator ili davatelj usluga.

1

Dok je slušalica u stanju mirovanja, unesite šifru sa zvjezdicom kako biste blokirali poziv na čekanju.

2

Kako biste ponovo čuli ton, unesite šifru sa zvjezdicom kako biste omogućili poziv na čekanju.

Blokiranje i deblokiranje odlaznih pozivatelja s Zvjezdanim kodom

Možete spriječiti slušalicu da šalje vaše informacije pozivatelja. Možda ćete morati to učinili iz sigurnosnih razloga.

Koristite šifru sa zvjezdicom koju vam je dao vaš administrator ili davatelj usluga.

1

Dok je slušalica u stanju mirovanja, unesite šifru sa zvjezdicom kako biste blokirali informacije o pozivatelju.

2

Kako biste slušalici dopustili slanje informacija o pozivatelju, unesite šifru sa zvjezdicom kako biste omogućili informacije o pozivatelju.

Blokiranje i deblokiranje anonimnih poziva sa Zvjezdanim kodom

Možete se osigurati da samo pozivi s odgovarajućim ID'jem Pozivatelja zvone na slušalici sa šifrom sa zvjezdicom.

Koristite šifru sa zvjezdicom koju vam je dao vaš administrator ili davatelj usluga.

1

Dok je slušalica u stanju mirovanja, unesite šifru sa zvjezdicom kako biste blokirali anonimni poziv.

2

Kako biste ponovo dopustili zvono poziva, unesite šifru sa zvjezdicom kako biste omogućili anonimne pozive.

Okret ne uznemiravaj i isključi s Zvjezdanim kodom

Kada ne želite da vas ometaju dolazni pozivi, možete uključiti značajku NE UZNEMIRAVAJ (DND). Kada su vam slušalice u ne UZNEMIRAVAJ načinu, ne UZNEMIRAVAJ ikona se prikazuje na zaslonu.

Koristite šifru sa zvjezdicom koju vam je dao vaš administrator ili davatelj usluga.

Da biste koristili značajku NE UZNEMIRAVAJ, Vaš administrator sustava mora je omogućiti.

1

Dok je slušalica u stanju mirovanja, unesite kod sa zvjezdicom protiv uznemiravanja.

2

Za deaktiviranje DND (Ne uznemiravaj), unesite kod kako biste otkazali Ne uznemiravaj.