Személyes szoba engedélyezése

Miután engedélyezte a Személyes szoba funkciót egy webexwebhelyhez, megadhatja az új felhasználók személyes szobai személyi adatainak létrehozásának módját.


A Webex Personal Conference és a TelePresence munkamenettípusok használatakor személyes szobák nem állnak rendelkezésre.

1

Jelentkezzen be a Webex webhely felügyeletére, és lépjen a Configuration > Common Site Settings > Options oldalra.

2

A Webhely beállításai szakaszban jelölje be a Személyes szoba engedélyezése (Ha engedélyezve van, be- vagy kikapcsolhatja ezt az egyes felhasználók számára) jelölőnégyzetet.

3

Konfigurálja a következő választható beállításokat:

 • Személyes szoba-megbeszélések indításának engedélyezése a szervezőnek telefonról

 • Használja a szervező Személyes szobáját kezdőoldalként (Ez az opció felül fogja írni a „Szolgáltatás megjelenítése minden felhasználó számára alapértelmezés szerint” beállítást)

 • Személyes szobához tartozó URL-címek módosításának engedélyezése a szervezőknek

4

Válassza ki az alábbi beállítások egyikét a Személyes szobaazonosító létrehozása új felhasználók számára a következő használatával: opció:

 • E-mail-cím előtagja

 • Vezetéknév, utónév első betűje (Ha nem latin karakterek szerepelnek a felhasználó vezeték- és utónevében, a rendszer a „pr” karaktereket használja, amelyeket egy rendszer által generált szám követ.)

 • Felhasználónév (megjegyzés: Ha az oldala egyszeri bejelentkezésre (SSO) van konfigurálva, és ha ezt az opciót a Személyes szoba azonosító létrehozására használja, nyilvánossá fognak válni az SSO felhasználónevek. A Személyes szoba azonosítóját, valamint a benne található többi információt is nyilvánosnak kell tekinteni.

 • "pr" plusz személyes szoba találkozó száma

 • "pr" plusz 12 jegyű rendszer által generált alfanumerikus azonosító

5

Válassza ki a zárolási viselkedést és egyéb biztonsági funkciókat a Személyes szoba biztonsági beállításaiban:

 • Értekezlet feloldásakor– A szervezetben mindenki csatlakozhat a feloldott értekezletekhez. Válassza ki a szervezeten kívüli vendégek élményét. A lehetőségek a következők: A vendégek közvetlenül iscsatlakozhatnak, a vendégek a hallban várakozhatnak, amíg a házigazda be nem fogadjaőket, és a vendégek nem csatlakozhatnak.

 • Az értekezlet (n) automatikus zárolása percekkel az értekezlet kezdete után – Az értekezletet akezdés után automatikusan zárolhatja. Csak kapcsolja be ezt a beállítást, és válassza ki azt a percet, amely után az értekezletet zárolni szeretné.

   
  A kattintás megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák ezt a beállítást.

  Ez a beállítás azokra az értekezletekre vonatkozik, amikor a gazdagépek nem állítanak be saját automatikus zárolási preferenciájukat.

 • Értekezlet zárolásakor– Válassza ki, hogy a résztvevők várakoznak-e az előcsarnokban, vagy nem tudnak csatlakozni, amikor az értekezlet zárolva van. A lehetőségek a következők: Mindenki az előcsarnokban várakozik , amíg a házigazda beengedi őket, és senki sem csatlakozhat az értekezlethez.

 • A CAPTCHA megjelenítése, amikor a résztvevők belépnek a gazdagép személyes szobájába.

 • Lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy értesítsék a házigazdát arról, hogy a Személyes szoba előcsarnokábanvárnak.

 • Automatikusan távolítsa el a résztvevőket az értekezlet előcsarnokából, ha [n] perc elteltével nem vették felőket – A résztvevők automatikusan törlődnek, miután az előcsarnokban várakoztak az itt megadott ideig. Válasszon magasabb számot, ha általában azt szeretné, hogy a házigazdáknak több ideje legyen a résztvevők befogadására. Válasszon alacsonyabb számot, ha a házigazdák általában nem tervezik a résztvevők felvételét az előcsarnokból.

6

Kattintson a Frissítés lehetőségre.

Személyes szoba engedélyezése felhasználó számára

A fiók létrehozásakor a személyes szobát is engedélyezheti a felhasználó számára.


Ez az eljárás csak a Webex találkozókra vonatkozik.

1

Jelentkezzen be a Webex Site Administration webhelyfelügyeletbe, és lépjen a Felhasználó szerkesztése>.

2

Válasszon ki egy felhasználót.

3

Jelölje be a Személyes szoba jelölőnégyzetet.

4

Kattintson a Frissítés lehetőségre.

A felhasználó személyes szobájának URL-címének módosítása

Módosíthatja egy meglévő felhasználó személyes szobájának URL-címét.

1

Jelentkezzen be a Webex webhelyfelügyeletbe, és lépjen a Felhasználó szerkesztése>.

2

Válasszon ki egy felhasználót.

3

Írja be a kívánt módosítást a Személyes szoba URL-cím mezőjébe.

4

Kattintson a Frissítés lehetőségre.

Személyes szoba felfüggesztése egy felhasználó számára

Ha szokatlan tevékenységet gyanít egy fiókban, vagy ha a gazdagép elveszíti a PIN-kódját, felfüggesztheti a személyes szobát, amíg a gazdagép vissza nem állítja a PIN-kódot.

1

Jelentkezzen be a Webex Site Administration webhelyfelügyeletbe, és lépjen a Felhasználó szerkesztése>.

2

Válasszon ki egy felhasználót.

3

A Személyes szoba beállítás Jogosultságok szakaszában kattintson a Felfüggesztésgombra.

4

Kattintson a Frissítés lehetőségre.