Aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe kamery, wykonaj jedną z poniższych sekcji

Program Cisco akcesorium Hub umożliwia uaktualnienie oprogramowania sprzętowego kamery za pośrednictwem przeglądarki Google Chrome www. Narzędzie automatycznie sprawdza model kamery i bieżącą wersję oprogramowania układowego i umożliwia uaktualnienie kamery w przypadku, gdy dostępna jest nowa wersja programu Kamerę można również uaktualnić za pomocą lokalnego pliku oprogramowania układowego, korzystając z programu Cisco akcesorium Hub.


Odwiedź centrum akcesoriów firmy Cisco przy użyciu najnowszej wersji programu Google Chrome lub programu Microsoft Edge.

Zanim rozpoczniesz

Zamknij inne aplikacje, które mogą korzystać z kamery.

1

Podłącz kamerę do komputera.

2

Przejdź do centrum akcesoriów Cisco w przeglądarce internetowej

3

Kliknij przycisk Połącz.

zrzut ekranu dla strony głównej centrum akcesoriów Cisco
4

Wybierz z listy urządzenie z prośbą opcję kamera Cisco WebEx biurkowy , a następnie kliknij przycisk Połącz.

Przechwytywanie ekranu dla listy urządzeń z monitami
5

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


 

Podczas uaktualnienia Zadbaj o połączenie kamery na komputer

6

Po zakończeniu uaktualnienia Poczekaj około 30 sekund na ponowne uruchomienie kamery

Jeśli zainstalowano aplikację Camera biurka WebEx w wersji 2,3, aplikacja kamery sprawdza, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania sprzętowego po jego uruchomieniu. Jeśli zostanie wykryta aktualizacja, na przycisku aktualizacji zostanie wyświetlona liczba 1 lub 2. Kliknij przycisk aktualizacje, > rozpocząć aktualizację , aby pobrać i zainstalować nowe oprogramowanie układowe

Jeśli korzystasz z aplikacji Camera WebEx biurkowej w wersji 2,2, zaktualizuj oprogramowanie układowe przy użyciu poniższych kroków.

Zanim rozpoczniesz

Zamknij inne aplikacje, które mogą korzystać z kamery.

1

Otwórz aplikację kamery na biurku WebEx.

2

Z paska menu kliknij łącze Cisco Webex > biurkowy — Informacje o kamerze

3

Kliknij opcję Pobierz oprogramowanie układowe, Aby pobrać i zapisać najnowsze oprogramowanie sprzętowe na dysku lokalnym.

Jeśli bieżące oprogramowanie układowe ma aktualną aktualność, przycisk pobierania oprogramowania sprzętowego jest nieaktywny.

Można również pobrać oprogramowanie układowe z programu Cisco Software Download. Do pobrania wymagane jest logowanie

4

Przejdź do podstawowego oprogramowania firmware >.

5

Kliknij przycisk Wybierz plik i wybierz pobrany plik oprogramowania układowego z dysku lokalnego.

W przypadku wybrania niewłaściwego pliku firmware kliknij przycisk Usuń i wybierz poprawny plik.

6

Kliknij przycisk uaktualnienie , aby rozpocząć uaktualnienie.


 

Podczas uaktualnienia Zadbaj o połączenie kamery na komputer

7

Po zakończeniu uaktualnienia Poczekaj około 30 sekund na ponowne uruchomienie kamery