Kódy hviezdičky

Kódy hviezdičky umožňujú rýchly prístup k niektorým funkciám. Tieto kódy pozostávajú z hviezdičky (*) a 2-miestneho kódu.

Zoznam kódov hviezdičky vám poskytne správca.

Odkaz na kód hviezdičky

Nasledujúca tabuľka uvádza štandardné kódy hviezdičky. Váš správca vás upozorní, ak sa vo vašom systéme používa iný kód.

Tabuľka 1. Štandardné hviezdne kódy

Činnosť

Kód

Popis

Zavolanie späť

*69

Vytočením tohto kódu hviezdičky zavoláte späť.

Prepojenie naslepo

*88

Vytočením tohto kódu hviezdičky prepojíte hovor bez konzultácie.

Aktivovanie presmerovania všetkých hovorov

*72

Vytočením tohto kódu hviezdičky aktivujete presmerovanie všetkých hovorov.

Deaktivovanie presmerovania všetkých hovorov

*73

Vytočením tohto hviezdičkového kódu prestanete znova zvoniť hovory na slúchadle.

Aktivovanie funkcie čakajúceho hovoru

*56

Vytočením tohto kódu hviezdičky aktivujete tón čakajúceho hovoru.

Deaktivovanie funkcie čakajúceho hovoru

*57

Vytočením tohto kódu hviezdičky vypnete tón čakajúceho hovoru.

Aktivovanie blokovania ID volajúceho pri odchádzajúcich hovoroch

*67

Vytočením tohto kódu hviezdičky zakážete posielanie ID volajúceho pri odchádzajúcich hovoroch.

Deaktivovanie blokovania ID volajúceho pri odchádzajúcich hovoroch

*68

Vytočením tohto kódu hviezdičky povolíte posielanie ID volajúceho pri odchádzajúcich hovoroch.

Aktivovanie blokovania anonymných prichádzajúcich hovorov

*77

Vytočením tohto kódu hviezdičky zablokujete hovory, ktoré nemajú ID volajúceho.

Deaktivovanie blokovania anonymných prichádzajúcich hovorov

*87

Vytočením tohto hviezdičkového kódu umožníte slúchadlu prijímať hovory, ktoré nemajú ID volajúceho.

Aktivovanie režimu Nevyrušovať

*78

Vytočením tohto hviezdičkového kódu zastavíte zvonenie hovorov na slúchadle.

Deaktivovanie režimu Nevyrušovať

*79

Vytočením tohto hviezdičkového kódu umožníte hovorom zvoniť na slúchadle.

Spätné volanie pomocou kódu hviezdičky

Poslednej osobe, ktorá vám volala, môžete zavolať pomocou kódu hviezdičky namiesto použitia zoznamu posledných hovorov.

Použite kód hviezdičky, ktorý ste dostali od vášho správcu alebo poskytovateľa služieb.

Kým váš telefón je nečinný, zadajte kód hviezdičky na spätné volanie.

Prepojenie hovoru pomocou kódu hviezdičky

Hovor môžete okamžite prepojiť na svojho spolupracovníka. Pri tomto type prepojenia sa nemôžete najskôr porozprávať so svojim spolupracovníkom.

Použite kód hviezdičky, ktorý ste dostali od vášho správcu alebo poskytovateľa služieb.

1

Počas prebiehajúceho hovoru zadajte kód hviezdičky na prepojenie hovoru.

2

Zadajte číslo, na ktoré sa má prepojiť hovor.

Aktivovanie a deaktivovanie funkcie presmerovania všetkých hovorov pomocou kódov hviezdičky

Svoj telefón môžete nakonfigurovať tak, aby presmerovával všetky hovory na vášho spolupracovníka alebo do hlasovej schránky, pomocou kódu hviezdičky.

Použite kód hviezdičky, ktorý ste dostali od vášho správcu alebo poskytovateľa služieb.

1

Kým váš telefón je nečinný, zadajte kód hviezdičky na presmerovanie všetkých hovorov.

2

Zadajte číslo, na ktoré sa majú presmerovať hovory.

3

Ak chcete, aby vaše slúchadlo znova zvonilo pri prichádzajúcich hovoroch, znova zadajte kód hviezdičky na zrušenie presmerovania všetkých hovorov.

Aktivácia a deaktivácia čakajúceho hovoru pomocou kódov hviezdičky

Môžete vypnúť upozornenie na čakajúci hovor. Keď aktivujete funkciu čakajúceho hovoru, počas aktívneho hovoru nezaznie tón prichádzajúceho hovoru.

Použite kód hviezdičky, ktorý ste dostali od vášho správcu alebo poskytovateľa služieb.

1

Kým váš telefón je nečinný, zadajte kód hviezdičky na blokovanie čakajúceho hovoru.

2

Ak chcete, aby sa zas prehrával tón, zadajte kód hviezdičky na povolenie čakajúceho hovoru.

Blokovanie a odblokovanie informácií o volajúcom pomocou kódu hviezdičky

Môžete zakázať odosielanie informácií o volajúcom z vášho telefónu. Môže to byť napríklad potrebné z dôvodu ochrany súkromia.

Použite kód hviezdičky, ktorý ste dostali od vášho správcu alebo poskytovateľa služieb.

1

Kým váš telefón je nečinný, zadajte kód hviezdičky na blokovanie informácií o volajúcom.

2

Ak chcete, aby telefón zas posielal informácie o volajúcom, zadajte kód hviezdičky na povolenie informácií o volajúcom.

Blokovanie a odblokovanie anonymných hovorov pomocou kódu hviezdičky

Pomocou kódu hviezdičky môžete zaistiť, aby sa na vašom telefóne prijímali iba hovory s riadnym ID volajúceho.

Použite kód hviezdičky, ktorý ste dostali od vášho správcu alebo poskytovateľa služieb.

1

Kým váš telefón je nečinný, zadajte kód hviezdičky na blokovanie anonymných hovorov.

2

Ak chcete, aby hovory zas zvonili, zadajte kód hviezdičky na povolenie anonymných hovorov.

Povolenie a zakázanie režimu Nevyrušovať pomocou kódu hviezdičky

Keď nechcete prijímať prichádzajúce hovory, môžete povoliť režim Nevyrušovať. Keď je telefón v režime Nevyrušovať, na obrazovke sa zobrazí ikona DND.

Použite kód hviezdičky, ktorý ste dostali od vášho správcu alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať túto funkciu, správca musí povoliť režim Nevyrušovať.

1

Kým váš telefón je nečinný, zadajte kód hviezdičky režimu Nevyrušovať.

2

Ak chcete deaktivovať režim Nevyrušovať, zadajte kód na zrušenie režimu Nevyrušovať.