Ster codes

U kunt stercodes gebruiken voor de snelle toegang tot bepaalde functies. Deze codes bestaan uit het sterretje (*) en een code van 2 cijfers.

Neem contact op met de beheerder voor de lijst met stercodes.

Referentie ster code

De volgende tabel toont de standaardstercodes. Uw beheerder zal u op de hoogte brengen als de code op uw systeem afwijkt.

Tabel 1. Standaard Star-codes

Actie

Code

Beschrijving

Terugbellen

*69

Kies deze stercode om een nummer terug te bellen.

Onaangekondigd doorverbinden

*88

Kies deze code om een gesprek door te verbinden zonder overleg.

Alle gesprekken doorverbinden activeren

*72

Kies deze stercode om alle gesprekken door te verbinden.

Alle gesprekken doorverbinden deactiveren

*73

Kies deze stercode om de gesprekken opnieuw op de handset binnen te laten komen.

Wachtende oproep activeren

*56

Kies deze stercode om de toon voor wachtend gesprek in te schakelen.

Wachtende oproep deactiveren

*57

Kies deze stercode om de toon voor wachtend gesprek uit te schakelen.

Nummerweergave op uitgaande gesprekken blokkeren activeren

*67

Kies deze stercode om de nummerweergave niet te verzenden bij uitgaande gesprekken.

Nummerweergave op uitgaande gesprekken blokkeren deactiveren

*68

Kies deze stercode om de nummerweergave opnieuw te verzenden bij uitgaande gesprekken.

Anonieme inkomende oproepen blokkeren activeren

*77

Kies deze stercode om oproepen zonder nummerweergave te blokkeren.

Anonieme inkomende oproepen blokkeren deactiveren

*87

Kies deze stercode om oproepen zonder nummerweergave opnieuw te ontvangen op de handset.

Niet storen activeren

*78

Kies deze stercode om gesprekken niet op de handset binnen te laten komen.

Niet storen deactiveren

*79

Kies deze stercode om gesprekken op de handset binnen te laten komen.

Een gesprek met een ster code retour neren

U kunt de laatste persoon die u heeft gebeld, met een stercode bellen in plaats van de lijst met Recente gesprekken te gebruiken.

Gebruik de stercode die u van uw beheerder of serviceprovider hebt gekregen.

Terwijl de handset inactief is, voert u de stercode voor terugbellen in.

Gesp rekken doorverbinden met een ster code

U kunt een oproep onmiddellijk doorverbinden naar een collega. Met dit type doorverbinding kunt u niet eerst met de collega spreken.

Gebruik de stercode die u van uw beheerder of serviceprovider hebt gekregen.

1

Tijdens een actief gesprek voert u de stercode voor gesprek doorverbinden in.

2

Voer het nummer in waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.

Alle gesp rekken doorschakelen activeren en deactiveren met de ster codes

U kunt uw handset zodanig instellen dat al uw oproepen naar een andere collega of naar uw voicemail worden doorverbonden aan de hand van een stercode.

Gebruik de stercode die u van uw beheerder of serviceprovider hebt gekregen.

1

Terwijl de handset inactief is, voert u de stercode voor onvoorwaardelijk doorschakelen in.

2

Geef het nummer op waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen.

3

Als u weer wilt dat gesprekken binnenkomen op uw handset, voert u de ster code in om onvoorwaardelijk doorschakelen te annuleren.

Gesp rekken in de wacht stand activeren en deactiveren met ster codes

U kunt de melding Wachtende oproep uitschakelen. Als u Wachtende oproep activeert, hoort u geen toon voor een inkomende oproep als u in gesprek bent.

Gebruik de stercode die u van uw beheerder of serviceprovider hebt gekregen.

1

Terwijl de handset inactief is, voert u de stercode in om wachtend gesprek te blokkeren.

2

Als u de toon opnieuw wilt horen, voert u de stercode in om wachtend gesprek in te schakelen.

Gegevens uit de uitgaande beller blok keren en deblokkeren met een ster code

U kunt instellen dat uw handset stopt met het verzenden van uw bellergegevens. Mogelijk moet u dit om privacyredenen doen.

Gebruik de stercode die u van uw beheerder of serviceprovider hebt gekregen.

1

Terwijl de handset inactief is, voert u de stercode in om bellergegevens te blokkeren.

2

Als u wilt toestaan dat de handset om bellergegevens verzendt, voert u de stercode in om bellergegevens in te schakelen.

Anonieme gesp rekken blok keren en deblokkeren met een ster code

Aan de hand van een stercode kunt ervoor zorgen dat alleen oproepen met een correcte beller-ID op uw handset binnenkomen.

Gebruik de stercode die u van uw beheerder of serviceprovider hebt gekregen.

1

Terwijl de handset inactief is, voert u de stercode in om anonieme gesprekken te blokkeren.

2

Als u wilt toestaan dat gesprekken opnieuw binnenkomen, voert u de stercode in om anonieme gesprekken toe te staan.

Niet storen in-en uitschakelen met een ster code

Als u niet gestoord wilt worden door inkomende oproepen, kunt u Niet storen inschakelen (NST). Als uw handset zich in de NST-status bevindt, wordt het NST-pictogram op het scherm weergegeven.

Gebruik de stercode die u van uw beheerder of serviceprovider hebt gekregen.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet uw beheerder NST activeren.

1

Terwijl de handset inactief is, voert u de stercode voor niet storen in.

2

Als u NST wilt uitschakelen, voert u de code in om niet storen te annuleren.