Yıldız kodları

Yıldız kodlarını bazı özelliklere hızlıca erişmek için kullanabilirsiniz. Bu kodlar bir yıldız (*) ve 2 haneli bir koddan oluşur.

Yıldız kodlarının listesi için yöneticinizle iletişime geçin.

Yıldız kodu başvurusu

Aşağıdaki tabloda standart yıldız kodları gösterilmektedir. Kod, sisteminizde farklıysa yöneticiniz bunu size bildirir.

Tablo 1. Standart yıldız kodları

Eylem

Kod

Açıklama

Arama Dönüşü

*69

Bir çağrıya dönmek için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Gizli Aktarma

*88

Bir çağrıyı danışmadan aktarmak için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Tüm Aramaları Yönlendirmeyi Etkinleştirme

*72

Tüm aramaları yönlendirmek için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Tüm Aramaları Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma

*73

Çağrıların tekrar ahizenize gelmesi için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Çağrı Bekletmeyi Etkinleştirme

*56

Çağrı bekletme sesini etkinleştirmek için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Çağrı Bekletmeyi Devre Dışı Bırakma

*57

Çağrı bekletme sesini devre dışı bırakmak için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Giden Çağrılarda Arayan Kimliğini Engellemeyi Etkinleştirme

*67

Giden çağrılarda arayan kimliğini göndermemek için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Giden Çağrılarda Arayan Kimliğini Engellemeyi Devre Dışı Bırakma

*68

Giden çağrılarda arayan kimliğini göndermek için bu yıldız kodunu tuşlayın.

İsimsiz Gelen Çağrıları Engellemeyi Etkinleştirme

*77

Arayan kimliği bulunmayan çağrıları engellemek için bu yıldız kodunu tuşlayın.

İsimsiz Gelen Çağrıları Engellemeyi Devre Dışı Bırakma

*87

Ahizenizin arayan kimliği bulunmayan çağrıları almasına izin vermek için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Rahatsız Etme Özelliğini Etkinleştirme

*78

Ahizenin zil çalmaması için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Rahatsız Etme Özelliğini Devre Dışı Bırakma

*79

Ahizenin yeniden zil çalabilmesi için bu yıldız kodunu tuşlayın.

Yıldız kodu ile çağrı döndürme

Sizi arayan son kişiyi, Son çağrılar listesini kullanmak yerine bir yıldız koduyla arayabilirsiniz.

Yöneticiniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından size verilen yıldız kodunu kullanın.

Ahize boştayken çağrıya geri dönme yıldız kodunu girin.

Yıldız kodu ile bir çağrıyı aktarma

Bir çağrıyı bir iş arkadaşınıza anında aktarabilirsiniz. Bu tür aktarma, önce iş arkadaşınızla konuşmanıza olanak tanımaz.

Yöneticiniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından size verilen yıldız kodunu kullanın.

1

Etkin bir çağrıdayken çağrı aktarma yıldız kodunu girin.

2

Çağrının aktarılacağı numarayı girin.

Etkinleştirme ve devre dışı bırakma çağrı tümünü yıldız kodları ile ilet

Ahizeyi, yıldız kodlarıyla, tüm çağrılar bir iş arkadaşınıza veya sesli postaya yönlendirilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yöneticiniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından size verilen yıldız kodunu kullanın.

1

Ahize boştayken koşulsuz çağrı yönlendirme yıldız kodunu girin.

2

Çağrıların yönlendirileceği numarayı girin.

3

Çağrıların tekrar ahizenize gelmesi için koşulsuz çağrı yönlendirmeyi iptal etme yıldız kodunu girin.

Yıldız kodları ile bekleyen çağrıyı etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Çağrı bekletme bildirimini kapatabilirsiniz. Çağrı bekletmeyi etkinleştirdiğinizde, bir çağrıdayken gelen bir çağrı için ses duymazsınız.

Yöneticiniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından size verilen yıldız kodunu kullanın.

1

Ahize boştayken çağrı bekletmeyi engelleme yıldız kodunu girin.

2

Tonu tekrar duymak için çağrı bekletmeyi etkinleştirme yıldız kodunu girin.

Bir yıldız kodu ile giden arayanın bilgilerini engelleme ve engelini kaldırma

Ahizenin arayan bilgilerinizi göndermesini engelleyebilirsiniz. Gizlilik nedeniyle bunu yapmanız gerekebilir.

Yöneticiniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından size verilen yıldız kodunu kullanın.

1

Ahize boştayken arayan bilgilerini engelleme yıldız kodunu girin.

2

Ahizenin arayan bilgilerini göndermesine izin vermek için arayan bilgilerini etkinleştirme yıldız kodunu girin.

Yıldız kodu olan adsız aramaları engelleme ve engelini kaldırma

Bir yıldız kodu ile, ahizeye yalnızca uygun bir Arayan Kimliği bulunan çağrıların gelmesini sağlayabilirsiniz.

Yöneticiniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından size verilen yıldız kodunu kullanın.

1

Ahize boştayken isimsiz çağrıları engelleme yıldız kodunu girin.

2

Çağrıları tekrar almak için isimsiz çağrılara izin verme yıldız kodunu girin.

Bir yıldız kodu ile rahatsız etmeyin özelliğini açma veya kapatma

Gelen çağrılar tarafından rahatsız edilmemek istediğinizde rahatsız etme özelliğini (DND) açabilirsiniz. Ahizeniz DND durumundayken ekranda DND simgesi görüntülenir.

Yöneticiniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından size verilen yıldız kodunu kullanın.

Bu özelliğin kullanılabilmesi için yöneticinizin DND modunu etkinleştirmesi gerekir.

1

Ahize boştayken Rahatsız Etme yıldız kodunu girin.

2

DND'yi devre dışı bırakmak için Rahatsız Etmeyi iptal etme kodunu girin.