Emniyet ve Performans Bilgileri

Düzenleyici Etki Alanları

Bu telefonun radyo frekansı (RF), belirli bir düzenleyici etki alanı için yapılandırılmıştır. Bu telefonu belirli düzenleyici etki alanının dışında kullanırsanız, telefon düzgün çalışmayacaktır ve bu durum yerel düzenlemelere aykırı olabilir.

Harici Cihazlar

İstenmeyen radyo frekansı (RF) ve ses frekansı (AF) sinyallerine karşı koruması olan kaliteli harici cihazları kullanmanızı öneririz. Harici cihazlara kulaklıklar, kablolar ve bağlayıcılar dâhildir.

Bu cihazların kalitesine ve diğer cihazlara (örneğin, cep telefonları veya iki yönlü telsizler) yakınlık durumuna bağlı olarak, yine de bazı ses girişimleri ortaya çıkabilir. Bu durumlarda, aşağıdaki eylemlerden birini veya birkaçını gerçekleştirmenizi öneririz:
  • Harici cihazı RF veya AF sinyallerinin kaynağından uzaklaştırın.

  • Harici cihaz kablolarını RF veya AF sinyallerinin kaynağının uzağından geçirin.

  • Harici cihaz için korumalı kablolar kullanın veya daha iyi bir koruması ve bağlayıcısı olan kablolar kullanın.

  • Harici cihaz kablosunu kısaltın.

  • Harici cihazın kablolarının üzerine ferrit çekirdek veya buna benzer başka bir cihaz uygulayın.

Cisco, harici cihazların, kabloların ve bağlayıcıların performansı hakkında herhangi bir garanti veremez.


Avrupa Birliği ülkelerinde, yalnızca, EMC Yönergesi [89/336/EC] ile tamamen uyumlu olan harici hoparlörleri, mikrofonları ve kulaklıkları kullanın.

Bluetooth Kablosuz Kulaklık Performansı

Kulaklıklar Bluetooth'u desteklediğinde Cisco IP Telefonları Bluetooth Class 2 teknolojisini destekler. Bluetooth, 10 metrelik bir menzil içinde düşük bant genişlikli kablosuz bağlantılara olanak sağlar. 1 - 2 metrelik bir menzil içinde en iyi performans alınır. Beşe kadar kulaklık bağlanabilir, ancak sadece en son bağlanan varsayılan olarak kullanılır.

Potansiyel girişim sorunları nedeniyle, 802.11b/g cihazlarını, Bluetooth cihazlarını, mikrodalga fırınları ve büyük metal nesneleri kablosuz kulaklığın yakınında bulundurmamanızı öneririz.

Bluetooth kablosuz kulaklığın, telefonun doğrudan görüş açısı içerisinde olmasına gerek yoktur. Ancak, duvar veya kapı gibi bazı engeller ve diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan girişimler bağlantıyı etkileyebilir.

UL Uyarısı

LAN/Ethernet kablosu veya cihaza bağlı diğer kablolar, bina dışına uzatılmamalıdır.

Ürün Etiketi

Ürün etiketi, cihazın alt tarafında bulunur.

Uyumluluk Beyanları

Avrupa Birliği için Uyumluluk Beyanları

CE İşareti

Aşağıdaki CE işareti ekipmana ve ambalaja yapıştırılmıştır.

Avrupa Birliği için RF Maruziyeti Beyanı

Bu cihaz 2014/53/EU sayılı AB EMI Direktifi uyarınca değerlendirilmiş ve uyumlu bulunmuştur.

ABD için Uyumluluk Beyanları

FCC Uyumluluk Beyanları

Federal İletişim Komisyonu, aşağıdaki ifadeler için uyumluluk beyanları gerektirir.

FCC Kısım 15.19 Beyanı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

FCC Kısım 15.21 Beyanı

Uyumluluktan sorumlu olan tarafça açık onaylanmayan değişiklikler veya düzenlemeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC RF Radyasyonuna Maruz Kalma Beyanı

Bu ekipman, kontrol edilmeyen bir ortam için ortaya konulan FCC radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur. Son kullanıcılar, RF'ye maruz kalma uyumluluğunu sağlamak için belirli kullanım talimatlarına uymalıdır. Bu transmitter, kullanıcıdan en az 20 cm uzakta olmalıdır ve başka bir anten veya transmitterle yan yana yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Kısım 15 Radyo Cihazı

Kısım 15 radyo cihazı, bu frekansta çalışan diğer cihazlarda girişime neden olmayan bir esasta çalışır. Söz konusu ürün üzerinde Cisco markalı olmayan antenlerin kullanımı da dahil olmak üzere Cisco tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC Alıcılar ve Sınıf B Dijital Beyanı

Bu ürün, test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz belirtimlerine uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlamalar, ikamet edilen bölge kurulumlarında zararlı girişime karşı makul ölçüde koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulup kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda bu girişimin gerçekleşmeyeceği kesin değildir.

Bu ekipman, radyo veya televizyon sinyal alışında zararlı girişime neden olursa (bu girişim, ekipmanı kapatıp açarak saptanabilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birine veya birkaçına başvurarak girişimi düzeltmesi önerilir:

  • Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirme

  • Ekipman veya cihazlar arasındaki uzaklığı artırma

  • Ekipmanı, alıcınınkinden farklı bir çıkışa bağlama

  • Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurma

Kanada için Uyumluluk Beyanları

Bu cihaz, Industry Canada lisans muafiyeti RSS standartlarına uygundur. Çalışma, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazit de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir. Bu telefonu kullanırken iletişimlerin gizliliği sağlanmamış olabilir.

Bu ürün, geçerli Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Gelişme teknik özelliklerini karşılar.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions: (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Kanada RF Maruziyeti Beyanı

BU CİHAZ ISED RSS-102 R5 REFERANSLI RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA SINIRLARINI KARŞILAR

Cihazınız bir radyo iletici ve alıcı içerir. Ürün, Health Canada Emniyet Kodu 6'ya referans veren RSS-102'de belirtildiği gibi, radyo dalgalarına maruz kalma (radyo frekansı elektromanyetik alanları) durumu için Genel nüfus (kontrol dışı) sınırlarını aşmamak üzere tasarlanmıştır ve yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin emniyetini sağlamak için tasarlanmış önemli bir güvenlik sınırı içerir.

Bundan dolayı, sistemler son kullanıcıların antenlerle temas etmesinden kaçınılacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemi, düzenleyici yönergelere uygun şekilde, antenlerin kullanıcıdan belirtilen en az minimum mesafede olabileceği bir konuma ayarlamanız önerilir. Bu yönergeler, kullanıcının veya operatörün genel maruz kalma oranını azaltmak için tasarlanmıştır.

Cihaz test edilmiş ve radyo sertifika sürecinin parçası olarak geçerli düzenlemelerle uyumlu bulunmuştur.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Yeni Zelanda için Uyumluluk Beyanları

Bağlanma İzni (PTC) Genel Uyarısı

Terminal ekipmanının herhangi bir öğesi için Telepermit izni yalnızca Spark NZ'nin öğenin ağına bağlanması için gerekli olan minimum koşullarla uyum sağladığını kabul ettiğini belirtir. Bu, Spark NZ tarafından ürünün onaylandığını göstermediği gibi herhangi bir garanti sağlamaz. Her şeyden önemlisi, herhangi bir öğenin farklı marka veya modeldeki Telepermit onaylı bir donanımın bir başka öğesiyle her bakımdan doğru şekilde çalışacağına dair hiçbir garanti vermez ya da hiçbir ürünün Spark NZ'nin tüm ağ hizmetleriyle uyumlu olduğunu belirtmez.

PSTN ile IP Ağlarının Kullanımı

Doğası gereği İnternet Protokolü (IP), her veri paketinin formüle edilmesi ve yönlendirilmesi gerektiği için konuşma sinyallerinde gecikmeye neden olur. Spark NZ Erişim Standartları, PSTN çağrıları için bu teknolojiyi kullanan tedarikçilerin, tasarımcıların ve kurulumcuların kendi ağlarının tasarımında ITU E Modeli gereksinimlerinin referans almasını önerir. Genel amaç, özellikle zaten yoğun gecikmeye uğrayan hücresel ve uluslararası ağları içeren çağrılar için gecikme, bozulma ve diğer iletim bozukluklarını en aza indirmektir.

PSTN Aracılığıyla Ses Sıkıştırma Kullanımı

Hücresel ve uluslararası ağları ararken yaşanan uzun gecikmenin bir kısmı kendi ses sıkıştırma teknolojilerinin kullanımından kaynaklanır. Spark NZ Erişim Standartları, PSTN'de kullanmak için yalnızca G711 ses teknolojisini onaylar. G729 ve tüm türevleri konuşma sinyallerine ek gecikme uygulayarak ‘neredeyse anlık’ olarak kabul edilirken G711 'anlık ses kodlama tekniğidir'.

Yankı Giderme

CPE dönüş kaybının Telepermit sınırları içinde korunduğu coğrafi gecikmeler uygun olduğu için yankı giderme Spark NZ PSTN'de normal olarak gerekli değildir. Ancak, IP Üzerinden Ses (VoIP) teknolojisi kullanan bu özel ağlar, tüm sesli çağrılar için yankı giderme sağlamalıdır. Ses/VoIP dönüşüm gecikmesi ve IP yönlendirme gecikmesinin birleşik etkisi, 64 mS'lik yankı giderme süresinin gerekmesine neden olabilir.

Japonya için Uyumluluk Bilgileri

B Sınıfı Ekipmanlarda VCCI Uyumluluğu

Japonya JATE Uyumluluğu HS-WL-980

Tayvan için Uyumluluk Beyanları

DGT Uyarı Bildirimi

Arjantin için Uyumluluk Beyanı

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Singapur için Uyumluluk Beyanı

IMDA Standartları DB101992 ile uyumludur