Aktiver personlig rom

Når du har aktivert funksjonen Personlig rom for et Webex-område, kan du angi metoden for å opprette personlige rom-IDer for nye brukere.


Personlige rom er ikke tilgjengelige når du bruker økttypene Webex Personal Conference og TelePresence.

1

Logg på Administrasjon av Webex-område, og gå til Konfigurasjon > Vanlige områdeinnstillinger > Alternativer .

2

I delen Alternativer for nettsted merker du av i avkrysningsboksen Aktiver personlig rom (Når dette er aktivert, kan du slå dette på eller av for individuelle brukere).

3

Konfigurer følgende valgfrie innstillinger:

 • Tillat verten å starte personlige rommøter fra telefon

 • Bruk vertens personlige rom som hjemmeside (dette alternativet overstyrer innstillingen Vis denne tjenesten til alle brukere som standard)

 • Tillat verter å endre nettadressene til det personlige rommet

4

Velg én av følgende innstillinger for Generer personlig rom-ID for nye brukere ved hjelp av: alternativ:

 • Prefiks for e-postadresse

 • Første initial, etternavn (Når ikke-latinske tegn brukes i brukerens for- og etternavn, brukes "pr" + et systemgenerert nummer.)

 • Brukernavn (merk: Hvis området er konfigurert for enkel pålogging (SSO), vil bruk av dette alternativet for å generere personlige rom-IDer gjøre SSO-brukernavnene offentlige. En personlig rom-ID og all informasjon i den bør anses som offentlig.)

 • "pr" pluss møtenummer for personlig rom

 • "pr" pluss 12-sifret systemgenerert alfanumerisk ID

5

Velg låseadferd og andre sikkerhetsfunksjoner under innstillinger for Sikkerhet for personlig rom:

 • Når et møte låses opp– Alle i organisasjonen kan alltid bli med i ulåste møter. Velg opplevelsen til gjester utenfor organisasjonen. Alternativene er: Gjester kan bli med direkte, Gjester venter i lobbyen til verten slipper dem inn og Gjester kan ikke bli med.

 • Lås møtet automatisk [n] minutter etter at møtet har startet– Du kan låse møtet automatisk etter at det har startet. Slå på denne innstillingen, og velg etter hvor mange minutter du vil at møtet skal låses.

   
  Hvis du klikker , hindrer du brukere i å endre denne innstillingen.

  Denne innstillingen gjelder for møter når verter ikke har angitt sine egne innstillinger for automatisk låsing.

 • Når et møte er låst– Velg om deltakerne skal vente i lobbyen eller ikke, eller om de ikke kan bli med når møtet er låst. Alternativene er: Alle venter i lobbyen til verten slipper dem inn, og Ingen kan bli med på møtet.

 • Vis CAPTCHA når deltakere kommer inn i en verts personlige rom.

 • Gi deltakerne tillatelse til å varsle verten om at de venter i lobbyen for det personlige rommet.

 • Fjern automatisk deltakere fra møtelobbyen hvis de ikke er tatt opp etter [n] minutter – Deltakere fjernes automatisk etter å haventet i lobbyen i så mange minutter du angir her. Velg et høyere tall hvis du vanligvis vil at verter skal ha mer tid til å gi deltakere tilgang. Velg et lavere nummer hvis vertene vanligvis ikke har tenkt å gi tilgang til deltakere fra lobbyen.

6

Klikk på Oppdater.

Aktivere et personlig rom for en bruker

Du kan også aktivere Personlig rom for en bruker når du oppretter kontoen deres.


Denne prosedyren gjelder kun for Webex Meetings.

1

Logg på Administrasjon av Webex-område, og gå til Brukerbehandling > Rediger bruker.

2

Velg en bruker.

3

Merk av for Personlig rom .

4

Klikk på Oppdater.

Endre URL-adressen for en brukers personlige rom

Du kan endre URL-adressen for en eksisterende brukers personlige rom.

1

Logg på Administrasjon av Webex-område, og gå til Brukerbehandling > Rediger bruker.

2

Velg en bruker.

3

Skriv inn endringen du vil gjøre, i feltet URL-adresse for personlig rom.

4

Klikk på Oppdater.

Innstille et personlig rom for en bruker

Hvis du mistenker uvanlig aktivitet på en konto, eller hvis verten mister PIN-koden sin, kan du suspendere et personlig rom til verten tilbakestiller PIN-koden.

1

Logg på Webex-nettstedsadministrasjon, og gå til Brukeradministrasjon > Rediger bruker.

2

Velg en bruker.

3

Klikk Suspender under Personlig romi Delen Rettigheter.

4

Klikk på Oppdater.