Kode z zvezdico

Uporabite lahko kode zvezdice za hiter dostop do nekaterih funkcij. Te kode so sestavljene z zvezdice (*) in 2-mestne kode.

Za seznam kod zvezdic se obrnite na skrbnika.

Sklic na zvezdno kodo

V naslednji preglednici so prikazane standadne kode z zvezdico (FAC). Vaš skrbnik vas bo obvestil, če je koda v vašem sistemu drugačna.

Preglednica 1. Standardne zvezdne kode

Dejanje

Koda

Opis

Povratni klic

*69

To kodo z zvezdico izberite, če želite vrniti klic.

Takojšnja preusmeritev

*88

To kodo z zvezdico izberite za preusmeritev klica brez posveta.

Aktiviranje posredovanja vseh aktivnih klicev

*72

To kodo z zvezdico izberite, da posredujete vse klice.

Deaktiviranje posredovanja vseh klicev

*73

Pokličite to zvezdico, da ustavite klicanje na slušalki.

Aktiviranje klica na čakanju

*56

To kodo z zvezdico izberite, da omogočite signal za klic na čakanju.

Deaktiviranje klica na čakanju

*57

To kodo z zvezdico izberite, da onemogočite signal za klic na čakanju.

Aktiviranje blokiranja Id klicatelja za odhodne klice

*67

To kodo z zvezdico izberite, da pri odhodnem klicu preprečite posredovanje ID-ja klicatelja.

Deaktiviranje blokiranja ID-ja klicatelja za odhodne klice

*68

To kodo z zvezdico izberite, da pri odhodnem klicu omogočite posredovanje ID-ja klicatelja.

Aktiviranje blokiranja anonimnih dohodnih klicev

*77

To kodo z zvezdico izberite, da blokirate klice, ki nimajo ID-ja klicatelja.

Deaktiviranje blokiranja anonimnih dohodnih klicev

*87

Pokličite to zvezdico, da slušalki omogočite sprejemanje klicev brez ID-ja klicatelja.

Aktiviranje načina »Ne moti«

*78

Pokličite to zvezdico, da ustavite zvonjenje klicev na slušalki.

Deaktiviranje načina »Ne moti«

*79

Pokličite to zvezdico, da omogočite zvonjenje klicev na slušalki.

Vrnitev klica s kodo zvezdice

Namesto s seznama nedavnih klicev lahko zadnjo klicano osebo pokličete tudi s kodo zvezdice.

Uporabite kodo zvezdice, ki ste jo dobili pri skrbniku ali ponudniku storitev.

Ko je slušalka v stanju mirovanja, vnesite kodo zvezdice za vrnjen klic.

Prenos klica s kodo z zvezdico

Klic lahko takoj preusmerite sodelavcu. To način preusmeritve vam ne omogoča predhodnega pogovora s sodelavcem.

Uporabite kodo zvezdice, ki ste jo dobili pri skrbniku ali ponudniku storitev.

1

Med aktivnim klicem vnesite kodo zvezdice za prenos klica.

2

Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klic.

Aktiviranje in deaktiviranje posredovanja vseh klicev s kodami z zvezdico

Slušalko lahko nastavite tako, da posredujete vse klice sodelavcu ali na glasovno pošto s kodo zvezdice.

Uporabite kodo zvezdice, ki ste jo dobili pri skrbniku ali ponudniku storitev.

1

Ko je slušalka v stanju mirovanja, vnesite kodo zvezdice za posredovanje klica.

2

Vnesite številko, na katero želite posredovati klice.

3

Da bi klici znova zvonili v slušalki, vnesite kodo zvezdice za preklic brezpogojne preusmeritve klicev.

Aktiviranje in deaktiviranje klica na čakanju s kodo z zvezdico

Obvestilo o klicu na čakanju lahko izklopite Ko aktivirate klic na čakanju, ne boste slišali signala za dohodni klic, ko opravljate klic.

Uporabite kodo zvezdice, ki ste jo dobili pri skrbniku ali ponudniku storitev.

1

Ko je slušalka v stanju mirovanja, vnesite kodo zvezdice za blokiranje čakajočega klica.

2

Če želite znova slišati signal, vnesite kodo zvezdice za omogočenje čakajočega klica.

Blokiranje in odblokiranje podatkov o odhodnem klicatelju s kodo z zvezdico

Slušalko lahko nastavite tako, da preprečite posredovanje podatkov o klicatelju. Morda želite to storiti zaradi varovanja zasebnosti.

Uporabite kodo zvezdice, ki ste jo dobili pri skrbniku ali ponudniku storitev.

1

Ko je slušalka v stanju mirovanja, vnesite kodo zvezdice za blokiranje informacij o klicatelju.

2

Če želite slušalki dovoliti, da pošilja informacije o klicatelju, vnesite kodo zvezdice za omogočenje informacij o klicatelju.

Blokiranje in odobritev anonimnih klicev s kodo zvezdice

S kodo zvezdice lahko nastavite, da na vaši slušalki zvonijo samo klici s pravilnim ID-jem klicatelja.

Uporabite kodo zvezdice, ki ste jo dobili pri skrbniku ali ponudniku storitev.

1

Ko je slušalka v stanju mirovanja, vnesite kodo zvezdice za blokiranje anonimnih klicev.

2

Da bodo klici znova zvonili, vnesite kodo zvezdice za dovoljenje anonimnih klicev.

Vklop in izklop načina Ne moti s kodo z zvezdico

Če ne želite, da bi vas motili dohodni klici, lahko vključite način Ne moti (DND). Ko je slušalka v stanju Ne moti, se na zaslonu prikaže ikona Ne moti (DND).

Uporabite kodo zvezdice, ki ste jo dobili pri skrbniku ali ponudniku storitev.

Če želite uporabiti to funkcijo, mora skrbnik omogočiti način Ne moti.

1

Ko je slušalka v stanju mirovanja, vnesite kodo zvezdice za način Ne moti.

2

Če želite deaktivirati način Ne moti, vnesite kodo za njegov preklic.