Persoonlijke ruimte inschakelen

Nadat u de functie Persoonlijke ruimte voor een Webex-site hebt ingeschakeld, kunt u de methode voor het maken van persoonlijke ruimte-ids voor nieuwe gebruikers opgeven.


Persoonlijke ruimten zijn niet beschikbaar wanneer u de sessietypen Webex persoonlijke conferentie TelePresence gebruiken.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Schakel het selectievakje Persoonlijke ruimte inschakelen (als dit is ingeschakeld, kunt u dit voor afzonderlijke gebruikers in- of uitschakelen) in het gedeelte Siteopties in.

3

Configureer de volgende optionele instellingen:

 • De host toestaan om een vergadering in een persoonlijke ruimte via de telefoon te starten

 • De persoonlijke ruimte van de host gebruiken als de startpagina (Deze optie overschrijft de instelling 'Deze service standaard weergeven voor alle gebruikers')

 • Hosts toestaan de URL's van hun persoonlijke ruimte te wijzigen

4

Kies een van de volgende instellingen voor Id van persoonlijke ruimte genereren voor nieuwe gebruikers met: optie:

 • Voorvoegsel van e-mailadres

 • Eerste voorletter, achternaam (in het geval dat er niet-Latijnse tekens gebruikt worden in de voor- en achternaam van de gebruiker, wordt 'pr' en een door het systeem gegenereerd nummer gebruikt.)

 • Gebruikersnaam (opmerking: als uw site is geconfigureerd voor eenmalige aanmelding (SSO), worden de SSO-gebruikersnamen openbaar wanneer u met deze optie de id's van de persoonlijke ruimte genereert. Een persoonlijke ruimte-id en de informatie hierin moeten als openbaar worden beschouwd.)

 • 'pr' plus vergaderingnummer van Persoonlijke ruimte

 • 'pr' plus door het systeem gegenereerde alfanumerieke id van 12 cijfers

5

Kies het vergrendelingsgedrag en andere beveiligingsfuncties onder de beveiligingsinstellingen van de persoonlijke ruimte:

 • Wanneer een vergadering is ontgrendeld—Iedereen in uw organisatie kan altijd aan ontgrendelde vergaderingen deelnemen. Kies de ervaring voor gasten van buiten uw organisatie. De opties zijn: Gasten kunnen direct deelnemen, gasten wachten in de lobby tot de host hen toelaat, enGasten kunnen niet deelnemen.

 • De vergadering [n] minuten na het begin van de vergadering automatisch vergrendelen. U kunt de vergadering automatisch vergrendelennadat deze is gestart. Schakel deze instelling in en selecteer het aantal minuten waarna u de vergadering wilt vergrendelen.

   
  Door te klikken voorkomt u dat gebruikers deze instelling wijzigen.

  Deze instelling is van toepassing op vergaderingen wanneer hosts hun eigen voorkeur voor automatisch vergrendelen niet hebben ingesteld.

 • Wanneer een vergadering is vergrendeld - Kies of deelnemers wel of niet in de lobby wachtenof niet kunnen deelnemen wanneer de vergadering is vergrendeld. De opties zijn: Iedereen wacht in de lobby totdat de host hentoelaat, en niemand kan deelnemen aan devergadering.

 • Toon CAPTCHA wanneer deelnemers de persoonlijke ruimte van een hostbetreden.

 • Deelnemers toestaan de host te melden dat ze in de lobby van de persoonlijke ruimtewachten.

 • Deelnemers automatisch verwijderen uit de vergaderlobby als ze na [n] minuten niet zijn toegelaten: deelnemers worden automatisch verwijderd na het wachten in de lobby voor hoeveel minuten u hierhebt opgegeven. Kies een hoger aantal als u meestal wilt dat hosts meer tijd hebben om deelnemers toe te laten. Kies een lager aantal als uw hosts meestal geen deelnemers vanuit de lobby willen toelaten.

6

Klik op Bijwerken.

Een persoonlijke ruimte voor een gebruiker inschakelen

Wanneer u accounts maakt voor nieuwe gebruikers, kunt u ook Persoonlijke ruimte voor hen inschakelen.


Deze procedure is alleen bedoeld voor Webex Meetings.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Gebruikersbeheer en > Gebruiker bewerken.

2

Selecteer een gebruiker.

3

Schakel het selectievakje Persoonlijke ruimte in.

4

Klik op Bijwerken.

De URL voor de persoonlijke ruimte van een gebruiker wijzigen

U kunt de URL voor de persoonlijke ruimte van een gebruiker wijzigen.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Gebruikersbeheer > Gebruiker bewerken.

2

Selecteer een gebruiker.

3

Voer de wijziging die u wilt aanbrengen in het veld URL van persoonlijke ruimte in.

4

Klik op Bijwerken.

Een persoonlijke ruimte voor een gebruiker opschorten

Als u vermoedt dat er ongebruikelijke activiteit in een account gebeurt, of als de host de pincode verliest, kunt u een persoonlijke ruimte opschorten totdat de host de pincode opnieuw in stelt.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Gebruikersbeheer en > Gebruiker bewerken.

2

Selecteer een gebruiker.

3

Klik in het gedeelte Rechten onder de instelling Persoonlijke ruimte opOpschorten.

4

Klik op Bijwerken.