Aktivera personligt rum

Efter att du har aktivera funktionen Personligt rum för en Webex-webbplats kan du ange metoden för att skapa personligt rum-ID för nya användare.


 

Personliga rum är inte tillgängliga när sessionstyperna Webex-personlig konferens TelePresence används.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I avsnittet Webbplatsalternativ markerar du kryssrutan Aktivera personligt rum (när den är aktiverad kan du slå på/av inställningen för enskilda användare).

3

Konfigurera följande alternativinställningar:

 • Låt värden starta möten i sitt personliga rum från telefonen

 • Använd värdens personliga rum som startsida (detta alternativ åsidosätter inställningen ”Visa denna tjänst för alla användare som standard”)

 • Tillåt att värdar ändrar URL:en till sina personliga rum

4

Välj en av följande inställningar för Generera ID för personligt rum för nya användare med: alternativ:

 • Prefix för e-postadress

 • Första initial, efternamn (när icke-latinska tecken används i användarens för- och efternamn kommer ”pr” + ett systemgenererat nummer att användas.)

 • Användarnamn (obs!Om din webbplats är konfigurerad för enkel inloggning (SSO) kommer SSO-användarnamnet att göras offentligt om detta alternativ används för att generera personliga rum-ID:n.Ett personligt rum-ID och all information i rummet ska anses vara offentligt.)

 • ”pr” plus mötesnumret för det personliga rummet

 • "pr" plus ett 12-siffrigt systemgenererat alfanumeriskt ID

5

Välj låsningsbeteende och andra säkerhetsfunktioner under Inställningar för personligt rum-säkerhet :

 • När ett möte är upplåst – alla i din organisation kan alltid delta i olåsta möten.Välj upplevelse för gäster (overifierade användare och verifierade externa användare) utanför din organisation.Alternativen är: De kan delta i mötet, de väntar i lobbyn tills värden släpper in dem och de kan inte delta i mötet.

 • Lås mötet automatiskt [n] minuter efter att mötet har startat – Du kan låsa mötet automatiskt när det har startat.Aktivera bara den här inställningen och ange hur många minuter efter vilket du vill att mötet ska låsas.


   
  Om du klickar på förhindras användare från att ändra denna inställning.

  Den här inställningen gäller för möten när värdar inte har ställt in sina egna automatiska låsinställningar.

 • När ett möte är låst– Välj om mötesdeltagare ska vänta i lobbyn eller inte kan delta när mötet är låst.Alternativen är: Alla väntar i lobbyn tills värden släpper in dem, och Ingen kan delta i mötet.

 • Visa CAPTCHA när deltagare går in i en värds personliga rum.

 • Tillåt deltagare att meddela värden att de väntar i lobbyn till det personliga rummet.

 • Ta automatiskt bort deltagare från möteslobbyn om de inte har blivit insläppta efter [n] minuter –Deltagare tas automatiskt bort efter att de har väntat i lobbyn i de många minuter som du har angett här.Välj ett högre antal om du vanligtvis vill att värdarna ska ha mer tid att släppa in deltagare.Välj ett lägre antal om dina värdar vanligtvis inte planerar att släppa in deltagare från lobbyn.

6

Klicka på Uppdatera.

Aktivera ett personligt rum för en användare

Du kan även aktivera personligt rum för en användare samtidigt som du skapar kontot för denne.


 

Denna procedur är endast för Webex Meetings.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Användarhantering > Redigera användare .

2

Välj en användare.

3

Markera kryssrutan Personligt rum.

4

Klicka på Uppdatera.

Ändra URL:en för en användares personliga rum

Du kan ändra URL:en för en existerande användares personliga rum.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Användarhantering > Redigera användare.

2

Välj en användare.

3

Skriv in den ändring som du vill göra i fältet URL för personligt rum.

4

Klicka på Uppdatera.

Stäng av ett personligt rum för en användare

Om du misstänker ovanlig kontoaktivitet eller om värden förlorar sin PIN-kod kan du stänga av ett personligt rum tills värden återställer PIN-koden.
1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Användarhantering > Redigera användare.

2

Välj en användare.

3

I avsnittet Privilegier under inställningen Personligt rum klickar du på Suspendera.

4

Klicka på Uppdatera.