Aktiver personlig rom

Når du har aktivert funksjonen for personlig rom for et Webex-nettsted, kan du angi metoden for å opprette personlig rom-ID-er for nye brukere.


Personlige rom er ikke tilgjengelige når du bruker økttypene Webex Personal Conference, TelePresence og Pro-End to End Encryption_VOIPonly.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

I Alternativer for nettsted-delen merker du av i avmerkingsboksen for Aktiver personlig rom (Når dette er aktivert, kan du slå dette på eller av for individuelle brukere).

3

Konfigurer følgende valgfrie innstillinger:

 • Gi verten tillatelse til å starte møter i personlig rom fra telefon

 • Bruk vertens personlige rom som hjemmeside (dette alternativet overstyrer innstillingen Vis denne tjenesten til alle brukere som standard)

 • Lengde på verts-PIN

 • Gi verten tillatelse til å endre URL-ene for det personlige rommet sitt

 • Gi verter tillatelse til å laste opp veggbilder i personlig rom

4

Velg én av følgende innstillinger for Generer personlig rom-ID for nye brukere ved hjelp av: -alternativet:

 • Prefiks for e-postadresse

 • Første initial, etternavn (Når ikke-latinske tegn brukes i brukerens for- og etternavn, brukes «pr» + et systemgenerert nummer.)

 • «pr» + møtenummer for personlig rom

 • Brukernavn (merk: Hvis nettstedet ditt er konfigurert for engangspålogging (SSO), vil bruk av dette alternativet for å generere personlige rom-ID-er gjøre SSO-brukernavnene offentlige. En personlig rom-ID og all informasjon den inneholder skal anses som offentlig.)

5

Velg virkemåte for låsing og andre sikkerhetsfunksjoner under Sikkerhet for personlig rom-innstillingene:

 • Når et møte er ulåst. Alle i organisasjonen din kan alltid delta i ulåste møter. Velg opplevelsen til gjester utenfor organisasjonen. Alternativene er: Gjester kan bli med direkte, Gjester venter i lobbyen til verten slipper dem inn og Gjester kan ikke bli med.

 • Lås møtet automatisk [n] minutter etter at møtet starter. Du kan låse møtet automatisk etter at det har startet. Slå på denne innstillingen, og velg hvor mange minutter du vil at møtet skal låses.

  Denne innstillingen gjelder for møter der verter ikke har angitt sine egne innstillinger for automatisk låsing.

 • Når et møte er låst. Velg om deltakerne skal vente i lobbyen eller ikke når møtet er låst. Alternativene er: Alle venter i lobbyen til verten slipper dem inn, og Ingen kan bli med på møtet.

 • Vis CAPTCHA når deltakere går inn i en verts personlige rom.

 • Gi deltakerne tillatelse til å varsle verten om at de venter i lobbyen for det personlige rommet.

 • Fjern deltakere fra møtelobbyen automatisk etter at de har ventet [n] minutter uten å bli sluppet inn. Deltakere fjernes automatisk etter å ha ventet i lobbyen i så mange minutter du angir her. Velg et høyere tall hvis du vanligvis vil at verter skal ha mer tid til å gi deltakere tilgang. Velg et lavere tall hvis vertene vanligvis ikke har tenkt å gi deltakere tilgang fra lobbyen.

6

Klikk på Oppdater.

Aktiver et personlig rom for en bruker

Du kan også aktivere personlig rom for en bruker når du oppretter kontoen deres.


Denne fremgangsmåten gjelder bare for Webex Meetings.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Brukeradministrasjon > Rediger bruker .

2

Velg en bruker.

3

Merk av i avmerkingsboksen for Personlig rom.

4

Klikk på Oppdater.

Endre URL-en til en brukers personlige rom

Du kan endre URL-en til en eksisterende brukers personlige rom.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Brukeradministrasjon > Rediger bruker.

2

Velg en bruker.

3

Skriv inn endringen du vil gjøre i URL-feltet for personlig rom.

4

Klikk på Oppdater.

Suspender et personlig rom for en bruker

Hvis du mistenker uvanlig aktivitet på en konto, eller hvis verten mister PIN-koden sin, kan du suspendere et personlig rom frem til verten tilbakestiller PIN-koden.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Brukeradministrasjon > Rediger bruker.

2

Velg en bruker.

3

I Privileger-delen under innstillingen for Personlig rom klikker du på Steng ute.

4

Klikk på Oppdater.

Aktiver personlig rom

Når du har aktivert funksjonen for personlig rom for et Webex-nettsted, kan du angi metoden for å opprette personlig rom-ID-er for nye brukere.


Personlige rom er ikke tilgjengelige når du bruker økttypene Webex Personal Conference, TelePresence og Pro-End to End Encryption_VOIPonly.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

I Alternativer for nettsted-delen merker du av i avmerkingsboksen for Aktiver personlig rom (Når dette er aktivert, kan du slå dette på eller av for individuelle brukere).

3

Konfigurer følgende valgfrie innstillinger:

 • Gi verten tillatelse til å starte møter i personlig rom fra telefon

 • Bruk vertens personlige rom som hjemmeside (dette alternativet overstyrer innstillingen Vis denne tjenesten til alle brukere som standard)

 • Lengde på verts-PIN

 • Gi verten tillatelse til å endre URL-ene for det personlige rommet sitt

 • Gi verter tillatelse til å laste opp veggbilder i personlig rom

4

Velg én av følgende innstillinger for Generer personlig rom-ID for nye brukere ved hjelp av: -alternativet:

 • Prefiks for e-postadresse

 • Første initial, etternavn (Når ikke-latinske tegn brukes i brukerens for- og etternavn, brukes «pr» + et systemgenerert nummer.)

 • «pr» + møtenummer for personlig rom

 • Brukernavn (merk: Hvis nettstedet ditt er konfigurert for engangspålogging (SSO), vil bruk av dette alternativet for å generere personlige rom-ID-er gjøre SSO-brukernavnene offentlige. En personlig rom-ID og all informasjon den inneholder skal anses som offentlig.)

5

Velg én av følgende innstillinger for alternativet Sikkerhet for personlig rom:

 • Alle kan gå inn i et ulåst rom

 • Innloggede deltakere kan gå inn i et ulåst rom, men ikke-godkjente deltakere må vente i lobbyen til verten manuelt slipper dem inn


   

  Du kan også aktivere Unntak: Tillat uautoriserte deltakere å gå inn i et ulåst rom hvis de har logget på i løpet av de siste [n] ukene

 • Ingen kan gå inn i et rom eller en lobby uten å logge på

 • Vis CAPTCHA når deltakere kommer inn i en verts personlige rom

 • Gi deltakerne tillatelse til å varsle verten om at de venter i lobbyen for det personlige rommet

 • Lås personlige rom automatisk [n] minutter etter at møtet starter for brukere som ikke har definert Innstillinger > Mitt personlige rom > Innstilling for automatisk lås

6

Klikk på Oppdater.

Aktiver et personlig rom for en bruker

Du kan også aktivere personlig rom for en bruker når du oppretter kontoen deres.


Denne fremgangsmåten gjelder bare for Webex Meetings.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Brukeradministrasjon > Rediger bruker .

2

Velg en bruker.

3

Merk av i avmerkingsboksen for Personlig rom.

4

Klikk på Oppdater.

Endre URL-en til en brukers personlige rom

Du kan endre URL-en til en eksisterende brukers personlige rom.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Brukeradministrasjon > Rediger bruker.

2

Velg en bruker.

3

Skriv inn endringen du vil gjøre i URL-feltet for personlig rom.

4

Klikk på Oppdater.

Suspender et personlig rom for en bruker

Hvis du mistenker uvanlig aktivitet på en konto, eller hvis verten mister PIN-koden sin, kan du suspendere et personlig rom frem til verten tilbakestiller PIN-koden.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Brukeradministrasjon > Rediger bruker.

2

Velg en bruker.

3

I Privileger-delen under innstillingen for Personlig rom klikker du på Steng ute.

4

Klikk på Oppdater.