Slijedite bilo koji od sljedećih odjeljaka za nadogradnju firmvera fotoaparata.

Cisco Accessory Hub omogućuje nadogradnju firmvera fotoaparata putem web preglednika Google Chrome. Alat automatski provjerava vaš model fotoaparata i trenutnu verziju firmvera te vam daje mogućnost nadogradnje fotoaparata ako je dostupna novija verzija. Fotoaparat možete nadograditi i lokalnom firmverskom datotekom pomoću Cisco Accessory Hub.


Posjetite Cisco Accessory Hub s najnovijom verzijom preglednika Google Chrome ili Microsoft Edge.

Prije nego što počnete

Zatvorite sve aplikacije koje mogu koristiti vaš fotoaparat.

1

Spojite fotoaparat na računalo.

2

Idite na Cisco Accessory Hub u web-pregledniku.

3

Kliknite Poveži.

snimanje zaslona za početnu stranicu Cisco Accessory Hub
4

Odaberite Cisco Webex Desk Camera s popisa traženih uređaja i kliknite Connect.

snimka zaslona popisa traženih uređaja
5

Slijedite upute na zaslonu.


 

Tijekom nadogradnje držite fotoaparat spojen na računalo.

6

Kad nadogradnja završi, pričekajte oko 30 sekundi da se fotoaparat ponovno pokrene.

Ako ste instalirali aplikaciju Webex Desk Camera verzija 2.3, aplikacija provjerava ažuriranje firmvera kada je pokrenete. Ako se otkrije ažuriranje, gumb Ažuriranja prikazuje broj 1 ili 2. Kliknite Ažuriranja > Započnite ažuriranje za preuzimanje i instaliranje novog firmvera.

Ako upotrebljavate aplikaciju Webex Desk Camera verzija 2.2, nadogradite svoj firmver sljedećim koracima.

Prije nego što počnete

Zatvorite sve aplikacije koje mogu koristiti vaš fotoaparat.

1

Otvorite aplikaciju Webex Desk Camera.

2

Kliknite na Cisco Webex Desk Camera > Informacije o kameri na traci izbornika.

3

Kliknite Preuzmi firmver za preuzimanje i spremanje najnovijeg firmvera na lokalni pogon.

Ako je vaš trenutni firmver ažuriran, gumb Preuzmi firmver je neaktivan.

Također možete preuzeti firmware iz Cisco Software Download. Za preuzimanje je potrebna prijava.

4

Idite na Osnovni > Firmware.

5

Kliknite Odaberi datoteku i odaberite preuzetu datoteku firmvera s lokalnog pogona.

Ako odaberete pogrešnu datoteku firmvera, kliknite Ukloni i odaberite ispravnu datoteku.

6

Kliknite Nadogradnja da biste započeli nadogradnju.


 

Tijekom nadogradnje držite fotoaparat spojen na računalo.

7

Kad nadogradnja završi, pričekajte oko 30 sekundi da se fotoaparat ponovno pokrene.