Stjerne koder

Du kan bruke stjernekoder til å få rask tilgang til enkelte funksjoner. Disse kodene består av stjerne (*) og en 2-sifret kode.

Hvis du vil ha en liste over stjernekoder, kan du kontakte administratoren.

Stjerne kode referanse

Tabellen nedenfor viser standard stjernekoder. Administrator varsler deg hvis koden er annerledes på systemet ditt.

Tabell 1. Standard stjerne koder

Handling

Kode

Beskrivelse

Anropsretur

*69

Tast denne stjernekoden for å ringe tilbake etter et anrop.

Blindoverføring

*88

Ring denne stjernekoden for å overføre en samtale uten å snakke først.

Aktiver viderekoble alle

*72

Ring denne stjernekoden for å viderekoble alle anrop.

Deaktiver viderekoble alle

*73

Ring denne stjerne koden for å slutte å ringe på hånd settet igjen.

Aktiver samtale venter

*56

Ring denne stjernekoden for å aktivere tonen for samtale venter.

Deaktiver samtale venter

*57

Ring denne stjernekoden for å deaktivere tonen for samtale venter.

Aktiver blokkering av anroper-ID ved utgående samtaler

*67

Ring denne stjernekoden hvis du vil ikke sende anroper-ID ved utgående anrop.

Deaktiver blokkering av anroper-ID ved utgående samtaler (Block Caller ID on Outgoing Calls Deactivate)

*68

Ring denne stjernekoden hvis du vil sende anroper-ID ved utgående anrop.

Aktiver blokkering av anonyme innkommende anrop

*77

Ring denne stjernekoden for å blokkere anrop som ikke har en anroper-ID.

Deaktiver blokkering av anonyme innkommende anrop

*87

Ring denne stjerne koden for å la hånd settet motta anrop som ikke har en anroper-ID.

Aktiver Ikke forstyrr

*78

Ring denne stjerne koden for å stoppe anrop som ringer på hånd settet.

Deaktiver Ikke forstyrr

*79

Ring denne stjerne koden for å tillate at anrop ringer på hånd settet.

Returnere et anrop med en stjerne kode

Du kan ringe til den forrige personen som har ringt til deg, med en stjernekode i stedet for å bruke listen over nylige anrop.

Bruk stjernekoden du fikk av administratoren eller tjenesteleverandøren.

Mens håndsettet er inaktivt, kan du angi stjernekoden for samtale tilbake.

Overføre en samtale med en stjerne kode

Du kan overføre samtaler til kollegaer umiddelbart. Ved denne typen overføring kan du ikke snakke med kollegaen først.

Bruk stjernekoden du fikk av administratoren eller tjenesteleverandøren.

1

Mens du er i en aktiv samtale, kan du angi stjernekoden for samtaleoverføring.

2

Angi nummeret du vil sette samtalen over til.

Aktivere og deaktivere viderekoble alle anrop med stjerne koder

Du kan konfigurere telefonen til å viderekoble alle anrop til en kollega eller til talepostkassen med en stjernekode.

Bruk stjernekoden du fikk av administratoren eller tjenesteleverandøren.

1

Mens håndsettet er inaktivt, angir du stjernekoden for ubetinget viderekobling.

2

Skriv inn nummeret du vil viderekoble anrop til.

3

For å få anrop til å ringe på håndsettet igjen, angir du tjernekoden for å avbryte ubetinget viderekobling av anrop.

Aktivere og deaktivere samtale venter med stjerne koder

Du kan deaktivere varsling av samtale venter. Når du aktiverer samtale venter, varsles ikke innkommende anrop med en tone når du er i en samtale.

Bruk stjernekoden du fikk av administratoren eller tjenesteleverandøren.

1

Mens håndsettet er inaktivt, angir du stjernekoden for å blokkere samtale venter.

2

Hvis du vil tonen på nytt, kan du angi stjernekoden for å aktivere samtale venter.

Blokker og Fjern blokkering av utgående anrops informasjon med en stjerne kode

Du kan hindre telefonen i å sende anropsinformasjon om deg. Du må kanskje gjøre dette av hensyn til personvernet.

Bruk stjernekoden du fikk av administratoren eller tjenesteleverandøren.

1

Mens håndsettet er inaktivt, angir du stjernekoden for å blokkere anropsinformasjon.

2

Hvis du vil la håndsettet til å sende anropsinformasjon, kan du angi stjernekoden for å aktivere anropsinformasjon.

Blokker og Fjern blokkering av anonyme anrop med en stjerne kode

Du kan bruke en stjernekode til å sikre at bare anrop som har en gyldig anroper-ID, ringer på telefonen din.

Bruk stjernekoden du fikk av administratoren eller tjenesteleverandøren.

1

Mens håndsettet er inaktivt angir du stjernekoden for å blokkere anonyme anrop.

2

Hvis du vil at anrop skal ringe på nytt, kan du angi stjernekoden for å tillate anonyme anrop.

Slå ikke forstyrr på og av med en stjerne kode

Når du ikke vil forstyrres av innkommende samtaler, kan du slå på Ikke forstyrr (DND). Når telefonen er i Ikke forstyrr-modus (DND), vises DND-ikonet på skjermen.

Bruk stjernekoden du fikk av administratoren eller tjenesteleverandøren.

Skal du kunne bruke denne funksjonen, må administrator aktivere DND.

1

Mens håndsettet er inaktivt, kan du angi ikke forstyrr-stjernekoden.

2

Hvis du vil deaktivere DND, kan du angi koden for å avbryte ikke forstyrr.