Persoonlijke ruimte inschakelen

Nadat u de functie persoonlijke ruimte hebt ingeschakeld voor een Webex-site, kunt u de methode opgeven voor het maken van persoonlijke ruimte-Id's voor nieuwe gebruikers.


Persoonlijke ruimten zijn niet beschikbaar wanneer u de Webex persoonlijke conferentie, TelePresence en Pro-end-to-Encryption_VOIPonly end-sessie typen gebruikt.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.

2

Schakel in het gedeelte site-opties het selectievakje Persoonlijke ruimte inschakelen (als dit is ingeschakeld, kunt u dit in-of uitschakelen voor afzonderlijke gebruikers) in .

3

Configureer de volgende optionele instellingen:

 • De host toestaan om een vergadering in een persoonlijke ruimte via de telefoon te starten

 • De persoonlijke ruimte van de host gebruiken als de startpagina (Deze optie overschrijft de instelling 'Deze service standaard weergeven voor alle gebruikers')

 • Lengte host pincode

 • Hosts toestaan de URL's van hun persoonlijke ruimte te wijzigen

 • Hosts toestaan achtergrondafbeeldingen voor persoonlijke ruimte te uploaden

4

Kies een van de volgende instellingen voor Id van persoonlijke ruimte genereren voor nieuwe gebruikers met: optie:

 • Voorvoegsel van e-mailadres

 • Eerste voorletter, achternaam (in het geval dat er niet-Latijnse tekens gebruikt worden in de voor- en achternaam van de gebruiker, wordt 'pr' en een door het systeem gegenereerd nummer gebruikt.)

 • 'pr' plus vergaderingnummer van Persoonlijke ruimte

 • Gebruikersnaam (Opmerking: als uw site is geconfigureerd voor eenmalige aanmelding (SSO), worden de SSO-gebruikersnamen openbaar wanneer u met deze optie de id's van de persoonlijke ruimte genereert. Een persoonlijke ruimte-id en de informatie hierin moeten als openbaar worden beschouwd.)

5

Kies het vergrendelings gedrag en andere beveiligingsfuncties onder Beveiligingsinstellingen persoonlijke ruimte :

 • Wanneer een vergadering wordt ontgrendeld. Iedereen in uw organisatie kan altijd deelnemen aan ontgrendelde vergaderingen. Kies de ervaring voor gasten van buiten uw organisatie. De opties zijn: Gasten kunnen rechtstreeks deelnemenaan gasten, wacht u in de lobby tot de host hen toelaaten gasten kunnen niet deelnemen.

 • Automatisch deelnemers uit de lobby van de vergadering verwijderen na [n] minuten wachten zonder dat ze zijn toegelaten. U kunt de vergadering automatisch vergrendelen nadat deze is gestart. Schakel deze instelling in en selecteer het aantal minuten waarna u de vergadering wilt vergrendelen.

 • Wanneer een vergadering is vergrendeld. Kies of deelnemers wachten in de lobby of niet kunnen deelnemen wanneer de vergadering is vergrendeld. De opties zijn: Iedereen wacht in de lobby totdat de host hen toelaaten niemand kan deelnemen aan de vergadering.

 • CAPTCHA weergeven wanneer deelnemers de persoonlijke ruimte van een host betreden.

 • Deelnemers toestaan de host op de hoogte te brengen dat ze wachten in de lobby van de persoonlijke ruimte.

 • Automatisch deelnemers uit de lobby van de vergadering verwijderen na [n] minuten wachten zonder dat ze zijn toegelaten. Deelnemers worden na een aantal minuten dat u hier hebt opgegeven, automatisch verwijderd uit de lobby. Kies een hoger nummer als u wilt dat hosts meer tijd hebben om deelnemers toe te staan. Kies een lager nummer als uw hosts doorgaans geen deelnemers van de lobby toelaten.

6

Klik op Bijwerken.

Een Persoonlijke ruimte voor een gebruiker inschakelen

Wanneer u accounts maakt voor nieuwe gebruikers, kunt u ook Persoonlijke ruimte voor hen inschakelen.


Deze procedure is alleen bedoeld voor Webex Meetings.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Gebruikersbeheer > Gebruiker bewerken.

2

Selecteer een gebruiker.

3

Schakel het selectievakje Persoonlijke ruimte in.

4

Klik op Bijwerken.

De URL voor de persoonlijke ruimte van een gebruiker wijzigen

U kunt de URL voor de persoonlijke ruimte van een gebruiker wijzigen.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Gebruikersbeheer > Gebruiker bewerken.

2

Selecteer een gebruiker.

3

Voer de wijziging die u wilt aanbrengen in het veld URL van persoonlijke ruimte in.

4

Klik op Bijwerken.

Een persoonlijke ruimte voor een gebruiker uitstellen

Als u vermoedt dat er ongebruikelijke activiteit is voor een account, of als de host de pincode verliest, kunt u een persoonlijke ruimte opschorten totdat de host de pincode opnieuw instelt.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Gebruikersbeheer > Gebruiker bewerken.

2

Selecteer een gebruiker.

3

Klik in het gedeelte rechten onder de instelling persoonlijke ruimte op onderbreken.

4

Klik op Bijwerken.

Persoonlijke ruimte inschakelen

Nadat u de functie persoonlijke ruimte hebt ingeschakeld voor een Webex-site, kunt u de methode opgeven voor het maken van persoonlijke ruimte-Id's voor nieuwe gebruikers.


Persoonlijke ruimten zijn niet beschikbaar wanneer u de Webex persoonlijke conferentie, TelePresence en Pro-end-to-Encryption_VOIPonly end-sessie typen gebruikt.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.

2

Schakel in het gedeelte site-opties het selectievakje Persoonlijke ruimte inschakelen (als dit is ingeschakeld, kunt u dit in-of uitschakelen voor afzonderlijke gebruikers) in .

3

Configureer de volgende optionele instellingen:

 • De host toestaan om een vergadering in een persoonlijke ruimte via de telefoon te starten

 • De persoonlijke ruimte van de host gebruiken als de startpagina (Deze optie overschrijft de instelling 'Deze service standaard weergeven voor alle gebruikers')

 • Lengte host pincode

 • Hosts toestaan de URL's van hun persoonlijke ruimte te wijzigen

 • Hosts toestaan achtergrondafbeeldingen voor persoonlijke ruimte te uploaden

4

Kies een van de volgende instellingen voor Id van persoonlijke ruimte genereren voor nieuwe gebruikers met: optie:

 • Voorvoegsel van e-mailadres

 • Eerste voorletter, achternaam (in het geval dat er niet-Latijnse tekens gebruikt worden in de voor- en achternaam van de gebruiker, wordt 'pr' en een door het systeem gegenereerd nummer gebruikt.)

 • 'pr' plus vergaderingnummer van Persoonlijke ruimte

 • Gebruikersnaam (Opmerking: als uw site is geconfigureerd voor eenmalige aanmelding (SSO), worden de SSO-gebruikersnamen openbaar wanneer u met deze optie de id's van de persoonlijke ruimte genereert. Een persoonlijke ruimte-id en de informatie hierin moeten als openbaar worden beschouwd.)

5

Kies een van de volgende instellingen voor de beveiligingsoptie persoonlijke ruimte :

 • Iedereen kan een ontgrendelde ruimte betreden

 • Aangemelde deelnemers kunnen een ontgrendelde ruimte betreden, maar niet-geverifieerde deelnemers moeten wachten in de lobby totdat de host ze handmatig beheerders


   

  U kunt uitzondering ook inschakelen: Niet-geverifieerde deelnemers toestaan een ontgrendelde ruimte in te voeren als ze zich binnen de afgelopen [n] weken hebben aangemeld

 • Niemand kan een ruimte of lobby invoeren zonder zich aan te melden

 • CAPTCHA weergeven wanneer deelnemers de persoonlijke ruimte van een host betreden

 • Deelnemers toestaan de host te melden dat ze wachten in de lobby van de persoonlijke ruimte

 • Persoonlijke ruimten automatisch vergrendelen [n] minuten nadat de vergadering is gestart voor alle gebruikers die hun voorkeuren niet hebben gedefinieerd > Mijn persoonlijke ruimte >-instelling voor automatisch vergrendelen

6

Klik op Bijwerken.

Een Persoonlijke ruimte voor een gebruiker inschakelen

Wanneer u accounts maakt voor nieuwe gebruikers, kunt u ook Persoonlijke ruimte voor hen inschakelen.


Deze procedure is alleen bedoeld voor Webex Meetings.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Gebruikersbeheer > Gebruiker bewerken.

2

Selecteer een gebruiker.

3

Schakel het selectievakje Persoonlijke ruimte in.

4

Klik op Bijwerken.

De URL voor de persoonlijke ruimte van een gebruiker wijzigen

U kunt de URL voor de persoonlijke ruimte van een gebruiker wijzigen.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Gebruikersbeheer > Gebruiker bewerken.

2

Selecteer een gebruiker.

3

Voer de wijziging die u wilt aanbrengen in het veld URL van persoonlijke ruimte in.

4

Klik op Bijwerken.

Een persoonlijke ruimte voor een gebruiker uitstellen

Als u vermoedt dat er ongebruikelijke activiteit is voor een account, of als de host de pincode verliest, kunt u een persoonlijke ruimte opschorten totdat de host de pincode opnieuw instelt.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Gebruikersbeheer > Gebruiker bewerken.

2

Selecteer een gebruiker.

3

Klik in het gedeelte rechten onder de instelling persoonlijke ruimte op onderbreken.

4

Klik op Bijwerken.