A biztonságra és a teljesítményre vonatkozó információk

Szabályozási tartományok

A jelen telefonkészülék által használt rádiófrekvenciás (RF) sáv meghatározott szabályozási tartományhoz van beállítva. Ha a készüléket a meghatározott szabályozási tartományon kívül használja, a telefon nem működik megfelelően, használata pedig ellentétes lehet a vonatkozó szabályozásokkal.

Külső eszközök

A jó minőségű, a nemkívánatos rádiófrekvenciás (RF) és hangfrekvenciás (HF) jelektől árnyékolt külső eszközök használatát ajánljuk. A külső eszközök körébe tartoznak a fejhallgatók, kábelek és csatlakozók is.

Ezen eszközök minőségétől és az egyéb eszközök, mint a mobiltelefonok és rádió adó-vevők közelségétől függően előfordulhat némi zaj. Ezekben az esetekben a következő lépéseket ajánljuk:
  • Helyezze a külső eszközt távolabb az RF vagy HF jelek forrásától.

  • Vezesse a külső eszköz kábeleit távolabb az RF vagy HF jelek forrásától.

  • Használjon árnyékolt kábeleket a külső eszközhöz, vagy használjon jobb árnyékolású és csatlakozójú kábeleket.

  • Használjon rövidebb kábeleket a külső eszközhöz.

  • Helyezzen ferritet vagy hasonló eszközt a külső eszköz kábeleire.

A Cisco nem tudja garantálni a külső eszközök, kábelek és csatlakozók teljesítőképességét.


Az Európai Unió országaiban csak olyan külső hangszórókat, mikrofonokat és fejbeszélőket használjon, melyek teljes mértékben megfelelnek az EMC irányelvnek [89/336/EC].

Bluetooth vezeték nélküli fejhallgató teljesítménye

A Cisco IP-telefonok a Bluetooth Class 2 technológiát támogatják, ha a fejhallgató támogatja a Bluetooth használatát. A Bluetooth kis sávszélességű vezeték nélküli kapcsolatot tesz lehetővé 10 méteres hatótávolságon belül. A legjobb teljesítményt 1–2 méteres távolságban nyújtja. Akár öt fejhallgatót is csatlakoztathat, de a készülék az utolsóként csatlakoztatottat használja alapértelmezettként.

A lehetséges interferenciaproblémák miatt azt ajánljuk, hogy ne helyezzen 802.11b/g hullámsávú készüléket, Bluetooth eszközt, mikrohullámú sütőt és nagy fémtárgyat a vezeték nélküli fejhallgató közelébe.

A Bluetooth vezeték nélküli fejhallgatónak nem kell közvetlenül rálátnia a telefonra. Bizonyos akadályok, így a falak vagy ajtók, valamint a más elektronikus eszközöktől való interferencia is befolyásolhatja a kapcsolatot.

UL figyelmeztetés

Az eszközhöz csatlakoztatott LAN/Ethernet kábel vagy más kábelek nem hosszabbíthatók az épületen kívül.

Termékcímke

A termék címkéje az eszköz alján található.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Megfelelőségi nyilatkozatok az Európai Unió számára

CE-jelölés

Az alábbi CE jelölés került a készülékre és a csomagolásra.

A rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó nyilatkozat az Európai Unió számára

Az eszköz a teszteken megfelelt az 2014/53/EU számú EU EMF irányelv előírásainak.

Megfelelőségi nyilatkozatok az USA számára

Megfelelés az FCC biztonsági előírásainak

A szövetségi kommunikációs Bizottság a következő állításokra vonatkozó megfelelési nyilatkozatokat írja elő.

FCC 15.19 rész nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC szabályok 15. szakaszának. A készülék működtetése az alábbi két feltételhez van kötve: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt műveletet okozó interferenciát.

FCC 15.21 részre vonatkozó nyilatkozat

Minden olyan változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó készüléküzemeltetési jogát.

FCC-nyilatkozat a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségről

A berendezés megfelel az FCC által meghatározott, nem ellenőrzött környezetekre vonatkozó sugárzási határértékeknek. A végfelhasználónak a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírások betartása érdekében követnie kell a meghatározott kezelési utasításokat. Az adókészüléket legalább 20 cm távolságra kell helyezni a felhasználótól, és nem szabad más antenna vagy jeladó készülék közvetlen közelébe tenni, illetve azzal együtt használni.

15. cikkely szerinti rádiófrekvenciás eszköz

A 15. cikkelynek megfelelő rádiófrekvenciás eszköz nem okoz interferenciát az ugyanezen a frekvenciasávon működő más eszközökkel. A felhasználó által az említett terméken végzett minden olyan változtatás és módosítás, amelyet a Cisco nem hagyott kifejezetten jóvá – beleértve a nem Cisco által forgalmazott antenna használatát is –, érvénytelenítheti a felhasználó készüléküzemeltetési jogát.

Vevő- és B osztályú digitális készülékekre vonatkozó FCC-nyilatkozat

Ez a termék a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó rádiózavarási határértékek tesztje során megfelelt az FCC (Federal Communications Commission) előírásainak 15. pontja szerinti feltételeknek. A szóban forgó határértékek megállapítása biztosítja, hogy a lakóterületeken ne legyenek észlelhetők káros interferenciák. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre és használ, és ezt kisugározhatja. Ha a készülék üzembe helyezése és használata nem az utasításoknak megfelelően történik, annak a rádiós kommunikáció zavarása lehet a következménye. Mindemellett nem garantálható, hogy bizonyos helyzetekben nem fog fellépni interferencia.

Ha a készülék mégis nem kívánt interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – amit a készülék ki- és bekapcsolásával ellenőrizhet –, a felhasználó a következő műveletekkel szüntetheti meg az interferenciát:

  • Fordítsa más irányba az antennát, vagy helyezze át.

  • Helyezze egymástól távolabbra a berendezéseket vagy készülékeket.

  • Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülékétől eltérő aljzathoz.

  • Kérjen segítséget a viszonteladótól vagy egy tapasztalt rádió-/tv-szerelőtől.

Kanadára vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok

Ez a készülék teljesíti az Industry Canada (Kanada ipari felügyeleti hatósága) által megfogalmazott, a külön engedélyt nem igénylő eszközökre vonatkozó RSS-szabvány(oka)t. A készülék működtetése az alábbi két feltételhez van kötve: (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) a készüléknek minden interferenciát el kell fogadnia, beleértve a készülék nem kívánt működését okozó interferenciát. Elképzelhető, hogy a kommunikáció bizalmas volta nem biztosítható a telefon használatával.

Ez a termék megfelel a kanadai 'Innovation, Science and Economic Development Canada' műszaki specifikációnak.

Kanadai megfelelőségi nyilatkozat

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de CET Appareil est soumis à Deux feltételek: (1) a CE Périphérique ne Doit Pas okozója d'interférence et (2) CE Périphérique Doit támogató Les interférences, y a d'entraîner un fonctionnement nem souhaitable de l'appareil-re fogékony sejtekből áll. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Kanadára vonatkozó nyilatkozat a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségről

EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ ISED RSS-102 R5 SZABVÁNYBAN SZEREPLŐ KORLÁTOKNAK

A készülék egy rádióadót és vevőt tartalmaz. A készüléket úgy tervezték, hogy ne haladja meg az RSS-102 szabványban hivatkozott rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó általános nem kontrollált határértékeket, amelyre a kanadai biztonsági kódex 6. kötete is hivatkozik, valamint jelentős biztonsági tartalékot építettek be a készülék használóinak biztonságát szavatolandó életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

Ezért a rendszereket úgy tervezték, hogy a végfelhasználó lehetőleg ne érintkezzen az antennákkal. Javasolt a rendszert olyan helyre telepíteni, ahol az antennák legalább a vonatkozó szabályozásban szereplő minimális távolságra maradhatnak a felhasználótól, és így általánosan csökkenthető a felhasználó vagy kezelő kitettsége.

A készüléket ellenőrizték és a rádió tanúsítási eljárásban a vonatkozó szabályozásoknak megfelelőnek találták.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Megfelelőségi nyilatkozatok Új-Zéland számára

PTC (Permit to Connect) általános figyelmeztetés

Tetszőleges végponti eszközre vonatkozó Telepermit engedély kiadása azt jelenti, hogy a Spark NZ szerint az eszköz teljesíti a hálózatához való csatlakozás minimumkövetelményeit. Nem jelenti a termék Spark NZ általi jóbáhagyását, és nem vonatkozik rá semmilyen jótállás. Mindezeken túl nem jelent garanciát sem arra vonatkozóan, hogy a bármely eszköz minden szempontból megfelelően működik más típusú vagy más gyártótól származó, Telepermit engedéllyel rendelkező eszközzel, illetve nem jelenti azt sem, hogy a termék kompatibilis a Spark NZ összes hálózati szolgáltatásával.

IP-hálózatok használata PSTN esetén

Az IP (Internet Protocol) jellegénél fogva okoz némi késleltetést a beszédhang jeleinek továbbításakor, mivel minden egyes adatcsomagot létre kell hozni és meg kell címezni. A Spark NZ hozzáférési szabványok ajánlása szerint az ezt a technológiát PSTN hálózathoz kapcsolódóan alkalmazó beszállítóknak, tervezőknek és telepítőknek igazodniuk kell az ITU E Model követelményeihez a saját hálózatuk kialakításakor. Az általános cél a késleltetés, a torzítás és más hangtovábbítási problémák minimalizálása, különösen a mobilhálózatba vagy nemzetközi hálózatba irányuló hívások esetén, ahol eleve számottevő a jelek késedelme.

Hangtömörítés használata PSTN hálózaton keresztül

A mobilhálózaton, illetve nemzetközi hálózaton keresztül zajló hívások eleve számottevő jelkésleltetése részben az azokon alkalmazott hangtömörítési technológia miatt jelentkezik. A Spark NZ elérési szabvány szerint kizárólag a G711 hangkezelési technológia alkalmazásható a PSTN hálózaton. A G711 egy „azonnali beszédkódoló eljárás”, a G729 és annak minden változata viszont „közel azonnali” megoldás, amely további késedelmet okoz a beszédhang jelei esetében.

Visszhangszűrés

Rendszerint nincs szükség visszhangszűrőre a Spark NZ PSTN esetében, ugyanis a földrajzi késedelmek mértéke elfogadható, ha a CPE-visszaadási veszteség a Telepermit-határértéken belül marad. Ugyanakkor a VoIP (Voice-over-IP) technológiát használó privát hálózatok esetében előírás a visszhangszűrés alkalmazása minden hanghívásnál. A hang/VoIP átalakítás miatti késedelem és az IP útválasztási késedelem együttes hatása miatt előfordulhat, hogy 64 ms-os visszhangszűrési időt kell alkalmazni.

Japánra vonatkozó megfelelőségi információk

B osztályú készülékekre vonatkozó VCCI megfelelőség

Japán JATE megfelelés HS-WL-980

Megfelelőségi nyilatkozatok Tajvan számára

DGT figyelmeztető nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozatok Argentína számára

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Szingapúrra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok

Megfele az IMDA szabványoknak DB101992